www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: zážitky bývalé členky scientologické sekty

Doslov překladatele

 

V roce 1986 zemřel zakladatel Scientologické církve, Lafayette Ronald Hubbard. Scientolog by řekl, že dobrovolně opustil své tělo. V následujících měsících bylo obrovské množství scientologů (včetně nejvyšších postů) prohlášeno za supresory a byli vyloučeni ze Scientologie. V boji o moc zvítězili Poslové, děti scientologů, které odmala vyrůstali na Lodi (původně Appolo, dnes Freewinds); fanatická eltia Scientologie.

"Technologie" úspěšně pokračuje i po smrti svého vynálezce. Dnes máme scientology i na Slovensku a v Čechách. Knihu "Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví" najdete v knihkupectvích; jinde vám nabídnou "Oxfordský test osobnosti", po jehož vyhodnocení vám najdou ruinu a "nasměrují" vás dále. Možná si váš zaměstnavatel objedná u scientologické firmy (např. Business Success, Performia, ...) některý z jejich programů, právě třeba test osobnosti pro všechny zaměstnance (200 otázek). Cílem společnosti Performia je pomoci "umístit správné lidi na správná místa". Tedy správné lidi z hlediska Scientologie a scientologů.

Po přečtení této knihy možná lépe porozumíte filmu Bojiště Země (na základě stejnojmenné Hubbardovy knihy), který je jen variací "Ronova" věčného tématu: spiknutí zločinných psychiatrů (ve filmu je představují mimozemšťané Psychloni), kteří zotročí lidstvo, ale statečný hrdina objeví správnou "technologii" a zničí je.

Možná si položíte otázku, jestli scientologové působí i ve vašem okolí. Na tuto otázku je těžké odpovědět. Mnozí scientologové se ke své církvi na veřejnosti nehlásí. V reklamě na Dianetiku se o Scientologii nemluví. K scientologům se příliš nehlásí ani "dobročinné" organizace jako Narconon (pro drogově závislé a drogovou prevenci), ABLE (Asociace pro lepší život a vzdělávání) a mnoho dalších ... Bývalí scientologové se proti své církvi bojí vypovídat; jsou lehce zranitelní a vydíratelní informacemi, které "důvěrně" prozradili svým auditorům nebo etickým komisařům. Tuší, co to znamená stav "štvanice" a pochopitelně se do něj nechtějí dostat.

V Čechách a na Slovensku působí scientologové v celé řadě odvětví, od realitních kanceláří, přes poradenské a marketingové a obchodní firmy až po počítačové odborníky. Jeden z jejich produktů, program ScienoSitter, po nasazení ve firmě nebo ve škole, cenzuruje internetové stránky, které kritizují Scientologii. Na Slovensku se scientologové pokoušeli získat i zakázky na vládní počítačové sítě.

V některých zemích byla Scientologická církev zakázána nebo omezena, což samozřejmě podnítilo stížnosti na omezování náboženské svobody. Scientologie ale není o náboženství a už vůbec ne o svobodě. Totalitní organizace, která potláčuje svobodu slova, odpírá svým neposlušným členům (a nepohodlným nečlenům) základní lidská práva, pravidelně se uchyluje ke zločinům ... je těžko slučitelná s demokracií. Zůstává otázkou, jakým způsobem se v rámci demokracie proti takovéto organizaci bránit, abychom se, jak už řekl Nietzsche, v boji proti netvorům sami nestali netvory.

Nejúčinnější obranou je prevence a nejlepší prevencí proti nebezpečným sektám je informovanost. Skuteční věřící jakéhokoli náboženství nepotřebují svým věřícím lhát o své víře nebo jim cokoli tajit. Nepotřebují je izolovat od jejich rodin. Nepotřebují další věřící lákat ani polopravdami a manipulacemi s informacemi ani pomocí lží.

Tuto knihu původně přeložila do slovenštiny Zuzana Kalvínová. Tímto jí chceme srdečně poděkovat, protože naše práce už byla daleko snazší. Při překladu do češtiny pro R-factor jsme vycházeli jak z překladu Zuzany Kalvínové, tak i z anglického originálu. Všechny výrazy jsme se snažili překládat tak, jak je v současné době (začátek 21. století; A.D. 50 až 60) čeští scientologové používají.

*

Scientologické a neobvyklé výrazy:

ŠTVANICE v anglickém originálu "fair game" Může být připraven o majetek nebo zraněn jakýmikoliv prostředky kterýmkoli scientologem, bez jakéhokoliv postihu pro scientologa. Může s ním být jednáno úskočně, může být žalován, může mu být lháno a může být zničen.
V dnešních knihách Etiky se už toto pravidlo písemně neuvádí, ale jeho platnost nebyla nikdy zrušena.

 

Doporučená literatura:

Scientologie

Atack, Jon: A Piece of Blue Sky
Atack, Jon: The Total Freedom Trap
Cooper, Paulette: The Scandal of Scientology
Corydon, Bent: L. Ron Hubbard: Messiah or Madman
Fishman, Steven: Lonesome Squirrel
Lifton, Robert J: Thought Reform and the Psychology of Totalism
Penny, Bob: Social Control in Scientology
Vosper, Cyril: The Mind Benders
Wakefield, Margery: Understanding Scientology

Sekty a manipulace všeobecně

Conway, Flo & Siegelman, Jim: Snapping
Hassan, Steven: Combatting Cult Mind Control

Texty některých knih jsou k dispozici i v elektronické formě na internetu.

Přehled scientologických pojmů a zkratek:

AD [After Dianetics] = číslovaní letopočtu po vydaní Dianetiky (1950)

analytická mysl = vědomí

ARC = „afinita, realita, komunikacea“; shoda v názorech a příjemných pocitech; ARC zlom = nesouhlas nebo nesympatie

auditing = terapie nebo zpověď scientologickým auditorem; vše, co řeknete bývá zapisováno a pečlivě archivováno (a tudíž je i možnost to využít v budoucnu proti vám, bude-li třeba)

Clear = pacient po absolvování Dianetiky; údajně netrpí žádnými nemocemi, má IQ minimálně 135 a výbornou paměť (toto tvrzení se nikdy vědecky nedoložilo)

Dianetika = „moderní věda o duševním zdraví“, úvod do Scientologie

domorodec, černá huba [wog] = hanlivé označenie nescientológa

dynamika = pud života; scientolog by mal jednat ve směru „největšího dobra pro největší počet dynamik“, v praxi to znamená upřednostnit zájmy Scientologie před rodinou a soucitem s jednotlivcem

E-metr = přístroj na měření elektrického odporu těla odrážející náladu měřené osoby (strach, napětí, uvolnění, ...), v podstatě detektor lži

engram = vzpomínka na nepříjemný zážitek, častokrát z prenatálního období nebo minulých životů

entheta = zlo; všetko, co je proti Scientologii

invalidace = znehodnocení, nesouhlas s preklírovým „poznámím“ nebo "ziskem" během auditingu (vážný prohřešek proti auditorskému kodexu)

implantovat = vkládat myšlenku nebo úmysl

kondice, etický stav [condition] = dvanácti stupňová škála (zmatek, zrada, nepřítel, pochyby, přítěž, neexistence, nebezpečí, nouze, normál, nadbytek, moc, změna moci), která určuje postavení scientologa a spoluvytváří plán jeho další práce

MEST [matter, energy, space, time] = hmotný vesmír

nepochopené slovo, MU [misunderstood word] = univerzální odpověď na všechny námitky vůči "tech" včetně zívání při jejím studiu

overt = špatný čin, hřích; overty a withholdy, O/W = to, co tíží scientologovo svědomí

oxforský test osobnosti [Oxford Capacity Analysis; American Personality Test] = test na vyhledávání "ruin" člověka (nemá nic společného s Oxfordskou univerzitou)

preklír, PC = pacient nebo začínajíci scientolog, který ješte nedosál stupně Clear

preOT = ten, co už je Clear, ale není plnohodnotný OT (operující thetan)

PTS [Potential Trouble Source] = potenciální zdroj problémů, človek, který je v kontaktu so Supresorem; musí Supresora „zvládnout“ nebo sa od něj „oddělit“

reaktivní mysl = podvědomí; podle Scientologie je zdrojem šílenství a je nutno se jí zbavit

rehabilitační sbor, RPF [Rehabilitation Project Force] = scientologický tábor nucených prací; scientologové o tom říkají, že "dávají člověku druhou šanci"

ruina = problém, ktorý odhalíme u „mäsa“ a ponúkneme mu dianetiku ako riešenie

statistika = body přidělované scientologům podle pracovního výkonu; od statistiky se přímo odvíjí i plat a kondice, etický stav

Supresor, SP [Supressive Person] = človek, ktérý sa dopustil vážného přestupku vůči Scientologii; scientologové (včetně jeho rodiny) s ním nesmí udržovat žádný kontakt

štvanice [fair game] = v anglickém originálu "fair game" Může být připraven o majetek nebo zraněn jakýmikoliv prostředky kterýmkoli scientologem, bez jakéhokoliv postihu pro scientologa. Může s ním být jednáno úskočně, může být žalován, může mu být lháno a může být zničen.
V dnešních knihách Etiky se už toto pravidlo písemně neuvádí, ale jeho platnost nebyla nikdy zrušena.

thetan = duše; Operujúci Thetan, OT = nejvyšší „úroveň“ scientologie, na které se učí auditovat sami sebe, své tělesné thetany a cestovat mimo své tělo; tělesný thetan (BT- body thetan) jsou cizí duše zaseknuté či přilepené k našemu tělu

TR [training routine] = dril, při kterém se scientolog učí komunikovat s lidmi metodou auditingu (takže vlastně nekomunikovat, jen zopakovat otázku a potvrdit příjem odpovědi)

uvědomovací hlášení = zpráva o cizím přestupku, etická povinnost scientologa

withhold = utajovaný overt, přestupek

*

Další vysvětlivky jsou interaktivně v textu. Bude-li vám něco scházet, napište.

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.