www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Web R-factor.cz

JAK ČÍST TYTO STRÁNKY

O SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVI / SEKTĚ:

 • něco vím a hledám konkrétní informace: vyberte si v menu nebo v archivu nebo v sitemap.
 • nevím nic nebo jen málo: přečtěte si reportáž časopisu Rolling Stone "Uvnitř Scientologie" a knihu "Za Mostem je Xenu".
  Na příbězích skutečných lidí uvidíte, jak celý systém funguje od počátečního silného nadšení až po totální ztrátu peněz a iluzí. Po přečtení těchto materiálů budete lépe rozumět základnímu názvosloví, organizacím a postupům, které zde popisujeme.
  Scientologická církev je velmi komplikovaný systém. Její vlastní slovníky popisují na více než 1000 stranách nová slova či nově definují slova současná. "Církev" vytváří vlastní definice toho, co je např. zločinem. (A asi vás příliš nepřekvapí, že těžkým zločinem v Scientologii je např. veřejné odklánění se od scientologie; více zde).
 • "ostřílení" scientologové běžte přímo na zkušenosti Roberta Dama (OT5) a Jasona Beghe. Buďte si ale, prosím, vědomi toho, že pokud pak začnete v sektě klást otázky ohledně faktů z tohoto webu, budete zřejmě muset podstoupit bezpečnostní výslech (sec‑check) a může vás potkat osud velmi podobný právě třeba Robertovi.

A nebo můžete přejít rovnu na epilog...

Ilustrace odkazy.

INTERAKTIVNÍ ODKAZY

R-factor nebo jen interaktivní text

 • jsou odkazy na konkrétní stránku v rámci našeho webu

.pdf, .doc, .txt, .jpg

 • jsou odkazy na dokument/soubor v rámci našich stránek
 • jsou to kopie určitých dokumentů či stránek webů u kterých lze
  předpokládat, že by mohly zmizet a proto jsme je raději zaarchivovali

www.csu.cz, www.xenu.net, www...

 • jsou odkazy na externí stránky (tedy mimo web R-factor)
 • pod odkazem je zakódována konkrétní adresa; abychom text nezaplevelili dlouhými adresami, je navenek vidět jen adresa hlavní stránky daného webu, nebo jen krátce www. Konkrétní adresu, která se skrývá pod odkazem, můžete vidět obvykle vlevo dole ve stavovém řádku vašeho internetového prohlížeče (např. v Mozille).

Upozornění:

Stránky r-factor vznikaly především v letech 2006 - 2011; některé odkazy již nemusí fungovat nebo je jejich majitelé úmyslně odstranili (třeba jako u filmu Profit - i když obvykle je zase dohledáme smile viz film Profit nebo film Most).

Většinu odkazů máme zálohovanou a nefunkční odkazy postupně nahrazujeme kopiemi.

Pokud by něco chybělo či nefungovalo, napište nám a rádi vám to zašleme.

Logo R-factor.

PROČ R-FACTOR

R-FACTOR je scientologický pojem; je popsán v červeném technickém slovníku Scientologické církve:

R = realita
r-factor je tedy činitel (faktor) reality

Chceme, aby byly lidem více reálné věci, které se dějí v zákulisí této kontroverzní náboženské komunity. Proto tedy název R-factor.

Ilustrace TERČ.

NAŠE CÍLE

 1. Přinést informace, které se obtížně vyhledávají nebo nejsou k dispozici v češtině.
  Na internetu najdete řadu výkřiků typu "Scientology is shit" ("Scientologie je srač.."). Tyto zprávy mohou být pravdivé, ale mají na náš vkus poměrně malou informační hodnotu.
 2. Poskytnout prostor pro dosud nezveřejněná fakta o činnosti a chování nejen českých příznivců scientologické církve/sekty.
 3. Uvést odkazy na další informace o fungování celého systému církve/sekty.
 4. Nepoškodit. Tyto stránky nemají za účel poškodit jakoukoli osobu či organizaci.
  Naopak mají takovýmto jevům předcházet dostatkem informací.
 5. Bez komentáře. Nechceme zde prosazovat své názory, komentáře či osobnosti. Chceme zveřejnit fakta, odkazy, překlady a upozornit na ne příliš známé souvislosti.
Scientologický kříž

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA V SCIENTOLOGICKÉ SEKTĚ

Ne vše je u scientologů špatné. Některé principy jsou zajímavé a funkční. Jen z toho člověk nesmí dělat dogma.

Nejen pro čtení tohoto webu vám doporučujeme alespoň tyto 3 základní principy:

 

"DÍVEJ SE A NEPOSLOUCHEJ" (LOOK DON'T LISTEN)

Dívejte a neposlouchejte. Neposlouchejte různé výmluvy a polopravdy. A takto berte i tento web. Nevěřte. Berte to jako informaci, kterou si ověřte svým vlastním pozorováním.

Na nebezpečí záměny "téměř jako skutečné" za "opravdu skutečné" nás už upozornila umělecká skupina "ZTOHOVEN" (www), když pirátsky odvysílala fikci jaderného výbuchu na louce v Krkonoších (pomocí ranní relace ČT2 Panoráma - za tento svůj počin byla stíhána českými úřady, ale zároveň vyznamenána Národní galerií).

A jak tedy "z toho ven"? Jednoduše: "Look don't listen!"

Rozlišujte mezi skutečností a fikcí. Rozlišujte mezi tím, co opravdu existuje, co jste viděli na vlastní oči nebo zažili a tím, co vám někdo řekl nebo napsal v barevné brožurce.

Je to jako když někdo položí otázku: Co to znamená, když se tchyně objeví ve dveřích? Někdo si povzdechne a má představu zkaženého odpoledne, někdo si představí makové buchty, které tchyně posledně přivezla, někdo má černo před očima, ... Reakcí je celá řada. Ale co to opravdu znamená, když se objeví tchyně ve dveřích??? Doufám, že vás to moc nepřekvapí, ale znamená to, že se objevila tchyně ve dveřích. Nic víc. To je realita. Vše ostatní jsme si tam jen připojili na základě nějakých svých zkušeností.

Pokud vám tedy bude někdo z církve tvrdit, že jsou bohulibým spolkem, nepředstavujte si hned "armádu spásy", ale ptejte se třeba kam putují miliony korun vybrané jen v ČR, proč tedy své aktivity maskují, aby nebylo na první pohled vydět propojení na Scientologickou církev, proč u nás nemůže tato církev vykonávat svou činnost legálně...

Pokud vás bude někdo učit o etice a pravdomluvnosti, zkuste se ho zeptat třeba proč tato sekta vymazala z fotografií okolo Hubbarda nepohodlné osoby nebo proč byli uvězněni vysoce postaní scientologové včetně Hubbardovy manželky Mary Sue po operaci Snow White nebo proč Hubbard používal doktorský titul, ačkoli nikdy nedostudoval, nebo...

Snažte se přijít věcem na kloub! Ptejte se a mějte oči dokořán!

 

"BUĎ PŘIPRAVEN ZAŽÍT COKOLI"

Toto je pravidlo pro šťastný život.

Ani nevíte, jak se vám bude světě scientologů hodit. A to doslova.

 

"OSTATNÍM DĚLEJ JEN TO, CO CHCEŠ, ABY ONI DĚLALI TOBĚ"

Na toto pravidlo už ale řada scientologů asi zapomněla. Připomeňte jim ho, prosím.

 

DALŠÍ ČETBA

ilustrace Xenu - krutovládne podle scientologického dějepisu

Margery Wakefieldová
"ZA MOSTOM JE XENU"

Kniha, která určitě stojí za přečtení.
Číst můžete zde: R-factor.

O životě v scientologické církvi. Popisuje počáteční nadšení, postupné procitání, ztrátu iluzí i všech peněz i výsledné problémy, které pak Margery měla, když sektu opustila.

obálka knihy 1984

George Orwell    "1984"

Sci-fi román; někteří ex-scientologové ho přirovnávají k popisu současné scientologické církve.

O G. Orwellovi je zajímavý článek.
Na stránce Roberta Dama je vidět, jak církev "vaporizovala" nežádoucí osoby (vyretušovala je z fotografie s Hubbardem).

ilustrace Xenu - krutovládne podle scientologického dějepisu

Karel Čapek
"TOVÁRNA NA ABSOLUTNO"

K čemu vede bezmezná a fanatická víra?

Je pozoruhodné, kolik analogií se současnou scientologickou sektou / církví se objevuje i v tomto díle, ačkoli i tato kniha byla napsána před více než 70 lety.

Celý román si můžete přečíst zde.

ilustrace autobiografie A. Solženicyn

Alexandr Solženicyn
"TRKALO SE TELE S DUBEM"

Autobiografie držitele Nobelovy ceny.

O totalitním systému výslechů, zatýkání a pronásledování a schopnosti člověka vypořádat se s takovýmito praktikami.

Komunistická ideologie Sovětského svazu během stalinské a chruščevovské éry.

Ilustrace ďábel.

RITUÁLNÍ VRAŽDY, KREV A MRTVOLY
V SCIENTOLOGICKÉ SEKTĚ

Na internetu jsou nějaké informace, ale uvědomte si, že mrtvý člověk už nepřinese ani jeden dolar do církevní kasičky a nepřivede už ani jedinou další ovečku, která by si mohla něco koupit. A také takový mrtvý člověk už v církevním nápravném programu RPF nebo Sea orgu neodpracuje ani jedinou hodinu (zadarmo). To by z ekonomického hlediska církve nebylo právě nejmoudřejší. Směrnice církve říká:

"Vydělávej peníze. Vydělávej více peněz."

L. Ron Hubbard, scientologická směrnice z 9. 3. 1972

K tomu je potřeba mít živé a ne mrtvé; ale ti živí musí být poslušní.

V Scientologické církvi se tedy snaží spíše zlomit vůli člověka, aby opět začal být věrný jejich "učení" a doktrínám. Snaží se ho reindoktrinovat (znovu ho přimět k víře, že jen scientologická církev má funkční řešení...). Jsou na to speciální postupy. Nejprve systém sepisování hříchů a metody zvládání neposlušných (scientologická etika), případně nucené rozchody či rozvody partnerů, vynucované přerušení kontaktů a jako poslední řešení slouží pracovní převýchovné tábory (RPF - tady dávají člověku "druhou šanci").
Je to popsáno v reportáži UVNITŘ SCIENTOLOGIE.

Další z metod Scientologické církve (Introspection rundown) je uvěznění a eliminace jakéhokoli kontaktu, zabavení majetku, neposkytnutí základních potřeb ...
Více v reportáži o osudu Martine Boublil, francouzsky s anglickými titulky.

O úmrtích v kontaktu se scientologickou sektou: www.whyaretheydead.net, anglicky.

NEPŘÍTEL

Může být připraven o majetek nebo zraněn jakýmikoliv prostředky kterýmkoliv Scientologem, bez jakéhokoliv postihu pro Scientologa. Může s ním být jednáno úskočně, může být žalován, může mu být lháno a může být zničen.

ze scientologické směrnice z 18. října 1967, vydání IV,
s názvem TRESTY ZA NÍZKÉ KONDICE, známé i jako "štvanice" (Fair Game)

"Scientologové od takových praktik spíš upustili. Dnes používají záludnější a účinnější metody," říká Zdeněk Vojtíšek ze Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů (www). Zdroj: Reflex 40/2009, www.

ZAŽILI JSTE TAKÉ?

Budeme rádi, pokud nám napíšete o vašich zkušenostech s touto sektou.

Nemáme problém s anonymními dopisy. Je to pro vás lepší a bezpečnější - když by se například sekta dokázala nabourat do našeho systému.

AKTUÁLNOST A PRAVDIVOST

Stránky byly vytvořeny na jaře roku 2008. Ačkoli se je snažíme udržovat aktuální, ne vždy je to snadné, protože jedním ze znaků sekty je její uzavřenost.

Pokud budete mít lepší a aktuálnější informace než my, a budou i nějak doložitelné, budeme rádi, když se nám napíšete.

Nechceme poskytovat nepravdivé informace. Budou-li zde nesprávné údaje, napište nám.

Přehled postupně přidávaných věcí najdete v archivu aktualit.

Budete-li mít jakékoli tipy, rady, připomínky, návrhy... kontakt je zde.

Ilustrace copyright.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obrázky, loga, názvy, texty a jiné použité materiály, které jsou jakýmkoli způsobem chráněny, jsou zde použity jen pro identifikaci nebo k doložení či ilustraci dané záležitosti.

Je třeba s nimi i nadále nakládat podle příslušných zákonů.

Logo Mozilla Firefox.

OPTIMALIZACE WEBU R-FACTOR

Stránky jsou optimalizovány pro aktuální verze prohlížeče Mozilla Firefox.

Pokud Firefox neznáte, doporučujeme vyzkoušet: www.mozilla.cz

Ve starších nebo jiných prohlížečích (např. Internet Explorer - Microsoft) se některé věci nemusí zobrazovat správně.

© 2008-2014 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 14.01.2015

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.