www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Ilustrace Dotazy.

ČASTÉ DOTAZY

Máte-li nějaké zajímavé otázky, napište.
Pokusíme se zodpovědět
.

Scientologický kříž.

JE SCIENTOLOGIE OPRAVDU CÍRKVÍ?

Otázka je z jakého pohledu to vezmeme. Nikomu nic nebrání sám o sobě prohlásit, že je např. "Svatý Dyndy". Jiná věc ale je, jak se na to dívají spoluobčané, respektive jejich zástupce na daném území, t.j. stát.

V České republice není Scientologická církev státem registrována (uznána) jako církev.

Zákon mimo jiné praví i, že:

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost:
c) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému a ekonomickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých a omezování jejich práva na vzdělání, zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo
d) je utajována vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.

(2) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti musí obsahovat
c) v originále podpisy nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, s uvedením jejich osobních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, sbírající podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti

zákon: www.podnikatel.cz, Zákon o církvích a náboženských společnostech

nebo: www.mkcr.cz, Ministerstvo kultury ČR

PODVOD NEBO GENIÁLNÍ "TECHNOLOGIE"?
KDE JE PRAVDA?

Pravda je to, co funguje.

Česky to říkáme obráceně, což ale neztrácí na vypovídací schopnosti: lež má krátké nohy.

O tom, jak to funguje může svědčit třeba počet příznivců či členů dané organizace:

  • Oficiální počet příznivců za 10 let činnosti na území ČR, www.czso.cz, ČSÚ.
  • Odhadované počty scientologů v ČR, www.r-factor.cz.

KOLIK JE SCIENTOLOGŮ?

Toto je komplikovaná otázka, protože nejprve si musíme definovat, co pod pojmem "scientolog" myslíme. Je to člen nějaké organizace? Nebo pouhý sympatizant?

Scientologická církev sama tuto otázku vyřešila zhruba takto:
Scientolog je ten, kdo: 1)zlepšuje svůj stav a stavy ostatní použitím scientologické technologie 2)kontroluje osoby, prostředí a situace 3)rozumí životu 4)je specializstou na duchovní a lidské záležitosti.

Možná tedy bude lépe podívat se do zákona:
- osobou hlásící se k církvi a náboženské společnosti osoba, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve a náboženské společnosti k ní přináleží

Při posledním sčítání lidu (2001) se k scientologické církvi hlásilo 110 lidí. 73 mužů a 37 žen.

 

Máte-li nějaké zajímavé otázky, napište, pokusíme se zodpovědět.

Odkazy

  • Uvnitř Scientologie, reportáž časopisu Rolling Stone
  • Za Mostem je XENU. Kniha o životě v Scientologii.
  • TIME, reportáž o Scientologické církvi.

© 2008-2014 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 22.09.2014

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.