www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: zážitky bývalé členky scientologické sekty

Kapitola 10:
Zjisti, kdo opravdu jsi

 

Z hodin byly dny, ze dnů týdny a z týdnů se neúprosně stávaly měsíce. Scientologie v Los Angeles prosperovala v kontrastu s bídou svého okolí. Každý víkend jsme přilákali nové hollywoodské umělce do života v Celebrity Centru. V přední části budovy se vyhradila studia pro umělce. Pondělní a čtvrteční večery se z posluchárny stal prostor pro populární talentovou show: "Poezie a káva při svíčkách". A jak nás každý týden v pondělí ráno informovali na poradě staffáků, statistiky trvale stoupaly týden co týden. Nějak jsem přetrpěla a přežila své první horké a smogem naplněné léto v L.A. Jedovaté látky přítomné každé ráno v husté mlze se během dne koncentrovaly a udělaly ze samotného dýchání težkou a nepříjemnou záležitost.

Antonio a Aileen se vrátili do střediska a mně se opět vrátil pocit rodinné pohody. V pohodlném lůně scientologie, obklopená širokou rodinou staffáků centra (zaměstnanců scientologie), jsem si vesele užívala únik z dospělosti a reality, který nám život v sektě poskytoval.

Pár věcí se změnilo. Kvůli přílivu nových zaměstnanců jsem se musela přestěhovat do jiné ubytovny pro personál na nedaleké Beacon Street, kde byly životní podmínky daleko horší, než kdekoli jinde, co jsem znala. Dostala jsem hrbolatou matraci na podlaze ve velké místnosti a potrhanou deku na přikrytí. Křížem přes místnost stáli skříně na šaty a oddělovali tak zadní prostory pro manželské páry od přední části, kde jsme byli my, svobodní. V domě byli šváby a když jsem se šla večer osprchovat, viděla jsem je lézt i po stěnách koupelny. Navzdory tomu těžký život jen přidával naší snaze na vznešenosti. Sea Org, říkával na svých nahrávkách Hubbard stále dokola, je elitou planety Země. Jednoho dne, za nedlouho, získáme veškerou čest, uznání i materiální odměny, které nám právem patří.

Někdy začátkem sedmdesátých let se ze Scientologie stala církev.

"Církev?" zeptala jsem se přítele, který dělal ve Strážní službě (Guardian's Office), známé soukromé části scientologie ve stylu CIA. "Proč?"

"To je jen kvůli nižším daním," ubezpečil mne. "Na tom, jak fungujeme se nic nezmění. Je to jen způsob, jak si poradit se supresivní vládou." Byla jsem s vysvětlením spokojena. Bylo v souladu s "Ronovou" směrnicí, která vyšla zanedlouho a kde psal: "Scientologie se na celém světě plánuje jako náboženská organizace. Je to výhradně otázka účetnictví a daní." To byl rok 1970.

Každý člen personálu se musí stát ministrantem Scientologické církve (Church of Scientology). Měli jsme na to přesně týden. Požadavky na kvalifikaci scientologického ministranta byly uvedeny v Hubbardově směrnici:

1. Musí mít platný scientologický certifikát.

2. Musí znát zpaměti vyznání církve.

3. Musí být schopen zorganizovat různé obřady.

4. Musí složit zkoušku z nejrozšířenějších náboženství. (Dostala jsem na přečtení knihu s nadpisem Nejrozšířenější náboženství světa.)

5. Musí vědět, kdo to byl svatý Jan.

6. Musí mít dobrou morálku a charakter.

7. Musí umět vést nedělní církevní bohoslužby.

8. Musí mít morální a etický kodex, podle kterého žije a který dodržuje.

Mnohokrát jsem viděla, jak Antonio vykonává rituál scientologického křtu v centru. Bylo to velmi neformální. Hubbard předvedl ukázku rituálu křtu na jednom z prvních kongresů. Vypadalo to asi takto:

(Hubbard) "OK. Rodiče přivedou dítě dopředu."

(K obecenstvu) "Toto jsou Jan a Anna Smithovi. James a Suzy Bakerovi se rozhodli stát se jejich kmotrem a kmotrou."

(K dítěti) "Pojďme na to. Jak se máš? Dobře. Odteď se jmenuješ Zachariáš Smith. Rozumíš? Dobře. Hotovo. Může být? Víš, od této chvíle jsi členem HASI (Hubbardova mezinárodní asociace scientologů). Dobré, co?"

"V pořádku. Teď tě chci představit tvému otci. Toto je pan Smith. A zde je tvoje máma."

"A nyní, kdyby jsi se náhodou dostal do problémů a potřeboval pár korun, tak toto je pan Baker. Vidíš? To je tvůj kmotr. Podívej se na něj pořádně. Dobře. A toto je Suzy Bakerová, kdyby jsi potřeboval opravdu dobrou auditorku. Jasné?

"Tak a teď jsi pokřtěn. Neboj, mohlo to být i horší. OK. Tak ti děkuji. Oni se už o tebe postarají.

Konec křtu.

Antoniovy křty byly velmi podobné. Takže jsem na kurzu ministrantů neměla problém odrecitovat tuto nebo nějakou jinou "církevní" ceremonii. Kurz jsem hravě zvládla za týden a stala jsem se vyškoleným ministrantem. A rychle jsem na celou tu věc zapomněla.

Ať jsem si předtím myslela o náboženstvích cokoli, v scientologii se to rychle změnilo. Na svých nahrávkách a v buletinech Hubbard často rýpal do křesťanství. A právě tak jako všichni scientologové jsem i já věřila, že Hubbard je převtělený Buddha. Ve své dlouhé básni Chvalozpěv z Asie, nám řekl:

Ať jsi kdekoli
Oslov mne
Nejlépe v chrámu
Oslov mne, ozve se ti
Pán Buddha
Oslov Buddhu
A osloví tě
Majtréja.

Na nahrávkách nám pravidelně říkal, že před 2500 lety ve Védách Buddha předpověděl, že se za 2500 roků vrátí na zem jako zrzavý náboženský vůdce. Kdo jiný, ptal se Hubbard, by to mohl být?

O hodně později, na kurzu pro pokročilé, jsem se dozvěděla "pravdu" o Ježíši Kristovi. Hubbard hovořil o implantech:

"Kdosi na této planetě," psal Hubbard,

... okolo roku 600 před naším letopočtem našel pár kousků "R6" (implant).

Nevím, jak ho našli, buď sledovali blázny nebo nějak jinak. Ale od té doby ho používali. A tak vzniklo to, co dnes nazýváme křesťanstvím.

Muž na kříži. To nebyl žádný Kristus!

Římsko katolická církev sledovala lidské vzpomínky a zachytila několik drobných úlomků z R6.

V dalším bulletinu Hubbard oznamoval, že byl třikrát v nebi. Nebe je, samozřejmě, jen dalším implantem.

Delší dobu se se mou pár lidí hádalo kvůli mé nedostatečné víře v křesťanské nebe, Boha a Krista. Nikdy jsem netvrdil, že nevěřím ve Velkého Thetana, ale ohledně nebe a spol. se mi nic nezdálo. Dnes se musím omluvit. Nebe existuje. Bohužel se neliší příliš od nebe Assassínů z 12. století, kteří si stejně jako všichni ostatní vzpomněli na celou časovou stopu implantů ...

Ano, byl jsem v nebi. Právě tak jako vy. Vzorec jeho implantů máte ve schematu buletinu HCO Bulletin Line Plots (Hubbardovo schema implantů). To bylo kompletní včetně bran, andělů a sádrových svatých – a elektronické implantové zařízení. Takže nebe nakonec existuje a je důvodem, proč jste na této planetě a proč jste byli odsouzeni na věčnou nesvobodu, dokud nepřišla scientologie.

Jediný viditelný rozdíl v našem centru, odkdy jsem se stali náboženstvím, byl, že jednoho dne někdo zavěsil na zadní místnost nápis "Kaple". V neděli večer měl jeden člen personálu, který byl určen pro výkon funkce kaplana, krátkou službu. Kázání se obvykle soustředilo na to, jak nějaká stránka scientologie pomáhá lidstvu.

Jednoho dne jsem si postěžovala Aileen, že už jsem pěkných pár měsíců nedostala žádný auditing, ačkoli jsem pravidelně dělala TR s jinými stafáky.

Aileen to, jako obvykle, zařídila velmi rychle.

"Margery?"

Oddychovala jsem na lavičce na parkovišti během polední přestávky. Zdvihla jsem oči a viděla jednoho ze studentů kurzu. Vysokého a štíhlého Španěla jménem Luis. Byl to nadějný herec, jako většina našich studentů. Zašilhala jsem se na něj.

"No?"

"Nechtěla bys nějaký auditing, aby jsi si zvýšila úroveň?"

"Vážně?" okamžitě mne zaujal.

"Ano. Pojď se mnou."

Zavedl mne na konec učebny, kde na stěně viselo velké červené schema. Nahoře byl velký nadpis: MOST K ABSOLUTNÍ SVOBODĚ. Věděla jsem, že je to mapa veškerých úrovní scientologie.

"Ty jsi tady," ukázal mi na úroveň blízko spodního okraje, kde bylo napsáno 'Ukončená dianetika'.

"A já tě budu auditovat až sem." Přeběhl rukou asi třetinu schematu.

Most k absolutní svobodě.
Max. velikost Mostu k absolutní svobodě.

Popošla jsem blíže, abych si mohla přečíst malá písmenka na schematu. První stupeň byl ÚROVEŇ 0. Ve sloupci "Získaná schopnost" bylo uvedeno: "SCHOPNOST KOMUNIKOVAT S KÝMKOLI NA JAKÉKOLI TÉMA.

"Ou, tak to si nemyslím, že bych mohla někdy zvládnout," podívala jsem se na Luise s obavou. "Bavit se s lidmi mi nikdy moc nešlo. Nikdy nevím, co mám říci."

"To se neboj," uklidňoval mne. "Dostaneš se tam, slibuji. Tedy, pokud to chceš zkusit."

"Jistě," podívala jsem se na něj nadšeně. "Kdy začneme?"

"Co třeba teď hned?" usmál se na mne.

Přešli jsme do jeho bytu, několik ulic od centra. Na stole měl už připravený e-metr.

Sedla jsem si a uchopila plechovky. Zeptal se mne, zda jsem unavená nebo hladová. "Ne. Jsem v pohodě."

"V pořádku. Budu tě auditovat na úroveň nula, Komunikaci." Podíval se na mne přes stůl zářivě černýma očima a dokonalým TR 0. "OK. S kým chceš hovořit?"

Podívala jsem se na něj. "S kým?" Neodpověděl. "Myslíš jakože mám říci někoho? Někoho, s kým bych mohla hovořit?"

Ani okem nemrkl. "Zopakuji ti auditovací otázku," řekl jemně. "S kým chceš hovořit?"

Opřela jsem se o opěradlo a zamyslela se.

"No, asi bych mohla hovořit se svou matkou." Podívala jsem se na něj. "Dobře. S kým ještě chceš hovořit?"

"S kým ještě?" zaváhala jsem. "S mým otcem."
"OK. S kým ještě chceš hovořit?"
"S Antoniem."
"Dobře. S kým ještě chceš hovořit?"
"S Aileen."
"OK. S kým ještě chceš hovořit?"
"S Kris."
"Dobře. S kým ještě chceš hovořit?"
"S Beverly. Chci hovořit s Beverly."

"Dobře. S kým ještě chceš hovořit?" Luis se po celou dobu, co mi kladl otázky, ani nepohnul ani nemrkl.

"Nevím. Myslím, že s kýmkoli v tomto centru.

"Dobře. S kým ještě chceš hovořit?"

"No, myslím, že bych se chtěla pobavit i s tebou," podívala jsem se na něj. Co mám teď udělat, divila jsem se. Začínala jsem mít pocit, že musím dojít k nějakému poznání.

"V pořádku. S kým ještě chceš hovořit?"

"S pošťákem." Líbil se mi ten přátelský, starší muž, který nám každé ráno nosil do střediska poštu.

"Dobře. S kým ještě chceš hovořit?"

Začala jsem být nahněvaná. To tu mám jako sedět a odpovídat na tuto otázku stále dokola?

"Luisi," chtěla jsem na chvilku přestat, "mám teď jako myslet na něco jiného? Nerozumím tomu, jakou to má pointu."

"OK," odpověděl mi. "Zopakuji ti auditovací otázku. S kým ještě chceš hovořit?"

OK, pomyslela jsem si. Jestli to je takto, já mu ukážu, že vydržím stejně dlouho jako on.

"OK. S kým ještě chceš hovořit?"
"Se supervizorkou kurzu."
"Dobře. S kým ještě chceš hovořit?"
"S etickým komisařem."
"OK. S kým ještě chceš hovořit?"
"Se starostou Los Angeles."
"Dobře. S kým ještě chceš hovořit?"
"S anglickou královnou." Začínala jsem se rozčilovat.
"OK. S kým ještě chceš hovořit?"
"S prezidentem Spojených států."
"V pořádku. S kým ještě chceš hovořit?"
"S Ježíšem Kristem."
"OK. S kým ještě chceš hovořit?"
"S Mickey Mousem."
"OK. S kým ještě chceš hovořit?"
"S kačerem Donaldem."
"Dobře. S kým ještě chceš hovořit."

Už jsem byla dočista vytočená.

"Luisi," prosila jsem ho. "Můžeme s tím už přestat?" Stále nevím, co ti mám říci. Nevím, co ode mne chceš. Už mi to leze na nervy."

Podíval se na mne svýma hlubokýma očima, ale jeho výraz se nezměnil. "Zopakuji ti auditovací otázku. S kým ještě chceš hovořit?"

"Ale já nevím. Mohu hovořit s kým chci. S kýmkoli. Co ti na to mám ještě říci? S Clarkom Gableom, Betty Davisovou, Marylin Monroe, Robinem Hoodem, Zorrem, králíkem z klobouku, mojí sestrou, L. Ron Hubbardem. S kýmkoli. Mohu mluvit s kýmkoli."

"Luis nic neřekl. Jen se na mne podíval.

"To je ono, že?" začala jsem se smát. "To jsem tedy měla říci: No je to tak. Mohu hovořit s kýmkoli. Jen jsem si to nikdy předtím neuvědomila."

Podíval se na e-metr. "Chci ti říci, že tvá jehla plave." oznámil mi s úsměvem.

Šli jsme zpátky ke zkoušejícímu. "To bylo tedy divoké, Luisi. Ptáš se dokola jen stále tu samou otázku a lidé si díky tomu všelico uvědomí? Nemohu se už dočkat ostatních Úrovní."

Za půl hodiny jsme byli zpět na sezení. Začal.

"O čem chceš se mnou hovořit?" zeptal se.
"S tebou? No s tebou bych asi chtěla mluvit o scientologii."
"OK. O čem ještě chceš se mnou hovořit?"
"O tvé mámě. A o tvém otci."
"Dobře. O čem ještě chceš se mnou hovořit?"
"O počasí."
"OK. O čem ještě chceš se mnou hovořit?"

"Luisi, to je jasné. Vím, co je odpovědí. Mohu s tebou hovořit o čemkoli," řekla jsem mu nadšeně a uvědomila jsem si, že tomu, co jsem řekla skutečně věřím. "Dobře," podíval se na měřič.

"Nemusíš nic říkat. Já vím. Má jehla plave," podívala jsem se na něj rozesmátá.

Vypnul e-metr a vrátili jsme se do centra. Řekl mi, abych počkala v učebně.

Za patnáct minut supervizorka vykřikla. "Stačí!" Margery právě dosáhla nultou úroveň osvobození!"

"Byla to zábava," řekla jsem v mém projevu k ostatním. "Nebylo to takové, jaké jsem čekala, ale fungovalo to."

Dostala jsem podepsat Formulář o osvobození (Release form). Na formuláři bylo napsáno: "ÚROVEŇ 0. KOMUNIKACE. Dosáhl(a) jsem v auditingu schopnost svobodně komunikovat s kýmkoli na jakékoli téma."

Dole byl řádek na podpis a datum. Nyní jsem mohla dostat svůj certifikát. Během následujících dní mně Louis auditoval na zbytek Úrovní. Když už jsem věděla, jak to funguje, prošla jsem jednotlivé Úrovně rychle.

Na Úrovni 1 jsem odpovídáním na pokyny jako "Vymysli způsob, jak by se tento problém s tou osobou dal vyřešit." nakonec uvědomila, že dokáži vyřešit všechny své problémy. Podepsala jsem formulář s potvrzením Úrovně 1, kde se psalo: "Pomocí procesu jsem odstranil(a) všechny současné problémy ve svém životě a získal(a) jsem schopnost nacházet zdroje těchto problémů a odstraňovat je."

Další stupně byli podobné. Úroveň 2 s názvem ÚLEVA (RELIEF) se týkal viny. Na konci stupně 2 jsem si uvědomila, že se nemusím cítit vinna za nic v minulosti.

Stupeň 3 byl o tom, co mne štve na lidech a stupeň 4 se týkal stereotypů a destruktivních vzorců chování. Naučila jsem se, že jsem často používala svoji vymyšlenou intelektuální nadřazenost, abych se cítila lepší než lidé okolo mne. Svých pět podepsaných a orazítkovaných certifikátů jsem si pověsila na stěnu nad matraci. Dívala jsem se na ně s hlubokým úžasem. Byla jsem na půli cesty ke Klírovi.

Krátce potom si mne jednoho dne Aileen zavolala do své kanceláře. "L.A. org má neodkladný úkol dostat do budovy nové lidi na kurzy," podívala se na mne přes horní obroučky svých brýlí. "Mám příkaz poslat tě jako personál dočasně pracovat do Div 6 (divize 6). Jsi tady jediná, kdo tam může jít."

Věděla jsem, že úkolem Div 6 je přivádět nové lidi do scientologie. Všechna scientologická centra měla tenkrát stejnou strukturu: šest divizí, každá měla tři poddivize:

Divize 1, nebo také HCO (Hubbard Communications Office = Hubbardovo komunikační oddělení) . Dělí se na tři podsekce, které měly na starosti výcvik personálu, komunikaci a etiku.

Divize 2, neboli Dissem (Dissemination = diseminace, rozšiřování). Tato divize se starala o distribuci reklamy, dodávku knih a jiných publikací i o pravidelné zasílání dopisů všem nadějným kandidátům na služby orgu.

Divize 3, Organizace (Organization), měla oddělení, které zodpovídaly za příjmy, výplaty a majetek.

Divize 4, Tech (Technická), měla oddělení na registraci nových preklírů, trénink a auditing veřejnosti.

Divize 5, Qual (čti "kvól"; Qualifications = kvalifikace). Oddělení zkoušek (zkoušející), oddělení kontroly (pro lidi, kteří měli problém v auditingu nebo tréninku) a oddělení certifikátů a ocenění.

Divize 6, Distrib (Distribution = distribuce) se starala o veřejné aktivity, tréninky FSM (Fiel Staff Member = polní člen personálu; v podstatě zákazník scinetologie, preklír, který přivádí s sebou další potenciální zákazníky) a shromažďovala "zisky". Do této divize mne měli přidělit.

Došla jsem do orgu a ohlásila jsem se tajemníkovi distribuce, vysokému, hubenému a velmi dobře vypadajícímu muži jménem Jim. Ten mne představil své asistentce, malé baculaté blondýnce jménem Marta. Ona měla na starosti všechny přednášky pro veřejnost, na které měla zvláštní kvalifikaci díky své plynulé španělštině. Měla také na starosti můj výcvik. Nejprve jsem si měla udělat krátký kurz, kde se naučím efektivně rozšiřovat scientologii. Za chvíli jsem už seděla ve studovně se studijními materiály.

Opět jsem tedy studovala moudrá Hubbardova slova:

"Scientologie je věda o poznání, jak získat odpovědi. Je to organizovaný systém axiomů a procesů, které řeší problémy existence."

"Tato věda se zakládá na tradici deseti tisíc let náboženské filozofie a pokládá se za vyvrcholení bádání, které zahájili Védy, Tao, buddhismus, křesťanství a jiná náboženství. Scientologie patří mezi gnostické víry, protože ví, že ví."

Gnostický? Vyhledala jsem si to slovo ve slovníku. Definice byla jaksi do kruhu.

Gnostický. Týkající se gnostiků nebo gnosticismu.

Vyhledala jsem si další definici.

Gnosticismus. Systém víry spojující myšlenky odvozené z řecké filozofie, orientální mystiky a také křesťanství, zdůrazňující spásu pomocí gnózy.

No dobře, pomyslela jsem si. A co je ta "gnóza"?

Gnóza. Pozitivní, intuitivní poznání duchovních věcí, o němž gnostici tvrdí, že ho mají.

Zoufalé. Hodila by se mi encyklopedie. Ale scientologové neměli encyklopedie, jen slovníky. Udělala jsem si v duchu poznámku. Zeptat se později Antonia. Četla jsem dále:

"Scientologie může dokázat, že dosahuje cílů, které pro lidstvo vytyčil Kristus, tedy: moudrost, zdraví a nesmrtelnost."

O přednáškách pro veřejnost Hubbard řekl:

"Když oslovujeme širokou veřejnost ve všeobecnosti, má scientolog zodpovědnost dát této veřejnosti ... informace, které je schopna přijmout, které je schopna pochopit a které v ní zanechají dojem, že scientolog, který je oslovil, rozhodně ví, o čem mluví a že scientologie je jednoznačná, jasně definovaná oblast."

"Když scientolog oslovuje skupiny na veřejnosti, neměl by za žádných okolností narušit svoji komunikační linii tím, že se nechá zatáhnout do přízemní diskuse s někým, kdo ho chce vyprovokovat. Když bude takovéto lidi jednoduše ignorovat, může nadále mluvit k masám lidí, které se o věc zajímají. Když někdo vyvolává nadměrný rozruch, obyčejně není problém takového člověka ze skupiny odstranit. Jinými slovy, buď ho ignorujte, nebo ho vyhoďte. Nenechejte se od něj zatáhnout do diskuse."

Nejdůležitější věcí, kterou jsem se na tomto kurzu naučila bylo, jak dostat do scientologie nové lidi. Bylo to opravdu jednoduché. Stačilo použít cvičení skládající se ze čtyř kroků, které Hubbard vymyslel a nazval Diseminační dril.

1. KONTAKTUJTE jednotlivce. To je jednoduché. Znamená to, že s někým navážete osobní kontakt buď tak, že ho oslovíte, nebo že on osloví vás.

2. ZPRACUJTE HO. Zpracovat znamená zvládnout všechny útoky, nenávist, kritiku nebo nepřátelství, které by jednotlivec mohl vyjádřit proti vám a/nebo scientologii.

3. SPASTE HO. Definice spasení je: "zachránit z ruin". Dříve, než můžete někoho zachránit z ruin, musíte zjistit, co jsou jeho osobní ruiny.

4. PŘIVEĎTE HO K POROZUMĚNÍ. Když si je osoba vědoma svých ruin, přiveďte ji k poznání, že scientologie dokáže vyřešit stavy nalezené v bodě 3 (ruiny té osoby).

Supervizorka mi jako twina předělila tmavovlasého muže ve středním věku. Jmenoval se Charlie.

"Nerozumím tomuto cvičení," stěžovala jsem si Charliemu.

"OK. Podívej. Je to jednoduché. Ukáži ti, jak na to." nabídl se. "Představ si situaci: já jsem scientolog a sedíme v letadle vedle sebe. Mým cílem je, aby tě Scientologie zaujala a aby jsi se rozhodla přihlásit se na kurz. Jasné?

Přikývla jsem.

Přitáhl si vedle mne židli. Tvářil se, že čte knihu. Podívala jsem se na něj. Zdvihl oči a usmál se.

"Ahoj. Já jsem Charlie. Všiml jsem si, že studuješ. Jsi studentka, že?" stále se na mne usmíval.

"Ano, studuji vysokou. Zítra mám těžkou zkoušku z psychologie," vrátila jsem se ke své imaginární knize a zkoušela jsem ho ingnorovat.

"Vážně? Ty se zajímáš o lidi?" otočil se ke mně.

"Ano, tak nějak. Chtěla bych vědět, proč jsou lidé takoví, jací jsou.

"To je velmi zajímavé. Jak jsi říkala, že se jmenuješ?"

"Neříkala jsem. Ale jmenuji se Margery. Cestuji do Los Angeles."

"Podívej. Pokud se zajímáš o lidi, mohla by tě zajímat tato kniha, co právě čtu. Je to kniha o Scientologii." Otočil knihu, takže jsem viděla její obal.

"Co je to Scientologie?" zeptala jsem se. "Nikdy jsem o tom neslyšela."

"Á, to je úžasná moderní věda o lidech. Podobná jako psychologie, ale je daleko rozvinutější. Asi by se ti líbila. Používají moderní typ poradenství, nazývaný auditing. Když se staneš auditorkou, dokážeš lidem opravdu pomáhat s jejich problémy."

"A není to náhodou nějaká divná sekta?" zeptala jsem se podezřívavě.

"Ó, ne. To je věda. Vše je tam důkladně vědecky dokázáno. Dám ti takovou otázku. Měla jsi někdy nějaký problém. Myslím tím něco, na co jsi neuměla najít řešení."

"Jistě, každý má nějaké problémy. Život nikdy není bez problémů," odpověděla jsem neutrálně.

"No, řekni mi příklad něčeho ze svého života, co bylo pro tebe vážným problémem," vyzvídal.

"No, tak třeba mluvit s lidmi," odpověděla jsem. "Vždy jsem měla problém bavit se s lidmi. Mnohokrát mne prostě nenapadla ta správná věc, kterou bych měla říci. Hlavně s klukama," přiznala jsem se.

"No a co kdybych ti řekl, že existuje kurz, po kterém by jsi se dokázala bavit s kýmkoli o čemkoli. A pokud ne, ručí ti vrácením peněz."

"Děláš si srandu," podívala jsem se na něj. Potom jsem se rozesmála.

"OK, dostal jsi mne. To bylo lehké. Pojďme znovu a teď budu tvrdší," vyzvala jsem ho.

"Dobře."

Tak jsme zopakovali cvičení. Tentokrát jsem chtěla být nepřátelská. "No jasně, už jsem o té Scientologii slyšela. To je banda cvoků. Četla jsem o tom v časopise TIME. Jsou to blázni," mávla jsem znechuceně rukou.

"No," řekl Charlie diplomatickým a uklidňujícím hlasem, "a už jsi někdy mluvila s někým, kdo je opravdu v Scientologii?"

"Ne, nikdy."

"A myslíš si, že můžeš věřit úplně všemu, co si přečteš v časopisech a novinách?"

"Ne, to máš pravdu," přiznala jsem se.

"Například já jsem scientolog a rád bych ti něco řekl o mých zážitcích se Scientologií. A možná ti dokáži, že ne každý scientolog je blbec."

"No tak dobře," ustoupila jsem a Charlie na mne vychrlil své přesvědčivé svědectví.

"Jsi v tom opravdu dobrý," přiznala jsem s obdivem.

"I ty budeš po pár dnech tréninku. Teď jsi na řadě ty." A po zbytek dne mne Charlie trénoval, dokud jsem neuměla čtyři kroky diseminace zpaměti. Další dny jsem si vybírala jako twiny různé lidi z kurzů, dokud jsem se nestala odborníkem na vyhledávání slabého místa na člověku a vyprávění o Scientologii.

"Nyní jsi připravena jít naostro," podepsala mi supervizorka kontrolní list a poslala mne zpátky k Martě a Jimovi.

Dostala jsem za úkol jít do ulic poblíž orgu a přemlouvat lidi, aby přišli do budovy na úvodní přednášku o Scientologii.

"Takový je systém," svěřila mi Marta informace o tom, jak to celé funguje. "Ty jen dostaneš těla dovnitř (bodies in the shop). Potom je to už má a Jimova starost, abychom je přihlásili na kurz."

"A jak to uděláte?" zeptala jsem se jí.

"Lehce. Nejprve jim dám krátkou přednášku a pak je pošlu k Jimovi, který je nechá přihlásit se na kurz nebo si koupit knihu."

Poslala mne ven sehnat pár lidí na přednášku ve tři hodiny.

Procházela jsem se okolo orgu. Na dohled nebyl vůbec nikdo. Nakonec jsem došla na Alvarado Street, kde bylo jen pár opilců, kteří šli okolo nebo se motali po cestě v odpoledním parnu.

Vrátila jsem se do Orgu.

"Marto, tam nikdo není, koho bych mohla přivést. Jen pár ožralů. Jak mám odtamtud někoho přivést? Toto není Beverly Hills."

"Flank! Vymlouváš se. Zkrátka běž a někoho přiveď. Takové jsou příkazy."

"Tedy i ochlastu?" zeptala jsem se jí.

"Říkám ti, že kohokoli. Potřebujeme mít těla v obchodě. Potřebujeme statistiky. Proč si myslíš, že alkoholik nepotřebuje to, co mu nabízíme? Jen běž a přiveď pár lidí."

Poslušně jsem se vrátila do ulic. Viděla jsem kráčet proti mně starší pár.

"Dobrý den," pozdravila jsem je. "Ráda bych vás pozvala na přednášku o scientologii. Je to zadarmo."

Řekli mi něco španělsky. Rychle jsem zjistila, že nerozumí anglicky. Ukázala jsem jim, ať mne následují. Když je dotáhnu k Martě, ona se už o ně postará. Přišla jsem s nimi před org a divoce jsem ukazovala na budovu. Chytila jsem je za ramena a navigovala nahoru po schodech.

"Marto!" rychle jsem ji našla. "Já španělsky nerozumím. Tady jsou," přivolala jsem ji k mým rozpačitým zajatcům.

Usmála se a začala s nimi mluvit plynulou španělštinou. Nasměrovala je k přednáškové místnosti. "Teď jdi a sežeň další," přikázala mi.

Vyšla jsem ven a chodila jsem chvilku okolo. Za chvilku jsem našla mladého muže sedět na trávě u parku.

"Chtěl by si jít na přednášku zadarmo?" zeptala jsem se ho.

Podíval se na mne neostrým pohledem. Bylo jasné, co je jeho ruina. Paže měl poseté dírkami po jehlách. Zřejmě nebyl schopen ani mluvit. Zamávala jsem na něj. Řekla jsem mu, aby šel se mnou. Nakonec se zvedl z trávy a zamířil mým směrem. Došlo mi, že zřejmě doufá, že mám pro něj nějaké drogy, nebo možná ještě něco horšího.

Přivedla jsem ho do orgu. Marta ho usadila na sedadlo v přední řadě. Všimla jsem si, že Španělé seděli u Jimova stolu, kde od nich žádal peníze.

"Jime, oni nerozumí anglicky," řekla jsem mu.

"Já vím," zahnal mne pryč. Téměř na ty lidi vřískal, opakoval jim, že potřebuje nějaké peníze, alespoň nějaké mince, a že mu musí podepsat formulář na stole. Podívala jsem se, jak nakonec celí zmatení pochopili, že chce peníze a dali mu pár mincí. Potom podepsali formulář a odešli.

"Ale na co to je dobré, když ani nerozuměli, co se tu vlastně děje?" zeptala jsem se Jima. "Nemyslím si, že by se někdy vrátili."

"Na tom nezáleží," podíval se na mne souhlasně. "Pokud mi dají peníze, mohu si je započítat do statistik. To už je pak věcí registrátora, aby je kontaktoval a dostal na kurz."

Marta se vrátila, vedla s sebou narkomana a posadila ho k Jimovi. Muž vypadal docela vygumovaný. S úžasem jsem sledovala, jak z něho Jim vymámil pár dolarů a nechal ho načmárat svůj rozmazaný podpis na registrační formulář.

Celý zbytek týdne jsem "směrovala těla do obchodu". Občas jsem dostala pár paperbackových Dianetik (laciná verze knihy s měkkými deskami), které jsem měla prodávat na ulici po 5 dolarech. Nemám se vracet do orgu, řekla mi Marta, dokud ty knihy nebudou prodané. Když už končil den a já jsem stále téměř nic neprodala, tak jsem nakonec začala lidi prosit, aby si ty knížky koupili a ... k mému velkému překvapení si je někteří opravdu koupili.

Když přišel čtvrtek odpoledne, druhá hodina, odevzdali jsme své statistiky na HCO (1. divize, obsahuje oddělení Hlášení a zpráv – sem se odevzdávají statistiky – hlášení o množství práce). Vypadalo to, jako bychom měli dobrý týden. Ale jen dva lidé se přihlásili na kurz. Další týdny jsem zoufale sháněla lidi do orgu. Byla jsem stále více a více vyčerpaná a stále méně a méně schopna přesvědčit je, aby se mnou šli na přednášku zadarmo. Ve skutečnosti jsem se tam nerada vracela. Vadilo mi také, že jsem viděla, jak Jim a Marta nafukují týdenní statistiky. Mohla jsem si spočítat, kolik lidí jsem přivedla do orgu a jejich statistiky byli stále asi o 100 % vyšší, než počet přivedených lidí. To bylo podle přísného řádu v scientologii nezákonné. A věděla jsem, co je má povinnost.

Napsala jsem "uvědomovací hlášení" a poslala ho se svými statistikami další čtvrtek do sídla Sea Orgu v anglickém Saint Hillu, kde se každý týden sbíraly a analyzovaly statistiky orgů z celého světa. Věděla jsem, že mé hlášení bude mít za následek to, čemu scientologové říkali dev-t. Jinými slovy, malér. A měla jsem pravdu.

Jednoho dne mne předvolali do kanceláře etického komisaře v orgu. Na rozdíl od Celebrity Centra tento etický komisař nenosil uniformu. Byl to mladý, dvacetiletý muž, oblečený v těžko popsatelném oděvu staffáka, v bílém tričku a vybledlých, obnošených, tmavých kalhot.

"Toto jsi psala ty?" ukázal mi kopii zptávy, kterou jsem před týdnem odeslala.

"Ano," přiznala jsem se. "Oddělení pro veřejnost posílá každý týden falešné statistiky."

"A proč jsi s tím nepřišla za mnou dříve, než jsi to rozeslala do celého světa?" ptal se rozlobeně. "Uvědomuješ si, že jsi mne teď dostala do pořádné bryndy?"

"To jsem nechtěla," omlouvala jsem se mu. "Jen jsem si myslela, že když se to týká statistik, mělo by se to poslat těm lidem, kteří statistiky vyhodnocují."

"Způsobila jsi vážné dev-t, ačkoli šlo o něco, co jsme si mohli celkem lehce vyřídit vnitřně. Teď sem z lodě míří mise dvou lidí, kteří dorazí zítra, aby celou tuto událost vyšetřili. Nemusím ti snad říkat, co to znamená. Díky tobě padne pár hlav." Udeřil pěstí do stolu.

Mráz mi přeběhl po zádech.

"Tímto prohlašuji, že jsi ve kondici NEPŘÍTEL vůči této organizaci," řekl hrozivě. "Dokud se nevyřeší celá záležitost, budeš pracovat v Majetku a bydlet v tomto orgu."

Přistoupil ke mně s kusem šedivého hadru v ruce. Věděla jsem, na co to je. Přivázal mi hadr okolo ramene.

"Upozorním Majetek, ať ti dají tu nejtěžší práci, jakou mají, dokud se nevypracuješ z tohoto stavu," řekl temným hlasem.

"Co mám teď dělat?" téměř jsem se rozplakala. Věděla jsem, jak ponížená se budu cítit, až vyjdu z jeho kanceláře s odpornou páskou na rameni. Mimo jiné to znamenalo, že se se mnou nikdo nesměl bavit.

"Najdi si to," podal mi knihu Etika.

"Stav Nepřítel," našla jsem si odstavec, který napsal Hubbard:

Když je osoba zapřísáhlým a vědomým nepřítelem jednotlivce, skupiny, projektu nebo organizace, nachází se ve stavu Nepřítel. Vzorec pro stav Nepřítel má jen jeden krok: "ZJISTI, KDO OPRAVDU JSI."

"Jak to mám udělat?" zeptala jsem se etického komisaře a začala jsem cítit mírný vzdor.

"To je tvůj problém," odpověděl chladně. "Budeš na to muset přijít." Držel otevřené dveře a očividně mne vyhazoval.

Vyšla jsem z místnosti a nevěděla jsem, kam mám jít. Přišla jsem k recepční v hale.

"Kde je Majetek?" zeptala jsem se.

Podívala se na pásku a oči se jí rozšířili od strachu. Neřekla ani slovo, ale kývla mi, abych ji následovala. Nesmí se se mnou bavit, uvědomila jsem si, dokonce ani vysvětlit cestu. Přešli jsme na severní stranu budovy a ukázala mi na nízkou bílou kůlnu za přístavbou. Otočila jsem se, že jí poděkuji, ale ona se už vracela do orgu. Našla jsem I/C Majetku (službu). Byl to starý muž v montérkách.

"Máš malér, co?" Zřejmě neznal pravidlo o zákazu mluvení.

"Myslím, že ano," odpověděla jsem mu šťastná, že se alespoň s někým mohu pobavit. "Co mám dělat?"

"No, myslím, že nám tu trošku uklidíš." Všimla jsem si, že má mírný skotský přízvuk. Podal mi obrovský kbelík a pár hadrů. "Vezmi si toto. Začneš na latrínách. Tady je mýdlo." Podal mi láhev zlatavé tekutiny. "Vždy si tam dej jen trošku do plného kýble vody. Ne moc, jinak ti to rozežere ruce."

Pomalu jsem se vrátila do orgu. Několik lidí na mne civělo, když si všimli znaku ponížení na mém rameni.

Když jsem dorazila na opuštěné ženské toalety, uvědomila jsem si naplno důsledky mé situace.

Všechny jsem zklamala, pomyslela jsem si nešťastně. Slzy mi tekly a míchaly se s mýdlovou vodou, kterou jsem vylila na podlahu. Co si pomyslí Aileen, až se o tom dozví? A Antonio? Vzpomněla jsem si na všechny přátele z centra a věděla jsem, že jsem je všechny zradila. Ale nejhorší ze všeho bylo, že jsem zklamala jediného člověka, kterého jsem si vážila více než všech ostatních na celém světě a celém vesmíru. "Rone. Otče. Opět jsem tě zklamala," vykřikla jsem, když se mi staré bolesti smíchali se současnými.

Můj svět se rozbil na tisíc drobných kousků, jak jsem tam seděla na vykachličkované podlaze toalet. Cítila jsem se v té chvíli osamělejší než kdykoli předtím, ať už v scientologii nebo před ní. V té chvíli jsem zírala z očí do očí hrůze z mé neschopnosti existovat jako lidská bytost. Ten vzorec je nakonec správný, pomyslela jsem si.

"Zjisti, kdo opravdu jsi."

Věděla jsem odpověď.

Jsem scientolog. Na ničem jiném nezáleží.

A nikdy více už nezklamu svoji skupinu.

*

Scientologické výrazy:

MATRÉJA (v buddhizme) predpovedaný budúci Buddha

TWIN z angličtiny: dvojče. Je to studijní partner, se kterým se dělají drily a cvičení ve dvojicích. V této dvojici je pak jeden "studetem" a druhý "koučem", trenérem. Student provádí dril a kouč kontroluje studenta, zda to dělá správně, případně mu oznamuje chybu (flunk - čti flank) a zahajuje a končí drily.

FLANK (čti flank) je označení chyby ve drilu, cvičení, studiu, nebo chyby obecně. Za slovo "flunk" pak ještě patří důvod, proč člověk "flunk" dostal; např. "flunk za mrkání". Někdy se můžete setkat i s českým výrazem "chyba" ale často se používá i anglický výraz "flunk". Scientologové to používají i mimo studium, aby zdůraznili, že někdo uděla chybu, vymlouvá se, ...

SMĚROVAT TĚLA tento post se nazývá Body router = směrovač těl

DEV-T v originále je napsáno "flap", což znamená neformálně "stav vzrušení nebo panického zmatku"; okolo roku 1969 začalo vznikat množství směrnic ohledně zmatku a byl zaveden název dev-t , čti "dev tý", je to zkratka od "developed traffic" = "nadměrný, příliš rozvinutý provoz" a znamená to právě tu nadbytečnou komunikaci a pohyb v okamžiku, kdy někdo něco udělal špatně nebo neudělal tehdy, když to udělat měl.

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.