www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

The Thriving Cult of Greed and Power.

 

SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV

VZKVÉTAJÍCÍ SEKTA CHAMTIVOSTI A MOCI

slovensky nebo anglicky www, anglicky pdf

Kapitola: 3/11

Hubbard v roce 1950 vydal jeden z posvátných textů scientologie, knihu Dianetika: moderní věda o duševním zdraví. V ní představil primitivní psychoterapeutickou techniku, kterou nazval "auditing". Vytvořil také zjednodušený detektor lži (nazvaný E-metr), který měřil elektrické změny na pokožce, zatímco lidé hovořili o intimních detailech své minulosti. Hubbard tvrdil, že pocity neštěstí pramení z mentálních aberací (tzv. "engramů") způsobených dřívějšími traumaty. Konzultační sezení s e-metrem podle něj mohla odstranit engramy, vyléčit slepotu a dokonce zlepšit pacientovu inteligenci a vzhled.

Kniha Dianetika.
Obálka knihy Dianetika.

E-metr
Původní Hubbardův E-metr (elektro psycho metr).

Hubbard přidával další kroky pro své následovníky; každý krok dražší než ten předcházející. V roce 1960 guru prohlásil, že lidé se skládají ze zhluku duchů (nebo "thetanů"), kteří byli před nějakými 75 miliony let vyhnáni na Zemi krutým galaktickým vládcem jménem Xenu. Přirozeně, že tito thetani musí být auditováni.

Rozhodnutí v soudním procesu s americkým daňovým úřadem (IRS) zbavilo mateřskou církev scientologie jejího postavení osvobození od placení daní. Federální soud v roce 1971 prohlásil, že Hubbardova medicínská tvrzení jsou podvodem a auditing s e-metrem už nemůže být nazýván vědeckou terapií. Hubbard reagoval tak, že se plně soustředil na náboženskou stránku věci, aby získal ochranu Prvního dodatku ústavy pro prapodivné scientologické rituály. Jeho poradci začali nosit kněžské límečky. Byly zřízeny kaple, pobočky se staly "misemi", poplatky se změnily na dary a Hubbardova komiksová kosmologie se stala "svatým písmem".

Začátkem 70. let 20. století daňový úřad (IRS) udělal sérii vlastních auditů a prokázal, že Hubbard si přisvojil miliony církevních dolarů, pral peníze prostřednictvím nastrčených korporací v Panamě a ukládal je na švýcarská bankovní konta. Ke všemu ještě členové církve ukradli dokumenty daňového úřadu a vypisovali falešná daňová přiznání a vyhrožovali zaměstnancům IRS. Koncem roku 1985 obvinili bývalí významní scientologové Hubbarda z toho, že církvi ukradl až 200 milionů dolarů a IRS ho chtěl obžalovat z daňového podvodu. Členové scientologie "pracovali dnem i nocí" na tom, aby zlikvidovali dokumenty, o které se úřad zajímal. Tvrdí to Vicki Aznaran, která se tehdy celé akce zúčastnila. Hubbard, který se posledních pět let schovával, umřel ještě předtím, než mohlo začít soudní jednání.

V současnosti církev přichází se stále novými a dražšími službami s nasazením, které je hodno svého zakladatele. Scientologická doktrína varuje, že i přívrženci, kteří jsou "vyklírováni" (vyčištění) od engramů, jsou vystaveni velkým duchovním nebezpečím, pokud nebudou postupovat na vyšší a dražší úrovně. Podle jejich nejnovějšího ceníku, noví členové – tzv. "čerstvé maso", jak je Hubbard nazýval – absolvují auditingové sezení, které stojí až 1.000 dolarů za hodinu, nebo 12.500 dolarů za "intenziv", tj. 12,5 hodiny sezení.

Most k absolutní svobodě.
Most k absolutní svobodě. "Mapa" služeb Scientologické církve.
Postupuje se odspodu nahoru po levé i pravé straně.

Psychiatři tvrdí, že tato sezení mohou vyvolat jakoby drogovou euforii, ve které lze ovládat mysl a kvůli které se zákazníci rádi vrací zpět. Aby zaplatili své poplatky, nováčkové si mohou vydělat provize verbováním nových členů, nebo tím, že se sami stanou auditory (Miscavige to udělal už jako dvanáctiletý), nebo se přidají k pracovníkům církve a budou dostávat bezplatné poradenství zatímco v jejich pracovních smlouvách je závazek práce na miliardu roků. "Postarejte se o to, aby byl obchod vždy plný lidí," naléhal Hubbard v jednom ze svých oběžníků určených pro vedoucí církve. "Vydělávejte peníze. Vydělávejte více peněz. Přiveďte ostatní k tomu, aby vyprodukovali peníze. Je jedno jak nebo proč je dostanete dovnitř, zkrátka to udělejte."

ODKAZY

 • TIME (about Scientology):
  The Thriving Cult of Greed and Power, www
  The Scientologists and me, www
  Mining money in Vancouver, www
 • ROLLING STONE: Inside Scientology, R-factor
 • REFLEX:
  Scientologické peklo
  , www
  Řekni ne sektám, www

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.