Robert Dam x Scientologická církev- skutečné zážitky a zkušenosti z první ruky

Má zkušenost s nejvyšším vedením Scientologické církve

 

 

Jako scientolog jsem často čelil enthétě (negativním řečem) o církvi. Tiskové články o tom, že někdo byl po dobu několika dní zamčen v malé místnosti, že Církev prohrála velkou soudní při, atd., atd. Lidé o vás pochybují, protože ví, že jste Scientolog. To je v pořádku. Zpochybnění je dobrá věc. Ale protože jsem sám tolik získal ze scientologického auditinku a tréninku, vždy jsem se více snažil vysvětlit si tyto články jako lži a černou propagandu (black PR) našich nepřátel, než abych si hledal pravdu sám pro sebe. Skoro se z toho stal sport, jak nalézt cesty pro ospravedlnění určité negativního skutečnosti (out point) místo toho, abych tento fakt prostě přijal takový, jaký je. A abych hledal pozadí, které za ním stojí. Negativní články a řeči (enthéta) jsou bez pochyb často lži nebo zveličené situace, ale nemáme způsob, jak je roztřídit. Zkrátka je tu příliš mnoho informací a lidí, kteří dosvědčí podobné zkušenosti.

Až do listopadu 1996 jsem zcela odmítal všechny tyto strašné příběhy, které člověk může slyšet, ale pak se stalo to, co mi náhle otevřelo oči ...

Zatímco čtete tyto řádky, možná vás napadla otázka: „Proč se Robert Dam přestal dívat také na dobrou stránku věci (plus points)?“ Dobře. Od roku 1984, kdy jsem se Scientologií začal, jsem byl hodně zatížen na to dobré, co v ní je. A silně jsem přehlížel špatné věci. Je tam hodně dobrého, o tom není sporu. Ale na druhou stranu jsem měl Církev opustit již daleko dříve. Ale to, co zklidňovalo situaci byla jediná věc: Hubbardovy postupy (Hubbard’s Standard Tech). Tyto postupy totiž fungují. Řada lidí dosahuje velkých osobních úspěchů pomocí auditinku a tréninku po celém světě.

Ano, díval jsem se na dobrou stránku věci celou dobu, co jsem byl Scientolog. A nyní je čas se podívat i na ten zbytek, který se stále vršil a byl tak dlouho zanedbáván. Je to těžké. Osobně jsem si prošel peklem. Někdo jednou řekl, že toto je drsný vesmír a pouze tygři se s ním dokáží poprat. A dokonce i ti budou zažívat těžké chvilky. A tak jsem se rozhodl podívat se na tyto věci znova, novým pohledem. Prozkoumat pozadí Scientologické církve a být připraven na jakýkoli závěr. Nalezl jsem důkazy a situace ohledně nejvyššího vedení tak dobře zdokumentované a z tolika možných zdrojů, že už jsem je prostě nemohl dál přehlížet a označit je jako lži a černou propagandu.

A napřed krůček zpátky. Teď jsme na konci osmdesátých let a já pracuji v oblasti polygrafie. Tiskneme zakázky pro různé zákazníky a mezi nimi jsou tři ze Scientologické námořní organizace (Sea Org):

 

V roce 1992 scientology vlastněná tiskárna, ve které jsem pracoval, ukončila provoz a já jsem pokračoval v práci pro AOSH EU. Tiskl jsem jejich dva hlavní časopisy „Auditor“ a „Advance“ („Pokrok“). Z tohoto důvodu jsem založil společnost United Print & Mail.

Vypracoval jsem velice efektivní způsob tisku a distribuce jejich časopisů a ušetřil jsem jim doslova milióny dánských korun.

#nahoru

 

AOSH EU

V listopadu 1996 se objevila zvláštní situace v AOSH EU. Jejich hrubý příjem po dobu více než jednoho měsíce klesl. Myslím, že to byly téměř dva měsíce. Mezinárodní vedení začalo vyšetřovat tuto situaci a jako jedna z prvních podezřelých věcí bylo, že organizace nerozeslala své časopisy tak, jak bylo naplánováno. Je známo, že rozesílání časopisů ovlivňuje příjem. A když příjem poklesne, vedení se obvykle zaměřuje na outflow (tok ven = rozesílání časopisů a jiných propagačních dopisů).

Tato situace nebyla výjimkou. Vedení bylo informováno, že já tisknu a rozesílám časopisy AOSH EU. Vedení mne začalo podezřívat, že jsem ve skutečnosti ani nevytiskl a ani nerozeslal takové množství časopisů, na kterém jsme byli domluveni. Mysleli si, že jsem vytiskl zhruba jen 10% množství, za které mne platili. Že jsem vytiskl jen tolik, abych ujistil všechny vedoucí AOSH vzorovým vydáním a zbytek peněz shrábl bez práce. Ano, to by byl podvod. A žádná taková věc se nikdy nestala. Já jsem ani nevěděl, že mezi adresami pro rozesílání byla zamíchána jména vybraných vedoucích AOSH. A dokonce i kdybych to věděl, bylo by téměř nemožné je vyhledat na seznamu zhruba 70.000 jmen. S vysokou pravděpodobností bych tato jména nenašel. A mimochodem já jsem ani neznal jména všech vedoucích.

Nicméně jsem dostal příkazem přinést veškeré mé účetnictví, což jsem odmítl. Nemyslím si, že zákazník může svému dodavateli přikázat zpřístupnění svého účetnictví. Výroční zpráva je něco jiného a obvykle je i veřejná, ale účetnictví je interní záležitostí, které může požadovat pouze daňový úřad. Organizace scientologického vedení, CLO EU Kancelář pro spolupráci v Evropě (Continental Liaison Office Europe), prováděla vyšetřování. CLO EU má rozhodující pravomoc nad všemi scientologickými církvemi v Evropě. Tři jejich pracovníci přišli ke mně domů, abych jim předložil vše, co chtěli. Nakonec jsem to vzdal a předal jsem jim co požadovali. Prostudovali to a předvolali mne ke schůzce, která se konala v New Era Publications. Toto bylo počátkem prosince 96. Objevili několik nezaplacených účtů a chtěli probrat několik různých věcí. Nicméně nemohli přijít s žádným důkazem, že jsem spáchal podvod. Jednoduše proto, protože se to nikdy nestalo. Když selhalo hledání důkazů v mém účetnictví, tak změnili taktiku: dva členové scientologické ochranky přišli ke mně domů a přikázali mi, abych je následoval do AOSH EU, což jsem udělal. Když jsme přicházeli od parkoviště do budovy, zaujali svá místa. Jedem přede mnou a druhý za mnou. Začali hlásit vysílačkou, že vstupujeme do budovy. Cítil jsem, že to je legrační, to co předvádí. Ale pak začalo přituhovat. Když jsme vstoupili do budovy, zjistil jsem, že lidé, se kterými jsem se obvykle zdravil, se začali dívat stranou. Nikdo mne nepozdravil. Atmosféra byla napjatá, byla tam celá řada pracovníků ochranky. Všichni sledovali můj příjezd, který se odehrával na nejdůležitějších místech v budově. Předpokládal jsem, že měli strach, že bych jim mohl uprchnout. Bylo to jako v hollywoodském filmu.

 

#nahoru

 

Byl jsem eskortován do zasedací místnosti vedení v nejvyšším patře. V místnosti byl velící důstojník CLO EU (Walther Kotric), velící důstojník CMO EU a pět dalších nejvyšších evropských vedoucích. Ochranka stála v obou dveřích, aby mi zablokovala cestu, pokud bych se pokusil o útěk. Teď jsem se už bál, že se stane něco ne příliš pěkného. Když jsem si sedl, začal na mne hulákat Walther Kotric, který seděl vedle mne. Používajíc plnou kapacitu svých plic, křičel: „Ty jeden kousku hovna! Ty jedna nepoužitelná zasraná prdeli, řekni nám, co jsi udělal! Ty jsi kriminálník! Nyní se přiznej, jakým způsobem jsi oškubal naši organizaci!“ (pozn. R-factoru: omlouváme se čtenářům, ale nejsme příliš zběhlí v překladu nadávek a sprosťáren, ale je možné, že se to za pomoci scientologické sekty doučíme) A další jeho repertoár se nesl ve velmi podobném tónu. Byl velice nepřátelský. Samozřejmě, že jsem se odmítl přiznat k něčemu, co jsem neudělal. Pak se chopil slova v podobném tónu velící důstojník CMO. Ostatní vedoucí se občas také přidali. Protože jsme se nikam nedostali, nařídili mi, že musím zůstat v budově Církve přes noc. Chtěli mi udělat sec-check (speciální druh auditinku, něco jako bezpečnostní výslech za použití scientologického e-metru. Osoba je dotazována ohledně špatných věcí, které udělala a musí odpovědět. Pokud někdo nechce odpovědět, je mu zablokován další postup v Scientologii.) Ale my jsme již byli uprostřed noci a všichni scientologičtí auditoři odešli domů spát. Odmítl jsem být zadržen proti své vůli a nějak jsem se dostal ven, aniž bych byl sledován scientologickou ochrankou. Ti totiž volali RTC Int. (Centrum náboženské technologie - Religious Technology Center – provozovatel scientologické církve) a nebyli si jisti, co mají dělat a v tom zmatku jsem prostě opustil budovu. Následujícího dne mi opět přikázali abych přišel. Dostavil jsem se a dostal sec-check. Ochranka hlídala auditovací místnost zvenku. Samozřejmě jsme bezpečnostním výslechem (sec-check) nepřišli k ničemu, protože jsem nespáchal to, z čeho mne obviňovali. Nařídili mi abych se vždy domluvil s ochrankou, pokud budu chtít opustit budovu.

Takto to šlo po několik následujících týdnů.

Pak jednoho večera evropská vedoucí scientologické justice (pracující v CLO EU) přišla do našeho domu. Vyžadovala, abych ji ihned následoval do scientologické organizace. Odmítl jsem, ale ona nepřestávala naléhat. Má žena se zhroutila, protože jsme byli týdny pod velice intenzívním tlakem. Musel jsem ji odvézt z domu. Ten samý večer jsme měli jít na zdvořilostní návštěvu a když jsme šli k autu, zjistili jsme, že evropská vedoucí scientologické justice parkuje se svým řidičem před naším domem. Přiblížili se k nám, ale my jsme rychle nasedli do auta. Jakmile jsme vyjeli, snažili se nás pronásledovat, ale podařilo se mi je setřást.

Následující den usoudili, že bych neměl opustit budovu scientologické církve. Měl jsem ale obchodní jednání v centru a musel jsem odejít. 2 členové scientologické ochranky mi zablokovali cestu z místnosti. Řekl jsem jim, že to je nezákonné a že oni jsou vlastně hostujícími pracovníky v mé zemi a jako takoví musí dodržovat dánské zákony nemluvě o lidských právech. Ale nezdálo se, že by je to vzrušovalo. (Když už mluvím o lidských právech: To je něco, z čeho dělá církev velký humbuk, když je někdo proti ní. Lidská práva, svoboda náboženství, ... To je od nich ale jen legrace. Zeptejte se kohokoli, kdo prodělal RPF a brzy zjistíte, že pojem lidských práv je v scientologické církvi zcela neznámý). Zatímco jsem byl zadržován v budově scientologie, 2 pracovníci námořní organizace (Sea Org) jeli k nám domů promluvit s manželkou. Pokoušeli se mne pomlouvat, tvrdili, že jsem se přiznal, že jsem byl s jinou ženou, když jsem cestoval do Singapuru a že jsem spáchal zločin na Scientologické církvi, atd. atp. Nehorázné lži. Stále jsem byl zadržován v budově scientologie a bylo mi řečeno, že bych měl jít na další bezpečnostní výslechy (sec-check) jakmile bude scientologický auditor připraven.

Ještě než začal sec-check probíhat, řekl jsem auditorovi, že už toho mám dost. Nebudu pokračovat v přihlížení takovým divokým bláznovinám jako je třeba zadržení proti mé vůli, pomlouvání u mé manželky, atd. Také jsem se zmínil, že strýc mé ženy je zástupce náčelníka policie v Kodani a že nebudu váhat, abych mu zavolal jestliže mne ještě jednou zadrží. Po sec-checku mi auditor přikázal zůstat v čekárně, protože jsem se měl s někým sejít. Za méně než půl hodiny si přede mne sedl Michael z OSA EU (Kancelář pro zvláštní záležitosti - Office of Special Affairs). Zkoušel vše co uměl, aby situaci uklidnil a řekl, že samozřejmě mohu budovu církve opustit kdykoli budu chtít a že to vše bylo jen nedorozumění. Měl bych jen trochu více spolupracovat a vše bude v pořádku.

O jeden nebo dva dny později jsem byl s MAA/Ethics Officer (etický komisař) a velícím důstojníkem CMO EU. Chtěli, abych přišel na to, jak strašný jsem člověk. Vím, že nejsem žádný andílek, ale toto bylo úplně mimo. Nařídili mi zůstat v orgu (zkratka od organizace, myšleno scientologickou organizaci), abychom mohli pokračovat následující ráno. To ale z mé strany nebylo možné. Velící důstojnice CMO prohlásila, že tam budu do 16:00 a že pokud bych do té doby nepřijel, tak mne vyhlásí za SP (Supresive Person – utlačovatelská osobnost; slangem Business Success: travič studní). Prohlášení za SP znamená, že jste špatný člověk, který chce zničit veškerou Scientologii a proto budete církví opuštěn a odmítnut.

 

#nahoru

 

Marty Rathbun

Následující den jsem přijel právě včas, abych zabránil mému vyhlášení za SP. Přikázali mi odjet na Flag (Vlajka – mateřská církev na Floridě; nejvyšší, nejtvrdší a nejdražší organizace/klášter v Scientologii), abych se tam setkal s generálním inspektorem RTC Marty Rathbunem (viz obrázek), někdy též nazývaným Mark Rathbun (je to stále jedna a táž osoba). Je to velmi vysoce postavený člověk, druhý v RTC a Scientologii; vyšší je jen David Miscavige. Museli mne považovat za velice silnou hrozbu, protože Mark byl znepokojený tím, že musí na Floridu, aby se mnou jednal přímo. Obvykle totiž sídlí na West Coast (Západní Pobřeží).

2. ledna 1997 jsem nastoupil do letadla směr Tampa, Florida. Když jsem přijel na Flag, nejprve jsem se setkal s Johnem Stompke, IG MAA, RTC a později s Marty Rathbunem. Nepamatuji se v jakém sledu, ale oba na mně vykonali sec-check. Marty Rathbun neustále zkoušel ze mne dostat přiznání ke zločinům, které jsem nespáchal a které jsem odmítal. Byl ze mne rozladěn a řekl, že je v sázce má budoucnost jakožto duchovní bytosti a že bych se měl polepšit. Byl jsem docela zmatený, protože jsem nevěděl, co si mám počít. Nikdy nepřipustím že jsem spáchal něco, co jsem neudělal, ale měl jsem jasný dojem, že pokud to neudělám, nebude mi dovoleno dále pokračovat v mém scientologickém auditinku a tréninku. To je velmi vážná výhružka pro toho, kdo zažil, že scientologické stupně OT (Operující Thétan) fungují a proto věří, že jsou jedinou cestou k duchovní svobodě.

Než jsem odjel na Flag, napsal jsem velice podrobné „uvědomovací hlášení“ (popis nežádoucí situace, stížnost) ohledně celé situace v AOSH EU, scientologické ochranky, velících důstojníků CLO EU a DMO, atd. Dával jsem si velký pozor, abych to nepsal v nějakém špatné emočním rozpoložení, ale abych se držel faktů a toho, co se skutečně stalo. Bylo to zcela konkrétní s daty, jmény, ... (bohužel jsem tuto zprávu později ztratil, když se mi porouchal dřívější počítač; jinak by zde byla přiložena). Zeptal jsem se Marty Rathbuna, zda toto mé hlášení četl . Odpověděl: „Ano, četl jsem to a jsou to pěkné kecy.“ To mi vůbec nedávalo smysl, obzvláště proto, že zpráva byla konkrétní a podrobná a obsahovala velké množství out-pointů (věcí, které by neměly být) a off-policy (věci, které nejsou v souladu se scientologickými předpisy a směrnicemi) ohledně chování personálu Církve. Nebyly tam žádné posměšné poznámky, tak jsem se divil, že to nazývá žvásty. Začal jsem se obávat, že se nikam nepohneme ani na Flagu. Marty Rathbun napsal etický studijní program pro mne a Johna Stombka, kterého mi přidělil jako auditora, aby mi prováděl další sec-checky. Studijní program zahrnoval přednášky „Stav člověka“ a další zajímavý materiál. Byl jsem rád, že mám čas na studium nejzákladnějších Hubbardových dat ohledně O/W (overt = špatný čin; withold = zatajený špatný čin) a zodpovědnosti. Skvělý materiál. Ale brzo nastal problém s přiděleným auditorem. On byl pouze auditorem třídy IV a Clear. Možná dokonce ani ne Clear (již si nevzpomínám). A já byl OT V, NOT (Nový Operující Thétan). Chudák auditor neměl šanci aby mi prováděl sec-check (asi tak, jako kdyby policejní strážník z Václaváku měl vyšetřovat vysoce vzdělaného tuneláře se stovkami miliónů na kontě – pozn. R-factor). Je to zvláštní, že takovouto chybu udělají na Flagu, který je považován za Mekku scientologické preciznosti!!! Již dávno měli mou složku a věděli naprosto přesně, jak daleko jsem v Scientologii (na Mostě).

Následující den jsem byl na e-metru u Johna Stombkeho. Jeho učedník si sedl vedle něj tak, aby také mohl sledovat e-metr. Po sec-checku jsem požadoval auditora třídy IX, kterého mi přidělili. Můj následující sec-check se zaměřoval na vše jiné než na časopis, který jsem tiskl a rozesílal pro AOES EU. Zřejmě akceptovali, že jsem nespáchal to, co chtěli abych přiznal. A tak je zřejmý nedostatek důkazů donutil, aby změnili taktiku: měl jsem mému účetnímu v Dánsku zadat vypracování přehledu všech časopisů, které jsem kdy pro AOSH EU tiskl. Pak jsem byl vyslýchán (sec-checked) ohledně každé jednotlivé položky, aby se zjistilo zda tam byl nějaký zádrhel na jednotlivých pracích. A tím tedy zjistit, jak velký obnos peněz bych měl vrátit Církvi jako kompenzaci.

Následují fakta samozřejmě nebral nikdo v potaz, když se určovala částka, kterou bych měl vrátit:

Nicméně prošel jsem sec-checkem a opustil jsem Flag s etickým programem (co musím udělat) od Johna Stombkeho. Vidět ho můžete zde a překlad zde.

Také jsem musel podepsat místopřísežné prohlášení , které OSA (Office of Special Affairs – Kancelář zvláštních záležitostí) přesně popíše detaily tiskařských prací, které se probíraly v sec-checku a peněžní částku, kterou jsem akceptoval vrátit organizaci. Když si to teď po sobě čtu, nedokáži si vybavit, zda jsem kdy podepsal takovýto dokument. Bylo to silně zveličené a vypracované způsobem, že mne to ukazovalo jako lumpa. Ale byl jsem vystrašen ztrátou možnosti dalšího postupu v scientologii (Most) na vyšší OT stupně. A už jsem chtěl tento zlý sen již ukončit a odjet domů ke své rodině. Na toto místopřísežné prohlášení se můžete podívat zde.

Ale tím, že jsem tento dokument podepsal, tak jsem zasadil silnou ránu své integritě. Akceptoval jsem lež z důvodu získání svobody (vyšší OT stupně). Jsem si jist, že je vám jasné, že to nemůže fungovat. Svoboda je pravda. To je tak jednoduché. No a od té doby jsem se již v scientologii nepohnul. Nemohu obvinit nikoho jiného, kromě sebe. Vzdal jsem se a podepsal. Nezáleží na tom kolik tlaku jsem mohl vydržet, abych si udržel svou pozici a odmítl. Jednoduše proto, protože jsem neodmítl, tak jsem se pak nemohl vyrovnat s následky.

Tento web je svým způsobem obnovení mé integrity tím, že udělám pravdu známou a přístupnou všem.

#nahoru

 

Poté, co jsem se vrátil do Dánska, jsem dokončil svůj etický program a vrátil peníze v souladu s místopřísežným prohlášením. Zástupce RTC u AOSH EU, Alex Marty navrhl, abych dále dodával tištěné materiály pro AOSH EU protože to byla obchodní záležitost (mezi mou společností a AOSH EU jako zákazníkem). Souhlasil jsem s tím. Jakmile bylo požadované množství dodáno, požádal jsem o obnovení Good Standing (dobré postavení – člověk má dobré postavení, pokud není prohlášen za SP nebo nemá nějaké jiné problémy se scientologií). To bylo v létě 1999. Alex Marty odmítl vydat zprávu o obnovení Good Standing, protože říkal, že jsem nikdy nebyl ve špatném stavu (bad standing). Zvláštní pohled na věc poté, co mé jméno bylo pošpiněno nejen uvnitř organizace, ale i mezi všemi dánskými scientology. Velící důstojník CLO EU Walter Kotric vedl několik brífingů, kde oznámil, že já jsem ten důvod proč měla AOSH EU nízký příjem. Řekl, že jsem vinen zpronevěrou vůči této organizaci. To, že neměl vůbec žádné důkazy ho nijak nevzrušovalo. Alex Marty to věděl, ale Scientologická církev měla (a má dodnes – pozn. R-factor) velký problém připustit své chyby a tento případ nebyl výjimkou. Pokračoval jsem v komunikaci po dobu následujících týdnů a měsíců a snažil jsem se očistit své jméno, ale bezúspěšně. Nakonec jsem se rozhodl, že se stanu členem Honor Roll (čestný seznam) v IAS (International Association of Scientologist – Mezinárodní asociace scientologů). To obnáší darovat 20.000,- USD. Existuje celá řada členství v IAS, ale Honor Roll je jedno z vysoce prestižních. Člověk, který ode mne dar přebíral (Joachim z IAS; Joachim Bendik je výběrčí darů IAS také v ČR – pozn. R-factor) mi slíbil, že budu vyfotografován pro měsíčník IMPACT (Vliv) tak, jako ostatní, kteří získají toto členství. Doslova řekl: „Toto skutečně ukáže lidem, že jsi v dobrém stavu (Good Standing), ať si říká kdo chce co chce.“ Joachim byl na mé straně. Jsem si tím zcela jist i přesto, že vím, že můj dar se samozřejmě počítá do jeho statistik (výkonů) a proto to bylo i v jeho zájmu. Pak nadešel slavnostní večer a já byl vyfotografován na jevišti s mou plaketou Honor Roll a také mne fotografovali v hale se skupinkou lidí. Když jsem pak o několik týdnů později dostal magazín IMPACT, těšil jsem se, že tam uvidím i svou fotku. No ale byl jsem příliš velký optimista. Byl jsem vyretušován z fotografie. Nikde jsem nebyl. Zklamán a šokován jsem sedl a napsal dopis šéfredaktorovi a žádal jsem ho o vysvětlení. On mi odepsal, že mu neschválili otisknout mou fotografii. Původní dopis je zde a jeho překlad zde. Vyzbrojen novými důkazy, že je opravdu nezbytné očistit mé jméno, jsem znovu navázal kontakt s místním RTC. Teď mne pozvali na schůzku s MAA/Ethics Officer (důstojník etiky). Ale na schůzce mi tato důstojnice řekla, že musím dostat další bezpečnostní prověrky/výslechy (sec-checking) a bylo naprosto zřejmé, že nemají v plánu mé jméno očistit. A proto musím napsat tento příběh, protože nikdo jiný to dělat nebude.

 

Chtěl bych vám ukázat dvě velice zajímavé definice spravedlnosti od LRH (Management dictionary – Slovník managementu). Myslím si, že jsou zde krásně použitelné:

Definice číslo 8. „Spravedlnost se sestává z odmítnutí jakékoli zprávy, která není podložena aktuálními a nezávislými důkazy. Sestává se také ze znalosti toho, že všechny takové zprávy jsou vyšetřovány. Všechna vyšetřování včetně konfrontace obviněného s příslušným obviněním či žalobcem jsou udělána dříve, než je podniknuta jakákoli disciplinární akce nebo přidělena kondice (kondice = stav; může být dobrý či špatný, existuje několik stupňů – R-factor). Toto sice může zpomalit proces spravedlnosti, ale osobní bezpečnost je zcela závislá na nalezení celé pravdy ohledně jakéhokoli obvinění. A to dříve, než se začnou podnikat jakékoli akce.

Definice číslo 15. „Nenapichujte hlavu na kůl, pokud to není ta pravá hlava. Ale nezapomeňte, že mohou nastat časy, kdy je životně důležité nějakou hlavu na kůl napíchnout. Jakoukoli hlavu. Aby se utišil rostoucí chaos. Zapamatujte si, že spravedlnost je akce k potlačení chaosu a zajištění veřejné bezpečnosti. Pokud ale napíchnete na kůl špatnou hlavu, tak ihned, jakmile potřeba hlavy na kůlu pomine, tak ji ihned dejte zpět na její tělo.“

 

No a jaký je

výsledek toho, že jsem popsal tyto události?
Byl jsem prohlášen za SP (Supresive Person – utlačovatelská osobnost).
Zde je originál a zde jeho překlad.

 

Konec

 

 

Přílohy:

#nahoru

SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV, EVROPA

NADŘÍZENÝ ETICKÝ PŘÍKAZ ČÍSLO 2127 20. červenec 2005

Všem organizacím
Všem misím


PROHLÁŠENÍ O UTLAČOVATELSKÉ OSOBĚ
ROBERT DAM

Robert Dam, Kodaň, Dánsko, je tímto prohlášen za utlačovatelskou osobu na základě duchovních pravidel Církve. Viz směrnice Hubbardovy komunikační kanceláře z 9. září 1983 s názvem Sepsání nařízení o prohlášení: „Prostým faktem je, že utlačovatelská osoba udělala věci, které jsou proti zásadám a dohodám Církve a proti jejím postupům: Tento člověk spáchal těžký zločin a tím odstranil sám sebe z ochrany a výsad církevního členství“.

1. října 2003 byl Robert Dam umístěn pod příkaz non-enturbulation, když byl shledán, že rozšiřuje nesprávné a zákeřné informace scientologům za účelem rozrušit je a odradit je od dosažení duchovní svobody.

„Lidé, kteří k vám přijdou s divokými a hanebnými pomluvami, ti, kteří hledají, jak odtrhnout pozornost lidí od Scientologie, ti, kteří boří organizace, jsou utlačovatelské osoby.“

Věstník Hubbardovy komunikační kanceláře 29. září 1965, POKRAČUJÍCÍ NEETICKÉ CHOVÁNÍ.

Ačkoli mu byla ukázána pravdivá data ohledně jeho obžaloby, Robert dále rozšiřoval hanebné pomluvy o Scientologii a scientolozích, místo aby čelil závažnosti jím spáchaného etického prohřešku. Ale protože obvinění, která rozšiřoval, byla falešná, tak se jeho úsilí odtrhnout lidi od scientologického Mostu minula účinkem.

„Antisociální osobnost podporuje pouze destruktivní skupiny. Zuří a útočí na konstruktivní skupiny a skupiny snažící se o zlepšení.“

Směrnice HCO 27. září 1966 II ANTISOCIÁLNÍ OSOBNOST, ANTISCIENTOLOG.

Když selhal ve svém přímém pokusu poškodit Scientologii a scientology, Robert změnil svou taktiku a rozhodl se rozšiřovat svá zavádějící a překroucená data pomocí internetu a osobní pošty scientologům.

Jeho akce vyvrcholili, když Robert, zatímco tvrdil, že je scientolog, byl aktivně zapleten do porušování technologie Církve z důvodu svého osobního finančního zisku a tím se pokoušel popřít pravý duchovní zisk, který je dosažitelný standardním použitím scientologické technologie. Bylo také zjištěno, že se spojil s malou skupinou podobně smýšlejících „porušovatelů technologie“.

Také se doznal k tomu, že se připojil k této skupině a veřejně rezignoval na Scientologii.

zpět do příslušné části textu

#nahoru

 

 

 

Program Roberta Dama
21. ledna 1997

Tento program byl vytvořen kanceláří RTC EU.

1. Vypracuj, jak vrátíš AOSH EU peníze a vrať je.

2. Osobně naprav jakékoli žvásty nebo rebelantská prohlášení ohledně Církve, které jsi řekl svým kamarádům, rodině nebo známým (například Sean Bridge) během doby, co jsi byl zvládán v Evropě.

3. Další krok tvého stavu „Přítěž“: zajisti, aby tvá manželka byla etická a zajisti její očištění za pomoci bezpečnostního výslechu (sec-checking) a vypracování kondic.

4. Vypracuj zcela a čestně svou kondici Přítěže. Získej souhlas od D/IG MAA EU ohledně vypracování tohoto kroku.

D/IG MAA FLB

zpět do příslušné části textu

#nahoru

 

 

 

 

Milý Roberte,
děkuji ti za tvůj dopis.

Ohledně tvé fotografie na slavnostní večeři IAS v Kodani: je mi velmi líto, že tě o tom nikdo neinformoval. Pro každé vydání časopisu IMPACT, a vlastně pro jakoukoli slavnost IAS se prověřuje bezpečnostní a etická čistota všech lidí, kteří se budou fotografovat. Ve tvém případě byla zmíněna zpráva ohledně nějaké etické záležitosti s AOSH EU. Neznám detaily, ale čistota nebyla zaručena. Pokud chceš mít více informací, MAA AOSH EU pro veřejnost, by ti je měla poskytnout.

Věřím, že se to stalo až po slavnostní večeři, ale dříve, než bylo číslo IMAPCTU vydáno. Ještě jednou se omlouvám, že jsi nebyl informován. Věřím, že se ta etická záležitost brzy vyřeší.

S pozdravem

Brian Fraser
šéfredaktor IMPACT, IAS

zpět do příslušné části textu

#nahoru

 

 

 

   
 

Jednotlivé přeložené kapitoly:

O těchto stránkách - poznámky překladatelů. (About these pages - by translators)

Má vlastní zkušenost s dianetikou a scientologií.

Krása technologie dianetiky a scientologie vytvořená L. Ron Hubbardem

Má vlastní zkušenost s vrcholovým Managementem církve.

Článek, který spustil lavinu z 23.2. 2006 (Uvnitř scientologie)

Standfordův výzkumný ústav a

Co se stalo Managementu církve v letech 1981-83 a proč?

Statistiky, jiný pohled

Autorská práva LRH ve špatných rukách. Výmysl nebo skutečnost?

Překladatelská jednotka (TU), knihy a CST

IAS: Mezinárodní asiciace scientologů

Smrt L. Rona Hubbarda

May Sue Hubbard (manželka LRH)

Pozměňování technologie LRH

Proces falešného účelu

Zlatý věk technologie (Golden Age of Tech)

Podzemní sejfy (včetně reportáže CNN)

Co je špatného v programu Nových OT stupňů (nezahrnuje tajné materiály)

Dřívější mezinárodní nadřízený C/S, David Mayo

Auditor třídy XII, Pierre Ethier, promluvil

Dřívější ED Int. (mezinárodní výkonný ředitel) Bill Franks

Dřívější COB RTC, Vicki Aznaran

Super Power (fantastická síla): budova pro služby nebo Implatnová stanice?

Kodaňský projekt expanze

Kdo ukradl materiály OT5 a Nových OTz AOSH EU?

Orwellův román „1984“

Scientologická církev a internet

Námořní organizace (Sea org)

Církevní OT promluvili

Auditor třídy IX a Solo C/S, Caspar De Rijk – o kontrole mysli

Kapitán Bill Robertson a síť Ron’s orgů

Ron’s Org a PDC přednášky(Filadelfský doktorandský kurz)

Co je Ron’s Org, od Marianne Hagen (dánsky)

Můj příběh dánsky

Přílohy

Jak jsem vyřešil své pochyby.

Poraď se s odborníky, jak získat zpět své peníze od Scientologické církve!

#nahoru

Links to original sites (odkazy na jednotlivé původní kapitoly):

My initial experiences with Dianetics and Scientology

The beauty of the Technology of Dianetics and Scientology as created by L Ron Hubbard

My first hand experiences with Church Top Management

Roling Stone article of 23rd february 2006

Standford Research Institute and the Remote-viewing Program

What happened to the Church Management in 1981-83 and why?

Statistics, another view

LRH Copyrights in the wrong hands, fact or fiction

Translation Unit (TU), books and CST

IAS: The International Association of Scientologists

The death of L. Ron Hubbard

May Sue Hubbard

Alterations of LRH Technology

The False Purpose Rundown

Golden Age of Tech

The underground vaults, incl CNN report

What is wrong with NOTs (not including confidential materials)

Former Snr C/S Int, David Mayo

Class XII Auditor, Pierre Ethier speaks out

Former ED Int, Bill Franks

Former COB RTC, Vicki Aznaran

The Super Power: Delivery building or Implant Station?

The Copenhagen Expansion Project - and real estate!

Who stole the OT V, NOTs materials from AOSH EU?

George Orwell's "1984"

Church of Scientology and the Internet

The Sea Organizations and Freeloaders

Church OT's speaks out

Meeting Class IX Auditor and Solo C/S, Caspar De Rijk - a briefing on Mind Control

Captain Bill Robertson and the Ron's Org network

Ron's Org and the PDC lectures

What is Ron's Org, by Marianne Hagen (in Danish)

My story in Danish

Attachments

How I solved my Doubts

Get expert help to get your money back from the Church of Scientology!

#up

 

HOME CONTACT ME

Aktualizace (Czech version) 03.04.2009