www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: zážitky bývalé členky scientologické sekty

Kapitola 8:
Star Trek naživo

 

Los Angeles bylo pro mne město plné kontrastů. Během přestávek na kurzu jsem se často procházela po Alvarado Street, koupila si za dvacet pět centů zmrzlinu v židovských lahůdkách na rohu ulic Alvarádo a Osmé, nebo jsem se podívala do jednoho ze zchátralých laciných obchůdků u parku. Ubíjející bída MacArthurova parku pro mne byla zjevením. Vyrůstala jsem na upravených, středozápadních předměstích a nikdy jsem nezažila skutečnou chudobu, kterou jsem tu viděla poprvé v životě.

To je ironie, pomyslela jsem si každou chvíli, když jsem procházela parkem na oběd nebo večeři s Antoniem či Aileen do jejich bytu na Lafayette Park Place. Samotný park byl dokonalý; zářily v něm rozkvetlé keříky ve všech odstínech červené, oranžové a žluté a to dokonce i v těchto zimních měsících. Malá jezírka křižovaly bílé mostky, tráva byla vysoká a zdravě zelená. Navzdory tomu se ulice okolo něj staly stokou Los Angeles. Stovky alkoholiků se bezcílně potloukaly ulicemi, žebraly o peníze, za které pak tišilyi svou démonickou žízeň. Tetky navlečené do roztrhaných hadrů tlačily kolem své nákupní košíky a vedly monology s neviditelnými společníky. Krásu parčíku neustále poskvrňovali postavy opilců na lavičkách a případně na zemi dospávajících včerejší flám.

Jak jsem později zjistila, Los Angeles je nejkrásnější v zimě, když tu není takový hrozný smog jako koncem léta a na podzim. Milovala jsem obrys hor na vzdáleném obzoru, které jakoby chránily toto město. Viděla jsem rozeklané vrcholky kopců, jejichž úbočí byla poseta malými domky. Když nebyl smog, viditelná část města sahala na míle daleko všemi směry, jakoby nekonečný koberec obydlený lidmi.

Prvních pár měsíců mé výpravy za Scientologií se můj svět skládal jen z centra, parku a bytu na Lafayette Park Place. Postupně se můj svět začal rozšiřovat. Občas mi Aileen poskytla vítané volno z kurzu, abych ji něco zařídila v nejbližších scientologických centrech. Občas to byly obálky či zprávy pro vedoucí L.A. orgu, scientologického centra poblíž Deváté ulice, kde se učili "nižším úrovním" Scientologie ti, kteří nebyli umělci. Osnovy v orgu byly podobné jako v Celebrity Centru: nižší úrovně Scientologie obsahovaly Dianetiku a úrovně 0 až 4. Vytrénovaný auditor, který mohl dodávat tyto stupně je v Scientologii znám jako "auditor 4. třídy" (Class 4 auditor).

Ve vstupní hale orgu byla obrovská fotografie Hubbarda v námořnické uniformě, který dobrosrdečně shlížel na všechny přicházející. Občas, procházejíc halou, jsem se podívala s úctou na portrét. Na ty oči, které jakoby viděly skrze mne. Portrét vypadal jako živý a já jsem si při pohledu na svého guru častokrát položila otázku, zda mi dokáže číst myšlenky, když takto procházím okolo. Věděl o mně všechno jako Bůh? Ve svém podvědomí jsem cítila stovky potlačených myšlenek, jak jsem procházela před Hubbardovou vševidoucí tváří.

Hubbardův obraz v hale.
Hubbardův obraz v hale.

Jindy jsem zase šla zařídit něco do menší, ale stejně udržované budovy Scientolgie na protilehlém konci města, vzhledem k L.A. orgu. Tam sídlil Advance Org . V této budově se školily pokročilé "úrovně OT" Scientologie. Já jsem mohla vejít jen do haly. Do dalších místností v budově měli povolen vstup jen ti, kteří byli na vyšších, tajných úrovních. V hale tiše seděli "OT-čka" a čekali na své "C/S", na příkazy ohledně následujícího auditingu. Všichni v AO mluvili tak potichu, že to naznačovalo přítomnost nesmírně důležitých a tajných aktivit. Zaměstnanci AO byli samí uniformovaní členové Sea Orgu. Stále si salutovali, mluvili i chodili rázně a zdáli se být naplněni obrovskou důležitostí své mise.

Americká Saint Hill Organizace, zkráceně "ASHO" (čti "ej es ejč ou") , sídlící pár bloků severně na Temple Street, byla kontrastem. V porovnání s AO vypadala ASHO trochu dezorganizovaně. Byla to mnohem větší budova, kde si scientologové vylepšovali své auditorské schopnosti na náročném kurzu "Saint Hill Special Briefing Course", který vyvinul Hubbard na svém anglickém sídle Saint Hill. Tento kurz se skládal ze všech materiálů úrovní 0 až 4 a stovek dalších nahrávek od Hubbarda. Říkalo se, že pro absolvování SHSBC kurzu si student musí vyslechnout 600 hubbardových nahrávek s délkou 60 až 90 minut. Osoba, která dokončila tento kurz, se v Scientologii nazývala "auditor 6. třídy" (Class 6 auditor).

V ASHO se dodávali dva důležité kurzy, "Moc" (Power) a "Sólo" (Solo), které byly posledními nutnými úrovněmi předtím, než se mohla osoba stát Clear.

Jednoho dne jsem něco vyřizovala pro Aileen v ASHO. Když jsem seděla v hale a čekala na odpověď pro Aileen, uviděla jsem cosi neobvyklého. Na konci haly vpravo byly dveře. Viděla jsem, jak k nim přišel uniformovaný člen Sea Orgu a nesl sklenici vody a malý talíř s něčím, co vypadalo jako chlebové kůrky. Člen Sea Orgu vytáhl z kapsy svazek klíčů, odemkl dveře a podal chléb a vodu neznámé osobě na druhé straně. Potom dveře zase zamkl a odešel.

Podívala jsem se s otázkou v očích na recepčtní, která seděla přímo proti mně.

"Co to je?" zeptala jsem se jí.

"Ach, to byl MAA," odpověděla (už jsem věděla, že je to zkratka od "Master at Arms", velitel Etiky nebo Ethics Officer (etický komisař).

"A kdo tam je zamknutý?" zeptala jsem se zvědavě.

"To jen někdo píše své O/W," odpověděla lhostejným tónem. "Je tam už tři dny a tři noci."

"Jak může někomu trvat tři dny a tři noci napsat své overty a withholdy?" zeptala jsem se. "Jak mohl někdo udělat tolik špatných věcí?"

"Protože má napsat O/W na celé své časové stopě," odpověděla mi mírně podrážděná z mých otázek. "Musí napsat všechny své overty a witholdy během všech svých životů. To někdy pár dní trvá. Bude tam do té doby, dokud MAA neuzná, že je docela čistý. Ale stojí to za to, protože až odtamtud vyjde, bude z něho docela jiný člověk."

"No to nepochybně," pomyslela jsem si, zaražena touto praktikou. "Co jiné se asi ještě dělá ve jménu Etiky?" (Bylo mi souzeno jednoho dne zjistit odpověď i na tuto otázku. Ale k tomu se ještě dostaneme.)

Později jsem se Antonia zeptala na tuto zvláštní disciplinární proceduru.

"Ano," přikývl, "někdy musíš být na lidi opravdu tvrdá. Tech na člověka nepůsobí, pokud se neřídí etikou. Když je to nutné udělat, aby posbíral svou etiku, tak je to nutné udělat. Z dlouhodobého hlediska mu tím pomáháš. Až z té místnůstky vyjde, bude děkovat etickému komisaři, že mu pomohl posbírat svou etiku.

Tato odpověď mi musela stačit.

Kdykoli jsem pak šla s něčím na ASHO, vždy jsem se koutkem oka podívala na dveře vzadu napravo a napadlo mne, zda za nimi právě někdo sedí a píše své O/W.

Čas od času si mne Aileen vyžádala ze studovny, abych šla pomoci připravit oběd nebo večeři pro zhruba padesát lidí, kteří jedli v domě na Burlington Street. Tato zkušenost mně, bohužel, mnohokrát v budoucnosti připravila o chuť k jídlu. Jedním z mých úkolů bylo třeba cedit mléko, aby v něm nebyly larvy. Jindy jsem zpracovávala hromady hlávkového salátu plného červíků a snažila se zachránit dost použitelných kousků na salát.

Jednou mne Aileen zavolala do své pracovny a řekla: "Chci, aby jsi šla pomoci do jeslí. Mají nedostatek personálu."

Šla jsem tedy podle její instrukce asi dvacet bloků k malé budově bez oken na Franklinově ulici. Takže tady mají děti, pomyslela jsem si a náhle mně došlo, že jsem během těch několika týdnů v Scientologii neviděla žádné dítě, ačkoli jsem věděla, že mnozí staffáci jsou manželé. Prošla jsem oploceným dvorem a viděla pár tuctů batolat procházet se po zemi jen tak, v plenkách. Na dvoře nebyla tráva, jen několik velkých stromů uprostřed hlíny. Děti neměli žádné hračky. Hráli si navzájem nebo kreslili rukama obrázky do hlíny.

Přešla jsem ke dveřím na opačné straně budovy, kde byl malý modrobílý nápis "Cadet Org, Church of Scientology".

Pustili mne do budovy a když jsem se rozhlédla, přivítal mne pochmurný pohled. Stěny chodeb a pokojů byly čistě bílé. Na podlaze bylo špinavě šedé linoleum. Na stěnách nebyly obrazy ani jiné ozdoby. Přešla jsem po chodbě a nahlédla do dvou místností. Viděla jsem pár desítek dětí oblečených jen do plínek a triček. Většina z nich vypadala, že se už dávno nekoupali. Některé si nesli dětské láhve, ale většina se jen potulovala po chodbách nebo spala na holé podlaze. V pokojích nebyl nábytek ani tam nebyli žádné hračky, knihy, zkrátka normální známky a součásti dětství. V místnosti jsem cítila moč a slyšela mnoho plačtivých hlásků. Mladá dívka v uniformě Sea Orgu přišla a pozdravila mne. Byla jednou ze dvou členů personálu, který se o tyto děti staral.

"Kde mají hračky a knížky?" zeptala jsem se děvčete jménem Collen.

"Nemají," odpověděla bezvýrazným hlasem. "Děti mají nízké statistiky a nízké statistiky se nemohou odměňovat. To je technologie."

"Co potom celé ty dny dělají?" zeptala jsem se jí, když jsem si všimla zanedbaného stavu většiny dětí. Pocítila jsem instinktivní chuť sebrat co nejvíce z těch dětí a utíkat s nimi pryč.

"Dáváme na ně pozor. Hrají si na dvoře. Když mají jejich rodiče vysoké statistiky, mohou se na ně přijít po večeři na hodinu podívat."

"To tu i spí?" zeptala jsem se.

"Ano, většina." Ukázala mi pokoj na konci chodby. V pokoji byly řada postýlek, jedna vedle druhé, asi tucet v jednom pokoji. "Některé děti členů ze Sea Orgu zůstávají zde a některé posíláme na ranč v Mexiku, když jdou jejich rodiče na delší misi," vysvětlila mi.

"A to těm rodičům jejich děti nechybějí? Zeptala jsem se.

"Podívej," řekla mi přísně, "děti patří do druhé dynamiky. Třetí dynamika (skupinová) je důležitější než druhá. V scientologii máme pravidlo "Největší dobro pro největší počet dynamik". Hlavním cílem scientologie je vyklírovat planetu. Na to nezapomeň. Dokud děti nemohou pracovat pro skupinu, mají nízké statistiky a nemůžeme je tedy odměňovat. Mimo to Hubbard říká, že děti jsou jen thetani v malém těle. Mají stejnou zodpovědnost jako dospělí. Musíme do nich dostat etiku. Takže je neodměňujeme, dokud neprodukují."

Během toho mne vedla do zadní místnosti, kde byla malá ohrádka. V ohrádce bylo děvčátko s hroznými deformacemi. Měla groteskní tvář a pokroucené tělo. Jednu nohu měla kratší než druhou, ruce měla abnormálně krátké a špatně tvarované. "Toto je Lisa," oznámila mi Colleen. "Její matka je staffačka. Brala LSD během těhotenství." Sehla se přes okraj ohrádky a pohladila dítě po hlavičce. Očividně těžce dýchalo a mělo nejasné oči.

"Je slepá, ale slyší. Mluvíme na ni a nosíme ji na rukách. Ale nemyslím si, že bude dlouho žít." Coleen se natáhla, zdvihla to ubohé stvoření a podala mi ho. Zbytek dne jsem držela malou Lisu a procházela se s ní. Chodila jsem okolo a snažila se navázat kontakt i s dalšími dětmi. Tlačili se okolo mne a zoufale se dožadovali pozornosti.

Večer jsem šla domů ohromena šokem ze všeho, co jsem zažila. Od toho dne, kdykoli jsem dostala nějaké peníze z domova, nebo mi zbyly nějaké z mé ubohé výplaty v Sea Orgu, šla jsem do papírnictví na Alvarado Street a koupila jsem dětem z Cadet orgu laciná leporela a pastelky.

Za několik dní jsem se vrtátila do Cadet orgu na další babysitting (z ang. hlídání dětí, "bejbysiting") a dozvěděla jsem se, že malá Lisa před dvěma dny zemřela.

Dalším zajímavým zážitkem v scientologii byla má první výplata. V scientologii je metoda nazvaná "statistiky". Každý post v scientologii má přiděleno, jak bude počítat množství své vykonané práce. Například statistika etického komisaře je počet "cyklů" vyřešených za hodinu. Statistika "dopisového referenta", člověka který píše dopisy veřejnosti, je počet napsaných dopisů za hodinu. Statistika studenta je počet studijních bodů za hodinu (každá aktivita na scientologickém kurzu je ohodnocena určitým množství bodů). Scientologové zakreslují výsledky své práce, své hodnoty, každou hodinu, každý den a každý týden do grafu – statistiky, obvykle veřejně visící na jejich pracovišti. Každý čtvrtek do druhé hodiny po obědě musí odevzdat své týdenní hodnoty na oddělení "Inspekce a zprávy" (Inspection and Reports, zkráceně I&R). Potom každý dostane přidělen "etický stav – kondici" za tento týden. Každý stafák pak musí během následujícího týdne uplatnit vzorec pro příslušnou kondici, aby se dostal do vyššího stavu a zlepšil si statistiku. Teoreticky se očekává od každého scientologa, že každý týden zlepší svou statistiku oproti týdnu předcházejícímu. A pokud ne, dostane přidělenu "nižší kondici", kterou si musí "odpracovat" vykonáním ještě další práce navíc, někdy ponižující.

V pátek, po vyhodnocení všech kondic za týden, dostanou ti zaměstnanci, kteří nejsou v nízkých kondicích, své výplaty. Výplata se počítá takto: Nejprve se sečte hrubý příjem daného orgu za daný týden. Deset procent se ihned odečte na "celosvětové" náklady a putují do mezinárodní centrály. Potom se odečtou výdaje organizace za příslušný týden a teprve zbytek je určen na výplaty. Vyplácí se podle "jednotkového systému".

Každá práce, tedy každý post v scientologii, má přidělen určitý počet bodů, jednotek. Vedení dostává více bodů a práce podřízených jako např. telefonista, má bodů – jednotek méně. Čistý příjem orgu se tedy rozdělí mezi zaměstnance v poměru jednotek za každý post. A pokud můj post byl auditorka dianetiky ve výcviku (neoficiální post jako Aileenina pravá ruka se při výplatě nezapočítával), měla jsem minimální počet jednotek.

V pátek, den výplaty jsme se všichni seřadili za centrem a čekali na ředitele financí, až přijde s výplatami. Všimla jsem si, že kuchaři vyběhli přímo na parkoviště, aby se dostali k výplatě jako první. Očekávala jsem svou první scientologickou výplatu. Protože jsem už nějakou dobu byla bez peněz, měla jsem připravený seznam, co si koupím z první výplaty. Od zubní pasty až po pořádnou večeři v místní restauraci s několika kolegy.

Nakonec se objevil účetní s krabičkou plnou hnědých obálek. Po jednom vyvolával jména. Nedočkavě jsem čekala. Tvrdě jsem si odpracovala svůj první týden v Sea Orgu, průměrně šestnáct až osmnáct hodin denně celých sedm dní v týdnu, v sobotu dvě a půl hodiny "osobní volno". Když nakonec vyvolal mé jméno, natáhla jsem se pro obálku. Otevřela jsem ji a našla výplatní pásku a peníze v hodnotě přesně dva dolary a jedenáct centů. Podívala jsem se nevěřícně. Že by se někde stala chyba? Zašla jsem za účetním.

"Dostala jsem jen dva dolary a jedenáct centů," upozornila jsem uniformovaného zaměstnance. Vzal si výplatní pásku a díval se na čísla. "Ano, takto to je správně," ubezpečil mne. "Byl to dlouhý týden. Ale podle vašich jednotek je to správná výplata. Příští týden bude možná lepší." Vrátil mi pásku.

Odešla jsem zkleslá. Mé plány o nákupech a večeři s přáteli zapadly spolu se sluncem. Podívala jsem se na bufet. Vešla jsem, vybrala si sendvič a plechovku sodovky. "Dva dolary," natáhl ke mně ruku majitel občerstvení. Tak fajn, pomyslela jsem si, když jsem mu je podávala. Toto byla má výplata.

Během následujících let, co jsem pracovala v scietnologii, byla má největší výplata jedenáct dolarů a dvacet centů. "A jak to zvládáte?" zeptala jsem se jedné dívky. Podívala se na mne a zasmála se. "Některé z nás pracují jako tanečnice nahoře bez," řekla mi. "V noci, po práci. To je jediný způsob, jak vyžít s takovouto výplatou."

Uvědomila jsem si, že mám mírnou nadváhu. Vzdychla jsem si. Bude se muset najít nějaký jiný způsob, jak ekonomicky přežít. Na chvilku mne napadlo, že půjdu k telefonu a poprosím otce. Možná by mi mohl zvýšit to malé kapesné, co mi posílá jako "pomoc při studiu".

Během následujících týdnů jsem občas dostala od táty menší šek , který jsem si nechala vyplatit v pokladně. S touto malou výpomocí jsem si občas mohla dovolit zajít na večeři do restaurace za L.A. orgem s vedoucími a lépe placenými kolegy. Vždy jsem si ráda vychutnala přátelskou atmosféru a luxus večeře mimo ubytovnu.

Na stěně jídelny byl malý černobílý televizor. Obvykle jsme přišli na večeři pár minut po šesté, když se začínal vysílat nový sci-fi program Star Trek (Hvězdné války). Brzy jsem ale zjistila, že scientologové vidí tento program z docela jiné perspektivy než "černé huby" (wogs).

"Je to jen starý příběh z vesmíru," bavil se jeden kolega, když jsme sledovali seriál. "Oni to nevědí, ale ve skutečnosti prochází svou časovou stopu (time track)." Chtěl tím říci, že události ve filmu se opravdu kdysi dávno odehráli. Autoři Star Traku si jen "vzpomínali" na události ze své dávné minulosti. Na věci, které nám byly známé. Pro scientologa měl tento program speciální význam. Pro nás to bylo dějepisné vysílání.

Dny v Sea Orgu se změnily v týdny. Přišly vánoce, a zase odešly. Byl to zvláštní zážitek trávit tyto tradičně zimní svátky v teplém počasí. Zjistila jsem, že pro scientology jsou vánoce jen pracovním dnem jako každý jiný. Jako křesťanský svátek měli jen symbolickou hodnotu. Měli jsme speciální večeři v kantýně Celebrity centra. Na stole bylo pár kousků sýra, které nám údajně expresně poslal Hubbard, aby nám poděkoval za oddanost a věrnost ve službě. Cítila jsem se poctěna.

Po večeři jsme se vrátili na kurz. Zbytek dne byl jen dalším dnem v Sea Orgu.

Jednoho dne, krátce po vánocích, požádala Aileen supervizorku, aby mne omluvila z kurzu. Šla jsem s ní do její kanceláře. Seděla tam známá postava.

"Tati!" vykřikla jsem překvapeně. "Co tu děláš?" Odměřeně mi potřásl rukou. V naší rodině se city nedávali najevo. Je tu na služební cestě, vysvětlil mi, a tak se rozhodl přijít a podívat se na mou "školu". Viděla jsem, že má s sebou svůj kufřík.

"Tak co, líbí se ti tu?" ptala jsem se ho zvědavě.

"Lidé jsou tu přátelští," řekl a nejistě se podíval na Aileen. "Doufal jsem, že tě mohu vzít na večeři."

Podívala jsem se na Aileen. "Samozřejmě, zlato. Jdi s tátou a dobře se bavte. Zařídím ti volno na kurzu."

Vzala jsem otce do jídelny. O jiném místě na jídlo jsem nevěděla. Vypadal znepokojeně.

"Tvá matka a já jsme se dočetli něco o scientologii," řekl mi. Vyndal z kufříku několik novinových výstřižků. "Tady. Chci, aby sis to přečetla."

Zdvihla jsem jeden z výstřižků. Byl z magazínu TIME. Autor měl očividně předsudky vůči scientologii. V tomto článku nazýval scientologii sektou (anglicky cult).

"Scientologie není žádná sekta," poučila jsem otce. "Je to jen skupina lidí, kteří se snaží změnit svět. Tento autor očividně nemluvil s nikým v scientologii, jinak by nic takového nenapsal." Vrátila jsem mu článek.

"Jsou tu i jiné články," podal mi pár dalších výstřižků. Podívala jsem se na ně. Orientace autorů byla jasná.

"Tati, to všechno je entheta," řekla jsem mu a vzpomínala, co nás Hubbard na jedné ze svých nahrávek učil o tomto druhu žurnalistiky. "To znamená, že je to proti theta, proti dobru. Takovéto věci bychom neměli číst," řekla jsem mu chladně a odsunula články na okraj stolu.

"No jen si jich pár přečti," hádal se se mnou.

"Nepotřebuji je číst. Vím, o čem píší i bez toho, abych je četla. To všechno píše utlačovatelský (supresivní) tisk. Autoři jsou za takovéto články placeni majiteli novin. Chtějí zničit Scientologii, protože je úspěšná. V této zemi jsou soukromé zájmy, kterým rozvoj Scientologie nevyhovuje. Je to pro ně hrozba, protože chtějí držet lidi v otroctví a Scientologie je osvobozuje." Z mých úst vycházeli fráze, které jsem slyšela na páskách Hubbardových nahrávek.

"Jsi v nebezpečné sektě," hádal se se mnou můj otec. "Chceme, aby jsi vypadla z tohoto blázince a šla domů. Proto jsem tady. Mám tě vzít a odvézt domů."

Podívala jsem se na svého otce nevěřícně. Začínal mluvit jako Supresor (utlačovatel). V hlavě se mi začala rodit velmi nepříjemná myšlenka. Může být můj vlastní otec SP?

"Co na to říká máma?" zeptala jsem se ho.

"Úplně se mnou souhlasí. Oba chceme, aby jsi šla domů. Můžeš se vrátit na univerzitu. Když se vrátíš teď, ještě stihneš zápis do letního semestru." Podíval se na mne s nadějí.

"Ale já se nechci vrátit. Nechci se vrtátit do školy. Patřím sem. Mám tu práci. Pomáhám vyklírovat tuto planetu. Na celé této planetě není nic důležitějšího než Scientologie. Tito autoři se o Scientologii mýlí. Scientologie je jediná naděje, kterou máme na této planetě." Začala jsem být zoufalá. Může mne snad můj otec donutit letět s ním zpátky?

"Ne, mýlíš se," řekl můj otec a začínal se zlobit. "Tato Scientologie je jeden velký nesmysl. Jsi v sektě. A já tě vezmu domů. Chci, aby jsi si sbalila věci a odjela se mnou. Mám pro tebe lístek do Michiganu," a vytáhl z kapsy letenku. Bylo na ní mé jméno.

Začala jsem plakat. "Tati, já s tebou nechci jít. Je mi jedno, co si myslíš o Scientologii, ty tomu prostě nerozumíš. A nemůžeš mi už přikazovat, co mám dělat. Je mi osmnáct let. Scientologie je můj život. Podepsala jsem tu smlouvu a neodejdu."

"Jakou smlouvu?" zeptal se podezřívavě.

"Smlouvu se Sea Orgem. Podepsala jsem smlouvu, že budu pracovat v Sea Orgu miliardu let. Vyklírujeme spolu planetu. Potom budeme klírovat jiné planety ve vesmíru. Scientologie je naše první šance být svobodní za miliony let. A já to nechci pokazit. Tam, ve světě, není nic, co bych chtěla dělat. Jak bych se mohla vrátit do hudební školy, když mám tady šanci udělat něco opravdu důležitého?"

Podíval se na mne se směsí rozčilení a nedůvěry. "Jak ti to mám vysvětlit, co čeho jsi se ve skutečnosti dostala?" ptal se mne. "Ty to nevidíš, jaké absurdnosti mi tu vyprávíš? Smlouva na miliardu roků? Vyklírovat planetu? To jsou nesmysly. Musíš se uklidnit." Teď zněl opravdu nahněvaně.

"Tati, nevrátím se s tebou. Mohu s tebou povečeřet a pobavit se, ale nevrátím se s tebou do Michiganu. A ty mne k tomu nemůžeš donutit." Nemínila jsem se vzdát.

Bezmocně se díval z okna. Potom se ke mně otočil a začal mluvit jemnějším, ne už tak rozlobeným hlasem.

"Podívej, vím, že jsme v naší rodině nedávali příliš najevo velké city. Ale víš, že tě máme rádi. Záleží nám na tobě. Proč si myslíš, že jsem za tebou přijel takovou dálku? Všem nám na tobě záleží. Chybíš i tvému bratru a sestře. Všichni tě chceme zpátky doma."

"A co uděláte, když se nevrátím?" zeptala jsem se.

"Pokusíme se tě nějak dostat zpátky. V rámci zákona. Budeme bojovat. Zažalujeme tuto sektu, když to bude potřeba. Nenecháme si tě vzít nějakými vypatlanci," vyhrožoval.

Teď už jsem znala celou pravdu. Můj otec byl SP. Hubbard to řekl jasně. Na kurzu jsem četla všechny jeho poučky o supresorech. Základním zločinem supresora bylo napadat Scientologii, jedinou sílu dobra a rozumu na této planetě.

O tom všem jsem četla v Etice. Supresoři se nazývali také "antisociální osobnosti" nebo "anti-scientologové". "Určité charakteristiky a duševní sklony způsobují, že zhruba 20% lidí násilně vzdoruje jakékoli pokrokové aktivitě nebo skupině," napsal Hubbard. Říkal, že takovíto lidé způsobují nespočetné problémy pokrokovým skupinám jako je Scientologie. "Antisociální osobnost podporuje jen destruktivní skupiny a útočí na všechny konstruktivní a pokrokové skupiny." Samozřejmě, pomyslela jsem si. Můj otec pracuje ve státní sféře. Podle Hubbarda je vláda naprosto supresivní. Poslouchala jsem nahrávky, kde nám říkal o supresivních úřadech v rámci federální vlády: IRS, FDA, FBI, Národní ústav duševního zdraví. (IRS = americký daňový úřad, FDA = americký úřad pro potraviny a léky, FBI = úřad pro vyšetřování). Vláda, vysvětloval Hubbard, je supresivní organizace, která ovládá tuto zemi. Ale skutečnou pravdou je, že za touto vládou je ještě další neviditelná vláda, o které většina lidí neví. Je to tajná skupina dvanácti extrémně mocných lidí, kteří ovládají veškerou moc na světě. Jsou propojeni hlavně na Světovou zdravotnickou organizaci v Evropě. To oni tahají za provázky, na kterých tancuje tato země. A lidé, kteří pracují ve státní sféře, jako můj otec, jsou jen menší supresoři, které tato práce přitahuje, protože je v souladu s jejich skutečnou zlou povahou, kterou jen navenek skrývají.

Dívala jsem se na svého otce s úžasem. Oči se mi doširoka otevřely. Teď jsem už chápala, proč bylo v naší rodině tolik problémů. Můj otec byl, jak říká Hubbard, "zcela jasný SP".

"Podívej se, domů se nevrátím. A nechci, aby jsi dělal Scientologii nějaké problémy. To by nám oběma jen uškodilo." Podívala jsem se na něj chladně. Vstala jsem od stolu. "Jdu zpět do centra, nemohu tu s tebou zůstat. Mrzí mne, že jsi sem jel nadarmo, ale dělal jsi to na základě svého svobodného rozhodnutí a já na tom nenesu žádnou zodpovědnost (další scientologické fráze)."

Vyšla jsem ven bez jediného ohlédnutí.

Běžela jsem zpátky do centra a vběhla do Aileeniny kanceláře. "Aileen, můj otec hrozil, že bude žalovat Scientologii. Říkal, že to je sekta. Chtěl, abych se vrátila domů," řekla jsem viditelně nervózní.

Starostlivě se na mne podívala. "Proč? Co se stalo? Řekni mi přesně, co se stalo a co řekl."

Popsala jsem jí celou událost. Vypadala znepokojeně.

"Obávám se, že o tom musím napsat uvědomovací hlášení (knowledge report). "Vypadá to tak, že by tvůj otec mohl být pro nás zdrojem problémů. Budeš si to muset vyřešit na Etice. A obávám se, že do té doby se nemůžeš vrátit na kurz. První věc, co musíš udělat je jít a oznámit vše, co se stalo, MAA."

Vytáhla z horního šuplíku směrovací formulář (routing form). Nahoře bylo napsáno "Směrovací formulář pro Etiku".

O pár minut později jsem seděla na židli proti mladistvému etickému komisaři a vyprávěla mu stejný příběh, jako před chvilkou slyšela Aileen.

"Chtěl bych ti oznámit, že tvůj otec je supresor," podíval se na mne přes stůl, jakobych byla nakažena smrtícím virem, "a směrnice ohledně supresorů je velmi jasná." Podal mi směrnici (policy letter) od Hubbarda. Přečetla jsem si ji pozorně. Hubbardova směrnice říkala, že postup proti supresorům je buď "zvládnout je" nebo "se oddělit".

"Co to znamená?" zeptala jsem se chlapce naproti mně. Aha, špatná otázka. "Kterému slovu jsi nerozuměla? Podíval se na mne bezvýrazným pohledem.

"Rozumím všem slovům. Jen mi není jasné, co mám dělat," řekla jsem.

"Velmi jednoduše. Buď zvládneš svého otce – to znamená, že ho dostaneš do pozice, kdy bude souhlasit s tvým pobytem v Sea Orgu – nebo se od něho oddělíš. Musíš mu poslat oddělovací dopis."

"Oddělovací dopis?" Znělo to hrozivě.

"Ano. Mohu ti s ním pomoci. Oznámíš mu, že si s ním nepřeješ žádný další kontakt, ani se zbytkem své rodiny; nyní ani v budoucnu. Tak se formálně oddělíš od své supresivní rodiny. Dokud nevyřešíš situaci jedním nebo druhým způsobem, nemůžeš pokračovat v kurzu. To říkají směrnice. Na rozhodnutí ti dávám dvacet čtyři hodin. Oznámíš mi ho zítra touto dobou." Uvědomila jsem si, že směrnice jsou černo-bílé. Jako vše ostatní v Scientologii. Nebylo tam místo na pocity. Ne, že by mi ten nedostatek emocí, se kterým se v Scientologii podobné situace zvládali, nějak překážel. Prošla jsem už hodně TR 0 s drážděním, abych ohledně této situace něco cítila. Ale říci svým rodičům, navždy sbohem ... Mé nitro se při té představě třáslo. Ale věřila jsem směrnicím. Už jsem byla naučena, že co řekne Hubbard, musí být pravda. Věděla jsem, že Hubbardovo řešení bude vždy to nejlepší a nejrozumnější. Protože on byl "Zdroj". Za těch pár krátkých týdnů stihl Hubbard obsadit všechno místo v mé hlavě vyhrazené pro otce. Věřila jsem, že mne miluje více než můj vlastní otec. On byl otcem nás všech.

Vrátila jsem se na ubytovnu, protože jsem až do vyřešení problému nemohla jít na kurz. Pomyslela jsem na otce. Za několik hodin už bude doma, napadlo mne. Zavolám mu a možná bude rozumnější. Možná ho "zvládnu".

Ale v mé mysli už rozhodnutí padlo dávno . Můj otec si oblékl barvy nepřítele. Už jsem na něj nemyslela jako na otce. Celé ty roky, uvažovala jsem, jsem žila s SP a nevěděla jsem o tom. To vysvětlovalo naše rodinné konflikty. A když si moje máma vzala SP, byla podle definice (scientologické) "PTS", potenciální zdroj problémů (potential trouble source). A nyní oba ohrožovali mou kariéru v Scientologii.

Když se nerozhodnou stáhnout, pomyslela jsem si, budu se muset oddělit. Musím se vrátit na kurz. Mé statistiky za tento týden jsou už stejně v háji, pomyslela jsem si znechuceně a uvažovala jsem, jaký etický stav asi za tento týden dostanu.

Lehla jsem si na postel a vzpomínala na ty roky s mým otcem. Vzpomínala jsem si na dvanáct charakteristik , které Hubbard uváděl v knize "Základy scientologické etiky" jako typické pro SP.

"1. On nebo ona silně zevšeobecňuje." Ano, pomyslela jsem si, můj otec stále říká "oni udělali toto" a "oni udělali tamto".

"2. Taková osoba se specializuje hlavně na špatné zprávy, kritické nebo nepřátelské poznámky, znehodnocování a všeobecné utlačování." Přesně tak, pomyslela jsem si. Můj otec měl rozhodně sklon být kritický. Vzpomněla jsem si na všechny ty chvíle, kdy přišel domů a hudral na své kolegy a kritizoval, co udělali během dne.

"3. Když antisociální osobnost předává zprávy nebo novinky, překrucuje je k horšímu." Opět jsem si vzpomněla na chvíle, kdy můj otec vyprávěl nelichotivé příběhy o "těch imbecilech", se kterými pracuje.

"4. Nepůsobí na ni léčení ani psychoterapie, ani se nenapraví." Vzpomněla jsem si, že se máma jednou pokoušela dostat otce do manželské poradny, ale on odmítl.

"5. V okolí takovéto osoby najdeme ustrašené nebo nemocné příbuzné, spolupracovníky či přátele, kteří , pokud ještě nebyli dohnáni do takového stavu, aby byli skutečně duševně nemocnými, mají ochromené chování, selhávají a nejsou v životě úspěšní." Moje máma je stále nemocná, vzpomněla jsem si a já také. A sestra má každou chvíli problémy ve škole.

Dále jsem to už nepotřebovala číst. V mé mysli nebylo pochybností, můj otec byl SP. A nyní se snažil nedovolit mi pomoci Scientologii vyklírovat planetu. Začala jsem se zlobit. Nedovolím mu, aby mi toto udělal, pomyslela jsem si. Zavedu etiku do své rodiny. A pokud se musím oddělit, tak udělám i to.

Čekala jsem a hodiny plynuly. Čekala jsem na telefonát. Nakonec jsem šla do nedalekého obchodu a zavolala. Matka zdvihla telefon. Zněla vesele: "Ahoj, zlatíčko. Právě jsme na tebe mysleli."

"Je tam otec?" zeptala jsem se chladně. Věděla jsem, proti čemu jdu. Máma neměla tušení, v jaké situaci se nachází, že je PTS vedle smrtelně nebezpečného SP.

"Ano, právě přijel. Tak mne mrzí, že si se s ním nevrátila. Ale chci ti říci, že tě všichni máme rádi a že na tebe vždy budeme čekat."

"Mohla bych hovořit s otcem?"

Zdvihl sluchátko. "Margery, bez boje se tě nevzdáme. Řekni scientologům, že se jim ozve můj právník. Ty jejich nesmysly já snášet nebudu."

"OK, tati. Mrzí mne, že to tak cítíš. Pozdravuj ode mne mámu," řekla jsem a rychle položila.

A už není cesty zpět, pomyslela jsem si. Vrátila jsem se na ubytovnu a strávila bezesnou noc převalováním z boku na bok, ve spánku mne pronásledovali noční můry s mým otcem. V jednom snu měl pušku, stál před centrem a přes okna na nás střílel.

Následující ráno jsem šla přímo do centra za etickým komisařem.

"Musím se oddělit od rodiny," řekla jsem chladně. "Není šance, že by se s mým otcem dalo rozumně dohodnout. Vzhledem k Scientologii je jako šílený. Hubbard měl pravdu o SP. Nenávidí nás za to, že se snažíme zachránit planetu."

"Tak co mám dělat?" podívala jsem se na mladistvého komisaře.

"Musíš napsat toto," řekla a podal mi čistý list papíru a pero. Začal diktovat: "Oznamuji vám, že se od vás tímto odděluji." Zpomalil podle mého tempa, jakým jsem psala. "Nepřeji si mít s vámi nadále jakýkoli kontakt, nikdy a za žádných okolností. Toto rozhodnutí je neodvolatelné." Psala jsem přesně, co mi diktoval.

"Teď to podepiš," přikázal mi. Potom mi podal obálku. "Napiš adresu a my to za tebe odešleme."

Napsala jsem adresu.

"To je všechno," řekl stručně. "Dám ti formulář na návrat do kurzu. Musíš se snažit, aby jsi si zlepšila statistiku.

"To vím," odpověděla jsem. "Ale zvládnu to. Do čtvrtku jsou ještě tři dny." Vrátila jsem se do učebny. A je to, pomyslela jsem si. Zkusila jsem si představit skutečnost, že své rodiče už nikdy neuvidím, ani jim nenapíši. Připadalo mi to jaksi neskutečné. Ještě na podzim jsem si nedokázala představit život bez táty a mámy.

"No, myslím, že jsem se právě osamostatnila," řekla jsem si. "Vím, že jsem se zachovala správně. Jen bych byla ráda, kdybych z toho neměla takový špatný pocit."

Na okamžik mi hlavou proletěla představa, jak vybíhám na ulici do obchodu, volám tátovi a prosím ho, aby mi poslal letenku domů, do Michiganu.

Ale tu myšlenku jsem v mysli rychle potlačila. "Rodina," řekla jsem si, "je jen druhá dynamika. Sea Org je třetí." Potom jsem si zopakovala frázi, kterou mi bylo souzeno slyšet v následujících letech ještě mnohokrát. "Největší dobro pro největší počet dynamik," pomyslela jsem si. "Scientologie musí přežít. Moje rodinné vztahy nejsou důležité. Důležité je vyklírovat planetu."

Už na ně nebudu myslet, řekla jsem si, když jsem se blížila k centru. Už to není moje rodina. Scientologie je má rodina. A toto je můj pravý domov.

Do učebny jsem vešla odhodlaně. Byla jsem rozhodnuta, více než kdykoli předtím, uspět v Scientologii.

Na svou rodinu jsem potom dlouho nemyslela. Četla jsem dopisy od mámy, které pravidelně chodily do centra, ale házela jsem je do koše a nic jsem při tom necítila.

Prošla jsem prvním iniciačním rituálem.

Teď jsem už byla skutečná scientoložka.

*

Scientologické výrazy:

ADVANCE ORG Advance Organization = Pokročilá organizace, dále zkráceně jen "AO", čti anglicky "ej ou" nebo česky "á ó". Pokročilý org pro dodávání vyšších stupňů v Scientologii. Vyžadaje vyšší vzdělání personálu a i ceny jsou "pokročilé".

OT-čka scientologové na OT úrovních; nejprve se musí stát Clerem (předtím jsou preklírem - preclear), pak se stanou Clearem a dále se nazývají "preOT", což znamená, že směřují k úplnému stavu Operujícího thetana.

O/W, OWERTY A WITHHOLDY toto jsou v podstatě v Scientologii hříhy. Overt (anglicky: zjevný) je škodlivý čin, který někdo spáchal a neměl ho dělat nebo je to něco, co měl udělat a neudělal to. A withhold (anglicky: odepřít, odmítnout) je overt, který jsem spáchal, ale nikdo o něm neví a já ho tajím. Např. odřu někomu auto při parkování u supermarketu. To je overt. Ale počkám až majitel přijde, přiznám se k tomu a domluvím se s ním na náhradě škody. Toto je overt + jeho náprava. Ale pokud bych ujel, stává se z tohoto overtu withhold - snažím se utajit, že jsem to způsobil já. Withhold je nejhorší, když se dostane do fáze "téměř odhalený withold" a to je situace, kdy nevím, zda mne při tom nešťasném parkování náhodou někdo neviděl, kdo by si třeba zapamatoval mou značku a řekl ji poškozenému majiteli auta. Pak je člověk v určitém stresu, napětí, je na pochybách, zda se na to přijde nebo ne. Úleva přijde až když to "praskne" nebo si situaci uvědomí a napraví ji.

TECH zkratka anglického "technology" nebo "technique". I v Čechách se používá výraz "technologie", který zahrnuje Hubbardovo učení. Je to posun od české definice, která říká, že technologie je "nauka zabývající se průmyslovou výrobou, výrobní postup" respektive "nauka o způsobech zpracování materiálu na určitý výrobek; výrobní postup při tomto zpracování. Scientologická definice říká, že technologie je "soubor znalostí a postupů používaných k přeměně něčeho v něco jiné". Toto je častý výraz scientologů: "Používej tech!", "Naše tech je nejlepší.", "Jedině scientologická technologie ...", "Technologie studia.", atd.

CADET ORG, CHURCH OF SCIENTOLOGY Org pro kadety, Scientologická církev. V angličtině "cadet" znamená někdo, kdo je trénován, aby se stal důstojníkem v nějaké organizaci typu armáda, policie, námořnictvo, ... v našem případě to bude asi Sea Org; někdy "cadet" znamená také nejmladší syn

NÍZKÉ STATISTIKY statistiky: scientologové měří každou práci jak posedlí. Hodnoty své práce – např. počet prodaných knih, uvařených obědů, vytrénovaných studentů, ... - pak zakreslují do grafů, statistik; tady to znamená, že děti nepracují a tudíž jejich pomyslné grafy, statistiky by nevykazovaly žádné hodnoty, byly by dole u nuly, byly by nízké. A podle Tech se nízké statistiky nemají odměňovat, výsledkem by totiž byly zase prý jen nízké statistiky. Toto pravidlo v určitých případech může fungovat, ale jako absolutní metodu pro výchovu dětí. To snad ne?!?!?

STAFFAČKA staff je anglický výraz pro personál, nicméně se mezi českými scientology užívá počeštěný anglický výraz; staff = personál; stafák, staffačka = člen personálu, staff mítink = schůze, porada; být na staffu = být členem personálu; ...; v českých výrazech se na počet "f" nehledí

CYKLUS je ukončený případ, akce, něco co je vyřešeno až do konce z hlediska daného postu či věci. V Scientologii se můžete potkat i s pojmem "nedokončený cyklus" a to znamená, že jsem něco začal, ale ještě jsem to neskončil. Např. mám odevzdat knihu jízd, ale ještě jsem tam nezapsal minulý týden = nedokončený cyklus. Lze říci, že to je rozdělaná práce. Scientologové věří, že cyklus začíná již ve formě myšlenky, nápadu a tudíž pokud mne napadlo, že by bylo dobré na dvorku zasadit strom a ještě jsem ho nekoupil a nezasadil, tak mám "nedokončený cyklus". A každý nedokončený cyklus poutá určitou část lidské pozornosti a toto může být jednou z příčin stresu a přepracovanosti.

ETICKÝ STAV, KONDICE viz kapitola 5, Zrada, Zmatek, Nebezpečí, Nadbytek, ...

JEDNOTKOVÝ SYSTÉM V současné době se stále používá tento systém jednotek, ale ještě do něj vstupují dva další faktory. Jednak jaký stupeň vzdělání člověk v Scientologii dosáhl – levá strana Mostu – a pak jeho aktuální statistika za příslušný týden, tj zda roste, klesá a případně jak, zůstává stejná, ... tedy v jaké kondici pracovník je. Podle kondice je přidělen koeficient, kterým se základní počet bodů (tj body za post a body za dosažené vzdělání) násobí. Pak se už jen sečtou všechny body všech staffáků, vypočte se hodnota jednoho bodu a ta se vynásobí počtem bodů jednotlivého pracovníka. A to je jeho výplata. Častokrát hrubá, protože většina staffáků není (nebyla) zaměstnancem, ale pracují jen na "živnosťák".

ČERNÁ HUBA, WOG černé huby, v originálu "wogs", znamená v angličtině urážlivý výraz pro ne-bílé lidi; někdy se uvádí, že je to zkratka pro "westernized oriental gentleman" = západ kopírující orientálec; ale pravděpodobně je to zkrácenina od "golliwog" = strašák, bubák.
Scientologové definují slovo wog takto: worthy Oriental gentleman = džentlmen vhodný do Orientu. Obyčejný semletý humanoid zahradní odrůdy (Common ordinary run-of-the-mill garden-variety humanoid). A pokračuji: "wog" je někdo, kdo to ještě vůbec nezkusil. Možná by tento výraz šel přirovnat i k Potterovskému "mudlové". To má ale spíše pohádkový nádech a chybí tam to nadřazené opovržení scientologů těmi, kteří Scientologii nevěnují žádnou pozornost. Proto budeme používat výraz "černé huby", kde je opovržení dostatečně cítit.

SUPRESOR, SP zkratka od Supresive Person = utlačovatelská osoba, osobnost; někdy označováno také jako "travič studní". Jako SP scientologové prohlašují i své "třídní" nepřátele (psychology a psychiatry, v podstatě všechny novináře, bývalé členy sekty, kteří promlouvají o praktikách unvitř scientologie) a třeba i své partnery či rodiče, když jim říkají, že Scientologie je sekta a měli by z ní odejít.

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.