www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Nákres aktivit Scientologické církve.

CO JE BASIC?

 • Organizace, která náleží k Scientologické církvi (sektě - viz obrázek) a používá a propaguje její náboženské spisy a ideologii.
 • Scientologická církev se prostřednictvím organizací, jako je BASIC, snaží nenápadně infiltrovat a etablovat ve společnosti.

"Nezkoušejte je přesvědčovat. Pronikejte mezi ně.
Nechtějte je přemoci. Pronikejte mezi ně.
A dokonce i reportér od novin vám pak spadne do klína."

L. Ron Hubbard, z buletinu Scientologické církve z 15. 9. 1959

 • Jako většina jiných scientologických organizací, i tato zřejmě porušuje náboženskou svobodu. Kdokoli by vystoupil s názorem, že Scientologická církev / sekta je něco špatného, nebo by odmítal absolvovat scientologické kurzy, nemohl by zde pracovat. V organizaci mohou pracovat pouze scientologové nebo lidé, kteří nepochybují o scientologické církvi a/nebo ji nezavrhují.
  (V církvi je těžkým zločinem, když se někdo veřejně odklání od Scientologie.)
 • BASIC byl, stejně jako jazyková škola LITE, založen v ČR Andreou Macháčkovou (viz truthaboutscientology.com). To je členka nejradikálnějšího náboženského uskupení scientologické církve, See Orgu (námořní organizace). Členové jsou nejoddanější věřící scientologické církve a svůj závazek na práci pro církev podepisují na 1 miliardu let (1 billion years). Slečna Macháčková před odjezdem na indoktrinační pobyt v scientologické církvi, tzv. EPF, přenechala řízení jazykové školy Evě Řehořové (také scientoložka, viz truthaboutscientology.com). Ta je současně i ředitelkou scientologické organizace Aplikovaná Scholastika v České republice.
 • V BASICu se malí školáci a jejich rodiče seznamují se scientologií právě pod hlavičkou scientologické organizace Aplikovaná Scholastika. To samo o sobě nemusí být nijak nebezpečné. Problém vidíme v tom, že nikde není přímo a jednoznačně prezentováno toto ideové propojení.
 • V BASICu není prezentováno, že část vysokého poplatku, který se za služby platí, odchází do struktur scientologické církve. To znamená, že každý zákazník BASICu přímo finančně podporuje scientologickou sektu. A ve většině případů o tom ani nemá ponětí (pokud není sám scientolog nebo klient Business Success) - možná tak, jako společnosti ČEZ od které si nechávají přispívat, zatímco odvádí poplatky do scientologické církve.

"Zacházení s pravdou je choulostivá záležitost.
Nesmíš říci vše, co víš. Řekni akceptovatelnou pravdu."

L. Ron Hubbard, směrnice Scientologické církve z 13.8. 1970, vydání II

 • Tak jako další scientologické aktivity slouží BASIC i jako náborové a propagační centrum scientologické sekty. Více také na WISE.

Scientologové v Čechách.
Obr. Scientologové v ČR. Zvětšit.

Ilustrace POZOR.

UPOZORNĚNÍ NA STUDIJNÍ CENTRUM BASIC

Dominik Duka, biskup královéhradecký, červen 2008

Biskupství královéhradecké bylo v poslední době několikrát kontaktováno Studijním centrem Basic (www.basic.cz) s informacemi o programech doučování dětí (zejména čtení, psaní, cizí jazyky) a přiloženými referencemi.

Studijní centrum Basic má v naší diecézi pobočky v Hradci Králové (Eliščino náb. 842 - Městské lázně a V Kopečku), Pardubicích a dále i jinde v ČR.

Upozorňuji, že Studijní centrum je ideově přímo navázáno na tzv. scientologii a jejího zakladatele Ronalda Lafayetta Hubbarda. Studijní centrum uvádí, že používá "studijní technologii", "aplikovanou scholastiku" a operuje s dalčími rádoby vědeckými pojmy. Pro scientologii je typické, že se kryje množstvím kladných referencí a vytváří si dobrou image.

Účinek na klienta jejich kurzů může být zpočátku skutečně prospěšný, avšak sientologií používané metody vedou k zmanipulování osobnosti. Nehledě na vysoké a stupňující se ceny všech scientologických "služeb", které klienta značně vyčerpávají.

Scientologická církev a její dceřinné aktivity jsou řazeny mezi nebezpečné sekty. Vzhledem k těmto skutečnostem důrazně před touto iniciativou varuji a doporučuji nevstupovat s nimi v jakýkoli kontakt.

Zdroj: www.farnosthkpp.cz, pdf kopie r-factor

Logo MŠMT.

STANOVISKO MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ

Aktivity scientologů - oficiální stanovisko MŠMT

Autor: Ministerstvo školství ČR, 21.9.2004

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k „Aktivitám scientologů v oblasti primární protidrogové prevence“

Scientologové jsou nebezpečná sekta. Velmi často je zařazována mezi destruktivní kulty. Svědčí o tom zkušenosti států, které se vytrvale snaží postavit scientologii mimo zákon (Německo, Francie). V současné době je za klíčovou oblast považována Evropa. Od 90. let působí scientologické církve aktivně také na našem území. Z právních důvodů se však scientologické aktivity odehrávají pod rouškou občanského sdružení s cílem registrovat se u Ministerstva kultury jako církev. Pražská mise scientologické církve má oficiální webové stránky na adrese http://www.scientologie.cz. V sekci http://scientologie.cz/tisk/ lze nalézt aktivity scientologické církve v oblasti drog.

Církev doplňuje svoji činnost mimo jiné občasnými nebo i pravidelnými shromážděními, jako jsou nedělní kázání a příležitostné obřady (sňatek, pojmenování dítěte, smuteční obřad). Duchovní, kteří obřad vedou, bývají označováni též jako kaplani. Nejpokročilejší scientologové jsou ze strany organizací podrobeni poměrně striktní disciplíně, která se takto praktikuje i uvnitř organizace. V nejvyšších organizacích panuje disciplína velmi podobná až té armádní.

Kříž Scientologické církve. Znak Scientologické církve.
Obr. Kříž a znak Scientologické církve.

Proklamovaným cílem scientologie je úplná duchovní svoboda jedinců, což se má projevit zvrácením civilizačního úpadku. Scientologové o sobě tvrdí, že se zabývají duchovní podstatou člověka a jeho vztahem k okolí a vesmíru. Současně však také čelí názorům, že představují nebezpečný kult, který je motivován hmotnými zájmy. Ve snaze bránit se útokům ze strany státních autorit a velkých církví se scientologové spolu s jinými menšími a novými směry a hnutími dovolávají důsledného dodržování lidských práv a rovné spravedlnosti pro všechny.

Aktivity scientologie (Scientology), resp. scientologické církve (churches of Scientology) jsou formulovány a nabízeny takovým způsobem, že mohou u nedostatečně informovaného člověka snadno získat důvěru. Na zahraničních webech lze najít například:
http://www.drugsalvage.org/
http://www.drugsalvage.org/drug-salvage.htm
http://www.scientology.org/en_US/results/introservice/booklets/drugs.html

Logo Narconon.
Obr. Materiály scientologického Narcononu.

Některé z prezentovaných preventivních programů mohou na první pohled působit seriózně a velmi dobrá grafická úroveň a současná povrchnost prezentací může snadno zmást nejen laiky. Např. různé typy běžně v zahraničí realizovaných komunitních programů prevence nejsou na první pohled k rozeznání od programu prezentovaného scientology na internetové adrese: http://www.drugsalvage.org/page06.htm

Společnost pro výzkum sekt upozorňuje, že již v první polovině 90. let byl zaznamenán pokus scientologů získat nové příznivce prostřednictvím pseudoléčebných programů pro závislé. V ČR je tento program nabízen pod mezinárodním označením Narconon. Dle webu českých scientologů jde o program „Pro ty, kteří jsou závislí na drogách, existuje možnost zbavit se drogové závislosti v rehabilitačních a vzdělávacích protidrogových centrech s názvem NARCONON, které jsou samostatné, od církve oddělené organizace.“ Viz:
http://www.drugsalvage.org/page09.htm
http://www.scientologie.cz/tisk/index.php?display=page&ID=22&pg=5&version=CZ

V souvislosti se Světovým dnem proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi - v červnu 2003 poprvé a zejména pak v červnu 2004 - publikovala česká média (zejména tištěná) značné množství článků popisujících aktivitu scientologů v oblasti primární protidrogové prevence. Jedná se o program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“, který byl letos prezentován v desítkách měst ČR v rámci tzv. cykloběhu. Skupina osob, které podle médií jsou členy scientologické církve, byla přijímána vysokými představiteli měst a obcí (starostové či jejich zástupci), někteří z představitelů měst a obcí dokonce podepisovali dokument předložený scientology a označovaný v médiích jako „Město bez drog“. Na závěr akce byly listiny předány senátoru D. Kroupovi, jakožto zástupci Senátu Parlamentu ČR. Měly být předány i Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a zástupcům Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni.

„Prohlášení s sebou vozili účastníci letošního Cykloběhu za Českou republiku bez drog, kteří svůj okruh po pěti desítkách českých a moravských měst zahájili 14. června v Plzni. Družstvo cyklistů, kteří jsou členy scientologické církve, se vydalo na trať dlouhou přes 1600 kilometrů. Družstvo sportovců doprovázeli i lektoři, kteří ve vybraných městech přednášeli dětem a mládeži o nebezpečí narkomanie.“

(Prohlášení měst, která odmítají legalizaci drog, skončí v Senátu, Zpravodajství ČTK 25.6.2004, převzato z monitoru Newton IT).
Články lze najít v Monitoru médií, který denně uveřejňuje národní drogový informační portál www.drogy-info.cz (web spravovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, které je součástí Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Mezi nimi je i rozsáhlejší souhrnný článek J.X.Doležala Řekni ne sektám!, jehož plné znění je k dispozici v internetové verzi časopisu Reflex na www.reflex.cz.

 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se distancuje od aktivit scientologů v protidrogové oblasti v ČR a považuje je za rizikové pro mládež i dospělé. Tyto aktivity byly v ČR letos již podruhé prezentovány jako protidrogová kampaň v období předcházejícím Světovému dni proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, vyhlášenému OSN na 26. červen, pod názvem „Řekni ne drogám, řekni ano životu“. (v roce 2003 pod názvem Běh za Českou republiku bez drog 2003 a Cyklomaraton za Českou republiku bez drog 2003). V rámci letošní kampaně byly nabízeny tiskoviny (např. informace o jednotlivých drogách a brožura Jak mluvit s dětmi o drogách). Představitelé měst a obcí byli vyzýváni, aby podepsali prohlášení „Město bez drog“, což někteří i učinili, a bylo jim nabízeno školení v oblasti protidrogové prevence, o jehož využití některá města uvažují. Za znepokojující je možné považovat to, že někteří komunální a dokonce i vrcholní politici podceňují rizika spojená s podporou aktivit skupiny, která v oblasti protidrogové prevence nemá žádnou odbornou kvalifikaci, a podléhají jednoduchým sloganům, aniž by si uvědomili, že svou podporou umožňují další šíření názorů scientologů a matení široké veřejnosti, pro kterou by volení političtí představitelé měli být jedním ze vzorů.
 2. Program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“ není v souladu se základními požadavky na primárně preventivní programy stanovenými MŠMT. Požadavky MŠMT jsou zejména (v závorce kurzívou vyznačeno, které požadavky nejsou v programu scientologů splněny):
  1. dlouhodobost a systematičnost programů (program scientologů má charakter sportovní akce - kampaně),
  2. návaznost na další program a aktivity (program scientologů nenavazuje na žádné odborně uznávané programy a aktivity)
  3. spolupráce se školami a školskými zařízeními a zařízeními pro volný čas dětí a mládeže
  4. pravdivost informací (materiály scientologů obsahují zavádějící a vědecky nepodložená tvrzení)
  5. preference menších a cílených aktivit před akcemi s vysokým počtem účastníků, které se ukázaly být jednoznačně nejméně efektivní
  6. odborná kvalifikace (scientologové nabízejí programy prostřednictvím osob bez adekvátního vzdělání a odborných zkušeností)
 3. Preventivní protidrogové programy nabízené scientology obsahují manipulativní prvky, zřejmě s cílem získat další příznivce této organizace, která je v některých zemích i mnohými odborníky v ČR označována za sektu. V materiálech či ve vystoupeních aktivistů není vždy jasně uváděno, že se jedná o programy scientologů (scientologické církve).
 4. Skutečnost, že se jedná o skupinu uplatňující výrazně manipulativní postupy, vede MŠMT, k vyjádření jednoznačně odmítavého stanoviska vůči aktivitám scientologů v protidrogové oblasti v ČR. Upozorňujeme dále, že tato skupina je zařazena mezi skupiny, na které jsou zaměřeny programy prevence proti působení sekt.
 5. MŠMT upozorňuje vedení škol a školských zařízení, že podporou programů prováděných scientology se mohou vystavit riziku stížností ze strany rodičů nezletilých žáků, resp. ze strany zletilých studentů, neboť byli upozorněni na rizika spojená se scientologií. V případě podpory těchto programů a umožnění vstupu do školy by totiž mohlo dojít k zanedbání povinnosti ochrany dětí a mládeže před nebezpečným vlivem sekt.

Zdroj www, kopie pdf r-factor

Logo ČEZ.

ČEZ SPONZORUJE HRADECKÉ SCIENTOLOGY

ČEZ

Tisková zpráva, 15.08.2008 13:33:00

Hradec Králové, 15. srpna 2008 - Finanční částku 100 tisíc korun věnovala Nadace ČEZ na projekt „Vybudování a stabilizace Studijního centra BASIC v Hradci Králové“.

Projekt řeší materiální zajištění studijního centra, které navrací dětem z Hradce Králové a okolí chuť do studia a obnovuje jejich přirozenou touhu po vedení. „Díky příspevku od Nadace ČEZ jsme byli schopni technicky vybavit učebny a zázemí učitelu nejen nábytkem, ale i studijním materiálem, dětskou literaturou a potřebnou výpočetní technikou,“ říká Mgr. Drahomíra Jedličková, ředitelka Studijního centra BASIC v Hradci Králové.

Studijní centrum BASIC ideologicky navazuje a vychází z mezinárodní organizace Aplikované scholastiky, která má za cíl odstranit světovou negramotnost a zastavit celkový úpadek v oblasti vzdělávání pomocí efektivních studijních metod. Centrum v Hradci Králové je součástí celorepublikové sítě s řídící jednotkou v Praze.

„Prostřednictvím spolupráce s rodiči, pedagogy a odbornou veřejností přispíváme k celkové kvalitě vzdělávání a vytváření podmínek pro zdravý rozvoj budoucí generace. BASIC pomáhá především dětem, ale i dospělým, zvládat problémy v učení, ve čtení a psaní. Naši studenti získávají schopnost samostatně efektivně studovat a tuto nastudovanou látku použít v životě,“ dodává Mgr. Drahomíra Jedličková.

Zdroj: http://press.amic.cz, popř. kopie pdf

A zde je vyjádření, o které jsme ČEZ požádali:

Dobrý den,

Nadace ČEZ na základě žádosti podpořila projekt vybudování a stabilizace studijního centra Basic v Hradci Králové, které umožňuje dětem lépe zvládat školu. O vámi uvedeném propojení projektu se scientologií nám nebylo nic známo, netušili jsme to, o scientologii nebyla ani v žádosti ani při otevření centra žádná zmínka. Rozhodujícím pro nás byla i podpora ze strany města Hradec Králové.

S pozdravem
Jiří Kosina

mluvčí Skupiny ČEZ
region východní Čechy

Logo Applied Scholastics.

APLIKOVANÁ SCHOLASTIKA

AP je jedna z aktivit Scientologické církve, která je zaměřena na širokou veřejnost, konkrétně na školství a vzdělávání.

Používá náboženské materiály církve a většina zaměstnanců jsou scientologové.

Schema toku financí Scientologie

Nákres "necírkvevních" aktivit Scientologické církve.
Obr. Nákres "necírkvevních" aktivit Scientologické církve. Logo AP na 11. hodině.

Scientologická církev / sekta a její nákres v ČR
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Více o AS na stránce LITE nebo na www.xenu.net, anglicky.

Odkazy

© 2008-2014 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 22.09.2014

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.