www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: zážitky bývalé členky scientologické sekty

Kapitola 7:
Datum události
je 520 let před kristem

 

"Slečno Wakefieldová."

Trhla jsem s sebou. Zdvihla jsem oči od materiálu, do kterého jsem se předtím ponořila a uviděla jsem, jak u mne stojí supervizorka kurzu. Vedle ní stálo štíhlé děvče s hustými rudými vlasy.

"Toto je Kim. Hledá si PC (preklíra). Podívala jsem se do tvých papírů a jsi připravena na dianetický auditing."

"Super!" Byla jsem nedočkavá, kdy už vyrazím na cestu ke Clearům. Součástí studia kurzu Dianetiky bylo mimo auditování ostatních (na dokončení kurzu se vyžadovalo dokončit 3 úspěšná sezení) i absolvování auditingu od jiných studentů. Toto byla má příležitost! Přešli jsme několik ulic k bytu Kim a cestou jsme prohodili pár slov.

V bytě už měla Kim e-metr připravený na stole v obýváku.

"Posaď se," vybídla mne Kim. Sedla si a začala připravovat e-metr na sezení.

"Vezmi plechovky, prosím," přikázala a dále připravovala e-metr.

"Nejprve zkontrolujeme tvé rudimenty." oznámila mi. Podívala jsem se na ni nechápavě.

"Tady máš," podala mi scientologický slovník.

"Rudiment," četla jsem, "se používá na to, abychom dostali preklíra do stavu, kdy může být v tomto sezení auditován." Slovník dále vysvětloval, že rudimenty se skládají z ARK zlomů, PTP nebo W/H.

Vzdychla jsem si. "Proč je to tak," postěžovala jsem si, "že vždy, když si přečtu nějakou definici, jsem z ní ještě více zmatená?"

"Které slovo jsi nepochopila?" zeptala se mne Kim trpělivě.

"ARK zlomy." Začala jsem to hledat ve slovníku, nemusela mi to říkat. "ARK. Slovo vytvořené z počátečních písmen slov Afinita, Realita a Komunikace, které dohromady vytváří porozumění. Vyslovuje se tak, že postupně vyslovíme písmena A-R-K.

"A nyní si najdi ARK zlom," navrhla Kim.

Na další straně bylo: "ARK zlom. Náhlý pokles nebo výpadek afinity, reality nebo komunikace jednotlivce s někým nebo něčím.

"Mám takový pocit," přemýšlela jsem nahlas, "podle toho, co jsem slyšela v centru, když se lidé bavili, že ARK zlom znamená, že tě někdo rozčiluje.

"Přesně. Když jsi s někým v ARK, cítíš vůči němu silnou afinitu, jinými slovy, máš ho velmi ráda. Silně s ním sdílíš realitu, protože se oba shodnete v mnohém ohledně většiny věcí. A dokážeš dobře komunikovat, protože máte vzájemnou afinitu a realitu.

"Podívej, představ si ARK jako vždy rovnostranný trojúhelník, jehož vrcholy jsou afinita, realita a komunikace. Všechny tři dohromady znamenají porozumění. Ale pokud něco ovlivní jeden z vrcholů trojúhelníku, zasáhne to i zbývající dva vrcholy."

"Takže," začínala jsem chápat, "když se s někým na něčem neshodneš, takže se sníží část reality v tom trojúhelníku, potom bude mezi vámi méně afinity a bude těžší komunikovat."

"Přesně tak," řekla Kim. "A výsledkem bude celkově menší porozumění mezi vámi. Přesně tak to funguje."

"A kdyby jsi se rozhodla, že se už s někým nebudeš bavit, tak by jsi měla také méně afinity a měli byste i méně vzájemné reality. A když by jsi měla k někomu méně afinity, měli byste méně komunikace a vzájemné reality. OK, myslím, že tomu rozumím!" cítila jsem se vítězně.

"A která další slova z definice jsi ještě nepochopila?" zeptala se Kim.

"Aha," vrátila jsem se k definici. "PTP." Nalistovala jsem P ve slovníku.

Problém v přítomnosti (Present Time Problém). Zvláštní problém, který nyní existuje ve fyzikálním vesmíru, na který se soustřeďuje pozornost PC (preklíra).

Podívala jsem se na Kim. "Takže jednoduše problém, něco, co se právě nyní děje v mém životě?"

"Správně," odpověděla Kim. "To je celé. A jak si na tom s W/H? (Vyslovila to "withhold", čti "vizhold")

"Právě této otázky jsem se obávala," zasmála jsem se a nalistoval W.

Withhold. Withhold je něco, co PC udělal, ale nemluví o tom; nevyslovený, neoznámený přestupek proti morálnímu kodexu.

"Jinými slovy," parafrázovala jsem, "něco špatného, co jsem udělala a nikomu jsem o tom neřekla. To je lehké! Můžeme začít auditovat?"

"Jasně, vyklírujeme tvoje rudimenty." Kim vzala propisku a začala psát na papír vedle e-metru.

"Máš ARK zlom?" upřela na mne pohled, který jsem už teď znala jako TR 0.

"Pokud chceš vědět, zda se na někoho zlobím, ne. Nezlobím se na nikoho. Každý je ke mně velmi milý," usmála jsem se na ni.

"To je čisté," řekla, když zkontrolovala e-metr.

"Takže, máš nějaký problém v přítomnosti?" podívala se znovu na měřák. "Ukazuje," podívala se na mne. "Máš právě teď v životě nějaký problém?"

"Ano, hlavně ten, že nemám žádné peníze. Ráda bych si koupila pár věcí, ale všechny peníze jsem utratila za kurz. Myslím, že bych mohla zavolat otci, ať mi pošle nějaké kapesné. To by problém vyřešilo," podívala jsem se na Kim.

"Čisté," řekla dívajíce se na ukazatel e-metru.

"Máš nějaký withhold? Dostala jsem velký read! Můžeš mi o tom něco říci?"

"Ano, vím přesně, co to je. Neřekla jsem svým rodičům, že jsem vstoupila do Sea Orgu. Zkrátka jsem nevěděla, jak jim to mám vysvětlit. Chápeš, jak oznámíš rodičům, že jsi právě uzavřela smlouvu na miliardu let s něčí soukromou armádou?" zasmála jsem se. Na chvilku jsem se zamyslela. "Možná bych jim mohla jen říci, že pracuji pro Celebrity Center a tu miliardu roků nechat být. Ale i tak by to nepochopili." Náhle jsem si uvědomila, jak velmi se mé myšlení za tento krátký týden změnilo. Na čem mi záleželo před týdnem, bylo něco docela jiného, na čem mi záleželo dnes.

Vzdychla jsem. "Jak se dá něco jako scientologie vysvětlit rodičům? A nebo, když už o tom hovoříme, jak ji vysvětlit komukoli jinému, kdo o ní nic neví? To je dost těžké vysvětlit."

"OK," odpověděla Kim a držela svá TR-ka. Věděla jsem, že podle TR-ek nemůže dělat nic jiného, než potvrdit to, co jsem řekla.

"Víš, chtěla bych ti říci, že jsi měla silný náboj u 'říci rodičům, že jsi se přidala k Sea Orgu'," podívala se Kim na e-metr. "Tvoje jehla plave. Můžeme začít s dianetikou."

"Jsem připravena!" podívala jsem se na ni vesele.

"OK, podle tvého posledního sezení, kterým byl dotykový asist s Antoniem, jsi si stěžovala na bolestivou migrénu. Spojují se ti s ní nějaké pocity?"

Nyní jsem už věděla, že podle dianetiky člověk může "procházet" jen skutečné pocity. "Bolestivá migréna" byla příliš složitý pojem na to, aby byla dianetickým prvkem. "Ano, ten pocit je bolest na temeni hlavy," odpověděla jsem. "OK, ano, tady e-metr silně ukazuje. Projdeme si prvek 'bolest na temeni hlavy'," oznámila Kim.

"Nyní najdi událost, která obsahuje "bolest na temeni hlavy", přikázala mi.

"Včera," poslechla jsem.

"V pořádku. Jak dlouho to trvalo?" zeptala se.

"Jen pár hodin. Přestalo to, když mi Antonio udělal dotykový asist."

"OK, jdi na začátek této události a řekni mi, až tam budeš," přišel další příkaz.

"Jsem tam," řekla jsem poslušně.

"Děkuji. Co tam vidíš?"

"Vidím, jak se ráno probouzím s bolestí hlavy," odpověděla jsem se zavřenýma očima a soustředěná na vzpomínku.

"V pořádku. Prohlédni si tuto událost až do konce a řekni mi, co se stalo."

"No, vstala jsem, osprchovala jsem se a šla do centra za Antoniem. Dal mi dotykový asist a bolest hlavy byla pryč," řekla jsem jí a představa v mé mysli byla živější a živější.

"Je tato událost nyní méně nebo více zřetelná?" zeptala se mne.

"Je jednoznačně zřetelnější," odpověděla jsem.

"V pořádku. Najdi nejranější událost obsahující bolest na temeni hlavy."

V mysli se mi vynořila další vzpomínka. "OK," řekla jsem se zavřenýma očima. "To bylo dávno."

"Kdy to bylo?" zeptala se Kim jemně.

"Bylo to když mi byly čtyři roky." Zvláštní, pomyslela jsem si, dokáži si ten obrázek představit tak jasně, jakoby se to stalo včera.

"OK. A jak dlouho to trvalo?"

"Pár hodin. Musela jsem mít na čele pár stehů," odpověděla jsem.

"Přejdi na začátek této události a řekni mi, až tam budeš."

"OK, jsem tam," obrázek byl stále živější.

"Prohlédni si tuto událost až do konce a řekni mi, co se stalo," přikázala mi jemně.

"Tak, byly mi čtyři roky a hrála jsem si s bratrem, když mne udeřil do hlavy dětskou lopatkou. Udeřil mne opravdu silně. Musela jsem mít na hlavě několik stehů." Dále jsem sledovala obrázek v mé mysli.

"Je ta událost nyní méně nebo více zřetelná?" zeptala jsem se.

"Myslím, že je zřetelnější. Vidím ji docela živě," odpověděla jsem jí. Oči jsem měla stále zavřené.

"V pořádku. Najdi dřívější událost obsahující bolest na temeni hlavy."

Dívala jsem se do temnoty. "Nic tam není," řekla jsem jí.

"OK," odpověděla. "Jen hledej. A když ti něco přijde na mysl, řekni mi to."

Dále jsem hleděla do temnoty. "Opravdu vůbec nic nevidím," řekla jsem jí čestně.

"V pořádku. Vraťme se k události s tvým bratrem. Je ta událost nyní méně nebo více zřetelná?" zeptala se.

"No, vidím ji stále docela živě," odpověděla jsem.

"Dobře, tak se dívej, zda ti něco nepřijde na mysl," zopakovala mi poslední povel.

"No, vidím jen černotu. Nevidím nic. Nic mi nepřichází na mysl," otevřela jsem oči a zamrkala na Kim.

"V pořádku," usmála se na mne. "Uděláme si pauzu a já si vyžádám od C/S další příkazy."

"Udělala jsem něco špatně?" Měla jsem pocit, že se věci nevyvíjejí tak, jak by měli.

"Ne," řekla Kim a začala si balit věci. "Někdy mají lidé problém nahlédnout poprvé do svých minulých životů. Možná budeš muset jít na přezkum (review)."

"Na přezkum?" zeptala jsem se.

"Ano, mají tam speciální nápravné procesy (remedies) pro lidi, kteří mají problém vidět do svým minulých životů. Ale to nepotrvá dlouho a potom si tě opět vyzvednu na sezení."

Přešli jsme do centra, tentokrát jsme se po cestě nebavily. Měla jsem nepříjemný pocit, že jsem udělala chybu a že se Kim ve mně zklamala, ačkoli neřekla nic, co by tento pocit mohlo vyvolat.

Zpátky na kurzu jsem otevřela studijní materiály, které jsem si tam nechala. Byla jsem právě na začátku poslední části kurzu, která se jmenovala Teorie Dianetiky. Byla tam na přečtení knížka s názvem Dianetika – vývoj vědy, od Hubbarda. V ní definoval některé základní dianetické pojmy.

"Analytická mysl," napsal, "funguje skoro jako počítač. Má barevné video, zvukové audio, pachové, hmatové a organické paměťové záznamy. Je schopna vyvolat jakýkoli vjem, včetně těch nejvšednějších, ze spánku i bdělého stavu od začátku života až po smrt."

Mysl, jak tvrdí, se ve skutečnosti dělí na paměťové banky, které se časem plní. Tyto banky "obsahují úplný barevný videozáznam celého lidského života. Každý vjem zaznamenaný během života je v těchto bankách."

Proč si tedy na všechno nevzpomínáme?

Odpovědí je podle Hubbarda existence reaktivní mysli, záznamu všech bolestivých zkušeností v životě. Každý obrázek v reaktivní mysli obsahuje bolest a/nebo bezvědomí. Tato mysl zabraňuje analytické mysli pracovat na plný výkon. Ale, jak říká, během auditingu se dá reaktivní mysl vymazat.

Vzpomínky v reaktivní mysli se podle dianetiky nazývají "engramy". Mohou být později v životě restimulovany událostmi podobného obsahu.

Například když dvouroční Mary povalí a do ramene kousne černý pes, tak když o třicet let později uvidí černého psa, restimuluje se záhadná bolest v jejím rameni.

Podle teorie Dianetiky, když osoba během auditingu najde spojení mezi bolestí v rameni a dávnou vzpomínkou, a dokáže tuto vzpomínku oživit, bolest pomine.

Podle Hubbarda má 90% všech chorob psychosomatickou podstatu a poddají se dianetickým technikám. Přinejmenším to slibuje Dianetika.

Na konci té knihy jsem našla pasáž, která mi už byla známa. "Úsilí člověka," psal Hubbard,

"... osvobodit člověka pomocí zotročení v sociálních a osobních aberacích bylo chybným výpočtem. Je to cesta, která nikam nevede. V minulých časech se toto zotročení aberacemi prolomilo jen při objevech nových zemí a kontaktech s novými rasami."

"Ale teď máme vědu, která ho prolomí a technologii, kterou můžeme použít."

"Nad námi jsou hvězdy. Pod námi jsou arzenály s atomovou bombou."

"Které z toho převáží?"

Další den jsem si začala číst Dianetiku – moderní vědu o duševním zdraví, od Hubbarda. Na vnitřní straně záložky jsem četla:

Dianetická terapie je nová věda, která funguje s neomylností fyziky v oblasti lidské mysli. DIANETIKA pomůže čtenáři odstranit všechny psychosomatické nemoci. DIANETIKA pomůže čtenáři dosáhnout o třetinu větší efektivitu než má v současnosti. DIANETIKA je nejvyspělejší a nejsrozumitelněji prezentovaná metoda psychoterapie a sebezdokonalování, jaká kdy byla objevena.

Psychosomatické nemoci jako artritida, migréna, vředy, alergie, astma, srdeční těžkosti (zhruba jedna třetina všech srdečních poruch je psychosomatická), tendonitida, burzitida, hysterická paralýzy, oční problémy, atd., vše reaguje na zákrok terapeuta bez jakýchkoli problémů.

V úvodu knihy slib pokračuje.

"Vytvoření Dianetiky je pro člověka milníkem porovnatelným s objevem ohně a překonávajícím vynálezy kola a luku."

"Dianetika (z řeckého dianoua = myšlenka) je věda o mysli. O mnoho jednodušší než fyzika nebo chemie, ale stejně přesná ve svých axiomech a s výrazně vyšším rozsahem užitečnosti. Skryté zdroje všech psychosomatických chorob a lidských aberací byly objeveny a vyvinuly se schopnosti pro jejich spolehlivou léčbu."

"Dianetika je dobrodružství. Je to výzkumná cesta do terra incognita, do lidské mysli, oné nesmírné a dosud nepoznané říše, rozprostírající se asi centimetr za naším čelem."

"Objevy a odhalení, které umožnili formulování myšlenek Dianetiky, vyžadovaly dlouhé roky přesného výzkumu a pečlivého testování. Cesta je teď vyznačena, trasy jsou dostatečně zmapovány. Můžete se tedy bezpečně vydat na cestu do své vlastní mysli a plně obnovit váš přirozený potenciál, který, jak dnes víme, není nízký, ale velmi, velmi vysoký."

"Právě začínáte dobrodružství. Přistupujte k tomu tak. A ať už nikdy nejste stejní."

Cílem dianetiky je Clear (čti klír), popsaný v knize takto:

"CLEAR může být testován na jakékoli psychózy, neurózy, nutkání či potlačování (veškeré aberace) a může být vyšetřen na jakékoli autogenní (které si sám způsobil) choroby, označované i jako psychosomatické choroby. Tyto testy potvrzují, že se u CLEARa takovéto nemoci nebo aberace vůbec nevyskytují. Dodatečné testy inteligence pak ukazují, že Clear je po této stránce vysoko nad současnou normou. Na jeho jednání je vidět, že zvládá existenci s radostí a uspokojením."

Jedinými Cleary, které jsem znala, byli Antonio a Aileen, a ti očividně nemají žádné problémy, pomyslela jsem si.

Na obědě jsem Antoniovi řekla o svém sezení.

"Antonio, jsem zmatená z těch minulých životů. Jsou v scientologii i takoví lidé, co si nepamatují nic z minulých životů?" zeptala jsem se zamyšlěně.

"No, dříve či později si podle mých zkušeností každý vzpomene na minulé životy," řekl Antonio. "Některým lidem to jen trvá delší dobu." Když jsme se vrátili do centra, dal mi knihu. "Možná ti toto pomůže," řekl mile.

Sedla jsem si a otevřela knihu. "Žil jsi před tímto životem?" ptala se mne kniha. Otevřela jsem ji na stránce úvodu.

"V minulosti," začala jsem číst,

"... výraz reinkarnace člověka mátl. Definice byla překroucena. Slovo získalo význam narodit se znovu v odlišné formě života, přičemž jeho skutečnou definicí je narodit se opět do těla, případně v odlišném těle. Aby mohlo nastat znovuzrození, musí něco vstoupit. To je bytost, to je samotná osoba. To si TY."

"Existence minulých životů je v scientologii dokázána."

"Čeká tě dobrodružství. Je to výlet obnovenými vzpomínkami z minulých dob. Když se jednou tvé vlastní přirozené vzpomínky na minulé zážitky vrátí, nic už je z paměti nevymaže. Tvůj výlet nebude bržděn umělými zážitky, drogami či hypnózou jakéhokoli druhu, protože je to proces probuzení vědomí, obnovy poznání a čistoty bytí."

"Se scientologií ty sám rozhoduješ o určitosti svých minulých zážitků, protože ty sám budeš bez zábran poznávat, čím jsou. Především ty jsi tam byl a ty jsi to zažil!"

"Pojem reinkarnace a víra člověka v nepřetržitost minulosti a budoucnosti je stejně stará jako sám člověk. V začátcích se dá vystopovat třicet jedna primitivních kultur a reinkarnace je ústřední vírou v téměř každém náboženství v dějinách."

"Egypťané, Hindové, Budhisti, Jainisti, Sikhové, Brahmani, Neoplatonici, Křesťané, Římané, Židé a Gnostici všichni věřili v reinkarnaci a cyklus znovuzrození."

"Byl to i základ víry Římskokatolické církve až do roku 553, kdy skupina čtyř mnichů svolala synod v Konstantinopolu (v nepřítomnosti papeže) a rozhodli, že tato víra nemá existovat. Prokleli učení o reinkarnaci jako kacířství a všechny vzpomínky z Bible vymazali."

"Bez podkladu v psaném slově si tuto víru ve středověku odevzdávali mystici a spiritualisti. I oni byli prozrazeni, ale víra přetrvala a byla znovuobjevena v 19. století v základech psychologie."

"Freud a Jung potvrdili víru člověka ve svou nesmrtelnost a reinkarnaci. Jejich jedinou chybou bylo, že tuto základní pravdu označili jako představu či fantazii."

"Scientologie dnes toto téma očistila od pomluv a fakt existence minulých životů byl ověřen."

"Doufám, že během čtení této knihy znovuobjevíš pravost své existence, bez ohledu na to, jak dávno jsi ji zapomněl."

"Pro někoho bude tato skutečnost překvapením. Pro jiného to bude stejná samozřejmost jako prohlížet si stránky ve starém albu s fotografiemi. Ale pro každého to bude jedinečný a osvětlující výlet do minulosti v zájmu objevení světlejší budoucnosti."

Kniha se skládala ze čtyřiceti dvou případů, které se všechny vyřešily vzpomínkou na minulé životy.

Přečetla jsem si několik z těchto případů.

V jednom příběhu si muž stěžoval na chronickou podvyživenost. Problém se vyřešil, když si vzpomněl, že byl v 19. století čínský kuli (coolie).

Další případ uváděl:

"Stalo se to před devíti galaktickými roky. Byl jsem muž, dítě mimozemských rodičů. Ve věku pěti let jsem se už zajímal o veřejné domy. Jako devítiletý jsem se otce zeptal, zda se mohu zapsat do vesmírné akademie. Ale musel jsem čekat, až mi bude čtrnáct let. Když mi bylo šestnáct, zabil jsem svého otce během bojů na planetě a přidal jsem se ke kosmické lodi. Naučil jsem se všechno o řízení kosmických lodí, přistávání, atd. Byla tam homosexualita, protože jen důstojníci mohli mít ženy."

V dalším případě engram "začal na dokonalé planetě před 1600 lety. Myslím tím, že vše mělo svůj pořádek a systém. Mým úkolem na planetě bylo cosi jako inženýr ve velké elektrárně, která dodávala energii pomocí paprsků, které napájeli stroje, které pracovali ve prospěch lidu." Ten člověk byl pak zabit vesmírnou pistolí.

V dalším příběhu zase: "Událost se našla na e-metru a stala se před 3225 lety. Byl jsem umístěn na severní africké pobřeží. Byl jsem vůdcem římské armády na tomto území. Takovýchto území bylo pět, okolo pobřeží Evropy." Tento člověk později zemřel záhadnou smrtí po vdechnutí výparů z bílého kruhového objektu v jeskyni.

V další zprávě člověk tvrdil, že se událost stala před "55.000.000.000.000.000.000 roky. Žil jsem v moři a myslel jsem jen na paprsky Manta ..."

Další příběh se odehrál v italském Somálsku v Jižní Africe v 17. či 18. století. Další v Tibetu roku 1500 n.l. Další se odehrál v 11. století v Norsku. Další byl mnichem v Anglii roku 1703. Další zemřel před 2.000.000.000 roků, když omylem přistál na planetě, kterou ovládali "operátoři černé magie". Když supervizorka vyhlásila přestávka, vyšla jsem ven a sedla jsem si sama na konec klády. Kris přišla ke mně.

"Dnes jsi taková strašně tichá. Co se děje? Sedla si vedle mne.

"To jsou ty minulé životy," potřásla jsem hlavou. "Jednoduše je nevidím. Dneska ráno jsem měla sezení. Když mi auditorka řekla, abych našla dřívější událost, viděla jsem jen temnotu. Já nevím. Nejsem si jista, zda tomu mám věřit nebo ne." A utrápeně jsem se na ni podívala.

Já jsem také měla zpočátku problémy," řekla Kris. "Ale po chvilce jsem je začala vidět. Jakmile si na to zvykneš, už to není těžké. Ale kvůli tomu se nemusíš trápit. Já jsem se na to dívala tak, že když něco vidím, tak fajn a když něco nevidím, tak také dobře. Jediný způsob jak vědět, že to opravdu existuje je jednoduše čekat a uvidíš, co se stane. Nikdo jiný ti neřekne, čemu máš věřit. Ron dokonce říká: "Co je pravda pro tebe, je pravda pro tebe." A jen proto, že je něco pravda pro mne, nemusí to být pravda i pro tebe.

"Tak to děkuji," podívala jsem se zamyšleně na oblohu. "Pokud tam opravdu jsou, chci je vidět. Jestli jsem opravdu žila i v minulosti, chci vědět, kdo jsem byla."

"Netrap se, to přijde," povzbudila mne. "Myslím si, že téměř každý měl zpočátku stejné problémy, ale ty to zvládneš."

A hned potom jsem uslyšela volat své jméno z budovy.

"Budeš mít kontrolní sezení," řekla mi supervizorka, když jsem přišla k jejímu stolu. "Dolů chodbou, druhá místnost napravo."

Následovala jsem její příkazy.

Dveře byli otevřené a zády ke mně seděl asi tak dvacetiletý muž s e-metrem na stole. Zaklepala jsem a on se ohlédl. "Ahoj," přivítal mne. "Já jsem Brad. Budu mít s tebou kontrolní sezení. Zavři dveře, prosím." Naznačil mi, bych si sedla proti němu."

"Zdvihni plechovky. Začneme tam, kde auditorka dnes ráno přestala."

"Nejprve proběhneme rudy," začal, ale když viděl, že jsem nerozuměla, zasmál se a řekl: "Aha, promiň. Chtěl jsem říci, že nejprve zkontrolujeme tvé rudimenty, tak jako to dnes ráno dělala tvá auditorka. ARC zlom, problém v přítomnosti, withholdy. Pamatuješ si?

"Ano, pamatuji. Myslím, že je všechno OK," řekla jsem mu.

"I tak to zkontrolujeme. Měla jsi ARC zlom? Tu ti ukazuje. Máš představu, co by to mohlo být?" Podíval se na mne známým TR 0.

"No, možná jsem trochu rozlobená, protože si nepamatuji své minulé životy. Četla jsem o tom celý den. Možná jsem jiná než ostatní. Možná si je prostě nepamatuji," ztrácela jsem odvahu.

"To je v pořádku. Uvidíme, co se stane. Netřeba se znepokojovat." Zdálo se, že se nevyvedlo z míry.

"OK, procházeli jste pocit 'bolest v temeni hlavy', ano? A vzpomínáš si na tu událost, když ti byly čtyři roky a měla jsi stehy čele? Pamatuješ si tu událost?" zeptal se mě.

"Jistě," odpověděla jsem a zavřela oči. "Vidím to jasně."

"OK, a nyní je to méně nebo více zřetelné?" zeptal se.

"Je to velmi jasné, myslím, že to je stále zřetelnější," odpověděla jsem soustředěna na mentální obraz.

"To je dobře," ujistil mne Brad. "Teď najdi dřívější událost obsahující bolest na temeni hlavy. Jen čekej a řekni mi o všem, co ti přijde na mysl. Úplně cokoli. I kdyby to znělo hloupě. Jen čekej." Cítila jsem se skoro zhypnotizovaná jeho klidem a uklidňujícím hlasem.

"Správně," pokračoval. "I když ti přijde na mysl třeba jen slovo, řekni mi, co vidíš, myslíš, nebo zkrátka cokoli."

"Vidím jen černotu," řekla jsem pomalu. "Je to černé, takové černé do červena. A bolí mne hlava."

"V pořádku," řekl Brad jemně. "Kdy to bylo?"

"Mám pocit, že by to mohlo být, když jsem se narodila," odpověděla jsem.

"Dobře," povzbudil mne. "A jak dlouho to trvalo?"

"Nevím, asi několik hodin," tipovala jsem.

"OK. Teď přejdi na začátek té události a řekni mi, až tam budeš," přikázal mi něžně.

"V pořádku, myslím, že jsem tam," řekla jsem nejistě.

"OK. Co vidíš?" zeptal se.

"No, vidím tu načervenalou černotu, a je to jako bych byla v něčem. Cítím se, jakoby mne ze všech stran něco tlačilo. A bolí mne hlava. Je to jakoby mne něco mačkalo. Myslím, že se právě rodím," odpověděla jsem.

"Výborně," Brad řekl potěšeně. "A teď projdi přes tu událost do místa o dvě hodiny později a řekni mi, co se stalo."

Představila jsem si scénu porodu. "Cítím jen ten tlak a bolest na hlavě. Potom vidím, že se narodilo miminko a drží ho doktor. Vidím to, jako bych se na to dívala odněkud v místnosti, ale myslím si, že to jsem se narodila já." podívala jsem se zase na obrázek ve své mysli.

"V pořádku!" Bradův hlas zněl upřímně vesele. "A teď, ta událost je méně nebo více zřetelná?"

"Zřetelnější, myslím. Vidím ji docela jasně," odpověděla jsem mu tak čestně, jak jsem jen mohla.

"Výborně. Daří se ti dobře. Teď najdi dřívější událost, která obsahuje bolest na temeni hlavy," přikázal rozhodně.

Opět jsem se podívala do temnoty. Přemýšlela jsem, zda to je pro každého takové těžké. Stále jsem nic neviděla.

"Nic. Nic nevidím. Zkouším to, ale nevidím vůbec nic. Jen černotu." Měla jsem pocit, že jsem selhala.

"To je OK," povzbuzoval mne Brad. "Jen drž oči zavřené a řekni mi, když se ti něco v mysli objeví. Cokoli. Obraz, slovo, cokoli. Nesnaž se na to jít silou, nech to přijít samo od sebe."

Dívala jsem se do temnoty své mysli. Potom jsem si na něco pomyslela. "Kůň. Je to kůň. Vidím Koně," dívala jsem se na obrázek, který vznikal v mysli.

"OK." Odpověděl Brad opatrně. "Vidíš i něco jiného?"

"Vidím jen koně. Cválám na něm přes pole."

"Dobře. To je dobře," řekl Brad s důvěrou. "A kdy to bylo?"

"Nevím. Asi někdy v osmnáctém století," řekla jsem první věc, která mne napadla.

"OK. A jak dlouho to trvalo?" zeptal se Brad.

"Ne dlouho, jen pár minut," opět jsem řekla to první, co mne napadlo.

"V pořádku. Teď jdi na začátek té události a řekni mi, kde jsi."

Snažila jsem se vyplnit příkaz.

"Tak co vidíš?" zeptal se mne.

"No, vidím sama sebe ve stáji. Myslím, že je to v Anglii. Je tam velký kamenný hrad. Nějaký muž mi pomáhá na koně. Asi to je můj otec. Mám pocit, že mne má velmi rád. Zdá se, jakoby mne před něčím varoval. Že si mám dávat pozor. Ví, že jsem v jízdě ještě nezkušená a říká mi, ať si dám pozor a nejedu příliš rychle," obrázek se mi rozvíjel před očima, jak jsem mluvila.

"V pořádku," pokračoval Brad tiše, "a teď si prohlédni celou událost až do konce."

Seděla jsem potichu a snažila se vidět scénu před očima.

"U to mám," podívala jsem se na Brada.

"Řekni mi, co se stalo."

Opět jsem zavřela oči. "No, jsem na tom koni a cválám přes pole. Cítím se skvěle. Miluji ten pocit svobody, když jezdím krásnou krajinou. Jedeme k potoku. Pobízím koně, aby přeskočil potok. Ztrácím kontrolu. Kůň cválá velmi rychle a mně vyklouzly opratě. Potom už vidím jen, jak padám do potoka a hlava mi naráží na velký kámen. Cítím, jak mi studená voda teče přes tvář, ale potom ztrácím vědomí. Asi jsem zemřela." Otevřela jsem oči a podívala se na Brada.

"Myslíš, že se to opravdu stalo?" ptám se ho. "Nebo to je jen má představivost?"

"Já nemám právo ty věci hodnotit za tebe," říká Brad věcně. "To by bylo porušení Auditorského kodexu. Mohu ti jen říci, že co je pravda pro tebe, to je pro tebe pravda. A já nemám právo tě invalidovat. Skutečnou zkouškou bude to, zda tvé migrény přestanou. Samozřejmě je možné, že ve tvé migréně jsou ještě nějaká další somatika. Budeš je muset auditovat postupně," podíval se na mne přes stůl a usmál se.

"Je ten poslední obrázek méně nebo více zřetelný?" pokračoval v procesu auditingu.

"Myslím, že bledne." Obrázek se stále zmenšoval a zmenšoval. Začala jsem se smát. "Jedny prázdniny mne rodiče vzali na ranč v Texasu. Cválali jsme na koních každý den. A potom mi bylo celé prázdniny mizerně. Když si na to teď vzpomínám, měla jsem od tohoto okamžiku migrénu. Teď už vím proč!"

"Chtěl bych ti říci, že tvá jehla plave," oznámil mi Brad a dál se na mne usmíval.

"OK. Konec sezení!" řekl nahlas.

"Můžeš položit plechovky." Natáhl se pro plechovky a vypnul e-metr.

"Najdeme zkoušejícího," řekl a následoval mne z místnosti. Na konci chodby byla malá místnůstka, vlastně šatna, s nápisem Examiner (zkoušející) na dveřích.

Slyšela jsem hlas: "Momentík!" a když jsem se ohlédla, běžela ke mne mladá dívka.

"Prosím," a pobídla mne ke vstupu do místnosti. Sedla jsem si a uchopila plechovky. "Tvoje jehla plave," informovala mne s úsměvem. "Hotovo," řekla a já jsem postavila plechovky na stůl. "Můžeš se vrátit do učebny."

Sedla jsem si a uvažovala nad sezením (auditingem), které jsem právě měla. Myslela jsem na to děvče cválající anglickým venkovem. Vypadalo to docela opravdově, pomyslela jsem si. Je to možné? Vzpomněla jsem si, jak jsme kdysi sedávali v kavárně a četli Edgara Cayceho. Nemohu se dočkat, až jim to řeknu, pomyslela jsem si. Vrátím se a řeknu jim všem, že znám cestu, jak si vzpomenout na své minulé životy. Budou z toho hotoví!

Po mé "kontrole" (kontrolním sezení, review session) s Bradem jsem už problémy s minulými životy neměla.

Dalšího rána jsem opět následovala Kim do jejího bytu. Když jsme si sedli a ona udělala potřebný test rudimentů, vážně se na mne podívala.

"Spojují se s migrénou i nějaké jiné pocity?" zeptala se.

"Ano," hned jsem jí odpověděla. "Mám takový nepříjemný pocit nevolnosti v žaludku."

"Tady je read," podívala se na mne vítězně. "Nyní si tedy projdeme 'pocit nevolnosti v žaludku'."

Opět jsme prošli dianetickou procedurou, příkaz za příkazem. Vzpomněla jsem si na několik zážitků v tomto životě, kdy jsem cítila nevolnost. Potom se mne zeptala na dřívější událost.

"Ano, vidím něco. Jsem v jiném městě, v nějaké podzemní místnosti. Jsem vězeň a umírám," řekla jsem jí.

"Kdy se to stalo?" zeptala se Kim.

"Myslím, že to bylo okolo roku 520 před naším letopočtem," odpověděla jsem.

"OK. A jak dlouho to trvalo?"

"Trvalo to několik hodin," odpověděla jsem a obrázek se mi zase rozvíjel před očima.

"Jdi na začátek této události a řekni mi, až tam budeš."

"OK, jsem tam."

"Dobře, teď si prohlédni celou událost až do konce."

Pár minut ticha. "Fajn, jsem na konci."

"Co se stalo?"

"Byla jsem vězněm. V Řecku. Dali mi vypít nějaký jed. Velmi mě z něho rozbolelo břicho. Potom jsem zemřela."

"OK. Nyní je ta událost méně nebo více zřetelná?

"Zřetelnější."

"OK. Najdi předcházející událost obsahující pocit nevolnosti v žaludku."

Dívala jsem se do temnoty. Tentokrát se obraz zjevil ihned. Bylo to snazší a snazší.

"Jsem v nějakém druhu implantové stanice."

"V pořádku. Jaký je datum této události?"

"Okolo 35.000 před naším letopočtem."

"Dobře. Jak dlouho to trvalo?"

"Krátce. Stalo se to docela rychle. Za pár vteřin."

"OK. Jdi na začátek této události a řekni mi, až tam budeš."

"Jsem tam," spolupracovala jsem.

"Dobře. Nyní si prohlédni tuto událost až do konce a řekni mi, co se stalo."

"OK. Takže, jsem na té implantové stanici. Je tam všechno šedé. Cítím se, jak se točím stále dokola. Jak se otáčím, ukazují mi všelijaké obrázky. Točím se stále rychleji a potom ztrácím vědomí. To je vše. Byl to implant."

Obrázek vybledl. Otvírám oči a dívám se na Kim. "Myslím, že už vím, proč jsem nikdy neměla ráda kolotoče. Zdvihal se mi z nich žaludek."

Kim ukončila sezení a šli jsme za zkoušející. Už jen jedno úspěšné sezení a bude mít kurz za sebou. Je šťastná.

Takto jsme dělali Dianetiku. Takto lidé dělají Dianetiku v scientologii dodnes. Během své kariéry v scientologii jsem si několikrát "prožila" své narození v roce 1896, sloužila jsem ve francouzském odboji během druhé světové války, bojovala jsem v římské armádě roku 200, studovala jsem medicínu v Egyptě, žila jsem v jeskyni v džungli, zemřela jsem na mor ve středověku, byla jsem pravěkým zvířetem v roce 14.027.050, přežila jsem mnoho životů a zemřela mnoha způsoby na různých planetách a v různých dobách. Byla jsem poddaná, jeptiškou, indiánkou, umělcem, vesmírnou částicí, atd. V jednom životě, co mne dost potěšilo jsem znala Beethovena. Poznamenala jsem si, že to mám říci Julii, až se s ním opět uvidím. Takto jsme dělali Dianetiku.

Takto zhruba 40.000 lidí v této zemi (USA) a asi 100.000 lidí v dalších zemích dělá Dianetiku dodnes. "Možná už nikdy nebudete takoví, jací jste byli předtím," přál nám všem Hubbard. A jeho přání, jak vidíte, se asi naplnilo.

Jak plynul čas v tomto chráněném a bezpečném náručí Scientologie a jak jsem měla další a další auditingy, realita "vnějšího světa" pro mne přestávala existovat a jedinou realitou, kterou jsem znala a která mne zajímala, byla Scientologie

Hranice mezi touto zvláštní realitou a čirou fantazií byla postupem času stále méně a méně zřetelná. Přesně tak, jak jsem procházela dalšími a dalšími auditingy a další a další scientologickou propagandou. Postupně jsem sklouzla do duševního stavu, který byl prakticky psychózou, vycházející z psychologicky ničivých, hlavu matoucích a realitu zamlžujících praktik dianetického auditingu, který jsem dostávala už od svých prvních dní v Scientologii.

Scientologie byla pro mne skutečně cestou do neznáma.

*

Scientologické výrazy:

RUDIMENT anglicky začátek, základ, zárodek; tento výraz se do češtiny jaksi zapomněl přeložit a scientologového ho používají takto v angličtině. Je to počáteční akce před každým auditingem, aby se auditor ujistil, že preklír (auditovaný) nemá nějaké aktuální problémy, na kterých má pozornost (PTP - present time promblem), nějaké "hříchy", scientologicky: witholdy (W/H) a také že není na někoho nebo něco rozloben, scientologicky ARK zlom (ARC break). Rudimenty se na začátku auditingu dělají proto, aby preklír neměl pozornost "zaseknutou" na nějakém aktuálním problému místo toho, aby ji plně věnoval auditingu.

READ (čti "ríd") anglicky: číst, odečítat; zde se to přibližuje použití ve smyslu "přečtení pohybu jehly (ručičky) e-metru"; read ale v scientologii neznamená odečíst, ale už konkrétní pohyb. Jedná se o fall (pád), což je menší nebo větší pohyb jehly směrem doprava. To auditorovi říká, že se tomu musí věnovat. Velký read tedy znamená, velký pohyb jehly e-metru doprava a to znamená, že když se auditor ptal na witholdy (hříchy), tak preklír nějaký má.

TR-ka čti "té er ka" (anglicky TR's). TR-ka znamenají souhrnně všechny drily TR dohromady (všechny drily komunikačního kurzu). Tedy, že doržuje TR 0 (nenechává se vyvést z míry), TR 3 (opakuje otázky, když nedostane odpověď), ...

DIANETIKA podle současného Technického slovníku dianetiky a scientologie je původ slova vysvětlován takto: DIA (řecky) myšlenka, NOUS (řecky) duše.

TERRA INCOGNITA neznámá země, oblast nebo předmět, o kterých není nic známo.

ABERACE je odchylka od racionálního myšlení nebo chování. Z latinského aberrare, sejít z cesty; od latinského "ab" = pryč a "errare" = zbloudit. V podstatě to znamená mýlit se, dělat chyby nebo přesněji řečeno mít nepravdivé utkvělé představy. Ve vědeckém významu také odchýlení se od přímé linie.
Scientologie považuje za aberované všechny ty, kteří ještě nedosáhli úrovně Clear.

CO JE PRAVDA PRO TEBE, JE PRO TEBE PRAVDA nebo také "Jestliže to není pravda pro tebe, pak to pravda není"

SOMATIKA jsou dianetickým termínem pro bolest. Znamená to tělesnou boles nebo jakékoli nepříjemné tělesné pocity, např. chlad, svědění, ...

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.