Robert Dam x Scientologická církev- skutečné zážitky a zkušenosti z první ruky

Vítejte na mých stránkách.
Jsou o době, kterou jsem strávil v Scientologické církvi.

Robert Dam Jmenuji se Robert Dam. Jsem New OT5. Narodil jsem se v roce 1964 v Dánsku. Jsem ženatý a máme dvě dcery.

Původně jsem tyto stránky napsal anglicky, ačkoli většina lidí, které znám jsou Dánové. Ale to, co vám chci sdělit může zajímat daleko větší okruh lidí a dokonce i v zahraničí. A většina mých dánských přátel stejně mluví anglicky, tak proto.

Toto je můj příběh o dobrém i špatném v Scientologické církvi. Začíná v roce 1984.

Protože toto je web, začnu pár poznámkami ohledně čtení o Scientologii na internetu.

Pro ne-scientology, které zajímají skandály a sci-fi příběhy je Scientologie tím pravým, co zachytí jejich pohled. Takže pozor, tento web se NEZABÝVÁ Scietologií jako takovou. Jsou zde všechny možné druhy informací, které většinou vzešli z konfliktů Scientologické církve. Scientologická církev, tak, jak dnes existuje, již nepoužívá originální čistou Scientologickou technologii tak, jak ji vyvinul L.Ron Hubbard. Oni dnes používají silně pozměněnou verzi. Toto si můžete jednoduše ověřit tak, že dojdete do „knihkupectví“ v Scientologické církvi (v ČR je to např. Dianetické centrum nebo Business Success – pozn. R-factor) a podíváte se na knihy, které tam prodávají. Ty už nejsou od L. Rona Hubbarda, ale od CSI (Church of Scientology International – Mezinárodní Scientologická církev) nebo od CST (Church of Spiritual Technologies, která podniká jako L. Ron Hubbard Library – Církev náboženských technologií, která podniká jako Knihovna L. Rona Hubbarda). Když porovnáte nové edice s původním originálem, najdete ohromné množství změn od původních knih L. Rona Hubbarda. Některé jsou velice zásadní, některé méně. I toto může být důvod pro vaše zrušení kurzu, procesingu, tréninku, atd.

Toto pozměňování postihlo celou řadu těch, kteří se Scientologií zabývají. Takže ačkoli internet je zábavný a poučný, buďte si vědomi toho, že velké množství materiálů, které tam můžete nalézt, má jen velmi málo do činění s původními spisy L. Ron Hubbarda

Ale pro scientology je to jinak. Internet obsahuje materiály pro pokročilé scientologické úrovně, které byste neměli číst, dokud pro to nejste připraveni. Nechci tvrdit, že to povede k vaší zkáze, když si je přečtete dříve, ale pokud chcete následovat Most tak, jak byl popsán L. Ron Hubbardem, máte nejlepší šance uspět, pokud to budete dělat ve správném pořadí. Řada pokročilých materiálů, které lze na webu nalézt jsou nepřesné interpretace, ale i tak by vám mohli způsobit problémy, kterým byste se měli vyhnout.

Ale internet je také způsob komunikace pro lidi, kteří byli exkomunikováni. Scientologická církev (dále jen církev) používá praktiky o prohlášení za SP (Suppressive Person – utlačovateskou osobnost) kohokoli, kdo neposlouchá Management (vedení církve). A za SP rádi prohlásí také toho, kdo má nepříjemné otázky a trvá na jejich zodpovězení. Lidem, kteří byli prohlášeni za SP, není dovoleno komunikovat s jinými scientology. Svoboda slova se nepoužívá mezi církví a SP osobou. Obyčejně takový člověk zažil něco, co by chtěl ostatním sdělit, ale cítí se tedy silně znechucen tím, že nemůže. Ten, kdo byl v scientologii nějakou dobu má obvykle řadu přátel mezi scientology, ale najednou s nimi nemůže mluvit. Ten člověk také může být zaměstnán ve firmě, kterou řídí nebo vlastní scientolog a tudíž je najednou bez práce. Popření jeho základních lidských práv tedy začíná cestu hledání jiného způsobu komunikace. A internet je jedním z nich.

Přirozeně toto není zájmem Managementu církve a proto je uváděn do praxe názor, že je pro scientologa neetické číst o Scientologii na internetu. Oni také vytvořili Net Nanny (internetová chůva) program, který, když je nainstalován tajně blokuje obrovské množství kritických webových stránek. Každý, kdo si program nainstaluje pak není schopen tyto stránky navštěvovat. Dlužno dodati, že Management církve není z internetu vůbec, ale vůbec nadšený.

Ale sám L. Ron Hubbard intenzivně využíval širokého spektra zdrojů a vždy vyzýval ostatní, aby si je vyhledávali také. Takže již zde je vidět, že to není jeho myšlenka omezit svobodu informací.

 

Ještě než se dostaneme k mému příběhu a informacím z první ruky, napíši vám citaci z L. Ron Hubbarda o svobodě informací:

„Byl bych velmi smutný, kdybych si po letech práce uvědomil, že jsme nevytvořili větší svobodu ve společnosti, ale silnější a mocnější organizace namísto existujících organizací.

„Máme tu ohromnou masu lidí potících se z děr, slepých uliček, bahna a zašpiněných zákoutí a překonávajících despotickou vládu pod heslem: „Všichni budou svobodní. Budeme mít volnost, rovnost, bratrství“ a dostaneme despotismus! Namísto ustanovení nového svobodného režimu udělají jenom to, že použijí rozsáhlé komunikační linie despotismu, aby vládnuli a panovali. Kdokoliv, kdo by doporučil přemožení národa silou je blázen. Nerozumí vůbec politice ani lidem. Protože žádný národ není nikdy přemožen, pouze jsou nahrazovány.

Jestliže byste chtěli vědět, jakou vládu byste měli, poté, co jste se proti vládě vzbouřili, pak se podívejte na vládu, proti které jste protestovali. Věci budou trošku víc neprůstřelné, ale to bude tak asi jediný rozdíl.

My bychom, v tuto chvíli mohli dát dohromady v Scientologii organizaci nebo skupinu dost silnou na to, dost mocnou, aby převálcovala všechno, k čemu se přiblíží. To by byla fantastická věc. Samo o sobě by to byla dobrá hra. A pak jedno dne, až tady nebudu, až tady ti ostatní nebudou, tak tam z ničeho nic bude tahle věc sedět, tahle organizace. A někdo musí povstat a říci „Auditoři světa, sjednoťte se; svrhněte tohle monstrum!“ A každý by jasně viděl, jak se to zbortí. Padlo by to. Pak by řekli „Fajn! Nyní jsme svobodní.“ A pak by dostali další hrst dopisů, které ruší jejich certifikáty. (smích obecenstva).

Snažím se hledět dostatečně dopředu, abych předpověděl a předvídal, co může být, tak abych neudělal příliš mnoho chyb. Musíte mi nějaké procento dovolit. A tak jak jsem hleděl do budoucnosti, tak jsem viděl, že zde máme v rukou materiál s potenciálem kontroly a ovládání celého lidstva, kterému nesmí nikdy být dovoleno, aby se stal monopolem nebo nástrojem několika na úkor nebezpečí a katastrofy pro mnohé….Hubbard

A já věřím, že svoboda těchto materiálů, které známe a kterým rozumíme je garantována pouze lehkostí organizace, maximem lidí, dobrým tréninkem a dobrým, spolehlivým a pořádným přenosem informací. Jestliže tyto věci zvládneme, pak vyhrajeme. Ale jestliže tyto věci nezvládneme, dříve nebo později se tato informace, kterou držíme, stane majetkem těch několika nedůvěryhodných. Tím jsem si jistý, protože se tomu tak vždy stalo. Ale to není důvodem, proč by se tomu tak mělo stávat pořád. Nevidím to jako nevyhnutelnost….

Scientologie, pokud je jí dobře porozuměno, je velmi mocná věc. Slabě předaná, špatně komunikovaná, monopolizovaná nebo použita čistě pro zisk, to může být velmi destruktivní věc.“

LRH. Z přednášky „Anatomy of the Spirit of Man“. Záznam 6.6.195

 

Takže pokud jsi scientolog a obáváš se problémů, do kterých by jsi se mohl dostat tím, protože si přečteš tento příběh, věz, že jsi jen zastrašen. Můžeš cítit ohrožení své duchovní svobody. Dobře, nech mne říci jednu věc, která ti bude velmi reálná: pravděpodobně se nestaneš OT*, pokud jsi vystrašen (strach je na škále emocí velmi nízko) nebo utlačován. A nedovolení svobodného nalézání informací a jejich vlastní prozkoumání je naprosto čistý útlak; nezapomeň na to.

*OT – operující thetan: scientologický výraz pro osvobozenou duchovní bytost, která již více není závislá na fyzickém těle.

Fajn, takže ti statečnější ještě stále čtou – budete odměněni informacemi, které jsou životně důležité pro váš další postup. No a ti zbabělejší už nás opustili. Fajn! Hubbard jednou řekl, že toto je drsný vesmír a pouze tygři to dokáží. A dokonce i ti budou mít krušné časy. To je velice pravdivé. Více než jsem si myslel, když jsem to původně četl. Kapitola „Mé vlastní zkušenosti s vrcholovým Managementem“ vám řekne proč ...

V následujících kapitolách někdy použiji odkazy na jiné webové stránky. Toto jsou stránky, které vytvořil někdo jiný. Všechny obsahují informace, které se vztahují k našemu tématu, ale nemohu ručit za správnost všech informací. Použijte tedy prosím svůj rozum a úsudek – tak jako v celém životě :)

 

KONEC

 

   
 

Jednotlivé přeložené kapitoly:

O těchto stránkách - poznámky překladatelů. (About these pages - by translators)

Má vlastní zkušenost s dianetikou a scientologií.

Krása technologie dianetiky a scientologie vytvořená L. Ron Hubbardem

Má vlastní zkušenost s vrcholovým Managementem církve.

Článek, který spustil lavinu z 23.2. 2006 (Uvnitř scientologie)

Standfordův výzkumný ústav a

Co se stalo Managementu církve v letech 1981-83 a proč?

Statistiky, jiný pohled

Autorská práva LRH ve špatných rukách. Výmysl nebo skutečnost?

Překladatelská jednotka (TU), knihy a CST

IAS: Mezinárodní asiciace scientologů

Smrt L. Rona Hubbarda

May Sue Hubbard (manželka LRH)

Pozměňování technologie LRH

Proces falešného účelu

Zlatý věk technologie (Golden Age of Tech)

Podzemní sejfy (včetně reportáže CNN)

Co je špatného v programu Nových OT stupňů (nezahrnuje tajné materiály)

Dřívější mezinárodní nadřízený C/S, David Mayo

Auditor třídy XII, Pierre Ethier, promluvil

Dřívější ED Int. (mezinárodní výkonný ředitel) Bill Franks

Dřívější COB RTC, Vicki Aznaran

Super Power (fantastická síla): budova pro služby nebo Implatnová stanice?

Kodaňský projekt expanze

Kdo ukradl materiály OT5 a Nových OTz AOSH EU?

Orwellův román „1984“

Scientologická církev a internet

Námořní organizace (Sea org)

Církevní OT promluvili

Auditor třídy IX a Solo C/S, Caspar De Rijk – o kontrole mysli

Kapitán Bill Robertson a síť Ron’s orgů

Ron’s Org a PDC přednášky(Filadelfský doktorandský kurz)

Co je Ron’s Org, od Marianne Hagen (dánsky)

Můj příběh dánsky

Přílohy

Jak jsem vyřešil své pochyby.

Poraď se s odborníky, jak získat zpět své peníze od Scientologické církve!

#nahoru

Links to original sites (odkazy na jednotlivé původní kapitoly):

My initial experiences with Dianetics and Scientology

The beauty of the Technology of Dianetics and Scientology as created by L Ron Hubbard

My first hand experiences with Church Top Management

Roling Stone article of 23rd february 2006

Standford Research Institute and the Remote-viewing Program

What happened to the Church Management in 1981-83 and why?

Statistics, another view

LRH Copyrights in the wrong hands, fact or fiction

Translation Unit (TU), books and CST

IAS: The International Association of Scientologists

The death of L. Ron Hubbard

May Sue Hubbard

Alterations of LRH Technology

The False Purpose Rundown

Golden Age of Tech

The underground vaults, incl CNN report

What is wrong with NOTs (not including confidential materials)

Former Snr C/S Int, David Mayo

Class XII Auditor, Pierre Ethier speaks out

Former ED Int, Bill Franks

Former COB RTC, Vicki Aznaran

The Super Power: Delivery building or Implant Station?

The Copenhagen Expansion Project - and real estate!

Who stole the OT V, NOTs materials from AOSH EU?

George Orwell's "1984"

Church of Scientology and the Internet

The Sea Organizations and Freeloaders

Church OT's speaks out

Meeting Class IX Auditor and Solo C/S, Caspar De Rijk - a briefing on Mind Control

Captain Bill Robertson and the Ron's Org network

Ron's Org and the PDC lectures

What is Ron's Org, by Marianne Hagen (in Danish)

My story in Danish

Attachments

How I solved my Doubts

Get expert help to get your money back from the Church of Scientology!

#up

 

HOME CONTACT ME

Aktualizace (Czech version) 03.04.2009