www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Ilustrace Sisyfos

ARGUMENTY
PARAVĚDY

Scientologie a někteří scientologové občas přicházejí s různými argumenty ohledně své víry a svých pověr. Někdy dokonce mluví i o vědě.

Jak se na paravědy dívají vědci?

Čtrnáct argumentů, kterými se hájí paravědy

Laurent PUECH

Když nemohou své pravdy podložit experimentálními výsledky, používají zastánci různých pavěd argumenty, na první pohled přesvědčivé, které však rychle splasknou, když se na ně podíváme zblízka. Uvedeme čtrnáct nejčastějších:

Galileovský syndrom

"Má věda je obětí kritiky, tak jako tomu bylo s Galileem. A přece měl pravdu."
S podtitulem: "Má věda je stejně cenná jako Galileova."
K tomu ale poznamenáváme, že Galileo byl pronásledován církví, nikoli vědci. Je sice pravda, že některé objevy, přijímané zprvu s nedůvěrou, se později potvrdily. Je však také pravda, že obrovská většina hypotéz, přijímaných od počátku se skepticismem, byla nakonec přesvědčivě odmítnuta. Je samozřejmě výhodné, prohlašovat se za oběť – přitahuje to sympatie. A to je smyslem tohoto postoje. Vědeckou průkaznost nemá žádnou.

Argument elektrické žárovky

"Kdyby někdo před 500 lety řekl, že se jednou bude svítit skleněnými baňkami s drátkem uvnitř, byli by ho lidé považovali za blázna, a přesto..."
Dnešní paravěda je tedy vědou budoucnosti. Kdyby ale byl někdo před 500 lety řekl, že velryby budou jednou létat jako ptáci, jistě by pravdu neměl.

Argument autority

"Je dokázané, vždyť to řekl sám X.Y."
Omyl, tvrzení pana X.Y., nobelisty nebo mediální veličiny, není ničím jiným, než opět jen tvrzením. Není důležité, kdo a zda něčemu věří. Směrodatné je podání objektivního důkazu. Na existenci Boha věří polovina lidstva a přesto není jeho existence dokázána. Ostatně, módní argument autority se vrací zastáncům pavědy jako bumerang: těch, kdo věří v paravědy, je méně než těch, kdo věří v opak.

Argument historický

"Zájem o paranormální jevy a paravědy je prastarého data, v případě astrologie trvá tisíciletí. Něco na tom tedy musí být."
Vzpomeňme si ale, že geocentrická hypotéza a představa o placaté zemi přetrvávala celá staletí a do dneška šamani odhadují budoucnost podle vnitřností zvířat. Chceme snad popřít, že se lidské poznání vyvíjí?

Argument počtu

"Když tomu věří tolik lidí, nepochybně na tom něco je."
Věda není politika, demokratickým hlasováním se objektivní důkaz neposkytne.

Argument osobní zkušenosti

"Musí to být pravda, vždyť jsem to viděl sám na vlastní oči."
Tomu se těžko oponuje. Vždyť odmítnutím tohoto tvrzení napadáme autora, zpochybňujeme jeho poctivost, jeho čest. Bohužel, naše smysly nás často šálí, naše vnímání i paměť jsou nepřesné a jen těžko objektivně analyzujeme vlastní prožitek události. A navíc – jeden případ, žádný případ.

Argument jednoznačného případu

"Snadno to dokážeme, jakmile proběhne experiment za naprosto rigorózních podmínek, před objektivními svědky, a který poskytne jasně pozitivní výsledky a bude statisticky signifikantní."
Souhlasíme, jenže na takové často ohlašované experimenty zatím marně čekáme.

Argument o neznalosti

"Jak se k tomu můžete vyjadřovat, vždyť tomu nerozumíte."
Omyl. Mnoho skeptiků naopak studovalo paranormální scénu a konkrétní pseudovědeckou oblast velmi detailně. Naopak, znalosti zastánců a poskytovatelů např. Alternativní medicíny i o jejich vlastní metodě jsou často katastrofální.

Argument o obavách z neznámého, o omezenosti ducha

"Vy skeptici se bojíte věcí neznámých, nejste schopni přijímat novinky s otevřenou myslí."
Nikoliv, spousta věcí je ještě neznámých, s tím žijeme bez obav, ale právě to neznámé motivuje vědce k pátrání a novým objevům. A že věda nemůže vše vysvětlit? Správně, ale má prostředky k objektivnímu potvrzení nějakého fenoménu. Naproti tomu veškeré úsilí prokázat tvrzení astrologů a parapsychologů je bezvýsledné. A že nejsme otevřeni všemu novému? To je pravda, jsou tvrzení netestovatelná, ta akceptovat nemůžeme. Mysl nemůžeme mít tak otevřenou, aby z ní vše vypadlo.

Argument o ideologickém přístupu

"Vy nepřijímáte naše tvrzení z ideologických důvodů."
Jistěže stojíme na pozici moderního skepticismu, resp. Kritického racionalismu, ale diskuse o správnosti takového postoje nechme filozofům. Jsme přízemní: doložte svá tvrzení přesvědčivým důkazem a budeme ho akceptovat. Když ale podáme my jednoznačné vědecké a experimentální důkazy, že třeba proutkem nelze zlatý poklad najít, budete to vy, kdo odmítne takový důkaz přijmout. Na které straně je ideologie?

Argument ekonomický

"Odmítáte prostředky alternativní medicíny, protože ohrožují farmaceutický průmysl a vy mu sloužíte."
Špatný argument. Vždyť výrobci homeopatik a jiných prostředků alternativní medicíny jako Boiron a Dolisos jsou také farmaceutické giganty. Nehledě k tomu, že i ostatní farmaceutické firmy vyrábějí kromě léčiv potravinové doplňky, fytoterapeutika i homeopatika, protože jednoduše přinášejí ekonomický zisk. Jako příklad může sloužit vitamin C (který mylně doporučil Linus Pauling pro prevenci rakoviny, na což se stále zastánci alternativní medicíny odvolávají). Hlavní výrobcem je gigant Hofmann-La Roche. (Ostatně, homeopatika nejsou konkurencí pro účinná léčiva. Pacienti se obvykle léčí obojím způsobem současně.)

Argument "Dokažte mi, že nemám pravdu!"

"Když tvrdíte, páni vědci, že nemám pravdu, tak mi to dokažte."
Nikoli, důkaz musí podat ten, kdo s nějakým tvrzením přichází. Jestliže někdo tvrdí, že silou myšlenky se vznese i s křeslem a bude poletovat vzduchem, musí to sám dokázat. Navíc – nelze dokázat neexistenci něčeho, co neexistuje.

Argument odbornosti

"Já Vám jen těžko mohu oponovat, nejsem specialista, ale kdyby tu byl (např.) zkušený parapsycholog..."
Výborně, počkáme, až ho přivedete.

Takové jsou nejčastější argumenty, všechny defenzivního charakteru, které se snaží ochraňovat jeden základní prvek, kterého si ovšem zastánci paranormality obvykle nejsou vědomi: chránit víru v paranormální svět, vždycky a proti všem. My ale chceme pozitivní argumenty. Dejte nám je a budeme pokračovat v diskusi.

(AFIS – Science, 6/1999, zkráceno, JH, Sisyfos 3/2000)

Kompletní číslo 3/2000, pdf

ODKAZY

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.