www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Soubor Scientologických směrnic.

Slovníček

Toto nejsou přesné definice dle scientologických slovníků.

Pokud vám zde nějaký pojem chybí, napište, rádi doplníme.

Hesla budeme postupně doplňovat.

John Travolta na scientologickém auditingu.

AUDITING

v principu zpověď podle scientologické metodiky; obvykle vše co řekne preklír (zpovídaný) se zapisuje a archivuje; existuje celá řada různých auditingů a k nim i naprosto přesné seznamy otázek, které auditor (zpovídající) pokládá preklírovi.

Protože sekta není registrována jako církev v Čr, nevztahuje se na auditing zpovědní tajemství, ačkoli sama sekta má předpisy, jak s informacemi z auditingu zacházet.

e-metr

E-METR

zjednodušeně detektor lži; elektrický přístroj, který podle scientologické víry měří velikost mentálního náboje; je to náboženský předmět a nikde od něj není oficiálně dostupné schema a nesmí se ani rozebírat.Poslední typy mají poměrně velkou spotřebu a zřejmě přílišnou citlivostí poskytují horší výsledky, čímž se auditing protahuje.

Tyto přístroje dnes pronikají i do "komerčních" scientologických organizací typu Business Success, LITE, PERFORMIA... aby pomáhaly dát dopořádku zaměstnance (jejich etiku).

Scientologický detektor lži - elektropsychometr, e-metr.Základní problém tohoto přístroje a metodiky však je to, že pokud si někdo třeba i o protizákonné činnosti myslí, že je dobrá, e-metr neodhalí, že je něco v nepořádku s jeho etikou. Takže takto můžete mít člověka, který třeba krade, ale protože si myslí, že dělá pro dobrou věc a "účel světí prostředky", tak své konání nepovažuje za nic špatného, nemá tedy žádný mentální náboj na této situaci a prostředky a cíle scientologie najednou selhávají. Ty jsou: "civilizace bez duševních chorob, zločinců a bez válek, kde schopný může prosperovat a čestné bytosti mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný dosahovat vyšších úrovní".

Základní elektrické schema verze V z roku 1995.

Cena e-metru je cca 120.000,- Kč.

Původní dřevěný e-metr.
Původní provedení e-metru v dřevěné krabičce.

Most k absolutní svobodě, Bridge to Total Freedom.

MOST K ABSOLUTNÍ SVOBODĚ
(The BRIDGE TO TOTAL FREEDOM)

je jakýsi předpis jak jedině a pouze se člověk může skrze Scientologickou církev/sektu dostat k vyšším stavům. Je to víceméně rozpis kurzů a zpovědí (auditingů). Nikdo nezaručí jak dlouho bude trvat a kolik tedy budou jednotlivé "kroky po mostě" stát. Ke stupni Clear - Klír (podle scientologů člověk bez reaktivní mysli) je to zhruba 500 000 až 1 000 000 Kč ale možno i více.

Celý dnes přístupný most (nejsou přístupné nejvyšší stavy) je za cca 10 - 15 milionů korun.

V České republice není nikdo, kdo by toto absolvoval. Jen slovenský emigrant Juraj Lipscher, který nepravidelně školí i v českých dianetických centrech a Business Success, je dnes OT VIII. Stupně Clear do dnes (2008) v ČR dosáhlo pouze několik málo lidí (Martin Kolenička, Juraj Plekanec, Andrea Macháčková, Jiřina Kurcová, manželé Hrásští).

scientologický Most k absolutní svobodě
Obr. Plná velikost Mostu k absolutní svobodě.

CST

Church of Spiritual Technology (wikipedie), je vlastníkem Hubbadovy technologie, kterou pronajímá RTC (Religion Technology Center) a RTC pak provozuje Church of Scientology, Scientologickou církev, v České republice formou licenčních odvodů ze scientologických misí, tzv. dianetických center.

CST je také známa jako "L. Ron Hubbard Library."

Meade Emory, zakladatel CST

Meade Emory (www, na obr.) je zakladatel CST.

CST není ani církev, ani knihovna; je to nejbohatší a nejmocnější korporace v celé scientologické říši; majitel všech autorských práv a majitel nejdůležitějších obchodních známek (můžete často vidět poděkování L. Ron Hubbard Library za laskavé poskytnutí ochranných známek na scientologických tiskovinách). CST je řízena IRS skrze tři daňové odborníky (nescientology), které vybral Meade Emory a IRS, aby se doživotně stali Speciálními Řediteli CST.

Schema scientologické církve.

Obr. Schema Scientologického impéria.

Více na wikipedia nebo www.Sc-i-r-s-ology, nebo na kopie schematu.

CLEAR, KLÍR

určitý meziprodukt scientologie a dianetiky. Člověk bez reaktivní mysli, která ho do té doby ovlivňovala. Scientologové tvrdí, že Clear má IQ minimálně 135 a výše.

Vyšší stupně po clearu jsou OT 1-8 (operující thétani).

V ČR dosáhlo stavu Clear zatím 7 lidí.

Většina scientologů touží stát se clearem a dále operujícím thétanem.

Bridge
Obr. Úroveň Clear je zhruba uprostřed Mostu. Zvětšit.

Kniha o scientologickém očistném programu Purif.

PURIFIKAČNÍ PROCES (RUNDOWN), PURIF

je očistný program s extrémně vysokými dávkami niacinu a současným několika hodinovým (3,5 - 4 hodiny denně) pobytem v sauně. Proces obvykle 2-4 týdny.

(až 5000 mg; doporučená denní dávka je 18 mg)

- provádí Dianetická centra, cena cca 20 - 25.000 Kč

Obr. Kniha popisující proces Purif včetně dávek vitamínů (česky).

čtěte také zde: dingir

RTC

(Religion Technology Center) je vlastník některých ochranných známek k scientologii, ale není vlastníkem samotné Hubbardovy technologie. Tu má pronajatu od společnosti CST.

David Miscavige, šéf RTC
Obr. Šéf RTC David Miscavige.

SEC-CHECK

je bezpečnostní prověrka, zváštní typ výslechu/auditingu. Obvykle prováděný s e-metrem a je zaměřen na zjištění zda daný člověk byl v kontaktu, kdy a respektive o čem hovořil s "nepřítelem" scientologie. Ti z Vás, kteří se rozhodnou udělat zkušenost se scientologickou sektou, budou určitě tázáni v sec-checku i na tyto webové stránky.

SEKTA

"Náboženská, politická apod. skupina, ve které převládají sklony jako autoritářství, uzavřenost, fanatizmus, nesnášenlivost nebo selekce informací."

Viz také wikipedia.org/Sekta.

© 2008-2014 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 22.09.2014

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.