Robert Dam x Scientologická církev- skutečné zážitky a zkušenosti z první ruky

Výkony Scientologie (mezinárodní statistiky) jsou špatné.
Nejsou dobré, jak vám říkají na různých oslavách.

 

Prostřednictvím OSA DK (dánské kanceláře pro zvláštní záležitosti Scientologické církve) jsem se snažil získat týdenní statistická hlášení CLO EU o výkonech celé organizace. CLO EU je kancelář scientologické organizace Sea Org která řídí celý světadíl, v tomto případě Evropu. Její OIC data mohou jasně ukázat pravdivou situaci o tom, jak se církvi skutečně daří.

Ale oni to nechtějí ukázat!!!

Člověk by si mohl myslet, že je divné, že je nechtějí ukázat. Jedině, že by statistiky scientologie byly někde jinde než „na střeše“ (scientologický slang: statistiky nahoře = dobré výkony; nejlépe, když jsou grafy statistik nadlepovány jedna nad druhou tak, až se dostanou na strop či střechu). Bylo by to divné, že je nechtějí ukázat, pokud by to byla pravda, co scientologové říkají na svých slavnostech. Tak proč tedy neukáží OIC data???

Naštěstí jsou zde ale i jiné zdroje, které jsou k dispozici.Kniha „Co je Scientologie“, publikovaná v roce 1998 nám prozradí, že existuje 144 organizací třídy IV a 229 misí, celosvětově. Toto číslo jednoduše získáte sečtením všech adres na konci knihy. Ta samá kniha tvrdí, že existuje 8 milionů scientologů (také česky nebo německy). To je zhruba 21447 scientologů na jednu organizaci či misi. Kdo z vás zná scientologickou organizaci takové velikosti? Já tedy ne. To číslo je jasný podvod. Z mého vlastního pozorování během 19 let v Scientologii je správné číslo zhruba 5% z oněch 8 milionů, což odpovídá asi 400.000 Scientologů na celém světě. To nám dá 1073 scientologů na misi či organizaci. A i toto číslo může být ještě nadnesené. To jsou obecně dostupné informace.

Ale já mám také interní informace. Přečtěte si můj dopis mezinárodnímu výkonnému řediteli, který vysvětluje vše do detailu (original dopisu). Mimochodem nikdy jsem nedostal na tento dopis odpověď. (pozn. R-factoru: myslíme si, že dostatečnou odpovědí panu Damovi bylo jeho vyhlášení za škůdce Scientologické církve)

Závěr je, že Scientologická církev očividně neexpandovala od té doby, co ji na začátku osmdesátých let převzal nový management. Prostě se jen běžte podívat do nejbližší scientologické organizace a zeptejte se jich na jejich platy, na počet aktivních FSM (dobrovolní pracovníci, kteří přivádí nové „ovečky“ do církve), atd. Pokud vám vůbec odpovědí, je šance, že uvidíte, že se neexpanduje, nerozšiřují se. Ano, existují výjimky, ale právě tak existují i organizace, které se zmenšili nebo i zanikly.

Vedení církve má nízké statistiky (nízké znamená scientologickým slangem špatné). Dlouho trvající nouze (setrvalý nebo mírně klesající stav) je ve skutečnosti nebezpečí.

Když jsem se takto ozval, tak už mi neukázaly OIC data. Člověk by si mohl myslet, že to bude nejsnazší cesta k prokázání toho, že se mýlím (samozřejmě za podmínky, že se opravdu mýlím). Místo toho mi řekli, že to není důležité a že pokud statistika neříká, proč se to stalo, tak je nepoužitelná. Jinými slovy raději mně budou vysvětlovat důvody, než abych se podíval na skutečná čísla a vyvodil si z nich trend (vývoj). Oni nebyli ochotni použít scientologické moudro „Dívej se a neposlouchej“.


Nafukování statistik

Nerozumíte všem těm jejich fantastickým grafům, které vám jsou ukazovány při různých slavnostech?

Ano, existuje pro to logické vysvětlení. Po řadu let jsem úzce spolupracoval se scientologickým vydavatelstvím New Era. Tiskli jsme pro ně knihy a materiály ke kurzům. Pokaždé, když se blížila nějaká významná slavnost, tak začali tisknout knihy a jiné materiály jako o život, aby je uvedly na slavnosti. Množství práce v těch chvílích bylo nepředstavitelné. Jinými slovy termín předání byl téměř nemožný. Ale obvykle jsme to dokázali zvládnout. Jejich pracovníkům byly vydávány příkazy k non-stop práci.
My, jako dodavatelé, jsme také pracovali non-stop a tlačili jsme i naše dodavatele (další tiskárny, knihvazárny, …) do toho samého. Neodvažuji se představit jaká ohromná částka peněz byla vynaložena na takovéto divočiny, ale vždy jsme byli hotovi pár minut před začátkem slavnosti. Ale za jakou cenu? Obvykle plno chyb, protože sazeč v Nové Éře nespal několik nocí a překladatelé to samé. Ale to už není na slavnosti vidět. Nicméně statistiky např. vydaných knih byly v ten okamžik vysoké.

Stejný princip se používá na nafouknutí jakýchkoli jiných statistik. A funguje to. Ale za jakou cenu? Co je to ono, co není vidět na slavnosti. Ohromné sumy peněz vynaložené na výrobu v extrémním časovém presu. Mimořádná vydání, která vůbec nemusela být. A co dělají ostatní statistiky úseků, jejichž pracovníci pracovali na tom jediném, co mělo být ukázáno na slavnosti? A nebo jak tyto statistiky vypadají 2 měsíce po slavnosti? Obvykle spadnou zase tam dolů, kde byly předtím. Ale to už nevidíte. Proto se prosím nerozčilujte, když říkám, že jste manipulováni. Krátkodobé statistiky nejsou zajímavé, ty vám neřeknou nic důležitého.

Dlouhodobé statistiky vám řeknou celý příběh, ALE TY VÁM NIKDO NEUKÁŽE!!!

 

Další zdroje:

http://www.lermanet.com/howmany.htm
http://www.gc.cuny.edu/studies/key_findings.htm
http://www.truthaboutscientology.com/stats.htm

 

   
 

Jednotlivé přeložené kapitoly:

O těchto stránkách - poznámky překladatelů. (About these pages - by translators)

Má vlastní zkušenost s dianetikou a scientologií.

Krása technologie dianetiky a scientologie vytvořená L. Ron Hubbardem

Má vlastní zkušenost s vrcholovým Managementem církve.

Článek, který spustil lavinu z 23.2. 2006 (Uvnitř scientologie)

Standfordův výzkumný ústav a

Co se stalo Managementu církve v letech 1981-83 a proč?

Statistiky, jiný pohled

Autorská práva LRH ve špatných rukách. Výmysl nebo skutečnost?

Překladatelská jednotka (TU), knihy a CST

IAS: Mezinárodní asiciace scientologů

Smrt L. Rona Hubbarda

May Sue Hubbard (manželka LRH)

Pozměňování technologie LRH

Proces falešného účelu

Zlatý věk technologie (Golden Age of Tech)

Podzemní sejfy (včetně reportáže CNN)

Co je špatného v programu Nových OT stupňů (nezahrnuje tajné materiály)

Dřívější mezinárodní nadřízený C/S, David Mayo

Auditor třídy XII, Pierre Ethier, promluvil

Dřívější ED Int. (mezinárodní výkonný ředitel) Bill Franks

Dřívější COB RTC, Vicki Aznaran

Super Power (fantastická síla): budova pro služby nebo Implatnová stanice?

Kodaňský projekt expanze

Kdo ukradl materiály OT5 a Nových OTz AOSH EU?

Orwellův román „1984“

Scientologická církev a internet

Námořní organizace (Sea org)

Církevní OT promluvili

Auditor třídy IX a Solo C/S, Caspar De Rijk – o kontrole mysli

Kapitán Bill Robertson a síť Ron’s orgů

Ron’s Org a PDC přednášky(Filadelfský doktorandský kurz)

Co je Ron’s Org, od Marianne Hagen (dánsky)

Můj příběh dánsky

Přílohy

Jak jsem vyřešil své pochyby.

Poraď se s odborníky, jak získat zpět své peníze od Scientologické církve!

#nahoru

Links to original sites (odkazy na jednotlivé původní kapitoly):

My initial experiences with Dianetics and Scientology

The beauty of the Technology of Dianetics and Scientology as created by L Ron Hubbard

My first hand experiences with Church Top Management

Roling Stone article of 23rd february 2006

Standford Research Institute and the Remote-viewing Program

What happened to the Church Management in 1981-83 and why?

Statistics, another view

LRH Copyrights in the wrong hands, fact or fiction

Translation Unit (TU), books and CST

IAS: The International Association of Scientologists

The death of L. Ron Hubbard

May Sue Hubbard

Alterations of LRH Technology

The False Purpose Rundown

Golden Age of Tech

The underground vaults, incl CNN report

What is wrong with NOTs (not including confidential materials)

Former Snr C/S Int, David Mayo

Class XII Auditor, Pierre Ethier speaks out

Former ED Int, Bill Franks

Former COB RTC, Vicki Aznaran

The Super Power: Delivery building or Implant Station?

The Copenhagen Expansion Project - and real estate!

Who stole the OT V, NOTs materials from AOSH EU?

George Orwell's "1984"

Church of Scientology and the Internet

The Sea Organizations and Freeloaders

Church OT's speaks out

Meeting Class IX Auditor and Solo C/S, Caspar De Rijk - a briefing on Mind Control

Captain Bill Robertson and the Ron's Org network

Ron's Org and the PDC lectures

What is Ron's Org, by Marianne Hagen (in Danish)

My story in Danish

Attachments

How I solved my Doubts

Get expert help to get your money back from the Church of Scientology!

#up

 

HOME CONTACT ME

Aktualizace (Czech version) 03.04.2009