www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: zážitky bývalé členky scientologické sekty

Kapitola 13:
V každém z nás jsou mnozí

 

Našla jsem si místo v hale AO a čekala jsem na své první sezení úrovně nazvané MOC. Na své sezení tam čekali i další tři nebo čtyři "preOT". Z nějakého důvodu se v čekárně AO lidé nikdy moc nebavili. Podívala jsem se po místnosti. V celé budově byli tmavomodré koberce a čistě bílé stěny. Uvědomila jsem si, že barvy Sea Orgu jsou modrá a bílá. Bronzová busta L. Rona Hubbarda v životní velikosti stála na podstavci proti vchodu a tiše bděla nad všemi příchozími.

Okna byla otevřená a zvenčí pronikal na poměry L.A. neobyčejně svěží a čistý vánek. Náhle se záclony na oknech zavlnili ve větru a několik papírů ze stolu Technických služeb (Tech Services, divize 4) spadlo na podlahu. Natáhla jsem se, že je posbírám, když vyvolali mé jméno. Šla jsem za mladým chlapcem, který měl službu, chodbou do malé auditovny snad až na opačném konci budovy. Má auditorka se jmenovala Sandy, krátkovlasá zrzka v uniformě Sea Orgu.

"Vezmi si plechovky, prosím," neztrácela čas.

Po obvyklých úvodních procedurách začal proces Moci.

"Řekni mi zdroj," přikázala mi.

"Zdroj," zastavila jsem se a zamyslela. "No, slunce. Slunce je zdroj,"

"Dobře," pokračovala. "Řekni mi o něm."

"No, dává teplo a světlo. Poskytuje životní energii pro Zemi."

"OK. Řekni mi to, co není zdrojem."

"Kámen není zdroj. Nic nedává."

"V pořádku. Řekni mi zdroj."

Odpověď jsem už znala.

"Já. Já jsem zdroj. Mám schopnost myslet, vytvářet postuláty a tyto postuláty plnit."

"Tvá jehla plave," potvrdila Sandy. "Konec procesu,"

"Konec? To je vše v procesu Moci?" byla jsem šokována.

Takže tři minuty a šest set dolarů a už jsem byla na cestě ke zkoušejícímu potvrdit ukončení procesu Moci.

Velmi rychle jsem byla "přesměrovaná" na Sólo kurz, kde jsem se měla naučit "sólo" auditing. Na nižších úrovních Scientologie člověka vždy audituje někdo druhý, ale na vyšších úrovních se preOT audituje sám. Místo držení plechovek v obou rukách se na sólo úrovních drží obě plechovky v jedné ruce a druhou se obsluhuje měřič a zapisují se poznámky ze sezení.

Teoretická část Sólo kurzu byla tajuplná. Kurz začal Hubbardovou esejí s názvem "Vnitřní struktura mysli."

"Nyní si popíšeme vnitřní strukturu reaktivní mysli," napsal v eseji Hubbard:

"Jádrem reaktivní mysli je banka R6 (Rutina 6). Je obklopena engramy a sekundárními engramy, které se musí vyčistit, než pronikneme do samotného jádra. A z čeho se skládá banka R6? Možná vás to překvapí, když se dozvíte, že je to skupina slov nazývaná GPM-ka (Goals-Problems-Mass = Cíle-Problémy-Hmota), která slouží pro zmatení thetana. Toto je zdrojem aberace. Obsahem banky R6 jsou aberované stabilní údaje."

Podle Hubbarda je reaktivní mysl každého člověka na Zemi dědictvím tisíciletí implantování. Implantování probíhá mezi jednotlivými životy tak, že je thetan přišpendlen na stěnu elektronickými paprsky a potom programovaný protikladnými dvojicemi slov, které se nazývají "termíny" a "antitermíny" a přitom je zároveň bičován silnými elektronickými paprsky. Výsledkem je trvale zmrzačený a zmatený thetan, který je potom odeslán na Zemi, aby si "našel nové tělo" a začal další život ve vězení.

Na Sólo kurzu se člověk učí auditovat tyto dvojice slov, aby se osvobodil od ničivých účinků hypotetických implantů. Nejzajímavější schopností, která se učí na Sólo kurzu, je datumový dril (Dating drill). V tomto drilu si jeden z dvojice vybere vymyšlené datum a druhý se pomocí e-metru snaží tento datum odhalit. Data bývají obvykle v miliardách nebo bilionech let.

Kdyby si například můj partner vybral datum 260 miliard 376 milionů 429 tisíc 790 roků, datumový dril by vypadal asi takto: "Je ten datum v desítkách roků, stovkách roků, tisících roků, desítkách tisíc roků, stovkách tisíc roků, milionech roků, desítkách milionů roků, stovkách milionů roků, miliardách roků, desítkách miliard roků, stovkách miliard roků?"

Teoreticky bych měla dostat malý kmit na ručičce e-metru, což by znamenalo, že můj partner má na této položce "náboj", tedy správný údaj je: "stovky miliard roků". Když to mám potvrzené, jdu datum upřesňovat.

"Je to více než 500 miliard roků?"
Tady by nebyl žádný kmit jehly e-metru.
"Je to méně než 500 miliard roků?" Kmit.
"Je to víc než 300 miliard roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 300 miliard roků?" Kmit.
"Je to více než 200 miliard roků?" Kmit.
"Je to více než 250 miliard roků?" Kmit.
"Je to více než 275 miliard roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 275 miliard roků?" Kmit.
"Je to víc než 260 miliard roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 260 miliard roků?" Bez kmitu.
"Je to 260 miliard roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 500 milionů roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 260 miliard 500 milionů roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 250 milionů roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 300 milionů roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 400 milionů roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 260 miliard 400 milionů roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 350 milionů roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 375 milionů roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 380 milionů roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 260 miliard 380 milionů roků?" Kmit.
"Je to 260 miliard 376 milionů roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 500 tisíc roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 260 miliard 376 milionů 500 tisíc roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 250 tisíc roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 400 tisíc roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 450 tisíc roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 475 tisíc roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 480 tisíc roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 490 tisíc roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 495 tisíc roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 260 miliard 376 milionů 495 tisíc roků?" Kmit.
"Je to 260 miliard 376 milionů 491 tisíc roků?" Bez kmitu.
"Je to 260 miliard 376 milionů 492 tisíc roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 500 roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 750 roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 800 roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 800 tisíc roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 775 roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 780 roků?" Kmit.
"Je to více než 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 790 roků?" Bez kmitu.
"Je to méně než 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 790 roků?" Bez kmitu.
"Je to 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 790 roků?" Kmit.
"Prohlašuji, že datum je 260 miliard 376 milionů 492 tisíc 790 roků."
Konec drilu!

Během studia "teoretické" části Sólo kurzu jsem se dozvěděla, že na vyšší úrovně budu potřebovat uzamykatelnou aktovku a vodítko na psa. Tak jsem zašla do obchodu s kreditní kartou, kterou mi dal otec na drobné nákupy a koupila jsem si lacinou aktovku. Potom jsem si v nejbližším smíšeném zboží koupila vodítko na psa.

Když jsem dostala tajné materiály vyšších úrovní, bylo nutné, abych je nosila zamčené v aktovce a abych si aktovku připevnila vodítkem k ruce. To bylo bezpečnostní opatření na prevenci krádeže nebo ztráty vzácných a tajných materiálů vyšších úrovní.

Když jsem začala dělat Sólo auditing, zamkla jsem se v pokoji, nastavila e-metr a začala "procházet" proces.

"Co dramatizuji?" položila jsem auditovací otázku sama sobě.

Potom jsem měla lokalizovat jednu polovinu slovního páru, který mi byl implantovaný. Například jsem mohla použít slovo "moudrý". A potom jsem měla najít protiklad. "Hloupý."

Potom jsem tu dvojici slov měla vyslovovat nahlas, dokud nebyl e-metr bez reakce.

Líný. Pracovitý.
Tlustý. Hubený.
Tichý. Hlasitý.
Starostlivý. Bezohledný.
Samotářský. Společenský.
Čistý. Špinavý.
Přátelský. Nepřátelský.
Atd., atd.

Když už jsem nemohla najít žádná další slova, měla jsem Sólo hotové. A teoreticky jsem měla obraz přesné struktury implantů ve své mysli.

Klírovací kurz (Clearing course) byl prapodivným kurzem a obsahoval seznam předmětů, které jsem měla "zaměřit" (to spot) ve svém "prostoru". Mezi předměty byly:

Prázdné trojúhelníky, které odcházejí a přicházejí.
Prázdné kruhy, které odcházejí a přicházejí.
Prázdné čtverce, které odcházejí a přicházejí.
Prázdné elipsy, které odcházejí a přicházejí.
Prázdné kostky, které odcházejí a přicházejí.
Prázdné hranoly, které odcházejí a přicházejí.
Prázdné válce, které odcházejí a přicházejí.
Atd. s mnoha dalšími tvary.

Bylo tam ještě několik dalších prapodivných cvičení.

Možná je těžké pochopit, proč se zhruba 40.000 lidí v USA a 60.000 lidí za mořem dobrovolně vystavuje takovýmto šíleným procedurám. Jediná odpověď, kterou vám mohu nabídnout je, že je jednoduché zhypnotizovat člověka, aby uvěřil čemukoli a aby udělal bez otázek jakoukoli věc a je lhostejno jak směšná ta věc bude. Rozpoznávací funkce v mysli tohoto člověka jsou zcela vypnuty. Je možné ovládat něčí mysl?" Odpověď zní: ano.

Po skončení Klírovacího kurzu jsem měla svůj projev jako nový Clear. Něco o tom, že: "Jsem šťastná, že jsem konečně PŘÍČINOU svého života bez závaží reaktivní mysli, kterou jsem si s sebou nosila tisíce roků."

OT 1 se skládal z jediného příkazu. "Zaměř osobu." Šla jsem tedy na nedaleké náměstí a zaměřovala jsem lidi několik hodin, než jsem přišla k "poznání", že jsem jiná než kdokoli jiný na tomto světě. Tím skončilo mé OT 1.

OT 2 byla zvláštní úroveň, na které jsem měla auditovat podivné věci. Byly to kupříkladu: Šíp, Žena, Bílá černá koule, Horké studeno, Smích-klid, Tancující dav a Dvojitý prut. Zanedlouho jsem dokončila a byla přezkoušena z OT 2. Měla jsem projev o mém "zisku" a lidé v hale AO mne odměnily potleskem.

Nyní jsem byla připravena na velký skok do Neznáma. Byla jsem připravena na OT 3. Tady jsem se měla dozvědět tajemství vesmíru, které mátlo člověka dlouhé miliony roků.

Měla jsem přítele, staršího muže. Jmenoval se Les. Přišel mi pomáhat s materiály během prvního dne na OT 3. Do AO jsme přišli společně.

"Nervózní?" zeptal se mne a zapálil si cigaretu.

"Ano, trošku. Čekala jsem deset let, abych mohla udělat tuto úroveň," odpověděla jsem.

"Tak si představ, že možná už za hodinu budeš vědět to velké tajemství. Budeš jednou z nás," mrkl na mne.

V AO jsem nejdříve musela najít zamknutou místnost, ve které byly materiály OT 3. Byla to malá místnost na druhé straně, než byla studovna OT 3.

Zaklepala jsem na dveře. Štíhlý člen Sea Orgu odemkl dveře a pustil mne dovnitř a pak je za mnou zase rychle zamkl. Musela jsem otevřít aktovku a ukázat mu, že je prázdná. Potom mi podal hnědou obálku obsahující materiály OT 3. Zamkl obálku do mé aktovky. Aktovku jsem měla přivázanou vodítkem k paži. Ujistil se, že aktovka je opravdu zamknuta. Potom mne nechal vyjít z místnosti a zamkl za námi dveře.

Eskortoval mne přes celou halu, až jsem zaklepala na dveře učebny OT 3. Odemkli dveře a vpustili mne a hned je za mnou zase zamkli. Jsem si jista, že ani v Pentagonu nemají lepší bezpečnost než má Scientologie.

Les mi držel místo v učebně. Sedla jsem si, odemkla aktovku a vytáhla drahocennou obálku. Usmála jsem se na Lese a otevřela ji. Vytáhla jsem z ní několik stran kopií Hubbardova rukopisu a pustila se do čtení.

Ukázka Hubbardova rukopisu, materiály OT 3.
Ukázka Hubbardova rukopisu, materiály OT 3.


Prezident Galaktické Federace (76 planet okolo větších hvězd, které jsou odsud viditelné) (založené před 95 000 000 let, opravdové sci-fi) vyřešil přelidnění (cca 250 miliard na planetu, 178 miliard v průměru) masovým implantováním. Způsobil, že lidé byli přivezeni na Teegeeack (Zemi) a do velkých sopek byly umístěny vodíkové bomby (Událost II) a potom byli ti z oblasti Pacifiku přeneseni v krabicích na Havaj a ti od Atlantiku do Las Palmas a tam je "zabalili".

Jmenoval se Xenu. Využíval odpadlíky. Do implantů, pomocí různých obvodů, byly umístěny různé zavádějící informace.

Když jeho zločin odhalili věrní strážci (věrni národu), zajali ho po šesti letech války a unesli ho do elektronické horské pasti, kde je dosud. "Oni" odešli. To místo (Konfederace) je od té doby poušť. To všechno bylo tak dlouhé a brutální, že se z toho Konfederace dosud nevzpamatovala. Implant je nastavený tak, aby zabil (zápalem plic, atd.) každého, kdo se ho pokusí odhalit. Tuto překážku odstraňuje mnou vyvinutá technologie.

Člověk se může zacyklit v implantu a zemřít, když nepostupuje přesně tak, jak je uvedeno. "Zacyklení" (automatické procházení stále dokola) trvá příliš dlouho, nespí, atd., a potom zemře. Takže buďte opatrní a dělejte jen Události I a II tak, jak jsem napsal a nemotejte se okolo a dělejte v jeden okamžik jen jednoho thetana.

V prosinci 1967 jsem věděl, že někdo musí udělat rozhodný krok. Udělal jsem ho a dostal jsem se z toho velmi zničený, ale živý. Pravděpodobně jsem jediný, kdo to zvládl za posledních 75 000 000 roků. Nyní mám všechny ty údaje, ale tady jsou jen ty podstatné.

Tělo člověka je hmota jednotlivých thetanů přilepených k člověku nebo k tělu.

Člověk je musí vyklírovat procházením Události II a Události I (Incident). Je to dlouhá práce, vyžaduje starostlivost a trpělivost a dobrý auditing. Procházejte bytosti. Reagují jako běžný preklír. Některé velké, některé malé.

Thetani věřili, že jsou jeden. To je prvotní chyba. Hodně štěstí!


Ostatní stránky v balíčku, který jsem dostala, jen rozváděli postupy procedury, kterou je nutno použít při auditování "telěsných thetanů" (body thetans).

Přišla přestávka a já jsem se cítila velmi zmatená. Kráčela jsem za Lesem z budovy.

"Na co myslíš?" zeptal se dychtivě.

Cítila jsem se velmi zvláštně. Byla jsem v hypnóze deset let programovaná přijímat jako písmo svaté vše to, co Hubbard řekl nebo napsal. Zaplatila jsem tisíce dolarů, abych se sem dostala. Sem, k privilegovaným materiálům OT 3. Byla jsem naprogramovaná, abych tomu uvěřila. Ale ty materiály byly i přez to příliš absurdní. Výsledkem bylo, že má mysl odmítala pracovat. Asi jako počítač, který dostane neanalyzovatelné údaje. Cítila jsem se, jakoby mne někdo vypnul. Měla jsem zvláštní pocit duševního "plavání", jako bych byla zaseknutá v čase i prostoru.

Hubbard mi zasekl mysl. Od tohoto bodu jsem se stala úplnou loutkou. Nebyla jsem schopna myslet, byla jsem naprosto programovatelný stroj; podnět – reakce. Stal se ze mne robot. Nebo, abych použila oblíbenou frázi bývalých scientologů – "Rondroid".

"Cítím se nějak zvláštně," řekla jsem Lesovi. "Cítím se, jakobych se vznášela. A nejsem si jista, zda jsem porozuměla tomu, co jsem četla.

"Čemu jsi nerozuměla?"

"No, on říká, že ten chlapík Xenu před miliony roků vyhodil do vzduchu tisíce thetanů a přinutil je slepit se dohromady, takže každý na Zemi je nyní jakási vícenásobná osobnost? A že nyní máme auditovat všechny ty thetany zaseknuté v našem těle, aby nás mohli opustit a jít si vytvořit svá vlastní těla?"

"Přesně tak," podíval se na mne Les pyšně. "Rozumíš tomu výborně. Teď vidíš, že tě všechno v scientologii připravovalo na tuto úroveň. Úkolem nižších stupňů bylo vymazat některé lehčí náboje z tvé mysli. A Moc ti umožnila osvobodit dominantní bytost ve "svazku" thetanů, aby jsi mohla auditovat ty ostatní."

"To jako teď každý na vyšších úrovní jen audituje své "tělesné thetany", aby se jich zbavil?" stále jsem tomu nevěřila.

"Víš, až když to začneš dělat, oceníš, co to pro tebe znamená. Neuvěříš mi, jak dobře a čistě se můžeš cítit po několika hodinách OT 3." Položil mi ruku na rameno.

"Připadá mi to jako když se pes snaží zbavit blech," podotkla jsem. "Prostě toto není to, co jsem čekala."

Během zbývajících dnů kurzu jsem se naučila jak lokalizovat a "projít" svého "tělesného thetana". Musíte zavřít oči a lokalizovat pocit tlaku někde na svém těle. Potom telepaticky auditujete tělesného thetana. Nejprve auditujete thetana pomocí Události II, což znamená požádat thetana, aby si představil následující:

1. Oblast atomových výbuchů (Havaj nebo Las Palmas).

2. Vodíková bomba dopadá na sopku.

3. Výbuch.

4. Strašlivý vichr.

5. Thetan vlečený nad sopečný kužel.

6. Blíží se elektronický pás.

7. Thetan přilepený na elektronický pás.

8. Pás je utažen a thetan implantován.

9. Obrázek pilota, kteří říká, že ho "jde zblbnout".

10. Implantované obrázky, včetně Boha, ďábla, atd.

11. Thetan "poznává" a odchází.

Pokud tělesný thetan neodejde (když vaše "jehla neplave"), je třeba projít s thetanem Událost I, která je popsána takto:

1. Hlasité prasknutí.

2. Vlny světla.

3. Vyjíždí válečný vůz, otáčí se napravo a nalevo.

4. Vychází anděl.

5. Troubí na roh, přichází blízko.

6. Třesoucí série praskání.

7. Anděl odchází (couvá).

8. Tma padá na thetana.

Tento "implant" se podle Hubbarda stal před čtyřmi biliardami (anglicky quadrillion) roků. Poctivě jsem dokončila "teoretickou část" kurzu, vzala jsem si svůj e-metr zpět domů a začala auditovat OT 3.

Držela jsem sólo plechovky v pravé ruce, abych si mohla levou nastavovat měřič a zapisovat poznámky ze sezení.

Zavřela jsem oči.

Zanedlouho jsem pocítila tlak na hlavě (nebo jsem si ho představila). Jehla se pohnula.

Soustředila jsem se na telepatický kontakt s bytostí bez těla. "Byla to Havaj nebo Las Palmas?" zeptala jsem se neviditelného thetana a sledovala svou reakci na e-metru.

"Las Palmas. Dobře," potvrdila jsem mu.

Potom jsem mu řekla, aby si představil Událost II. Když jsem dostala plovoucí jehlu, znamenalo to, že thetan odešel. Když jehla (ručička e-metru) neplavala, musela jsem auditovat thetana na Událost I. Snažila jsem se, jak jsem jen uměla, ale brzy jsem s tím začala mít problémy.

"Potřebujete dobrou kontrolu," podíval se na mne vážně "Tech Sec" (Technical secretary).

Zamračená jsem se vrátila z AO domů. Měla jsem na zítra domluvenou kontrolu. Stále jsem prožívala ten zvláštní pocit vznášení. Má mysl byla utlumená. Nedokázala jsem myslet.

Nejprve jsem měla zvláštní noční můry. Cítila jsem se více a více podivně. A bylo to stále horší.

Při kontrole se zjistilo, že jsem posledního tělesného thetana , kterého jsem auditovala, "procházela" příliš dlouho, stále dál, i když už byla procedura hotová (overrun – pokračovní v procesu, i když už byl výsledek dosažen). Napravili to a poslali mě zpátky domů, pokračovat v auditování. Po několika dalších sezeních jsem dosáhla volný pohyb jehly po celé šířce ukazatele, takže mne prohlásili za ukončené OT 3.

Kde tedy byly mé úspěchy? Proč jsem nebyla schopna opustit své tělo silou vůle, jak mi slibovali? Kde byli mé nadpřirozené schopnosti?

Začali se na mne sypat fyzické problémy. V ubytovně vypukla žloutenka. Sestřička ze zdravotního střediska nás přišla všechny naočkovat, ale to už mi nabíhala vysoká teplota. Měla jsem auditing, abych odhalila supresora, se kterým jsem spojená. Nic se nenašlo. Dále jsem měla noční můry. Dvakrát jsem se v noci vzbudila vlastním křikem, čímž jsem probudila i ostatní v pokoji.

Začala jsem mít tak silnou migrénu, že jsem po celý den nemohla ani vstát z postele. A ačkoli jsem brala i antibiotika předepsané zdravotním oddělením, horečka trvala.

Nakonec mne zavolali do Technických služeb (oddělení v divizi 4). Cítila jsem se více mrtvá než živá.

"Obávám se, že potřebujete ještě pokročilejší auditing, než je OT 3," informoval mne Tech Sec. "Někteří lidé si vyřeší většinu svého případu na OT 3, ale jiní potřebují speciální auditingovou proceduru."

Auditing, který potřebuji, oznámili mi, je nová úroveň, kterou Hubbard právě vymyslel a nazval ji "Dianetika nové éry pro OT", zkráceně NED pro OT. Cena: 8000 dolarů za 25 hodin intenzivu. Bohužel AO přijímal na tento auditing jen ty, kteří si koupili alespoň dva intenzivy NEDu pro OT. Navíc bych pro tuto novou úroveň musela letět ještě do pokročilejší AO, která je v Clearwateru na Floridě.

Nasměrovali mne zpátky k registrovi. V tu chvíli mi na ceně vůbec nezáleželo. Podepsala jsem převod svého účtu, 16 000 dolarů, na AO. Bylo to buď a nebo. Letěla jsem na Floridu.

V listopadu 1979 jsem přijela na "Flag", novou "Vlajkovou pozemní základnu" založenou před několika lety, v době, kdy Hubbard přenesl plovoucí Sea Org na pevninu. Dostala jsem pokoj s dalšími dvěma "OT" v scientologickém hotelu.

Při prvním sezení NEDu mi řekli, že mám v sobě ještě zaseknuté další tělesné thetany, které je nutno vyauditovat. Tito "BT" (body thetan = tělesný thetan) nereagovali na OT 3, protože byli "v bezvědomí" nebo "spali". Takže je nutné je před auditingem nejprve vzbudit.

Sezení pokračovala v prapodivném stylu sezení OT 3. Nejprve jsem měla zavřít oči a představit si "hřeben" spících "BT-ček" a posílat jim energii do té doby, než se probudí. A potom je mohu auditovat na OT 3.

Nakonec, po deseti letech, jsem si postavila hlavu a odmítla.

"Ani nápad. To je směšné. To nebudu dělat. To není to, co jsem čekala." Od té doby, co jsem začala NED pro OT, byl můj život jedna nepřetržitá kontrola. Byla jsem zoufalejší a zoufalejší. Panikařila jsem, jak utíkaly peníze intenzivů na sezení. Neměla jsem žádné výsledky.

"To nefunguje," stěžovala jsem si zkoušejícímu. "Zjistěte, kde je chyba."

Začala jsem si stěžovat ostatním studentům na stejné úrovni. "Mně to nefunguje. A vám?"

"Ano," odpovídali. "Je to úžasné. Mám úžasné zisky."

V pokřivené logice Scientologie je zakázáno si myslet, že by něco v "tech" (scientologické technologii) nefungovalo. Jinými slovy, je zakázáno si myslet nebo říci, že "KRÁL JE NAHÝ."

Takže chyba musí být ve mně. Ale kde?

Jednu noc jsem měla zvlášť těžkou noční můru a můj křik probudil polovinu budovy. Poslali mne na další kontrolu.

Další den jsem se vzbudila a před svým pokojem jsem našla stát členku Sea Orgu. "Co se děje?" zeptala jsem se jí.

"Mám tu hlídat," odpověděla mi. "Ty máš příkaz zůstat v pokoji. Jídlo ti sem přinesou."

"Ale proč?" zeptala jsem se.

"Dokud se tvůj případ nevyřeší," odpověděla stroze.

Vrátila jsem se do pokoje a sedla jsem si na postel.

"Možná," pomyslela jsem si vzrušeně, "možná mne pošlou 'za duhou' (scientologický výraz označující místo, kde se skrývá Hubbard a znal ho jen malý počet vybraných členů Sea Orgu). Ve čtyři odpoledne moji strážkyni vystřídal jiný člen Sea Orgu, tentokrát zavalitý chalp.

Utekl den, pak další, pak týden, tři týdny. Procházela jsem se po pokoji a spala jsem, abych si zkrátila čekání.

Jednou v noci, jsem vykoukla dveřmi, kde měl být můj strážce a s překvapením jsem zjistila, že dnešní stráž, mladý muž v uniformě, tvrdě spí. Bylo něco po půlnoci a v budově vládlo ticho. Protáhla jsem se okolo spícího hlídače a vyšla bočními dveřmi z budovy. Klidně jsem prošla okolo noční hlídky.

Když jsem byla o ulici dál, uvědomila jsem si, že jsem na svobodě. Ale kam mám jít? Nemohla jsem jít na supresivní policii. Neměla jsem peníze. A byla skoro jedna hodina ráno.

Nedokázala jsem přemýšlet. Prošla jsem několik ulic k přístavnímu molu, které patřilo k nedalekým domům. Vyzula jsem se a sedla si na okraj mola, bosé nohy jsem si smáčela ve studené vodě.

Dívala jsem se na přístav v blikajících nočních světlech. Voda rytmicky šplouchala na břeh. Obloha byla průzračná a plná hvězd. Byl to obraz dokonalého klidu, naprostý protiklad chaosu, který ve mně vířil.

Seděla jsem tam hodinu, dvě hodiny. Zkoušela jsem uvažovat, ale na žádné nové možnosti jsem nepřišla. Pak už mi začala být zima. Pomalu, s pocitem porážky, jsem se vrátila do hotelu.

Vrátila jsem se do pokoje, proklouzla jsem okolo stále spícího strážce a lehla si na postel.

Na mém vězení se dveře nezamykali. Nebylo potřeba. Mé vězení se skládalo ze zamknutých dveří v mé mysli.

Jedné noci, krátce po mém půlnočním výletu, jsem dostala příkaz zbalit si věci. Následující ráno mne natlačili do zadní části přistaveného mikrobusu. Tři strážci seděli vzadu u mně.

"Kam jedeme?" zeptala jsem se zvědavě.

"Na letiště," zněla úsečná odpověď.

Vysadili nás na letišti Tampa International. Doprovodili mne do čekárny Northern Airlines. Podívala jsem se na místo přistání: Detroit, Michigan.

"Cože?" podívala jsem se zmateně na strážce.

"Našli jsme tvé rodiče," řekl jeden ze strážců hlasem bez citu.

"Vrátíš se do Michiganu. Tady jsou tvé příkazy." Podal mi tlustý svazek materiálů.

Letadlo přistálo. Jeden ze strážců mi položil ruku okolo ramen a nasměroval mne do čekajícího letadla. Zbylí dva se vytratili. Letěla jsem se svým strážcem do Michiganu, kde na mne čekal otec na letišti. Strážce si okamžitě koupil zpáteční let na Floridu.

Celých čtyřicet minut cesty jsem seděla beze slova vedle mého otce. Dorazili jsme do Lansingu, kde nyní bydlela má rodina.

Otevřela jsem si balíček, který jsem dostala na letišti. Byl to seznam příkazů dlouhý asi třicet stran.

Mám zaplatit scientologii 30.000 dolarů za všechny služby, které jsem využívala jako zaměstnanec. Mám si přečíst dlouhý seznam knih a napsat recenzi na každou z nich. Mám pravidelně běhat, užívat vitamíny a napsat si nový seznam všech overtů z tohoto i z minulých životů.

Potom mám znovu absolvovat všechny úrovně scientologie. Mám začít jako preklír od Dianetiky nahoru. Když se vypracuji na třídu 4 a dokáži, že se opět mohu stát hodnotným členem skupiny, bude možné vzít do úvahy mou žádost o návrat do skupiny.

Nevěřícně jsem hleděla na ten dokument.

A najednou mi v mysli explodovala pravda.

Byla jsem vyloučena ze Scientologie.

Hodili mne přes palubu.

*

Scientologické výrazy:

POSTULÁT je jedním z velmi frekventovaných slov v scientologii: je to závěr, rozhodnutí nebo předsevzetí, která provádí sám člověk .

DRAMATIZOVAT přesné zopakování části obsahu reaktivní mysli (podvědomí) v současné době. Stupeň dramatizace je v přímém poměru ke stupni aktivity reaktivní mysli (restimulace). Když jedinec dramatizuje, je jako herec, který hraje předepsanou roli a prochází celou sérií iracionálních akcí.

OPRAVDOVÉ SCI-FI V originále je místo "opravdové sci-fi" napsáno "skutečná vesmírná opera" – very space opera; "space opera" je žánr, kdy se film, kniha, ... zabývá tématem meziplanetárního cestování, pobytem ve vesmíru, ...

MOCK-UP v originále je "9. A picture of a pilot saying that he is "mocking it up."
V Scientologii "mock-up" znamená něco, co člověk sám tvoří. Je to více než jen mentální (duševní) obraz, je to vytvořený předmět člověkem samým, který existuje sám o sobě nebo symbolizuje nějaký předmět ve hmotném vesmíru.

TECH-SEC Technical secretary= ředitel technické divize (divize číslo 4). V této divizi se "dodává" auditing a studium scientologických kurzů. Tech-sec je nejvyšším člověkem v této divizi.

INTENZIV je blok buď 12,5 nebo 25 hodin auditingu; používá se pro prodej; čas se pak počítá od začátku do konce sezení, auditingu a tato doba se odečítá od celého intenzivu, až ho vyčerpáte. Je to forma předplacení služeb auditingu.

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.