www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

UVNITŘ SCIENTOLOGIE, díl 2/10

Scientologie – výraz znamená "studium pravdy". Slovy zakladatele a duchovního vůdce Scientologie, sci-fi spisovatele L. Rona Hubbarda – sama sebe nazývá "nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě". Tato skupina vznikla v roce 1954 a nyní tvrdí, že má 10 miliónů členů ve 159 zemích a více než 6.000 scientologických kostelů, misí a skupin na celé planetě. Majetek Scientologie, který zahrnuje nemovitosti snad na všech kontinentech, se odhaduje na miliardy dolarů. Jejich misionáři – známí také jako "dobrovolní duchovní" - se účastní výprav do rozvojových zemí, ale byli také hromadně k vidění na scénách světových katastrof počínaje 9/11 přes asijské tsunami až po hurikán Katrina. Někteří odborníci z oblasti religionistiky posuzují Scientologii jako nejdůležitější náboženské hnutí minulého století.

Lafayette Ronal Hubbard
L. Ron Hubbard

Scientologie je také ale nejkontroverznějším náboženstvím. Je široce zesměšňována, ale je o ní málo známo. Kořeny Scientologie jsou v Budhismu, Hinduismu a řadě západních filosofií včetně některých aspektů křesťanství. Francouzský sociolog a odborník v porovnávání jednotlivých náboženství, Regis Dericquebourg, vysvětluje Scientologickou víru jako systém "zpětné utopie" (utopie je vysněná fantastická představa), ve které člověk hledá navrácení do kdysi-perfektního stavu skrze řadu puntičkářských a nekompromisních postupů, které jsou zaměřeny tak, aby se dostal do kontaktu se svým prapůvodním duchem. Tyto procesy jsou přísně kontrolovány a na pokročilejších stupních i vysoce tajné. Kritici církve upozorňují na to, že Scientologie jako jediná mezi řadou náboženství, zatajuje před všemi klíčové informace své teologie, vyjma několika vyvolených následovníků. Pro běžnou populaci by to mohlo být podobné jako když by katolická církev odmítala říci všem, kromě vybraného množství věrných, že Ježíš Kristus zemřel pro jejich hříchy.

Regis Dericquebourg
Regis Dericquebourg

V červnu minulého roku jsem se vydala objevovat Scientologii. Je to akce, která mi zabere téměř 9 měsíců. Důvěrné vztahy mohou být pro novinářské bádání překážkou. Církev mi zpočátku navrhla, že mi nebude nijak pomáhat; většina mého zkoumání tedy byla provedena bez asistence církve a zahrnuje tucty dotazovaných, ať už současných či dřívějších scientologů, právě tak jako i vědecké výzkumné pracovníky, kteří se zabývají touto skupinou. Později se ale církev rozhodla spolupracovat a poskytla mi nebývalý přístup ke svým funkcionářům, sociálním programům a klíčovým náboženským centrům. To, co jsem nalezla je víra, která je současně většinová ale i okrajová – je to náboženská komunita známá svými hollywoodskými členy, ale provozovaná uniformovanou frakcí věřících, kteří se zřídkakdy, pokud vůbec někdy, objeví na veřejnosti. Je to izolovaná společnost. Tak jak existuje, je do značné míry jako nějaký paralelní svět k sekulárnímu (nenáboženskému) světu. Je to svět se svou vlastní terminologií a etickými pravidly a také nekompromisně prosazovaným systémem spravedlnosti. A je nejvíce skličující pro ty, kteří poruší tato pravidla. Pravidla jejich vlastního světa.

Scientologové, stejně jako třeba mormoni nebo horliví křesťané, se dívají sami na sebe, jako kdyby byli na nějaké misi. Často hovoří o "pomoci lidem" a tato mise je obsažena v řadě církevních písemností. "Scientologové vidí sami sebe jako vlastníky vědomostí a dovedností, které mohou zachránit svět a případně i celou galaxii," říká Stephen Kent, profesor sociologie na albertské univerzitě v Kanadě, který tuto skupinu intenzivně studoval.

Stephen Kent Canada
Stephen Kent

Církevní hodnostáři se vychloubají tím, že se Scientologie zvětšila za posledních pět let více než v předchozích pěti desetiletích. Ovšem některé důkazy svědčí o opaku. Průzkum City Univerzity v New Yorku z roku 2001 uvádí, že pouze 55.000 lidí ve Spojených státech se prohlašuje za scientology. Někteří pozorovatelé se domnívají, že rozumný odhad počtu scientologů na celém světě se pohybuje mezi 100.000 až 200.000, většinou v USA, Evropě, Jižní Africe a Austrálii. Podle církevních záznamů dokončených kurzů v Scientologii (řada z nich je i k dispozici v církevních publikacích a i na internetu) se pouze 6.126 lidí zapsalo na náboženské služby v organizaci v Clearwateru v roce 2004. Na rozdíl od 11.210 lidí v roce 1989. Podle paní Kristi Wachter, aktivistky ze San Franciska, která udržuje on-line databázi věnovanou scientologickým údajům, je tento trend obdobný takřka ve všech klíčových organizacích a kostelích Scientologie. To naznačuje, že Scientologie se ve skutečnosti zmenšuje.

Ale posoudit, kde je pravda o Scientologické církvi, není až tak jednoduchý úkol. V roce 1993 byla Scientologická církev v USA zproštěna platby daní (tento status jí byl přiznám úředníky IRS po dlouhých právních bitvách - IRS je americký úřad, který se stará o vybírání daní). A od té doby, co Scientologie neplatí daně, tak ani nezveřejňuje žádné informace o počtu členů či o svých financích. A zrovna tak nejsou vítány analýzy jejích náboženských spisů či praktik. Církev je proslulá soudními spory se svými kritiky a podle některých zpráv i zastrašováním. Přesto však mezi scientologickými kritiky jsou bývalí členové Scientologie (nebo "odpadlíci", řečeno církevní hantýrkou), vědci, nezávislí mluvčí a aktivisté za lidská práva, třeba jako paní Wachter. Ti vyhlásili válku této skupině a umístili na internet obrovské množství materiálů, které dříve nebyly známy. Tyto materiály zahrnují kopie kontroverzních poznámek, fotografie a právní rozbory, právě tak jako třeba i posudky od rozladěných dřívějších členů včetně některých vysoce postavených členů scientologické Sea Organization. Vše ukazuje církev v negativním a někdy až urážlivém světle.

Když jsem se zeptala co, pokud vůbec něco, z toho, co zveřejnili odpadlíci, je pravdivé, tak mi pětapadesátiletý Mike Rinder, ředitel oddělení pro zvláštní záležitosti a vztahy s veřejností v Scientologické církvi (Church of Scientology International) květnatě odpověděl: „Všechno jsou to pěkný krávoviny.“

Ale připustil, že Scientologie dělá kampaň, aby si vylepšila svůj obraz u veřejnosti. "V minulém roce více než 23 miliónů lidí navštívilo scientologický web," řekl Rinder, který je jedním z nejvýše postavených funkcionářů v církvi. Ještě dodal, že o církvi bylo v roce 2005 289.000 vysílacích minut v rádiích a televizích; většina z toho byla věnována Tomu Cruisovi, nejznámějšímu scientologovi ve světě. Cruise strávil jaro a léto roku 2005 propagací Scientologie a její víry v rozhovorech s moderátory od Oprah Winfrey až po Matta Lauera.

Scientology Mike Rinder
Mike Rinder

Krátce poté, co se začal časopis Rolling Stone zabývat tímto příběhem, zavolal Cruise našim vedoucím, aby jim řekl, že nebude spolupracovat. O několik týdnů později redakci navštívila Cruisova sestra, Lee Anne DeVette, společně s Mike Rinderem. DeVette je pokročilá scientoložka a v té době byla také Cruisovou mluvčí. DeVette a Rinder vyjádřili svou nespokojenost s předchozími články o Scientologii, které vyšly ve vydání nejčtenějších novin a časopisů a varovali před nespolehlivostí scientologických kritiků - "potřeštěnců", jak je Rinder popsal. Hned také pozval Rolling Stone do Los Angeles, aby nám ukázal "opravdovou Scientologii" - pozval nás na výlet, jehož příprava zabrala pět měsíců.

Scientology Anne DeVette
Sourozenci Anne DeVette a Tom Mapother (Cruise).

Řada z těch, kteří s námi mluvili při přípravě materiálů pro tento článek, to dělalo vůbec poprvé. Někteří z nich, když mluvili o svých životech v církvi, požadovali, abychom změnili jejich jména a tím byla jejich identita ochráněna. Byli i tací, kteří požadovali, aby u jejich svědectví dokonce nešlo ani rozpoznat, zda se jedná o ženu či muže.

Vždy existovali rozepře v náboženských skupinách. Zrovna tak existovali i lidé, kteří se rozhodli jejich víru opustit a chtěli se "očistit" od svých zážitků. To je obzvláště patrné v případě členů takzvaných nových náboženství, po kterých je nezřídka požadována totální odevzdanost. Scientologie je jedním z takovýchto náboženství. "V Scientologii nehrajeme žádnou druhořadou hru," napsal Hubbard (zakladatel Scientologie) ve směrnici nazvané "Udržování funkčnosti Scientologie". "Celá zoufalá budoucnost této planety, každého muže, ženy a dítěte na ní a váš vlastní osud v příštích nekonečných bilionech roků závisí na tom, co děláte vy, tady a teď, se Scientologií a v Scientologii. Je to smrtelně vážná aktivita." Studium této směrnice se vyžaduje po každém členovi církve.

* * *

ODKAZY

 • Web ROLLING STONE, www.rollingstone.com
 • Wikipedia o časopisu Rolling Stone, anglicky
 • TIME (about Scientology):
  Vzkvétající kult chamtivosti a moci, R-factor
  The Thriving Cult of Greed and Power, www
  The Scientologists and me, www
  Mining money in Vancouver, www
 • REFLEX: Scientologické peklo, www
  Řekni ne sektám, www

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.