Robert Dam x Scientologická církev- skutečné zážitky a zkušenosti z první ruky

George Orwell „1984“.
Proč Scientologická církev přepečlivě odstranila zmínku
o této knize z nové edice nahrávek PDC, páska číslo 20?

 

 

 

 

 

Velmi zvláštní a podstatná změna v nových PDC nahrávkách:

LRH original PDC, páska číslo 20:

A proto skutečně tuto nápravu máme dříve, než bude ta útočná zbraň použita. Četli jste někdy „1984“ starého dobrého Georga Orwella? No ano, je to výtečné. To by mohla být – může být ta nejjasnější představa toho, jak by mohl vypadat svět za vlády tajného používání Scientologie, kdyby neexistovala žádná náprava.

L. Ron Hubbard Library pozměněná verze pásky PDC č. 20:

A proto skutečně tuto nápravu máme dříve, než bude ta útočná zbraň použita."

Zbytek je jednoduše vymazán!!

 

Abych mohl porozumět, proč byla poznámka o Orwellově knize „1984“vymazána, přečetl jsem si ji ještě jednou. V mládí jsem ji již četl, ale chtěl jsem na to svůj náhled oživit. Bylo to strašné. Když vynechám jak výtečně je tato napínavá kniha napsána, tak musím říci, že je až děsivě blízko skutečnosti.

Pro jakékoli utlačovatelské vedení (Scientologické církve) by to měla být absolutní povinnost vymazat zakladatelovu poznámku o této knize, protože pokud by ji nějaký člen četl, je docela pravděpodobné, že by mu to mohlo otevřít oči. Já nemohu dostatečně důrazně doporučit její přečtení. Je to jednoduše nutnost. A když si ji přečtete, ihned budete vědět proč byla poznámka LRH vymazána (odstraněna z nahrané přednášky).
Přečtete si román "1984" - rozsáhlé citace navlnachliteratury.cz nebo se podívejte na film.

 

Například v knize „1984“ je druhá dynamika kompletně potlačena vládci (Stranou). Sex je POUZE na plození dětí a brzy bude tato aktivita nahrazena úmělým oplodněním.
Zdá se, že Management Církve aktivně pracuje na stejném problému v Sea Orgu (Námořní organizaci Scientologické církve). Podívejte, jak pozměnili definici druhé dynamiky:

DRUHÁ DYNAMIKA je TVOŘENÍ. Tvoření je dělání věcí pro budoucnost a druhá dynamika zahrnuje jakékoli tvoření (kreativitu). Druhá dynamika obsahuje rodinu a výchovu dětí, zrovna tak i cokoli, co může být kategorizováno jako rodina. To také mimochodem zahrnuje sex jako mechanismus donucení k budoucímu přežití.“

Toto je definice, kterou naleznete v nových edicích scientologických knih, ne v původních LRH knihách. To jasně není LRH, protože to je zcela mimo ostatní dynamiky. Tvoření (kreativita) je něco jiného. To se uplatňuje pro všechny dynamiky. Určitě to nepasuje pouze na jednu z nich.

Zjednodušeně: přežití jako jedinec, rodina, skupina, lidstvo – to dává smysl.

A teď se podívejte na toto nové: přežití jako jedinec, tvoření, skupina, lidstvo – to tam nějak nepasuje, že?

To by znamenalo stavět dům nebo založit firmu na druhé dynamice!?!?! Ano. Ale to nedává žádný smysl. A pokud se podíváme na citát z HCO PL 11. 8. 1967 PRAVIDLA DRUHÉ DYNAMIKY „Jsme si také vědomi toho, že ten personál, který je přespříliš aktivní na druhé dynamice je jen zřídka kdy úspěšný“ – je vidět, že ta nová definice druhé dynamiky (tvoření) nemůže být od LRH. Protože jak by mohla být osoba přespříliš aktivní v kreativitě a tvoření věcí pro budoucnost?? A jak může tvoření člověka učinit málo úspěšného??

Zde je zcela jasně omezování na druhé dynamice. Jako personál Sea Orgu nemůžete mít děti. A pokud se i přesto člen Sea Orgu rozhodne mít dítě, tak bude poslán ze Sea Orgu pryč do té doby, než bude dítěti alespoň 10 let. Sea Org zcela jistě neschvaluje děti. Podívejte se na tento odkaz, jak jsou potraty nejen doporučovány, ale také připraveny pro těhotné členky Sea Orgu:http://www.spaink.net/cos/mpoulter/worst/abortion.html (zatím anglicky, překlad připravujeme)

Jen tak mimochodem jsem také nalezl, jak se Církev snaží zdiskreditovat Georga Orwella na oficiálních webových stránkách Scientologie: http://www.scientology.org/en_US/news-media/faq/pg066.html

 

Zde je další část z původní LRH nahrávky PDC číslo 20:

Je to velmi jednoduchá náprava. A jen se ubezpečte, že je tato náprava předávána dále. To je vše. Pusťte ji dále, nezadržujte ji. A pokud někdy použijete nějakou Černou Dianetiku, použijte ji na toho, kdo ukryl Scientologii mimo dosah lidí a tak se stala nedosažitelnou. Protože on je ten, kdo by sám sebe volil za „Nový světový řád“. Ale my nepotřebujeme žádné nové příkazy. Myslím si,, že všechy příkazy již byly vykonány."

"upravená" verze PDC pásky číslo 20, L. Ron Hubbard library:

"It's a very simple remedy. And that's-just make sure that the remedy is passed along. That's all. Don't hoard it and don't hold it."

Je to velmi jednoduchá náprava. A jen se ubezpečte, že je tato náprava předávána dále. To je vše. Pusťte ji dále, nezadržujte ji."

Zbytek je opět vymazán!!!

Zřejmě je zde důvod pro RTC (Religion Technology Center - provozovatel Scientologie), aby vymazali toto tvrzení. Někdo hodně nahoře, kdo vlastně zvolil sám sebe za nový řád, se stává paranoidním (vztahovačný, podezíravý, ...). Můžete říci: jaké ohavné tvrzení! No ano, snad. Ale můžete nabídnout lepší vysvětlení pro vymazání výše uvedeného??

 

Jako další přirovnání k „1984“ vás mohu informovat, že AOSH EU (Pokročilá Scientologická Organizace v Kodani) je kompletně prošpikovaná skrytými kamerami. Z místnosti ochranky můžete sledovat téměř jakýkoli bod v budově, pravděpodobně mimo záchodů. Skoro jako obrazovky v „1984“. Ale na co potřebují takový dozor a sledování? Proč se to tak podobá na „1984“? Určitě to nebylo laciné. Management chce mít úplnou a kompletní kontrolu. Přesně tak, jako vnitřní strana z „1984“.

 

Hlavní postava z „1984“, Winston Smith, pracuje na ministerstvu pravdy. Jeho práce je měnit minulost tak, aby vždy vyhovovala vládnoucí straně. To zahrnuje změny novinových článků, knih a všech druhů oficiálních záznamů. Vše se přepisuje tak, aby Velký Bratr (hlava Strany) měl vždy pravdu a jeho oponenti aby nikdy nemohli nic dokázat. Pozměňují se i fotografie a součástí práce je i odstraňování některých osob z fotografií. Nakonec nebude nikdo znát skutečnou historii.

Tato aktivita se také provozuje v Scientologické církvi. Zažil jsem to sám na sobě. Má tvář byla vymazána ze dvou obrázků magazínu Impact v roce 2000. Nebyla nepublikována, ale odstraněna z publikovaných fotografií. Byl jsem vyfotografován na pódiu s členskou plaketou Honor Roll. A ještě jednou v hale s ostatními IAS členy, držiteli Honor Roll a Patron. Ale když magazín vyšel, byl jsem z obrázků vyretušován. Takže změna minulosti a zapomenutí, že Robert Dam se stal toho večera členem Honor Roll. Důvod byl jednoduchý. RTC mne odmítlo prohlásit za "normálního" (Good Standing). Podívejte se na důvod do tohoto dopisu od šéfredaktora Impactu, Briana Frasera. Zde.

pozn. R-factoru: Honor Roll a Patron jsou označení velikosti vašeho příspěvku, který jste zaplatili IAS (Mezinárodní asociace scientologů). Honor Roll 20 000 USD a Patron 40 000 USD. Kompletní přehled příspěvků je zde. Ale pozor, částky se mohly zvýšit, i Církev reaguje na inflaci.

#nahoru

No ale zdá se, že praktiky z románu „1984“ ohledně úprav obrazového materiálu jsou v církvi častější.
Podívejte se na tento příklad:
http://www.lermanet.com/PhotoLIES.htm

 

A další příklad přepisování historie:Orwell vaporizace

 

 

Fotografie je z původní brožury „Jak velký byl starý Saint Hill“

 

 

 

 

A tato fotografie je z pozdější edice. Zřetelně 4 osoby z originálu nebyly žádoucí, aby se na obrázku nadále vyskytovaly. Tři byly odstraněny a jeden dostal nové vlasy. Někdo z nich byl prohlášen za utlačovatelskou osobnost (SP; nebo travič studní, jak se říká v Business Success), někdo se mohl postavit proti církvi. Ale každopádně je to manipulace historie. Pokud uvidíte pouze pozdější vydání, neuvidíte, kdo tam byl přítomen. Stejně jako z úřadu Winstona Smitha z „1984“.

 

 

Velký Bratr tě vidí!
Jedna z nejznámějších vět z „1984“ a téměř kdokoli ji zná. Je to dokonce název jedné televizní reality show.

Velký Bratr byl nejvyšší představitel Strany. Jeho obrovské obrazy byly umístěny po celém městě. Ale to, zda byl ještě naživu nebo vůbec kdy existoval, tak tím si nebyl jist nikdo. Samozřejmě Strana tvrdila, že stále žije a je stále vůdcem. Ale nikdo nikdy ho neviděl.

Udělali z něj naprostého hrdinu. Výtečného a silného vůdce, láskyplnou osobu, která nemá žádné chyby (zatím mluvíme o Velkém Bratrovi). Na něm jste zcela záviseli. Vytvoření takové mocné postavy bylo životně důležité pro udržení kontroly celého národa. Nedovolil, aby jste byli svedeni na scestí. Nebo jinými slovy, stále nad vámi bděl, stále vás sledoval. Nikdy jste nemohli uniknout jeho pozornosti a kontrole.

Bohužel stejné principy jsou dramatizovány v Církvi. Všude jsou obrazy LRH. Udělali z něj válečného hrdinu, profesionálního fotografa a hudebníka, námořníka, pilota, atd. Ano, určitě byl mimořádnou osobností, o tom není pochyb, ale on byl také skutečný člověk z masa a kostí. Sám sebe nikdy nepovažoval za svatého. Ale podívejte se, jak ho vykresluje Církev. Jako mimořádného hrdinu, jako Velkého Bratra.

#nahoru

Další odkazy:

 

 

 

A jedna zajímavost na závěr:

Eric Blair zemřel pouhý rok poté, co byla kniha „1984“ zveřejněna.

 

KONEC

 

   
 

Jednotlivé přeložené kapitoly:

O těchto stránkách - poznámky překladatelů. (About these pages - by translators)

Má vlastní zkušenost s dianetikou a scientologií.

Krása technologie dianetiky a scientologie vytvořená L. Ron Hubbardem

Má vlastní zkušenost s vrcholovým Managementem církve.

Článek, který spustil lavinu z 23.2. 2006 (Uvnitř scientologie)

Standfordův výzkumný ústav a

Co se stalo Managementu církve v letech 1981-83 a proč?

Statistiky, jiný pohled

Autorská práva LRH ve špatných rukách. Výmysl nebo skutečnost?

Překladatelská jednotka (TU), knihy a CST

IAS: Mezinárodní asiciace scientologů

Smrt L. Rona Hubbarda

May Sue Hubbard (manželka LRH)

Pozměňování technologie LRH

Proces falešného účelu

Zlatý věk technologie (Golden Age of Tech)

Podzemní sejfy (včetně reportáže CNN)

Co je špatného v programu Nových OT stupňů (nezahrnuje tajné materiály)

Dřívější mezinárodní nadřízený C/S, David Mayo

Auditor třídy XII, Pierre Ethier, promluvil

Dřívější ED Int. (mezinárodní výkonný ředitel) Bill Franks

Dřívější COB RTC, Vicki Aznaran

Super Power (fantastická síla): budova pro služby nebo Implatnová stanice?

Kodaňský projekt expanze

Kdo ukradl materiály OT5 a Nových OTz AOSH EU?

Orwellův román „1984“

Scientologická církev a internet

Námořní organizace (Sea org)

Církevní OT promluvili

Auditor třídy IX a Solo C/S, Caspar De Rijk – o kontrole mysli

Kapitán Bill Robertson a síť Ron’s orgů

Ron’s Org a PDC přednášky(Filadelfský doktorandský kurz)

Co je Ron’s Org, od Marianne Hagen (dánsky)

Můj příběh dánsky

Přílohy

Jak jsem vyřešil své pochyby.

Poraď se s odborníky, jak získat zpět své peníze od Scientologické církve!

#nahoru

Links to original sites (odkazy na jednotlivé původní kapitoly):

My initial experiences with Dianetics and Scientology

The beauty of the Technology of Dianetics and Scientology as created by L Ron Hubbard

My first hand experiences with Church Top Management

Roling Stone article of 23rd february 2006

Standford Research Institute and the Remote-viewing Program

What happened to the Church Management in 1981-83 and why?

Statistics, another view

LRH Copyrights in the wrong hands, fact or fiction

Translation Unit (TU), books and CST

IAS: The International Association of Scientologists

The death of L. Ron Hubbard

May Sue Hubbard

Alterations of LRH Technology

The False Purpose Rundown

Golden Age of Tech

The underground vaults, incl CNN report

What is wrong with NOTs (not including confidential materials)

Former Snr C/S Int, David Mayo

Class XII Auditor, Pierre Ethier speaks out

Former ED Int, Bill Franks

Former COB RTC, Vicki Aznaran

The Super Power: Delivery building or Implant Station?

The Copenhagen Expansion Project - and real estate!

Who stole the OT V, NOTs materials from AOSH EU?

George Orwell's "1984"

Church of Scientology and the Internet

The Sea Organizations and Freeloaders

Church OT's speaks out

Meeting Class IX Auditor and Solo C/S, Caspar De Rijk - a briefing on Mind Control

Captain Bill Robertson and the Ron's Org network

Ron's Org and the PDC lectures

What is Ron's Org, by Marianne Hagen (in Danish)

My story in Danish

Attachments

How I solved my Doubts

Get expert help to get your money back from the Church of Scientology!

#up

 

HOME CONTACT ME

Aktualizace (Czech version) 11.11.2009