www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Logo scientologické společnosti Business Success.

BUSINESS SUCCESS
 &
PERFORMIA

Pražská budova scientologické organizace Business Success a PERFORMIA.Aktivně získávají peníze a věřící do struktur scientologické sekty.

Propagují, rozšiřují a chrání scientologický
náboženský systém.

BUSINESS SUCCESS A PERFORMIA = SCIENTOLOGICKÁ SEKTA

Tyto firmy jsou součástí scientologie prostřednictvím náboženské společnosti WISE (World Institute of Scientology Enterprises = Světový institut scientologických podnikatelů).

BUSINESS SUCCESS A PERFORMIA JSOU ČLENY WISE

Člen WISE se mimo jiné zavazuje, že bude:

...propagovat a rozvíjet náboženské učení LRH ve společnosti. To zahrnuje i podporu a věrnost cílům, zásadám, doktrínám, kodexům, směrnicím a praktikám objasněných v Scientologickém Písmu a jiných písemnostech LRH (Hubbardovo dílo) ...
(více viz popis WISE nebo smlouva WISE .pdf)

"Nezkoušejte je přesvědčovat. Pronikejte mezi ně.
Nechtějte je přemoci. Pronikejte mezi ně.
A dokonce i reportér od novin vám pak spadne do klína."

L. Ron Hubbard, z buletinu Scientologické církve z 15. 9. 1959

Informace o propojení se scientology tyto firmy (a další sdružené ve WISE) nezveřejňují a neuvádí je ani v pracovní smlouvě či objednávkách seminářů a testů.

Zjevně postupují podle scientologické instrukce - směrnice pro Public Relations:

"Zacházení s pravdou je choulostivá záležitost.
Nesmíš říci vše, co víš. Řekni akceptovatelnou pravdu."

L. Ron Hubbard, ze směrnice o PR Scientologické církve z 13.8. 1970, vydání II

Nákres fungování scientologické sekty v ČR v kombinaci s firmami LITE, Business Success, Performia, Hubbardova akademia, ...
Pro větší rozměr klikněte na obrázek. Více také na stránce o Aplikované Scholastice.
Společnosti v ČR, velikost písma zhruba odpovídá jejich vlivu.

Schema finančních toků scientologie
Obr. Nákres finančních toků, doplněno o některé české společnosti; zdroj www.

 

Business Success a PERFORMIA mají kolektivní (firemní) členství ve WISE.

Jejich klíčoví pracovníci (Rastislav Zachar, Marten Runow, Martin Kolenička, Milan Meinhold, Patrik Pavlík, Martin Gajdoš, Jan Spáčil, Lucie Spáčilová, Pavel Ranc, Libor Němeček, ...) mají i své individuální členství.

Řadu z nich také najdete v IAS (Mezinárodní asociaci scientologů).

Informace o scientolozích: www.TruthAboutScientology.com (Pravda o scientologii)

"Opravdu chcete těmto lidem (WISE) dát své peníze a umožnit jim přístup do své firmy, nebo ještě hůře, dovolit scientologům rozhodovat o tom, koho přijmout a koho propustit?"

"Sežeňte si více informací o scientologické církvi dříve,
než se rozhodnete, že je to jen neškodný kult."

zdroj: http://stop-wise.biz, anglicky

JAKÉ HROZÍ NEBEZPEČÍ?
JE NEBEZPEČNÉ S NIMI SPOLUPRACOVAT?

Z našeho pohledu není spolupráce nutně škodlivé přímo. Můžete se naučit zajímavé věci.

Buďte si ale vědomi, že:

1) TOTO JE VSTUPNÍ BRÁNA (velmi nenápadná, ale přesto) do scientologické sekty, ať už pro vás nebo pro vaše pracovníky

2) PŘÍMO SPONZORUJETE SCIENTOLOGICKOU CÍRKEV 10-15 % z poplatku za seminář, konzultace, OCA či jiné testy nebo jiné služby

3) ORGANIZACE WISE JE PŘECHOD pro nescientology do scientologické sekty

4) SCIENTOLOGOVÉ MOHOU REKRUTOVAT MEZI VAŠIMI PRACOVNÍKY své věřící i své zaměstnance

5) SITUACE SE MŮŽE OBRÁTIT PROTI VÁM, viz např. Moravská galerie, www

V ČR existují firmy, především německé, které mají zakázáno (lépe řečeno důrazně nedoporučeno - od svých mateřských firem) spolupracovat s BS a spol., respektive scientologickou sektou. Některé toto nedoporučení obcházeli (-jí) tak, že se fakturuje se přes jméno nějaké fyzické osoby. Tím pak skutečné jméno Business Success z toku peněz "vypadne" a oni nebudou mít problémy se svou mateřskou společností.

I taková je "etika" scientologů.

Ilustrace

CO NA TO SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV?

V roce 2003 tiskový mluvčí scientologické církve, Jiří Voráček, napsal:

"O firmě Business Success můžu říci jen tolik, že se jedná o soukromou firmu, která není součástí naší církve. Tato firma používá určitý okruh informací z bohatého repertoáru knih amerického spisovatele L. Ron Hubbarda, který je rovněž zakladatelem naší církve. Vazba mezi firmou Business Success a Scientologickou církví je asi takového poměru jako vazba mezi jakýmkoliv knihkupectvím, které prodává (mezi jinými) knihy od L. Ron Hubbarda, a naší církví."

Zdroj: www

(původní kauza, na kterou byla tato reakce je zde: www)

Tiskový mluvčí scientologů, Jiří Voráček, se mýlí (nebo záměrně lže).

Firmy Business Success a PERFORMIA spadají přímo do struktur scientologické církve. Ne tím, že všechny klíčové pozice v obou organizací jsou zastávány pouze oddanými scientology, ale hlavně svým členstvím v organizaci WISE, přes kterou proudí odhadem 5‑10 milionů Kč ročně přímo do struktur scientologické církve (v ČR scientologická církev ani WISE nemají žádný právní status, veškeré peníze odtékají do zahraničí).

Ilustrace

MY NIC, MY JSME MUZIKANTI...

My nejsme scientologická církev,
my máme jen dílo humanisty Hubbarda...

Takto odpovídají na otázky o spojitosti se scientologií (viz např. vyjádření tiskového mluvčího). Není to pravda. "Humanista Hubbard" tuto "administrativní technologii" sepsal právě na řízení scientologické církve a tyto firmy ji používají pod jejím přímým dozorem. A i když někdy tvrdí, že používají jakousi "odcírkvenou" náboženskou literaturu (myšleno, že tam nejsou zobrazeny kříže), tak jsou stále pod kontrolou církve skrze náboženskou organizaci WISE a používají scientologické spisy a postupy.

L. Ron Hubbard je ochranná známka scientologické církve (www.upv.cz) a nemusí nutně znamenat, že je to dílo L. Ron Hubbarda. Tato ochranná známka se používá, protože ještě není tak zprofanovaná jako např. název Scientologie.

RTC (Religious Technology Center) je provozovatel Church of Scientology (Scientologické církve) a je vlastník některých ochranných známek k scientologii, ale není vlastníkem samotných Hubbardových spisů. Ty má pronajaty od společnosti CST (Church of Spiritual Technology, viz schema).

 

Účel organizací typu Business Success a PERFORMIA ozřejmuje i tento pokyn:

"Nezkoušejte je přesvědčovat. Pronikejte mezi ně.
Nechtějte je přemoci. Pronikejte mezi ně.
A dokonce i reportér od novin vám pak spadne do klína."

L. Ron Hubbard, z buletinu Scientologické církve z 15. 9. 1959

 

RITUÁLNÍ VRAŽDY NA SEMINÁŘÍCH?

Na toto zapomeňte. Se scientologickou sektou jsou spojena různá tragická úmrtí (viz např. Kaja Ballo, nebo další úmrtí), ale samotná sekta funguje hlavně na ekonomické bázi a proto by jí (respektive jejím majitelům) žádní mrtví nic nepřinesli. Ani žádné dolary a ani další nové "věřící".

Když už, tak se scientologové snaží zbloudilé členy zvládnout, např. v pracovním a převýchovném táboře RPF (říkají, že jim dávají druhou šanci) nebo bezpečnostními výslechy na e-metrech (security checks) nebo přerušením kontaktů a vyhlášením za utlačovatelskou osobnost..

Z představy smrti na seminářích si dělají legraci i sami scientologové z BS, když dotyčnému, který by se zeptal na spojitost se sektou v legraci odpoví, ať si na seminář vezme černé šaty a svíčku, že na konci bude hromadná smrt.

V této sektě je nutno mít vysoké statistiky, hlavně příjmu. V jedné ze směrnic je pokyn:

"Vydělávej peníze. Vydělávej více peněz."

L. Ron Hubbard, směrnice z 9.3.1972

Scientologové tvrdí, že L. Ron Hubbard neřekl, že "nejlepší způsob jak vydělat peníze je založit si svou vlastní církev". Podívejte se zblízka na fungování této komunity a posuďte sami, zda se k tomuto výroku přibližují.

Tento výrok se objevuje i v knize "The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell" a je zajímavé, že Scientologická církev dnes velmi pečlivě vymazává z Hubbardova díla všechny poznámky o Georgu Orwellovi a jeho knize "1984", viz R-factor.

Vtip - už neplatí, že nejlepší způsob jak zbohatnout je založit si své vlastní náboženství. Lepší způsob je být právníkem pro kriminální spolek, který o sobě tvrdí, že je náboženstvím.
Obr. Vtip o větě "Nelepší způsob jak vydělat peníze, je založit si ..."

Podivná úmrtí ve spojitosti se Scientologií: www.WhyAreTheyDead.net, anglicky

Schema organizací Scientologické církve.

KVALITA PRÁCE
BUSINESS SUCCESS A PERFORMIA

Jsou lidé, kteří si jejich semináře a práci chválí a jsou i ti druzí. To je běžné kdekoli. Je zvláštní, že Business Success nezveřejňuje zdroje pro svou práci. Např. obchodní seminář, který vznikl na základě díla J.D. Edwardse. To byl velmi zkušený obchodník a školitel z druhé poloviny minulého století. Se Scientologickou církví neměl vůbec nic společného. Utajení původu nápadně připomíná model použitý i v jazykové škole LITE (r‑factor). Že by to byl jakýsi standard používaný v těchto kruzích?

Kvalita práce je a musí být přijatelná, protože operační mód celé této komunity nespočívá v jednorázovém obrání člověka o jeho peníze, jak lze vidět v některých jiných sektách, ale v postupném zdražování služeb tak, jak člověk postupuje celým systémem.

Viz např. směrnice z 27. 9. 1957 L. Ron Hubbarda:

"Všiml jsem si, že jsme několikrát vyděsili lidi tím, že jsme jim při prvním kontaktu se Scientologií účtovali vysoké ceny za naše služby."

"Lepší a průchodnější postup s novými lidmi je dát jim přečíst nějakou knihu, pak jednoduchý kurz a pak nějaká skupinová aktivita. Potom nějaký pokročilejší kurz. Důvodem je, dostat je do situace, kdy s námi něco dělají. Zbytek už bude následovat.

Naše dlouhodobé cíle a dokonce finanční cíl jsou nejlépe vysvětleny na principu postupného růstu a principu "těla k dispozici". Přiveďte je lehce dovnitř. Získejte spousty těl jako zákazníky. Zbytek už bude následovat.

Toto samozřejmě nepoužívejte pro prodej služeb za vysoké ceny lidem, kteří už vědí, co kupují. Když už jsou si jisti, tak to koupí."

Ceník Scientologické církve najdete zde: www.xenu.net.

I proto se musí jejich zákazníci naučit lépe obchodovat či zefektivnit své firmy, aby pak mohli tvrdě platit na Mostě k absolutní svobodě (r-factor).

Dá se říci, že účelem jejich práce propagovat scientologii (a její ochranné známky), získávat peníze a teprve až pak přivádět nové věřící. (viz členská smlouva WISE)

Skupiny a firmy okolo scientologické církve.
Obr. Nákres firem okolo církve, BS spadá pod znak lvice s lvíčaty (WISE),
lze vidět i LITE a BASIC (spadají pod Applied Scholastics - rozevřená kniha), ...

Nákres firem a spolků okolo scientologické církve v ČR.
Obr. Nákres společností v ČR, velikost písma zhruba odpovídá jejich vlivu.

Ilustrace paragraf.

ÚTISK NÁBOŽENSKÉ SVOBODY

Scientologové občas mají překvapivé sdělení, že:

"vám přece nic není do jejich víry. To je jejich osobní věc. Je přece náboženská svoboda! Vždyť je řada třeba učitelů, kteří jsou katolíci, jiní evangelíci, ... a také vám to nevadí, ..."

§ 0 Svoboda náboženského vyznání
(3) Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti.
(5) Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání.
(více viz zákon o svobodě náboženského vyznání, č. 3/2002 Sb.)

Každý má nějakou představu o tom, zda Bůh existuje či nikoli a má nějaký vztah k víře či nějaké církvi. A každý může vyznávat svou víru (pokud její praktiky nejsou v rozporu se zákonem). Potud je vše v pořádku. Ale ...

Problém nastává v okamžiku, kdy se BS či PERFORMIA domluví na spolupráci s nějakou firmou a ta pošle své pracovníky na seminář. Ano, každý z nich může říci, že tam nechce, že je to sekta, ... Ale právě zde začíná pnutí. Jednak pro někoho je nepříjemné už jen oponovat svému šéfovi a další problém je v tom, že jde určitá skupina ale někdo chybí a tím pádem se i trochu vyčleňuje z kolektivu. Ne pro svou neschopnost či cokoli jiného, ale ze svého náboženského přesvědčení (není vyznavačem scientologické církve).

Scientologové to hodnotí: "pozor! on má něco proti vzdělávání, proti zlepšování se." Což je jeden ze znaků "traviče studní", utlačovatele, na kterého si musí dát ostatní (scientologové) pozor a buď ho "zvládnout nebo se od něj oddělit".

Sami sebe i přes naprosto jasné svazky, závazky a původ své ideologie nevidí jako náboženskou společnost a naopak se snaží toto utajovat, zamlžovat či zkreslovat.

Ať si v BS, PER a kdekoli jinde vyznávají třeba "špagetového pána boha", "Xenu", "Operujícího Thetana" nebo "Hubbarda". Na to má každý právo. Ale neměli by zatahovat tuto svou víru tam, kde to nikdo nečeká - na rádoby komerční aktivity - bez toho, aniž by to jasně prohlásili předem. Jaká je integrita těchto lidí, když musí tajit, skrývat a mlžit původ své ideologie, kterou školí ostatní. Pokud někdo udělá seminář na základě náboženských spisů a ještě je vázán smlouvou o "propagování a rozvíjení náboženského učení ve společnosti", tak to není běžná komerční aktivita, ale náboženský seminář, např. o managementu nebo o prodeji. A je nefér, když to účastníci nevědí předem, hlavně pokud se jedná o podřízené, kteří jsou na seminář posláni firmou a leckdy nemají moc šancí odmítnout, protože by mohli přijít o svou práci.

Nezdá se tedy, že by někdo utiskoval věřící scientology. Naopak. U scientologů vidíme různé polopravdy, zatajení či neposkytnutí dostatku příslušných informací a tím vlastně útlak a poškozování ostatních. Konec konců je k tomu nabádá i jejich vlastní nařízení:

"Zacházení s pravdou je choulostivá záležitost.
Nesmíš říci vše, co víš. Řekni akceptovatelnou pravdu."

L. Ron Hubbard, ze směrnice o PR Scientologické církve z 13.8. 1970, vydání II

V Business Success a PERFORMII se svoboda náboženského vyznání neřeší. Členem náboženské společnosti je jednoduše rovnou celá firma. Bez vědomí zaměstnanců, alespoň některých. A ten, kdo nebude mít kladný postoj k scientologi,i bude poslán sepsat své hříchy na "etiku" a pokud to nepomůže tak je jen otázka času nalézt způsob, jak se takového člověka zbavit.

Z náboženských důvodů již musela řada lidí opustit tuto společnost. Jedná se o náboženskou nesnášenlivost - v těchto organizacích nemůže pracovat člověk, který by neměl kladný postoj k scientologické církvi a jejímu učení.

Prodej církevních materiálů ve společnosti Business Success.

PŘEDNÁŠÍ V BS A PERFORMII
JEN SCIENTOLOGOVÉ?

Ano, takřka výhradně.

A to jak běžné semináře, tak i větší konference, typu Pier Padderni, Marten Runow, Patrick Valtin, apod.

Přímo na stránkách Business Success (www.success.cz) lze vidět, že se na svých akcích prodávají náboženské brožury scientologické sekty. Konference "Praktické zkušenosti s výběrem a řízením pracovníků 2008" nebyla výjimkou. Je to 12. obrázek ve fotogalerii.

Kopie obrázku i s detailem brožur je zde: r-factor.

Původní logo Business Success.

ROZPAD EVROPSKÉ SÍTĚ BUSINESS SUCCESS

Semináře v rámci sítě Business Success se dodávaly ještě okolo roku 2000 i na území Švýcarska, Rakouska, Slovinska, Maďarska, rozbíhalo se Rumunsko. Co se pak stalo, že se toto impérium rozpadlo a dnes fungují pouze Čechy, Slovensko a v malém měřítku Rakousko? To bohužel nevíme přesně, ale mělo to souvislost s poplatky do scientologické organizace WISE.

Vypadá to obdobně jako příběh zakladatele jazykové školy LITE, profesora Randy J. Payna (r-factor). Většina členů sítě BS pravděpodobně nesouhlasila s postupem scientologů z WISE a proto se celá síť rozpadla. Ti, co odešli ze sítě BS školí dodnes, ale již ne se scientologickou církví (WISE) a Business Success. Zakladatel LITE, profesor Payne dopadl hůře. Toho připravili o celou síť jazykových škol (protože jim nechtěl platit 10% z ročního hrubého obratu za to, že učí angličtinu).

OCA vyhodnocení testu.

DOSAZUJE PERFORMIA
SCIENTOLOGY DO FIREM SVÝCH KLIENTŮ?

V personální oblasti vyhledávání pracovníků do firem nebyla PERFORMIA příliš úspěšná a zřejmě od tohoto i upustila.

Nicméně služeby testování pracovníka (200 otázek, scientologický OCA test) klientům zaručují, že daný pracovník je ze scientologického pohledu na daný post vhodný.

ODKAZY

 1. Informace o scientolozích: www.TruthAboutScientology.com (Pravda o scientologii)
 2. Europoslankyně Bobošíková mezi scientology?
  Aktivity Business Success
 3. UVNITŘ SCIENTOLOGIE
  reportáž časopisu Rolling Stone
 4. Robert Dam, překlad R-factor
  zkušenosti dánského podnikatele se scientologickou sektou
 5. ZA MOSTEM JE XENU
  výtečná kniha popisující život v scientologii
 6. www.podnikatel.cz
  "Firma se scientologickým pozadím", o Business Success

© 2008-2014 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 22.09.2014

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.