www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: zážitky bývalé členky scientologické sekty

Kapitola 12:
Zotročila jsi někdy národy?

 

"Jsem scientolog. Teď už vím, že mými pravými přáteli jsou ostatní pořádní scientologové. Už nikdy neuškodím své skupině. Chci dělat jen ty věci, které přispějí k přežití mé skupiny a díky tomu i k přežití planety. Uštědřila jsem zásah nepřátelům skupiny. Odpracovala jsem čtyřicet osm hodin trestu. Tímto vás prosím o souhlas k návratu mezi staff L.A. orgu."

Dva dny jsem chodila se svou peticí od člověka k člověku po celém orgu a každého prosila, aby mi dovolil vrátit se ke skupině. Nakonec jsem měla potřebné podpisy. Vyběhla jsem po schodech do kanceláře Etiky.

"Prosím, pane. Sehnala jsem všechny podpisy."

Etický komisař si vzal papíry a přeběhl očima podpisy.

"Velmi dobře," poblahopřál mi. "Doufám, že jste se z toho poučila."

"Ano pane, poučila," řekla jsem horlivě. "Naučila jsem se něco o tom, jaké je to být součástí skupiny. Že je třeba pracovat s druhými a ne proti nim. Od teď se chci vyhýbat všem problémům. Myslím tím, že pomocí Etiky. Nerada bych tímto znovu procházela."

"Hm," otevřel zásuvku na stolku a vyndal papírové desky. S překvapením jsem postřehla, že je na nich mé jméno a nápis "Etický záznam". "Vidím, že je to váš první vážný prohřešek proti etice," konstatoval, když listoval složkou. "Takže doufejme, že je i poslední. V pořádku. Můžete se vrátit na váš post."

"Super," vyskočila jsem ze židle. Ohlédla jsem se. "Děkuji, pane," řekla jsem vděčně cestou ke dveřím.

"Nezapomněla jste náhodou na něco?" ukázal na moje rameno.

"Ach ano, zapomněla bych. Tuším, že jsem si už na to zvykla." Přišla jsem k němu a podržela paži, než mi odvázal ten škaredy hadr. "Jsem ráda, že už je to pryč."

Dalších pár měsíců jsem pracovala v divizi pro veřejnost, prodávala jsem na ulicích knihy a vodila lidi na přednášky zadarmo nebo na testy osobnosti (také zadarmo). Jak jsem zjistila, test osobnosti byl jen dalším způsobem, jak najít ruinu člověka. Když jsme vyhodnotili test, zdůraznili jsme člověku jeho nejnižší hodnoty a vymámili jsme od něj souhlas, že v této oblasti potřebuje pomoc. Potom jsme mu prodali nějaký kurz nebo auditing, aby se zbavil zjištěného nedostatku. Fungovalo to docela zázračně.

Sama jsem rozběhla program prodeje paparbackových Dianetik studentům na internátech UCLA a USC. Protože jsme stále trénovali diseminační dril se 4 kroky, nebylo vůbec těžké přemluvit studenty, aby se přihlásili na Komunikační kurz. Založili jsme dokonce scientologické skupinky na internátech a měli jsme pravidelná setkání. Brzy jsem se naučila nacházet studenty, kteří byli nejlepšími oběťmi – ti, kteří byli sami a vypadali sklesle. Ty bylo nejjednodušší dostat do scientologie, protože sami zoufale hledali nějaké přátelství a společnost.

Rozhodlo se, že zůstanu jako personál v orgu místo Celebrity Centra, protože org potřeboval pomoc daleko více. A když org a centrum byli blízko, ráda jsem přes přestávku zaběhla do centra na návštěvu. Díky mému úspěchu s "hrou na psychiatrického špiona" mne občas zavolali do GO (Strážné služby) na pomoc při nějakém speciálním projektu. Většina z těchto projektů byli příjemné, hlavně ty, kde bylo cílem zlepšit v Los Angeles veřejné mínění o scientologii. Měli jsme například akci pro místní děti, kde hledali velikonoční vajíčka na trávníku orgu. Každý projekt GO měl svůj vlastní zajímavý název. Hledání velikonoční vajíček jsme například nazývali "Operace Zajíčku hop".

"Operace Dočista do čista" byla sobotním dobrovolným programem na vyčištění parku Alvarado od odpadků. V "Operaci Babička" skupiny scientologických "ministrantů" nosila koláče starým lidem v nedalekých domovech důchodců. A projekt, který měl dostat scientology do škol, aby tam dělali protidrogové přednášky jsme nazvali "Operace Křída".

Smyslem všech těchto projektů nebylo ani tak vyčistit park, zpříjemnit život starým lidem, ani vysvětlit dětem, co jsou to drogy, ale hlavně vylepšit image scientologie a kdykoli se to dalo, tak dostat do scientologie někoho nového. Toto bylo skutečné úsilí skryté za viditelným úsilím scientologů. Dostat nové lidi do scientologie. A vyklírovat planetu.

V 70. letech měla scientologie a obzvláště Strážná služba dva velké problémy. Jejich jména byla Paulette Cooperová a Michael Meisner. Paulette Cooperová, napsala v roce 1971 knihu kritizující scientologii s názvem "Skandál v scientologii". Opakované úsilí umlčet Cooperovou - technikami jako například získat kus papíru s otisky jejích prstů a postal na něm výhrůžky zabitím Henrymu Kissingerovi, nebo zavolat do arabského velvyslanectví v New Yorku a říci, že Cooperová jim tam plánuje umístit bombu – přineslo jen minimální ovoce. Potřebovali jsme spolehlivější řešení.

Michael Meisner byl uprostřed 70. let součástí složitého scientologického plánu, který měl vyvrcholit ilegálním zkopírováním a krádeží tisíců dokumentů z úřadů FBI a IRS ve Washingtonu. Přistihla ho však FBI a ačkoli byl nyní pod dozorem Scientologie, vyhrožoval, že dá FBI důkazy, které usvědčí Scientologii v sérii dalších kriminálních akcí.

Jako dobrovolný člen GO jsem dostala choulostivý úkol projít složku preklíra i etickou složku Michaela Mesnera (které měli být důvěrné) a najít tam všechny informace, kterými by ho bylo možno vydírat. Bylo mi řečeno, že se mám zvláště soustředit na informace o sexuálních úchylkách či nezákonném chování. Vše, co najdu, jsem měla zakroužkovat červeným inkoustem a dát k této straně záložku.

Díky projektu na vymazání a krádež vládních dokumentů, který byl v GO znám pod názvem "Operace Bílá jako sníh" byla Scientologie zapletena do složitého soudního sporu s vládou. (Název "Bílá jako sníh" nesouvisí s pohádkou o Sněhurce; operace dostala toto jméno kvůli Hubbardovu prohlášení, že až "církev" ukončí operaci čištění záznamů těchto agentur, bude "bílá jako sníh".)

Scientologie najala soukromé detektivy, aby vyšetřili pozadí právníků Ministerstva spravedlnosti, kteří byli na tento případ přiděleni. Mým úkolem bylo shromáždit informace od všech detektivů o každém právníkovi a zesumarizovat tuto informaci do série hlášení, které mohli využít scientologičtí právníci během sporu. Zdálo se mi, že by se tato hlášení dala využít i pro vydírání.

Jak jsem tak jednoho dne na poschodí zpracovávala "časovou osu" (všechny události v životě člověka seřazené podle data) o jednom právníkovi Ministerstva spravedlnosti jménem Raymond Banoun, zavolali mne do vedlejší místnosti na poradu.

Schůzku vedl Dick, můj vedoucí projektu na GO. "Máme problém," řekl vážně a rozhlédl se po místnosti, kde se na poradu shromáždil asi tucet lidí.

"Meisner vyhrožuje, že prozradí celý tento projekt FBI. A nejen tento projekt, ale i mnoho další projektů GO, o kterých ví.

Nemůžeme si dovolit takto vážný únik informací, když už máme i tak dost problémů se supresivní vládou této země.

Potřebujeme spolehlivé řešení tohoto problému. Máte nějaké návrhy?"

V místnosti bylo ticho. Nikdo nic neřekl.

Nakonec se někdo zeptal: "Kde je Meisner nyní, pane?"

"Držíme ho pod zámkem," řekl Dick. Po pár sekundách to doplnil: "Věc se má tak, že je držen v pokoji nedalekého motelu. Pokud vím, je tam přivázan k posteli."

"Máte nějaký plán?" zeptal se kdosi jiný.

"Co byste navrhl vy?" obrátil se Dick na toho, kdo mu položil otázku.

Odpověď nepřišla, jen nervózní a nepříjemné ticho.

"Pamatujte," řekl Dick pomalu a oči mu kroužili po nás v místnosti, "scientologie je jediná naděje pro tuto planetu. Když zvítězíme, zvítězí i tato planeta. Když nezvítězíme, tato planeta je odsouzena. Zničena. Rozbita na hromadu radioaktivních trosek.

A tento jeden člověk má schopnost, pokud udělá to, čím vyhrožuje, to celé zničit. Všechno, co Hubbard postavil. Všechno, pro co jsme já a vy pracovali. Tento jeden muž má schopnost zničit všechno."

"Takže co je třeba udělat?" žádal od nás odpověď. "Jaké je řešení? Máte návrh?"

"No nesmí mu být dovoleno utéci. Nemůžete ho nechat jít svědčit pro ty agentury. To je vše," promluvila vysoká žena v zadní části místnosti.

"Ano, přesně," řekl kdosi další. "Největší dobro pro největší počet dynamik. Tak to řekl Ron."

Muž nalevo ode mne promluvil: "To, co tu popisuje Dick, to je bezvýchodná situace. Buď zahyne jeden člověk, nebo zahynou miliony nevinných mužů, žen a dětí. To jsou naše možnosti, ano? Tak nebo tak, někdo přijde o život. Je to podle tebe takto?"

Všichni jsem se podívali na Dicka.

"Bojím se, že jsi trefil hřebíček na hlavičku," odpověděl. "To je přesně to, co nás čeká."

Zezadu se ozval starý muž s anglickým přízvukem. "Podle mne byste ho měli vzít a hodit přes palubu do moře. Se závažím. Utopit toho bastarda."

"Ano," přidal se někdo další, "zbavme se ho jednou a provždy."

"Máme jiné návrhy?" Dick se podíval na kruh zachmuřených tváří. Nikdo neodpověděl.

"Tak dobře," pokračoval Dick. "Povím vám jen, že tato situace se vyřeší zítra touto dobou. Jen jsme nechtěli, aby byl někdo z vás překvapený. A jestli s tím má někdo problém, očekávám, že promluví právě teď." Ticho.

"V pořádku. Je tu ještě jedna věc. Máme stále problémy s Paulette Cooperovou. Pokračuje ve své kampani zaměřené na zničení Scientologie. Je to nejnebezpečnější supresor, jaký v této chvíli existuje. Je skutečně nebezpečná.

Řeknu vám, že Ron už kvůli těmto věcem ztrácí trpělivost. Očekává, že to vyřešíme.

Nemůžeme jednoduše dovolit, aby jeden šílenec ohrozil přežití všech lidí na této planetě. Bude ji třeba zvládnout. Úkolem Strážné služby je dostat etiku na tuto planetu, aby se Scientologie mohla šířit. Zvládání těchto situací je součástí naší práce.

Nějaké otázky?"

Rozhlédla jsem se. Všichni mlčeli. Dlouhou dobu nikdo nepromluvil. Nakonec Dick prolomil ticho. "Dobře. Všichni zpátky do práce. Máme nabitý rozvrh. Děkuji vám za váš čas."

Vrátila jsem se za svou prací do vedlejší místnosti. Něco mne znepokojovalo vzhledem k této schůzce, ale zahnala jsem dotíravé myšlenky z hlavy.

"Největší dobro pro největší počet dynamik." vzdychla jsem si. Když to musí být, tak to musí být. A snažila jsem se na to celé zapomenout. Později jsem se doslechla, že Michael Meisner, který byl de facto vězněm, si nějak získal důvěru svých strážců a utekl z motelu. Šel se svými informacemi na FBI a výsledkem těchto informací byla razie FBI v Scientologické "církvi" o měsíc dříve. Výsledkem této razie bylo obvinění a uvěznění jedenácti scientologů, včetně Hubbardovy manželky Mary Sue.

Paulette Cooperová nebyla zabita, ale její příběh je zajímavý, ale pochmurný. Pualette se zřejmě odstěhovala a do jejího bytu se přistěhovala sestřenice, který jí byla podobná. Jednoho dne k ní přišel doručovatel květin. Když sestřenice otevřela dveře, přiložil jí k hlavě pistoli a stiskl spoušť. Když z neznámých důvodů nevyšel výstřel, pokusil se ji uškrtit. Podařilo se jí zakřičet a pachatel utekl.

Paulette nakonec dosáhla s "církví" mimo soudní vyrovnání.

A takto nějak plynuly roky. Dále jsem pracovala pro scientologickou organizaci rozmanitými způsoby. Naučila jsem se kaligrafii, takže jsem mohla pomáhat při vypisování certifikátů. Určitou dobu jsem sloužila jako "registrátorka ARC zlomů", což znamenalo, že jsem měla kontaktovat lidi, kteří nebyli spokojeni se scientologií a nabízet jim sezení zadarmo, abych je "vrátila zpět na linie". Jak se dalo čekat, v této práci jsem příliš neuspěla a byla jsem přeřazena na jiný post, kde jsem měla na starosti zvláštní události. Mým jediným kontaktem s rodiči byl příležitostný dopis, ve kterém mi oznamovali, co je doma nového. Můj bratr se oženil a měl první dítě, můj druhý bratr dokončil vysokou a dostal místo učitele v Evropě, můj otec absolvoval operaci srdce, můj první bratr měl druhé dítě, třetí dítě, sestra se vdala do Vermontu, atd. Pár dopisů jsem odhodila bez čtení, jiné jsem otevřela a rychle přečetla, no nedovolila jsem si cítit žádné pocity.

Jednoho dne, roku 1979, jsem dostala dopis od otce, kde mi psal, že má babička, jeho matka, právě zemřela. No a co, pomyslela jsem si bezcitně. Na sezení, kde se procházelo PTS/SP, jsem identifikovala svou babičku jako hlavního supresora z otcovi strany rodiny. Když to byla skrz naskrz špatná osoba, řekla jsem si, je zbytečné nějak truchlit nad její smrtí.

Dostala jsem od otce druhý dopis s letenkou. Myslím, že chtěl vědět, zda přiletím do Michiganu na pohřeb babičky. Měla by tam být celá rodina.

Ta představa setkání celé rodiny ve mně cosi rozezvučela. Vzpomínky na šťastné dny s tetami a strýci na letních chatách, kde se setkávala naše široká rodina, musely vyvolat nějaké téměř zapomenuté podvědomé pocity. Udělala jsem tehdy něco velmi podivného.

Zařídila jsem si dlouhý víkend mimo svůj post a pohřeb babičky jsem použila jako výmluvu. Bylo možné opustit svůj post kvůli naléhavým rodinným záležitostem. Chápalo se to jako způsob, kterým je možno zabránit rodině, aby se stala otevřeně nepřátelskou vůči Scientologii.

Rezervovala jsem si přímý let do Michiganu a přišla jsem na letiště v pořádném předstihu. Byla jsem jednou z prvních osob na palubě a vzala si sedadlo až v poslední řadě. Jak jsem tam seděla a ostatní pasažéři nastupovali, náhle mne zaplavila vlna paniky, pocit hrůzy.

Letušky už-už zavírali dveře letadla, když jsem zezadu vykřikla: "Počkejte, nezavírejte ty dveře!" Probojovala jsem si cestu mezi pasažéry, kteří ještě hledali svá místa a každý se na mne tiše díval.

"Musím vystoupit. Je mi špatně," řekla jsem letušce u dveří. "Prosím," prosila jsem. "Pusťte mne ven z letadla."

Letuška se podívala na kapitána. Ten přikývl. Otevřela dveře a já jsem vyšla na nástupní schůdky. Plná úlevy.

Svět "černých hub" se pro mne stal nebezpečným místem, zákeřným světem plným nepřátel a supresorů. Stovky hodin poslouchání Hubbardových pásek udělali své. Byla jsem vězněm Scientologie. Už jsem nikdy nechtěla dobrovolně jít do špatného světa mezi"černé huby".

Poslala jsem otci letenku zpět s omluvou. "Teď nemohu přijet. Nemohu si vybrat volno z postu," lhala jsem. "Pozdravujete ode mne všechny."

Asi za měsíc jsem dostala od otce další dopis. Asi z pocitu viny jsem ho otevřela a nezahodila, jak jsem to dělávala s mnohými dopisy z domova.

V obálce byl šek na mé jméno a sumu dvacet tisíc dolarů. "Přikládáme tvé dědictví po babičce," četla jsem otcovo kostrbaté písmo. Stála jsem šokovaná a nevěřícně jsem civěla na šek. V té chvíli mně napadla úžasná myšlenka: OT úrovně. Tyto peníze jsou mou vstupenkou do říše OT. Od radosti jsem se roztancovala k velkému překvapení mých kolegů.

Později jsem se dozvěděla, že rodiče doufali, že když budu mít s tolika penězi možnost začít znovu, že se vrátím domů. Hluboce podcenili, jak to hodně rodičů v takovéto situaci dělá, sílu kontroly mysli a hypnotických rituálů vpečetěných za celé ty roky nepřetržitým opakováním TR-ek, drilů, propagandy a síly upevňování týmového ducha v Scientologii.

Rychle jsem napsala CSW, žádost nadřízeným o možnost opuštění svého postu za účelem absolvování OT úrovní. Byla jsem si celkem jista, že mi žádost schválí, hlavně když se rozkřiklo, že jsem zdědila bohatství.

Měla jsem pravdu. Ještě ten týden jsem seděla u stolu registrátora v AO.

Vždy mne ohromovala ta atmosféra naplněná vzrušením v AO. Vzpomněla jsem si na mnoho okamžiků, kdy jsem do této budovy šla doručit zprávu nebo balíček a vždy jsem snila o dni, až sem přijdu "opravdu". Pro své "vyšší úrovně." A nyní se to skutečně stalo. Na cestě ke kanceláři registrátora jsem se podívala na "preOT" tiše sedící v hale a čekající na svá C/S pro další sezení.

Přemýšlela jsem o tom, co všechno vědí. Zná někdo z nich záhadné tajemství OT 3? V Scientologii bylo dobře známo, že na třetí úrovni Hubbard odhalil velké tajemství "této oblasti vesmíru", které údajně vysvětlovalo veškeré dnešní lidské chování. Představa, že se i já zanedlouho dozvím toto tajemství, byla pro mne téměř nepochopitelná. Když jednou projdu touto "ohnivou stěnou" (the wall of fire), jak Hubbard pojmenoval tuto nebezpečnou a ezoterickou úroveň, stanu se "exteriorizovaným thetanem", zbaveným jakýchkoli omezení na neomezenou a nekonečnou budoucnost a budu moci cestovat podle vůle mimo své tělo. Tam začínali nekonečné možnosti.

"Takže jste připravena na OT úrovně?" zeptal se mne registr se španělským přízvukem, když vytahoval šuplík a vyndaval mou složku.

Vzrušením jsem téměř nemohla promluvit, ale mé: "Ano." jsem nakonec řekla.

"Velmi dobře, opravdu velmi dobře," usmál se na mne.

"Takže poslední úroveň, kterou jste dělala je stupeň 4. Správně? Prohlédl si můj záznam o platbách. Pravidelně jsem celé roky přispívala malými platbami do svého "AP" (Advanced Payment = rozšířené platby) účtu v AO. Byla jsem překvapena, že na mém účtu bylo nyní téměř dva tisíce dolarů.

"Nejprve si tedy musíte udělat 'Moc' (Power)," řekl,když začal psát na blok papíru na stole, "který je pro vás jako zaměstnance za poloviční cenu. To je šest set dolarů," napsal sumu.

Sledovala jsem, jak se na papíru vytváří sloupec čísel. "A váš 'Sólo kurz', kde se naučíte dělat sólo auditing potřebný na úrovních OT," pokračoval, "také šest set dolarů."

"A samozřejmě chcete být Clear, že? Podíval se na mne s očekáváním.

Přikývla jsem. "Samozřejmě."

"OK. Tedy Clear. Osm set dolarů.

Vzpomínala jsem na ty projevy, které jsem poslouchala na Noci Clearů. Za chvíli budu mít svůj vlastní projev, zachvěla jsem se v duchu.

"Takže tímto se vyčerpalo vaše AP konto. A teď, kolik jste dostala po vaší babičce?" podíval se na mne.

Vyndala jsem šek z kapsy sukně. Starostlivě jsem ho narovnala a položila na stůl směrem k němu.

"Tak. Dvacet tisíc dolarů. Tak to vás, myslím, dostane docela nahoru po Mostě." Nevypadal, že by tím šekem byl nějak zaskočen. "Asi takových dostává každý den tucet," pomyslela jsem si, trochu zklamaná jeho nedostatkem úžasu.

"V pořádku, spočítejme si to trochu," vytáhl kalkulačku a začal sčítat a odčítat čísla před mýma očima.

"OT 1. To je krátká úroveň. To asi uděláte i za den. Tři sta dvacet dolarů." A naťukal číslo do kalkulačky. "OT 2. Pět set."

"A ještě OT 3. Správně?" Podíval se na mne, zda souhlasím.

"Správně," odpověděla jsem odhodlaná vyrovnat se jeho stoickému přístupu k věci. Snažila jsem se tvářit jakoby pro mne utratit dvacet tisíc dolarů byla každodenní věc.

"Fajn. Tři tisíce dolarů. To je velká úroveň. Jak asi víte," a podíval se na mne se spikleneckou grimasou. Opětovala jsem mu grimasu a cítila jsem se, jako bych právě vytáhla legendární meč z kamene.

"No a co se zbytku týče," psal dále na papír, "budete něco potřebovat pro případ, že bude potřebná kontrola. A zbytek budete asi chtít nechat na kontě pro zbylé úrovně. Předpokládám tedy, že plánujete jít nahoru po Mostě." Vzal šek a zblízka si ho prohlédl.

"Zřejmě," řekla jsem nejistě. "Kolik mi ještě zůstane?"

"No po OT 3 by to mělo dělat okolo šestnácti tisíc dolarů. To stačí na všechny C/S nad úrovní OT 3. A tam se se C/S hodně pracuje.

"A vy," podíval se na mne důvěrně, "právě vstupujete do největšího dobrodružství vašeho života. Jste na to připravena?"

"Ano. Jsem připravena. Čekám na to už deset roků," odpověděla jsem. "Kdy mohu začít?"

"No, začněte podepsáním tohoto šeku," otočil sek ke mně a podal mi pero. "A potom vás hned půjdeme zapsat na etickou prověrku. Možná to bude ještě dnes." Natáhl se pro šek, který jsem právě podepsala.

"Tohoto nikdy nebudete litovat," poklepal mne po rameni. "Vyměnila jste tyto peníze," chytil šek, "za tajemství celého vesmíru. To není špatný obchod."

"Moment," řekla jsem podezřívavě. "Co je to ta etická prověrka?" Vyděsil mne tím.

"Ach, to je rutina. Každý, kdo jde na OT úrovně, musí být zkontrolován na Etice. Jen abychom se ujistili,že nemá žádné těžkosti s Etikou."

"Ale já jsem neměla žádné těžkosti s Etikou už celé roky," protestovala jsem.

"To je jen rutinní kontrola," uklidňoval mne. "Podívejte. OT úrovně jsou silnou věcí. Pokud by je někdo zkoušel dělat bez patřičné etiky, mohl by se dostat do vážných problémů. Mohl by i zemřít. Opravdu, je to pro vaše vlastní dobro."

V pořádku, rozhodla jsem se. Jdu podle programu. Žádný etický komisař nemůže stát mezi mnou a OT 3.

Za chvilku jsem už seděla naproti etickému komisaři AO. Podala jsem mu svůj směrovací formulář Moci (Power Routing Form).

"Jdete nahoru po Mostě?" řekl příjemným, ale pracovním tónem.

Přikývla jsem.

"To je dobře," a zapnul svůj e-metr.

"Teď si projdeme několik bezpečnostních testů. Je to jen rutina, abychom si byli jisti, že je všechno v pořádku, než se dostanete na vaše OT úrovně." Vyndal bílý papír ze zásuvky a rozepsal si pero. "Budu se vás ptát několik otázek. Nemusíte na ně odpovídat. E-metr zachytí vaše reakce na danou položku. Když bude ukazovat, zeptám se vás, zda na to máte vysvětlení. OK?"

"Jasně," odpověděla jsem.

"Nejprve vám dám několik kontrolních otázek, abych odhalil váš vzor odpovědí. Připravena?"

"Připravena," odpověděla jsem a cítila se jako kosmonaut v raketě čekající na start.

"Začínáme."

"Sedíš na židli?" podíval se na mne.

Neodpověděla jsem. Nastavil měřič. "Jsi na měsíci?" pauza.

"Už jsi někdy pila vodu?"
"Jsem slon?"
"Jsi stůl?"

"Dobře," Podíval se na mne. "Ukazuje to výborně. Nyní začneme s procesem." Uvolnila jsem se.

"Žila jsi někdy nebo jsi pracovala pod falešným jménem? Nic. "to je čisté," řekl.

"Jsi tu s jiným záměrem, než tvrdíš?" Nic. "To je čisté."

"Ukradla jsi někdy něco?" "To ukazuje," podíval se na mne. "Máš na to nějaké vysvětlení?"

"Ano," vzpomínala jsem si. "Ano, když jsem byla na internátě. Ukradla jsem několikrát několik cigaret z obchodu. Občas i jiné věci. Kalhotky. Asi dvakrát. Byla jsem taková rebelka. Potom jsem se za to styděla a poslala jsem poštou do obchodu nějaké peníze.

"OK, to je čisté," řekl a doladil e-metr.

Byla jsi někdy vydírána?" "To je čisté."
"Byla jsi někdy ve vězení?" "To je čisté."
"Cítíš se za něco vinna?" "To je čisté."
"Zpronevěřila jsi někdy peníze?" "To je čisté."
"Měla jsi někdy něco společného s pornografií?" "To je čisté."

"Prodávala jsi někdy drogy?" "To ukazuje. Co mi k tomu řekneš, prodávala jsi někdy drogy?" podíval se na mne.

"No, ne tak docela. Ale měla jsem jednou přítele, který prodával marihuanu a občas mi lidé dávali pro něj peníze. Takže jsem to sice nedělala, ale byla jsem v tom namočená. To je všechno," čekala jsem, až mi oznámí, že je to čisté.

"To je čisté."

"Znásilnila jsi někdy někoho nebo jsi byla znásilněna?" "To je čisté."
"Praktikovala jsi někdy homosexualitu?" "To je čisté."
"Měla jsi někdy pohlavní styk se členem tvé rodiny?" "To je čisté."
"Měla jsi někdy něco společného s komunizmem nebo jsi byla komunistka?" "To je čisté."
"Měla jsi někdy sex s dítětem?" "To je čisté."
"Dostala jsi někdy peníze za poskytnutí pohlavního styku?" "To je čisté."
"Zabíjela jsi někdy nebo mrzačila zvířata jen tak pro radost?" "To je čisté."
"Spáchala jsi někdy přestupek?" "To je čisté."
"Spáchala jsi někdy zločin?" "To je čisté."

"Udělala jsi někdy něco, za co by se tvá matka velmi styděla, kdyby to zjistila?" "To ukazuje." Podíval se na mne.

"Nejsem si jistá, co to je. Určitě jsem udělala kupu věcí, ze kterých by neměla radost, kdyby o nich věděla," váhala jsem.

"Například?" přitlačil.

"Například ten přítel, kterého jsem měla na vysoké. Nevěděla o něm. A kouřila jsem marihuanu, než jsem se dostala do Scientologie."

Zavřela jsem oči a snažila se myslet. "Měla jsem jednou doma párty, když byli oba rodiče pryč. A některé vztahy, které jsem měla v Scientologii. S tím by asi nesouhlasila. A to je všechno," zívla jsem.

Položil tu otázku znova. "To je čisté."

"Měla jsi někdy sex se zvířetem?" "To je čisté."
"Zavraždila jsi někdy někoho?" "To je čisté."
"Ukradla jsi někdy něco v scientologické organizaci?" "To je čisté."
"Znáš osobně nějakého komunistu?" "To je čisté."

Kladl mi mnoho dalších otázek. Podívala jsem se na hodinky a zjistila, že to děláme více než hodinu a půl.

"Je toho ještě hodně?" zeptala jsem se.

"Ne, už jsme skoro na konci seznamu," odpověděl. "Jen buď klidná." Pokračoval s otázkami.

"Měla jsi někdy nevraživé myšlenky vůči scientologům?" "To ukazuje. Co to bylo?" podíval se na mne.

"Ano, vůči etickému komisaři v orgu. A některým lidem z personálu. Měla jsem pár nevraživým myšlenek. Ale to se stane každému, ne?"

Zopakoval otázku. "Ještě stále to ukazuje," trval an tom. "Co si myslíš, že by to mohlo být?"

"No, jednou jsem měla nevraživou myšlenku vůči Dianě Hubbardové. Nelíbilo se mi, jak hraje na klavír. A na vánoce jsem si pomyslela, že je to od Hubbarda pěkně lakomé, že nám poslal jen nějaký sýr. A občas jsem záviděla vedoucím orgu, že vydělávají o mnoho více než já." Zamyslela jsem se a šla ještě hlouběji. "Jednou jsem odmítla jíst jídlo v orgu. Měla jsem nepřátelské myšlenky vůči kuchaři. A měla jsem nevraživé myšlenky vůči jedné dívce z personálu, která chodila s někým, kdo se mi velmi líbil. A měla jsem vlastně i nevraživé myšlenky vůči němu. To je vše, na co si vzpomínám."

"Zkontroluji tu otázku znova," řekl. Znovu přečetl otázku. "To je čisté."

"Jaké nevraživé myšlenky jsi měla, když jsem dělal tento test?" "To ukazuje," řekl. "Děje se něco?"

"Nic, jen se mi nelíbí tento test. Nejsem si jistá, proč se mne musíš ptát na všechny ty věci, abych mohla dělat OT úrovně," postěžovala jsem si mu.

"OK," potvrdil.

"Jsi rozlobená na tento bezpečnostní test?" "To ukazuje. Jsi rozlobená?"

"Ne, ani ne. Jen že jsem o něm ani nevěděla a myslela jsem si, že snad dnes už začnu Moc. Takže mne to trochu rozhněvalo, ale ne velmi." Zopakoval otázku.

"To je čisté."

"V pořádku. To je konec tohoto testu. Ještě si musíme projít jeden test, ale to až po obědě. OK?

"Fajn." Vstala jsem a protáhla se. Neměla jsem hlad a tak jsem se rozhodla se jen projít. Byl to překrásný podzimní den beze smogu, což je v L.A. vzácné.

Po obědě jsem pokračovali v sezení.

"OK, nyní uděláme bezpečnostní test celé stopy. Víš co to znamená?:

"No," tipla jsem si, "celá stopa, to jsou všechny minulé životy, takže to bude bezpečnostní test mých minulých životů."

"Dobře," odpověděl. "Začínáme."

"Zotročila jsi někdy národy?"

Zamrkala jsem. "Cože?" zeptala jsem se nevěřícně.

"Zopakuji otázku," řekl bez jakékoli reakce. "Zotročila jsi někdy národy?"

Neřekla jsem nic.

"To je čisté."

"Nařídila jsi někdy nebo jsi sama spáchala genocidu?" "To je čisté."
"Vyhladila jsi někdy obyvatelstvo?" "To je čisté."
"Rozvrátila jsi někdy ekologii?" "To je čisté."
"Praktikovala jsi někdy terorizmus?" "To je čisté."
"Pěstovala jsi někdy těla na ponižující účely?" "To je čisté."
"Přišla jsi na Zemi páchat zlo?" "To je čisté."
"Seslala jsi někdy na planetu nebo národ radioaktivitu?" "To je čisté."
"Zničila jsi někdy celou planetu?" "To je čisté."
"Vytrhla jsi někdy někomu jazyk?" "To je čisté."
"Oslepila jsi někdy někoho?" "To je čisté."
"Zadusila jsi někdy miminko?" "To je čisté."
"Zúčastnila jsi se někdy na sexuálního vztahu mezi loutkou a člověkem?" "To je čisté."
"Milovala jsi se někdy s mrtvolou?" "To je čisté."
"Mučila jsi někdy někoho elektrickým nebo elektronickým zařízením?" "To je čisté."
"Byla jsi někdy katem z povolání?" "To je čisté."
"Surovým dozorcem?" "To je čisté."
"Zkorumpovaným soudcem?" "To je čisté."
"Nevděčným dítětem?" "Čisté."
"Zlomyslnou matkou?" "Čisté."
"Špatným otcem?" "Čisté."
"Zastáncem interrupcí?" "Čisté."
"Zanechala jsi někdy své nemocné nebo mrtvé nepříteli?" "To je čisté."
"Selhala jsi někdy při záchraně svého vůdce?" "To je čisté."

Asi po třech stovkách takovýchto otázek jsme dokončili dotazník.

"Čistá jako sníh," poznamenal etický komisař. "Jsi připravena na Moc. Hodně štěstí." řekl, když podepisoval směrovací formulář na Moc.

Vstala jsem. "Fíha, cítím se lépe," řekla jsem mu. Podíval se na mne.

"Asi jsem nikdy netušila, že je na světě tolik věcí, které jsem neudělala," vysvětlila jsem. "Cítím se proto lepší."

Vyšla jsem z jeho kanceláře, šťastná, že mám ty zvláštní otázky za sebou. Jak jsem už byla naučena od svého prvního dne v scientologii na bizarní a neobvyklé, přešla jsem události toho dne jen jako další krok směrem ke zlatě dlážděné cestě k Absolutní svobodě.

Cítila jsem se, jako bych právě

Co nevidět budu v zemi Oz!

*

Scientologické výrazy:

VRÁTIT NA LINIE vrátit na linie zde znamená, aby ti, co odešli ze Scientologie, byli opět zákazníky scientologie a kupovali si kurzy a auditingy.

ČERNÉ HUBY v originálu "wogs", znamená v angličtině urážlivý výraz pro ne-bílé lidi; někdy se uvádí, že je to zkratka pro "westernized oriental gentleman" = západ kopírující orientálec; ale pravděpodobně je to zkrácenina od "golliwog" = strašák, bubák.
Scientologové definují slovo wog takto: worthy Oriental gentleman = džentlmen vhodný do Orientu. Obyčejný semletý humanoid zahradní odrůdy (Common ordinary run-of-the-mill garden-variety humanoid). A pokračuji: "wog" je někdo, kdo to ještě vůbec nezkusil. Možná by tento výraz šel přirovnat i k Potterovskému "mudlové". To má ale spíše pohádkový nádech a chybí tam to nadřazené opovržení scientologů těmi, kteří Scientologii nevěnují žádnou pozornost. Proto budeme používat výraz "černé huby", kde je opovržení dostatečně cítit.

CSW, ÚPLNÝ NÁVRH čti "sí es dabl jů"; Completed Staff Work, doslova "úplná nebo dokončená práce spolupracovníka; v češtině se používá výstižnější název "Úplný návrh"; jde o návrh čehokoli s kompletními informacemi, které se k tomu vztahují a i s navrhovaným řešením; toto se předkládá nadřízenému a jeho úkolem je podepsat se do políčka schváleno nebo neschváleno. Jedná se tedy o kompletní návrh řešení nějaké situace tak, aby k tomu nebylo potřeba shánět další informace a stačilo se jednoduše rozhodnou zda ano či ne. Někdy se také používá název "Kompletní zpráva spolupracovníka."

AO Advanced Org, pokročilý org; vyšší úrovně v Scientologii dodávají jen pokročilé organizace.

PRE-OT ti co auditují směrem ke Clearu, jsou "preklíři" a ti co jsou Clear a směřují na OT jsou "preOT", ve smyslu "pre" před, jako např. prehistorie, prenatální ...

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.