www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: rozprávanie o živote v scientológii

Kapitola 1:
Kapitola 2:
Kapitola 3:
Kapitola 4:
Kapitola 5:
Kapitola 6:
Kapitola 7:
Kapitola 8:
Kapitola 9:
Kapitola 8:
Kapitola 10:
Kapitola 11: Kapitola 12: Kapitola 13: 16.
Doslov prekladateľa

 

V roku 1986 zomrel zakladateľ Scientologickej cirkvi, Lafayette Ron Hubbard. Scientológ by povedal, že dobrovoľne opustil svoje telo. V nasledujúcich mesiacoch bolo obrovské množstvo scientológov (vrátane najvyšších postov) vyhlásených za Supresorov a vylúčených. V boji o moc zvíťazili Poslovia, deti scientológov, ktoré odmalička vyrastali na Lodi, fanatická elita scientológie.

„Technika“ úspešne pokračuje i po smrti svojho vynálezcu. Dnes máme scientológov aj na Slovensku. Knihu Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví nájdete v kníhkupectvách; inde vám ponúknu „Oxfordský osobnostný test“, po ktorého vyhodnotení vás „nasmerujú“ ďalej. Možno si váš zamestnávateľ objedná u scientologickej firmy niektorý z marketingových programov; potom budete na pracovisku vypĺňať dotazníky s nepatrične osobnými otázkami (viď kapitola 12), ktoré skončia v diskrétnej opatere Scientologickej cirkvi. Skutočným cieľom marketingových programov je „umiestniť správnych ľudí na správne miesta“, to jest presadiť do manažérskych pozícií ľudí naklonených scientológii a postupne prevziať vedenie firmy.

Po prečítaní tejto knihy možno lepšie pozorumiete filmu Bojisko Zem (na základe rovnomennej Hubbardovej knihy), ktorý je variáciou „Ronovej“ večnej témy: Sprisahanie zločinných psychiatrov (vo filme ich predstavujú mimozemšťania Psychloni), ktorí zotročia ľudstvo, ale statočný hrdina objaví správnu techniku a zničí ich.

Možno si položíte otázku, či scientológovia pôsobia aj vo vašom okolí. Na túto otázku je ťažké odpovedať. Mnohí scientológovia sa ku svojej cirkvi na verejnosti nepriznávajú. V reklamách na Dianetiku sa scientológia nespomína. K scientológom sa nehlásia ani „dobročinné“ organizácie ako Narconon (strediská pre drogovo závislých), Kriminon (strediská pre bývalých zločincov), Asociácia pre lepší život a výchovu (ABLE), a mnoho ďalších… Bývalí scientológovia sa proti svojej cirkvi boja vypovedať; sú ľahko zraniteľní a vydierateľní informáciami, ktoré „dôverne“ prezradili svojim auditorom. Vedia, čo znamená stav „lovná zver[1]“ a pochopiteľne sa doň nechcú dostať.

Na Slovensku pôsobia scientológovia v marketingových a počítačových firmách. Jeden z ich produktov, program ScienoSitter, po nasadení vo firme alebo v škole cenzuruje internetové stránky kritizujúce scientológiu. Scientológovia sa u nás pokúšali získať zákazky na vládne počítačové siete.

V niektorých krajinách bola Scientologická cirkev zakázaná alebo obmedzená, čo samozrejme podnietilo sťažnosti na obmedzovanie náboženskej slobody. Scientológia však nie je o náboženstve a už vôbec nie o slobode. Totalitná organizácia, ktorá potláča slobodu slova, odopiera svojim neposlušným členom (a nepohodlným nečlenom) základné ľudské práva, pravidelne sa uchyľuje k zločinom… je ťažko zlučiteľná s demokraciou. Zostáva otázkou, akým spôsobom sa možno v rámci demokracie proti takejto organizácii brániť, aby sme sa, ako povedal už Nietzsche, v boji proti netvorom sami nestali netvormi.

Najúčinnejšou obranou je prevencia a najlepšou prevenciou proti nebezpečným sektám je informovanosť. Skutoční veriaci akéhokoľvek náboženstva nepotrebujú o svojej viere klamať, lákať na ňu druhých manipuláciami, a izolovať ich od rodín.

Zuzana Kalvínová

 

Odporúčaná literatúra:

Texty niektorých kníh sú k dispozícii v elektronickej forme na Internete.

Scientológia

Sekty a manipulácia všeobecne

Prehľad scientologických pojmov a skratiek:

 • AD [After Dianetics] = číslovanie letopočtu po vydaní Dianetiky (1950)
 • analytická myseľ = vedomie
 • ARC = „afinita, realita, komunikácia“; zhoda v názoroch a príjemných pocitoch; strata ARC = nesúhlas alebo nesympatia
 • auditing = terapia či spoveď scientologickým auditorom; všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám
 • dianetika = „moderná veda o duševnom zdraví“, úvod do scientológie
 • domorodec [wog] = hanlivé označenie nescientológa
 • dynamika = pud života; scientológ by mal konať „najväčšie dobro pre najväčší počet dynamík“, čo v praxi znamená uprednostniť záujmy scientológie pred rodinou a súcitom s jednotlivcom
 • E-meter = galvanometer, prístroj na meranie elektrického odporu kože zobrazujúci náladu meranej osoby (napätie, strach, uvoľnenie)
 • engram = spomienka na nepríjemný zážitok, často z obdobia vnútromaternicového vývinu alebo z minulých životov
 • entheta = zlo; všetko, čo je proti scientológii
 • hodnota [stat] = body prideľované scientológom podľa pracovného výkonu; od hodnoty závisí plat a „etický stav“
 • invalidácia = nesúhlas s predklírovým „pochopením“ počas auditingu (vážny prehrešok voči auditorskému kódexu)
 • Klír [Clear] = absolvent dianetiky; údajne netrpí žiadnymi chorobami, má IQ vyše 135 a výbornú pamäť (toto tvrdenie sa nikdy nepodarilo dokázať, skôr naopak)
 • lovná zver [fair game] = verejný odporca scientológie; je „povolené“ ublížiť mu ľubovoľným (aj nezákonným) spôsobom, viz www.xenu.net
  „Lovná zver: Môže byť beztrestne zbavený majetku alebo akokoľvek zranený hociktorým scientológom. Môže byť podvedený, žalovaný, oklamaný alebo zničený.“ V dnešných knihách Etiky sa už toto pravidlo písomne neuvádza, ale jeho platnosť nebola nikdy zrušená.
 • mäso [raw meat] = nováčik, ktorého sa scientológ snaží priviesť do svojej cirkvi
 • MEST [matter, energy, space, time] = hmotný vesmír
 • nepochopené slovo, MU [misunderstood word] = univerzálna odpoveď na všetky námietky voči „technike“ vrátane zívania pri jej štúdiu
 • overt = zlý úmysel; overty a withholdy, O/W = niečo, čo ťaží scientológovo svedomie
 • oxforský osobnostný test [Oxford Capacity Analysis; American Personality Test] = test na vyhľadanie „ruín“ človeka (nemá nič spoločné s Oxfordskou univerzitou)
 • potenciálny zdroj problémov, PTS [Potential Trouble Source] = človek, ktorý je v kontakte so Supresorom; musí Supresora „zvládnuť“ alebo sa od neho „odpojiť“
 • predklír, PC = pacient alebo začínajúci scientológ, ktorý ešte nedosiahol stupeň „Klír“
 • reaktívna myseľ = nevedomie; podľa scientológie je príčinou šialenstva a treba sa jej zbaviť
 • rehabilitačný zbor, RPF [Rehabilitation Project Force] = scientologický tábor nútených prác
 • ruina = problém, ktorý odhalíme u „mäsa“ a ponúkneme mu dianetiku ako riešenie
 • stav [condition] = dvanásťstupňová škála (chaos, zrada, nepriateľstvo, pochybnosť, prekážka, neexistencia, nebezpečenstvo, kríza, normál, blahobyt, zmena moci, moc) určujúca postavenie scientológa
 • Supresor, SP [Supressive Person] = človek, ktorý sa dopustil vážneho priestupku voči scientológii; scientológovia (vrátane jeho rodiny) s ním nesmú udržiavať žiaden kontakt
 • thetan = duša; Operujúci Thetan, OT = najvyššia „úroveň“ scientológie, na ktorej sa učí sólo auditing, auditing telesných thetanov a cestovanie mimo svojho tela; telesný thetan, BT = cudzia duša zaseknutá v našom tele
 • TR [training routine] = cvičenie, na ktorom sa scientológ učí komunikovať s ľuďmi metódou auditingu (čiže nekomunikovať, iba opakovať otázku a „potvrdzovať“)
 • uvedomovacie hlásenie = správa o cudzom priestupku, etická povinnosť scientológa
 • withhold = utajovaný priestupok


Výrazy v knihe sú preložené z anglického originálu.
Je možné, že scientológovia na Slovensku používajú niektoré odlišné termíny.

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.