www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

UVNITŘ SCIENTOLOGIE, díl 6/10

Impozantní vápencový a žulový scientologický kostel v centru Manhattanu se nazývá "New York Org". Majestátní budova na 46. západní ulici, severozápadně od Times Square je tou, kam jsem v horkém červencovém odpoledni přišla, abych se Scientologií získala vlastní zkušenost.

Scientology New York
New York, scientologický kostel.

První scientolog, kterého jsem zde potkala se jmenoval Emmett: okatý a veselý mladý muž okolo dvaceti let, jehož práce je "body-router" (směrovač těl), což znamená, že se snaží přivést kohokoli do jejich kostela. "Ahoj!" říká když mne zastavuje poblíž hlavního vchodu. "Máš chvilku čas?" Mává mi před obličejem letákem velikosti pohlednice. "Promítáme uvnitř 15 minutový film," říká. "Je to o Dianetice. Už jsi o ní někdy slyšela?"

Uvádí mne skrze řadu skleněných dveří do kostelní haly. Je vytvořena z lesklého mramoru a speciálně osvětlena tak, že vše je nasvětleno růžovo-zlatou září. Je to zařízené jako jakési muzeum s řadou video obrazovek. Na jedné z nich běží smrtelně vážné svědectví Toma Cruise. "Cíle Scientologie", dokument, který napsal Hubbard, je zde také a říká mi, že scientologické cíle jsou "jednoduché, ale významné," včetně "civilizace bez duševních chorob, bez zločinců a bez válek; kde schopní mohou prosperovat a čestné bytosti mohou mít svá práva a kde člověk může svobodně stoupat výš a výš."

Org v New Yorku tvrdí, že má více než 500 telefonních hovorů za den a téměř stejné množství návštěvníků za týden. Když nebudu počítat jejich vlastní zaměstnance, tak bylo ale toto místo takřka liduprázdné. Seděla jsem tam sama v malém sále, sledovala jsem film, ze kterého se vyklubala reklama se zajímavým rysem. Tím zajímavým rysem bylo obsazení "skutečných" lidí, hovořících o tom, jak jim Dianetika změnila jejich životy, vyléčila je z nemocí od rakoviny až po depresi. Scientologie ve filmu není zmíněna ani jednou. A právě tak ani Hubbard. Nebyla o nich zmínka ani později, během mé hodinové konverzace, kterou jsem vedla s mateřsky vyhlížející ženou, zhruba okolo padesátky, která se jmenovala Laurie. Ta tam pracuje jako takový malý uvítací výbor; její role je udržet mne v kostele dostatečně dlouho na to, abych pocítila, možná, že toto všechno si zaslouží mou pozornost.

Sebe-zlepšování je velmi mocná myšlenka pro prodej a Laurie se do toho pouští jemným způsobem. "Řekni mi něco o sobě," říká. "Co tě zaujalo na Scientologii?"

"Byla jsem jen zvědava, co to je," odpovídám Laurie.

"Dobře!" říká s úsměvem. "Máme rádi zvídavé!"

Během další hodinky mi Laurie pokládá řadu otázek: zda jsem vdaná; zda jsem šťastná; jaké jsou mé cíle; zda cítím, že plně využívám své možnosti.

Neschopnost plně využívat své možnosti je jednou z věcí v scientologii, která je známa jako "ruina". Když se Lauri pokouší nalézt mou "ruinu" je vřelá a není agresívní. A k mému překvapení se začínám otevírat. Zatímco se bavíme, snaží se mi prodat scientologický "úvodní balíček": čtyř hodinový seminář a 12 hodin dianetického auditingu, který bude probíhat bez e‑metru. Cena: jen 50 USD. "Nemusíš to dělat," říká Laurie. "Já jen mám takový pocit, že by ti to mohlo pomoci." Poklepe mi po rameni a přátelsky ho stiskne.

Pak pokračuje v prodeji a představuje mi stodolarový dianetický "úvodní balíček", který obsahuje Hubbardovu bichli vytištěnou velkými písmeny, pár cd-ček a několik pracovních sešitů pro domácí procvičování. "Na začátek je to opravdu dobré," dodává konejšivě Laurie. "Uvidíš."

Následující den, při mé další návštěvě v kostele potkávám Laurie znovu. Jak jsem vešla, ihned mne zpozorovala a spěchá mne přivítat. "Jsi zpátky!" A dala mi pusu. "Jsem tak ráda, že jsi se rozhodla to zkusit." Pak mne představila obyčejně vyhlížejícímu chlapíkovi okolo třicítky, který se jmenoval Rurik. Rurik nepromarnil ani chvilku a hned mne vede do druhého patra kostela a usazuje mne do místnosti na můj úvodní seminář. Podobně jako včera na filmu, jsem zde jediným účastníkem. Rurik začne svou přednášku tvrzením, že mysl ve skutečnosti není mozek. "Zavři své oči a představ si obrázek kočky," říká mi. A já to udělala. "Nyní otevři oči a ukaž, kde jsi viděla ten obrázek."

Já jsem ukázala na své oči.

Rurik se směje na celé kolo. "Vidíš? Když tě požádám, abys použila svou mysl, neukážeš na mozek."

Mozek, říká Rurik, nemá žádný vliv na tvé myšlenky nebo pocity. A dodává, že ani mysl na ně nemá žádný vliv – hlavní funkce mysli je sloužit jako paměťová banka toho, co vše jsme zažili v průběhu biliónů let našich životů. Mimochodem Scientologie trvá na tom, že celá oblast neurochirurgie a oblast duševního zdraví od Freuda až po studium chemických pochodů v mozku je jen pseudovědou. V úvodu scientologické knihy "Co je Scientologie?" je psychiatrie popsána jako "mišmaš nepodložených teorií, které nikdy neměly žádný výsledek - vyjma schopnosti vytvořit z neovladatelných a nekontrolovatelných jedinců více poddajné a tiché a změnit je na apatické duše, které se o nic nestarají."

Hodně oddaných scientologů, které jsem potkala, papouškovali tento názor, včetně Kirstie Alley, která je scientoložkou více než 12 let a je mezinárodní tiskovou mluvčí pro Narconon (protidrogový program podporovaný scientologickou církví). Alley při interview o několik týdnů později nazývá Scientologii "anti-terapií". Terapie je založena na nějakém člověku, který analyzuje tvůj stav a na tom, jak se rozhodne, co s tebou bude dál,“ říká. "A když to nebude moci vyřešit, vymyslí nějakou nemoc a nějaké prášky na ni. Když to nebude fungovat, dá ti pár šoků. A pak nastoupí chirurgie, ..." Scientologie naproti tomu využívá komplexní detoxikační program, kterému se říká "purifikační postup" a který zahrnuje obrovské dávky vitamínů, především niacinu a který se provádí ve spojení s cvičením a dlouhodobými pobyty v sauně. Ačkoli řada lékařů poukazuje na to, že to nikdy nebylo vědecky prokázáno a že to může být i zdraví nebezpečné, Scientologie tvrdí, že "purif" čistí tělo od nečistot. "Mohu kohokoli dostat z heroinové závislosti daleko rychleji, než někoho, kdo by bral psychiatrické léky," říká Alley. "Tomu chlapíkovi na heroinu totiž nikdo denně neopakuje, že 'toto je to, co potřebuješ na svou nemoc a budeš to brát až do konce svého života.'"

O několik dní později jsem šla na svůj dianetický auditing. Zavedli mne do velké, sklem oddělené místnosti ke studentovi-auditorovi, který se jmenoval David. David mi řekl, abych "znovu prožila" okamžik fyzické bolesti. "Nevybírej si něco, co je příliš stresující," navrhuje David.

Snažím se co to jde, ale nemohu nic znovu prožít – dokonce se nemohu ani příliš soustředit, protože jsem v místnosti společně s dalšími dvojicemi, které dělají to samé. Po patnácti minutách to vzdávám.

Jane, úřednice, která má teď na starosti můj "případ", mne rychle odvede pryč a dívá se na můj test Oxford Capacity Analysis (Oxfordský rozbor schopností) – dotazník s 200 otázkami, který jsem vyplnila, když jsem zde byla poprvé – a říká mi, že si myslí, že potřebuji něco více osobního. "Opravdu chci, abys měla zisk," říká.

Oxford Capacity Analysis - graf testu
Ukázka výsledku rozboru osobnosti.
Testy v ČR provádí Dianetické centrum i personální agentura PERFORMIA.

To, co mi Jane doporučila se jmenuje Life Repair (Náprava života). Je to základní scientologické poradenství, které "najde kořeny toho, co tě brzdí," vysvětluje. "Provádí se to v samostatné místnosti a obnáší to jeden, ale obvykle spíše dva 12,5 hodinové auditingy, používá se e-metr a stojí to 2.000 USD." Dohromady s purifem, který je doporučován komukoli, kdo začíná v Scientologii, bude cena celkem okolo 4.000 USD. "A pak už budeš na Mostě," říká Jane nadšeně. "Uvidíš. Změní ti to život."

Na počáteční úrovni přichází Scientologie jako dobrá a praktická svépomocná záležitost. Stranou zůstávají věci, které by mohli potenciálního člena vyplašit – třeba představa, že jsem "thetan". Místo toho scientologové hrají písničku, která je všeobecně přijímaná. Místo tvrzení o určitém zvyšujícím se stupni osvícení přicházejí jako lidé se stejnými problémy: lidé, kteří hodně kouří, mají špatná manželství, mají špatné návyky a závislosti, které nemohou zvládat, ale ještě nějak dokázali, že stojí na vlastních nohách. Scientologie, vysvětlují, je způsob "uzdravení". Jak řekla jedna žena, kterou jsem potkala: "Scientologie funguje."

No ale bylo tu stále pár věcí, které mne rozčilovaly. Jako například cena 4.000 USD. To je docela dost peněz na to, co Jane navrhla jako "základní" sezení. A dokonce ještě více znepokojující je jejich zájem o mého přítele. Zatímco Laurie se nenápadně vyptávala na náš vztah, Jane je podezřívavá a má obavu o jeho pohled na církev a jeho postoj k tomu, že jsem zde. "Pokud nebude otevřený," říká, "tak to bude problém."

A pak jsou zde scientologická pravidla. Je to náboženství založené výhradně na doktrínách; scientologové následují Hubbardovy proklamace do posledního písmene. Nesouhlas či opozice k jakémukoli Hubbardovu pohledu není tolerována. Nedebatuje se ani o žádných církevních principech - z pohledu zkušených scientologů by to byl "protizáměr". Chování člověka způsobem, který by mohl být viděn jako protichůdný k cílům církve je posuzováno jako podvratné a scientologové ho nazývají "utlačovatelské jednání". Jedna kniha, která umožňuje poučení o postoji jak zakladatele, tak i personálu církve je "Úvod do Scientologické etiky", kterou každý scientolog vlastní. V této knize je seznam utlačovatelských jednání dlouhý 6 stran a zahrnuje zločiny od vraždy až po "squirreling", což je pozměňování Hubbardova učení (řečeno scientologickou hantýrkou).

Jane mi podala formulář a požádala mne, abych jej podepsala. Tento dokument zprošťoval Scientologii odpovědnosti, pokud bych nebyla plně spokojena s jejich službami a také mne zavazoval k tomu, že se ani já, ani má rodina nebudeme nikdy se Scientologií soudit, nebudeme na ni útočit a ani ji veřejně kritizovat. Formulář obsahoval i můj závazek, že na církev nebudu podávat žádnou žalobu.

Několik dalších měsíců Jane a bezpočet dalších úředníků církve mi volalo a žádali mne, abych se vrátila do církve a měla "zisk". Nikdy jsem to neudělala.

* * *

ODKAZY

 • Web ROLLING STONE, www.rollingstone.com
 • Wikipedia o časopisu Rolling Stone, anglicky
 • TIME (about Scientology):
  Vzkvétající kult chamtivosti a moci, R-factor
  The Thriving Cult of Greed and Power, www
  The Scientologists and me, www
  Mining money in Vancouver, www
 • REFLEX: Scientologické peklo, www
  Řekni ne sektám, www

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.