www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: rozprávanie o živote v scientológii

Kapitola 1:
Kapitola 2:
Kapitola 3:
Kapitola 4:
Kapitola 5:
Kapitola 6:
Kapitola 7:
Kapitola 8:
Kapitola 9:
Kapitola 8:
Kapitola 10:
Kapitola 11: Kapitola 12: Kapitola 13: 16.
Obsah

 

Autorka: Margery Wakefieldová (originál www)

Preklad: Zuzana Kalvínová (zip)

Zážitky bývalé členky scientologické církve / sekty. O scientologickém autidingu, Dianetice, Klírech, Operujících Thetanech, scientologickém vězení (RPF) a také o tom jak to celé dopadlo.

Most k absolutní svoboděGalaktický krutovládce Xenu

1. obrázek ukazuje "mapu scientologické církve k osvícení" - Most k absolutní svobodě (The Bridnge To Total Freedom) - postupuje se zespodu nahoru jak po pravé straně (stupně auditingu - "zpovědi"), tak i po levé straně (scientologické kurzy - "vzdělání"). Aby bohatí scientologové museli stále přispívat (i třeba svou prací), není dnes dostupný celý most, ani kdyby jste měli miliardu dolarů. Vyšší stupně auditingu než je Operující Thetan 8 se otevřou až tehdy, až penetrace (proniknutí) scientologů a scientologie na planetě dosáhne předem předesaného stupně (jen málokdo ví, co to znamená).

2. obrázek ukazuje to, co se dozvíte až na vyšších a utajovaných úrovních Mostu - že existuje galaktický krutovládce Xenu, který řešil přelidněnost planet tím, že zmrazil nepohodlné umělce, zločince a prostitutky do ledových kostek, ty pak naložil do meziplanetárních plavidel podobným letadlům DC10 a zde, na Zemi, je naházel do sopek a pak je ještě implantoval (např. představami o Ježíši či křesťanství). Animované to můžete vidět v seriálu South Park v epizodě 912.

Název "Za Mostem je Xenu" tedy odkazuje na tuto scientologickou utajovanou legendu, jíž se scientolog dozví až na vysokých úrovních "Mostu k absolutní svobodě".. Když by se ji scientolog dozvěděl dříve než na stupni Operující Thetan 3, tak by prý zemřel nebo by se zbláznil (možná i z toho, kolik peněz do té doby v sektě utratil).

Prehľad scientologických pojmov a skratiek:

AD [After Dianetics] = číslovanie letopočtu po vydaní Dianetiky (1950)

analytická myseľ = vedomie

ARC = „afinita, realita, komunikácia“; zhoda v názoroch a príjemných pocitoch; strata ARC = nesúhlas alebo nesympatia

auditing = terapia či spoveď scientologickým auditorom; všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám

dianetika = „moderná veda o duševnom zdraví“, úvod do scientológie

domorodec [wog] = hanlivé označenie nescientológa

dynamika = pud života; scientológ by mal konať „najväčšie dobro pre najväčší počet dynamík“, čo v praxi znamená uprednostniť záujmy scientológie pred rodinou a súcitom s jednotlivcom

E-meter = galvanometer, prístroj na meranie elektrického odporu kože zobrazujúci náladu meranej osoby (napätie, strach, uvoľnenie)

engram = spomienka na nepríjemný zážitok, často z obdobia vnútromaternicového vývinu alebo z minulých životov

entheta = zlo; všetko, čo je proti scientológii

hodnota [stat] = body prideľované scientológom podľa pracovného výkonu; od hodnoty závisí plat a „etický stav“

invalidácia = nesúhlas s predklírovým „pochopením“ počas auditingu (vážny prehrešok voči auditorskému kódexu)

Klír [Clear] = absolvent dianetiky; údajne netrpí žiadnymi chorobami, má IQ vyše 135 a výbornú pamäť (toto tvrdenie sa nikdy nepodarilo dokázať, skôr naopak)

lovná zver [fair game] = verejný odporca scientológie; je „povolené“ ublížiť mu ľubovoľným (aj nezákonným) spôsobom, viz www.xenu.net
„Lovná zver: Môže byť beztrestne zbavený majetku alebo akokoľvek zranený hociktorým scientológom. Môže byť podvedený, žalovaný, oklamaný alebo zničený.“ V dnešných knihách Etiky sa už toto pravidlo písomne neuvádza, ale jeho platnosť nebola nikdy zrušená.

mäso [raw meat] = nováčik, ktorého sa scientológ snaží priviesť do svojej cirkvi

MEST [matter, energy, space, time] = hmotný vesmír

nepochopené slovo, MU [misunderstood word] = univerzálna odpoveď na všetky námietky voči „technike“ vrátane zívania pri jej štúdiu

overt = zlý úmysel; overty a withholdy, O/W = niečo, čo ťaží scientológovo svedomie

oxforský osobnostný test [Oxford Capacity Analysis; American Personality Test] = test na vyhľadanie „ruín“ človeka (nemá nič spoločné s Oxfordskou univerzitou)

potenciálny zdroj problémov, PTS [Potential Trouble Source] = človek, ktorý je v kontakte so Supresorom; musí Supresora „zvládnuť“ alebo sa od neho „odpojiť“

predklír, PC = pacient alebo začínajúci scientológ, ktorý ešte nedosiahol stupeň „Klír“

reaktívna myseľ = nevedomie; podľa scientológie je príčinou šialenstva a treba sa jej zbaviť

rehabilitačný zbor, RPF [Rehabilitation Project Force] = scientologický tábor nútených prác

ruina = problém, ktorý odhalíme u „mäsa“ a ponúkneme mu dianetiku ako riešenie

stav [condition] = dvanásťstupňová škála (chaos, zrada, nepriateľstvo, pochybnosť, prekážka, neexistencia, nebezpečenstvo, kríza, normál, blahobyt, zmena moci, moc) určujúca postavenie scientológa

Supresor, SP [Supressive Person] = človek, ktorý sa dopustil vážneho priestupku voči scientológii; scientológovia (vrátane jeho rodiny) s ním nesmú udržiavať žiaden kontakt

thetan = duša; Operujúci Thetan, OT = najvyššia „úroveň“ scientológie, na ktorej sa učí sólo auditing, auditing telesných thetanov a cestovanie mimo svojho tela; telesný thetan, BT = cudzia duša zaseknutá v našom tele

TR [training routine] = cvičenie, na ktorom sa scientológ učí komunikovať s ľuďmi metódou auditingu (čiže nekomunikovať, iba opakovať otázku a „potvrdzovať“)

uvedomovacie hlásenie = správa o cudzom priestupku, etická povinnosť scientológa

withhold = utajovaný priestupok

Výrazy v knihe sú preložené z anglického originálu. Je možné, že scientológovia na Slovensku používajú niektoré odlišné termíny.

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.