www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Ilustrace

LITE
ANGLICKÁ ŠKOLA

Společnost propagující a rozšiřující náboženskou ideologii Scientologické církve.

Ilustrace vykřičník

NEVDĚČNÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

Celosvětovou síť jazykových škol LITE vymyslel, založil a rozvinul americký profesor Randy J. Payne.
Ne scientologická církev nebo pan Hubbard. Ti s tím neměli původně vůbec nic společného.

Také pro ČR v druhé polovině 90 let poskytl licenci na provozování této školy a osobně vyškolil i první pracovníky. Z níže uvedené zprávy pak vyplývá, že se na něj, jakožto na scientologa (scientologií se zabýval ve svém volném čase), obrátila scientologická církev s požadavkem, aby jí platil 10% z hrubého ročního příjmu. No ale protože profesor Payne nechtěl platit (což by dělalo zhruba 100 000 USD ročně), tak o tu školu jednoduše přišel.

Nechceme hodnotit, do jaké míry to bylo nelegální či "pouze" nečestné, nicméně je jasné, že licenční poplatky dnes nejdou původnímu autorovi (Randy J. Payne), ale scientologické církvi (možná nepřímo přes společnost ABLE, Applied Scholastics a případně i přes WISE).

Všimněte si, že dnes není o autorovi ani zmínka na oficiální webu české školy, alespoň jako výraz vděku a uznání za vyvinutí systému, který je jeden z nejlepších a který dnes připisují L.R. Hubbardovi, a o který ho scientologové připravili. Jediná zmínka se asi omylem zapomněla na webu vychodni.cechy.cz, pardubické pobočky. Uvidíme, jak dlouho tam zůstane.

O existenci autora, profesora Payne, můžeme zavadit v článku o nepravosti, která mu byla přisouzena patrně omylem, protože ji zde prováděla pražská kancelář pod vedením českých zakladatelů (Macháčková a Řehořová). Psaly o tom Britské listy, čtěte www.

Co je ale smutné, že se na tomto "přesunu" autorských práv podíleli velmi aktivně i čeští představitelé této školy, především její současná ředitelka Eva Řehořová. A přitom i ona byla osobně vyškolena profesorem Paynem.

 

Ilustrace

CO JE APLIKOVANÁ SCHOLASTIKA

Princip

Aplikovaná Scholastika je jedna z organizací scientologické církve jejímž účelem je nenápadně proniknout do společnosti s náboženským učením scientologické církve.

(Schválně nepíšeme proniknout s dílem L. Rona Hubbarda, protože církev již řadu směrnic, postupů a knih pozměnila a revidovala podle svých potřeb a dokonce řada knih ani není Hubbardovým dílem, ale jen jaksi "based on works of LRH" což znamená zhruba jako "na motivy díla LRH".)

Schema organizací okolo mateřské Scientologické církve.
Obr. Nákres organizací okolo mateřské Scientologické církve. AP je na 11. hodině.

Při takovémto pronikání (scientologicky: diseminaci) se neprezentuje samotná scientologická církev, která je často negativně vnímána, ale vytvoří se organizace, které na první pohled nemají se scientology nic společného a vypadá to, že mají jediný a bohulibý záměr: pomoc (s učením jazyka, doučováním, tréninkem managerů, protidrogovou osvětou, …).

Organizace v ČR, které se starají o rozšíření "technologie" scientologické církve do společnosti a tím i generují příliv nových věřících do svého centra.

Nákres fungování scientologické sekty v Čechách
Klikněkte na obrázek pro zvětšení

Pomoc

Toto slovo je velmi často zmiňováno lidmi ze scientologické sekty. Ale pozor. Neznáme jedinou scientologickou organizaci, která by byla zaměřena na pomoc a nebo poskytovala pomoc alespoň z větší části své činnosti (když nepočítáme to, že vám pomohou od vašich peněz). To, co tady všichni dělají je běžný obchod. Prodávají své služby. Někdy za méně, ale častěji za více peněz. Ale není to pomoc.

pomoc: poskytnutí podpory, prostředků; příspěvek na podporu
poskytnout: udělit, věnovat, dát
viz Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Jediná organizace, která nic neúčtuje občanům (nicméně příspěvky přijímá a žádá), je CCHR, Občanská komise pro lidská práva. Její cíl je sbírat dostatek důkazů o údajných nepřátelích scientologické církve, o psychiatrech a případně je hnát až k soudu.

Účel

Účelem Aplikované Scholastiky, LITE nebo BASICu a dalších podobných firem není primárně dostat všechny své zákazníky do scientologické církve. Tyto organizace mají primárně vytvořit široké "ochranné pole" veřejnosti. Prostě aby řada lidí získala nějakou pozitivní zkušenost se scientologií, ale vůbec nemusí vědět, že to scientologie je. V okamžiku, když by začaly nějaké útoky proti scientologii např. přes LITE, pak tito spokojení zákazníci budou LITE bránit a tím pádem budou bránit i samotnou scientologickou církev. Nebo pokud by se útočilo přímo na církev, tak řeknou, že LITE je součástí scientologické církve a že se to těmto lidem líbilo. A ti spokojení zákazníci pak jednoduše řeknou: "To ale nebylo špatné a nikdo nám tam nevymýval mozky, ..." A budou mít pravdu.

Jen tito zákazníci zpravidla nevědí, že:

 • 10-20 % z toho, co zaplatili jde přímo do struktur scientologické církve.
 • LITE vůbec nezaložil ani nevytvořil L. Ron Hubbard ani scientologická církev; tuto celosvětovou síť škol založil profesor Payne a scientologové ho o ni připravili; zrovna tak i Business Success vzniklo na základě jiného učení než scientologické církve, jen už to jaksi zapomněli.
 • Ve škole LITE a dalších scientologických organizacích se porušuje právo na náboženskou svobodu (jednoduše kdyby někdo prohlásil, že scientologická církev je špatná nebo měl špatné myšlenky o L. Ron Hubbardovi, tak v té organizaci dlouho nezůstane).

"Nezkoušejte je přesvědčovat. Pronikejte mezi ně.
Nechtějte je přemoci. Pronikejte mezi ně.
A dokonce i reportér od novin vám pak spadne do klína."

L. Ron Hubbard, z buletinu Scientologické církve z 15. 9. 1959

 

Účely Aplikované Scholastiky, LITE a dalších lze shrnout asi takto:

 1. Vytvořit rozsáhlé pole spokojené veřejnosti střední a vyšší vrstvy, kterému se nenápadně servíruje jméno L. Ron Hubbard (ochranná známka scientologické církve), případně Dianetika, Scientologie, ...
  - jako podbod lez uvést vytvoření skupiny jednotlivých majitelů lokálních škol – frančízanty – kteří pak musí za školu „bojovat“ a lobovat už jen v zájmu své vlastní investice a svého podnikání; frančízanti jsou ale obvykle již prověření scientologové.
  Tato rozsáhlá skupina veřejnosti bude poskytovat kladné reference a případně bránit tyto scientologické organizace.
 2. Přímé platby (10 – 20% z hrubého příjmu - licence) do scientologické církve či jejích organizací
 3. Chránit a rozšiřovat náboženské učení scientologické církve (viz např. smlouva WISE)
 4. A teprve až pak a jaksi mimochodem přivést nové věřící do církve, ale toto není hlavní účel, takže nečekejte, že vám budou rozdávat pozvánky na Oxfordský test osobnosti; nicméně novým scientologům se nebrání

Ale buďme poctiví. Ne všichni učitelé z LITE nebo asistentky z Business Success, atd., jsou oddanými scientology až do morku kosti. Někteří z nich jen prostě "drží hubu a krok", aby si udrželi své zaměstnání a případně získali nějakou praxi a zkušenosti. Nicméně všichni musí procházet scientologickými kurzy a řada z nich pak musí procházet i přezkoušení či bezpečnostní výslechy na scientologickém detektoru lži, e-metru. Čím výše půjdete v hierarchie (scientologicky: orgboardu) v každé této jakoby nescientologické organizaci, tím spíše narazíte na vysoce oddané a odhodlané věřící scientologické církve. Z těchto organizací se rekrutují i členové nejradikálnější scientologické organizace, tzv. See Orgu (zde se smlouva o spolupráci podepisuje na 1 miliardu let).

Scientologická církev selhala

V České republice scientologická církev zcela a naprosto selhala (i když to samé by šlo říci i o řadě dalších zemí, né-li o celé planetě). Za takřka 20 let činnosti má toto "nejrychleji se rozšiřující náboženství na světě" zhruba 100 - 200 věřících v celé republice. Plány na vyklírování Československa do roku 2005 vzaly za své, vybudování "ideální organizace" – scientologického kostela se nepovedlo a dokonce se nepodařilo otevřít ani organizaci třídy V, což je velikost organizace, jakou měl kdysi Hubbard v anglickém Saint Hillu (cca 100 členů personálu, kteří naplno poskytují scientologické služby). Proto se maximální úsilí přesunulo do těchto „nenápadných“ aktivit, které vykazují lepší výsledky a méně dráždí veřejnost. A také vytvoří trochu lepší obraz o scientologické církvi a hlavně přivedou movité zákazníky. Scientologové prodávají a proto potřebují koupěschopné obyvatelstvo. A toto je systém, jak ho najít, přivést a nasměrovat na scientologický "Most k absolutní svobodě".

Všimněte si, že všechny aktivity, které scientologové dělají jsou zaměřeny na lidi a podnikatele, kteří mají dostatek financí, aby si zaplatili drahé služby. Oni se nestarají o staré lidi, bezdomovce, nezaměstnané, menšiny na okraji společnosti, ..., – ne, tam nejsou peníze. Toto pole působnosti nechávají ostatním církvím.

Hlavním přísun majetných věřících do scientologické církve dnes zabezpečuje školící agentura Business Success, respektive její personální poradenství Performia a pak také LITE a BASIC (zde se jedná spíše o personál, který vstupuje do scientologie). Tyto firmy mají ve svých smlouvách zakotveno, že budou chránit, podporovat a rozvíjet náboženské učení scientologické církve (jen to nepíší do svých propagačních materiálů). Jedna ze směrnic scientologické církve zní: "Zacházení s pravdou je choulostivá záležitost. Nesmíš říci vše, co víš. Řekni akceptovatelnou pravdu." Proto nečekejte, že se o nich dozvíte celou „choulostivou“ pravdu.

Další informace o Applied Scholastics

Celebrity, které podporují aplikovanou scholastiku (vlivní scientologové)

Ilustrace paragraf.

PROBLÉM PROFESORA PAYNA

 • Randy J. Payne vypsal odměnu 1000 USD.
  Výzva, anglicky, doc. Překlad je uveden níže.
 • TECH outside CoS:
  Business taken by OSA. Reported to Attorney General, www.
  Tento odkaz 3 dny po spuštění tohoto webu zmizel,
  proto zde uvádíme jeho kopii, anglicky, doc.

PŘEKLAD VÝZVY RANDYHO PAYNA

31. srpna 2006

ODMĚNA: 1000 amerických dolarů

Záměr této odměny je pomoci ukázat pravdu o tom, že Scientologická církev korumpovala svůj vlastní systém spravedlnosti ve smyslu neetické kontroly rodin a firem v lokalitě Pinellas Country. (Zdroj: St. Petersburg Times, 25. červen 2006, titulní stránka, článek “The Unperson” (Nečlověk). V této nabídce jsou také popsány události včetně příslušných osob.

Občané by měli rozpoznat, že politická podpora Scientologicky založených kandidátů a Scientology sponzorovaných programů je podpora a korumpování systému „spravedlnosti“, který rozbíjí rodiny a firmy.

Odměna

Pokud politik, vládní úředník nebo kdokoli jiný bude moci získat originál nebo autentickou kopii nahrávky Scientologické komise spravedlnosti z dubna až května 2004, ohledně Randyho Payna, tak Randy Payne vyplatí této osobě tisíc dolarů výměnou za tuto nahrávku.

Randy Payne také nabídl tisíc dolarů OSA, scientologické kanceláři pro zvláštní záležitosti. OSA, Office of Special Affairs – kancelář pro zvláštní záležitosti je část Scientologické církve, která zajišťuje informace, provádí vyšetřování a útočí na jednotlivce. Kupříkladu: informace FBI, které ukazují OSA, jak plánuje útok na bývalého primátora Gabe Cazarese, http://www.shipbrook.com/jeff/CoS/docs/handling.html. OSA ignorovala tuto nabídku.

Scientologická komise “spravedlnosti” vytvořila oficiální dokument proti Randymu Paynovi, který “dokumentuje” událost, která se nikdy nestala. Tvrdili, že Randy Paynovi byla poskytnuta možnost obhajovat se proti údajným zločinům proti Scientologii. To umožnilo ostatním scientologům věřit, že mu byl poskytnut férový výslech. Navíc ještě komise odmítla svědky, kteří by dokázali, že církev si vynutila na jednotlivcích, aby jí platili licenční a manažerské poplatky.

Tato nahrávka komise “spravedlnosti” je záznamem z jednání. Randy Payne nabízí 1000 USD scientologické církvi za kopii této pásky, která by prokázala, že se taková událost stala. Dokonce i přesto, že už je to veřejná záležitost se církev nanamáhala ani odpovědět.

Randy Payne zaplatí tisíc dolarů za jednu hodnověrnou kopii této nahrávky.

Církevní podřízení a nevyřčená motivace

Všichni, Aplikovaná Scholastika (odvětví Scientologie pro vzdělávání), ABLE (skupina vedení nad Aplikovanou Scholastikou) a Church of Spiritual Technology (CST – Církev Duchovních Technologií – firma kontrolující ochranné známky a copyright pro Scientologii), profitují z jejich praktik vymáhání 10% z příjmu školy, pokud je majitel školy v nějakém vztahu s církví. Tyto Scientologické korporace si vynucují předpoklad, že každý úspěch scientologa-majitele školy je jen a pouze proto, že ve velkém rozsahu používá Scientologické materiály v této škole a jejich učebních osnovách. Randy Payne ukázal, že v jeho učebních osnovách je méně než 1% církevních materiálů. V roce 1977 Randy Payne odmítl zaplatit tento vyžadovaný poplatek 10% z hrubého příjmu jeho řetězce škol v Evropě „English as a Second Language“ (Angličtina jako druhý jazyk). Tento řetězec měl obrat větší než 1 milion amerických dolarů za rok. Dlouhých 7 let útočila OSA (Office of Special Affairs – Kancelář pro zvláštní záležitosti) na Randyho Payna, aby mu způsobila takové problémy, aby jeho školy, včetně malé střední školy v Clearwateru mohli být převzaty Scientologickou skupinou, která bude snaživě platit církvi 10%.

Tváří v tvář této „rebelii“ Randyho Payna Scientologická církev cítila, že je třeba Randyho „hlavu nabodnou na kopí“ (z historického zvyku, kdy se vlastizrádci uřízla hlava a napíchla na dlouhý kůl jako odstrašující příklad pro ostatní, kteří by měli podobné úmysly) proto, aby členové této církve a lidé v Clearwateru viděli moc Scientologické církve a její schopnost ovládat.

Co se stalo jiným v Clearwateru

Další vlastník školy v Clearwateru, Lance De Marcor, byl také předveden přes komisi spravedlnosti a donucen platit licenční poplatky. Dosud bojují.

Předseda De Marcorovy komise byl Conan Royce. Oficiální dokument církevní spravedlnosti přikázal Conanovi Roycovi, aby vyšetřoval Lance De Marcora pro odmítnutí platit licenci Applied Scholastics. (Lance De Marcorův dokument Scientologické spravedlnosti byl předložen Floridskému oddělení Vynucování zákona, všem zastupitelům městské rady Clearwateru a městským právníkům a novinám St. Petersburg Times.)

Tlak byl také použit Scientologickým etickým komisařem Emilem Proestem. Lance De Marcorově ženě, Mary Ann De Marcor, řekl Proest, že Lance je špatný a měl by se řídit směrnicemi církve. Krátce po tomto setkání Mary Ann onemocněla a již se nikdy nezotavila. Mary Ann následující rok zemřela.

Randy Payne požadoval svědky na zasedání komise spravedlnosti, včetně etického komisaře Emila Proesta, který vyvíjel ten samý nátlak na Randyho ženu jaký použil na ženu Lance De Marcora. Výše uvedený Conan Royce, předseda komise spravedlnosti Lance De Marcora, byl členem komise spravedlnosti, která jednala o Randym Paynovi.

Conan Royce lhal Randymu Paynovi. Conan Royce tvrdil, že neexistuje žádný důvod volat Lance De Marcora jako svědka, protože jeho vyšetřování nemá co do činění s licencemi Aplikované Scholastiky. Všimněte si, prosím, že jméno Conan Royce se vyskytuje v dokumentech scientologické spravedlnosti obou mužů, jak Randyho Payna, tak i Lance De Marcora. Nicméně je zde i další spojení mezi těmito dvěma případy: naprosto stejný nátlak na rodiny za účelem vymoci si placení licenčních poplatků.

A toto je další důvod, proč Randy Payne nabízí odměnu ve výši tisíc dolarů tomu, kdo mu předá nahrávku z důkazní komise: důkaz, že Conan Royce lhal.

Spojení jednotlivých bodů

Peter Mansell (vyšetřovatel clearwaterské OSA) byl předsedou Scientologické komise „spravedlnosti“ pro Randyho Payna. Peter Mansell byl také přítomen u pokusu Scientologické akce proti Shawnovi Lonsdalovi minulý měsíc v centru Clearwateru.

Scientolog napadl Shawna Lonsdala, který filmoval Scientologické aktivity na ulicích centra Clearwateru. Byla tam řada scientologů, kteří tvrdili, že Shawn Lonsdale zaútočil první; Peter Mansell, jak se zdá, byl režisérem celé akce.
(Viz: Srpen 2006, výpověď Shawna Lonsdala)

Shawn měl druhou videokameru, která natáčela celou událost. Tuto pásku ukázal policii Clearwateru. Páska ukazovala, že scientolog Michael Fitzgerald vyprovokoval potyčku. Shawn Lonsdale tvrdil, že Peter Mansell mu nadával, když Michael Fitzgerald byl odváděn s pouty na rukou.

Randy J. Payne
514 Missouri Ave. North
Clearwater, Florida
33755

anglický originál

ODKAZY

© 2008-2014 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 22.09.2014

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.