www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: zážitky bývalé členky scientologické sekty

Kapitola 4:
flunk za smích! Start!

 

Právě jsem dokončovala poslední směrnici v první části mého kontrolního listu, když supervizorka kurzu vykřikla: "To stačí! Odpolední přestávka!" Židle se naráz odsunuly, studijní materiály se zavřely a všichni se vyhrnuli předními dveřmi na parkoviště. Zahrádku u vchodu ohraničovaly klády, které posloužily studentům během přestávek jako lavičky. Někteří studenti si zapálili cigarety.

Všimla jsem si dívky přibližně mého věku, jak tam sedí sama.

"Ahoj," připojila jsem se. "Já jsem Margery. Dnes odpoledne jsem začala kurz."

"Vítej. Já jsem Kris," podala mi ruku. "Co si o tom zatím myslíš?"

"Je to dost divoké. Je to jiné než cokoli, co jsem dosud dělala. Asi se stále divím, zda to je všechno doopravdy. Možná se mi jen zdá něco velmi zvláštního," zasmála jsem se a vyhrnula jsem si rukávy, abych zachytila co nejvíce z hřejivého kalifornského slunce.

"Ach, to je všechno skutečné. Také jsem se tomu ze začátku divila. Ale auditování opravdu funguje. To mne přesvědčilo. Při auditování jsem už měla tolika zisků. Teď už chci jen na most a jít na OT. Tam je to všechno. " Na pár vteřin se neurčitě zahleděla do dálky. "Mimochodem, jak jsi se sem dostala?"

"Přes kamarádku ze školy. V Michiganu. Všechno to přišlo tak rychle. Kdyby jsi mi před týdnem řekla, že se vykašlu na školu a přijdu do Kalifornie, myslela bych si, že jsi blázen. Ale jsem tady." Pohybem hlavy jsem odmítla, když mi nabízela cigaretu. "A co ty? Chci říci, jak ty jsi se sem dostala?"

"Ach, já tu mám celou rodinu. Nejprve přišel bratr, pak rodiče. Teď jsou mí rodiče v Sea Org. Jsou na lodi. A můj bratr je auditorem v orgu," ukázala kamsi směrem na jihozápad. "Mohla jsem se také přidat k Sea Orgu. Bylo by to super být na jedné lodi s Ronem. Ale mám tu jednu malou roli ve filmu, takže právě nemohu odejít."

"Ron?" zatvářila jsem zmateně.

"Ron. Hubbard. Chce, aby mu lidé říkali Ron. Je sympatický. Opravdu se stará o každého. Počkej, až si poslechneš jeho nahrávky. Je zábavný. Ale je to génius, když dokázal přijít na to, jak funguje mysl. Chci říci, že nikdo jiný za celá staletí na to nepřišel." Dívala se an mne a její oči zářily.

"Už jsi se s ním někdy viděla?" zeptala jsem se jí.

"Ne, ale dala bych za to cokoli, abych ho mohla alespoň jednou pozdravit. Skoro stále je na lodi. Tak velmi závidím mým rodičům. Oni s ním pracují každý den. Mohla jsem jít na loď, ale nejdříve se chci stát slavnou herečkou. To je nejlepší způsob, jak pomohu třetí dynamice. Když své herecké schopnosti dotáhnu do moci.

"Třetí dynamice?" Právě když jsem se zeptala, uslyšela jsem strohé: "To stačí! Konec přestávky. Pokračujeme v kurzu. A chci ještě dnes vidět rostoucí statistiky!" Supervizorka kurzu v uniformě stála v hale a vypadala dost vojensky. Okolo krku měla na červené stužce píšťalku. Čekala jsem, že zapíská, ale nezapískala. Studenti ji rychle následovali do učebny a posadili se. Jakmile všichni seděli, supervizorka zavolala: "Dobře. Start!" A v učebně bylo opět ticho.

Podívala jsem se na svůj kontrolní list. Další část se jmenovala "Tréninkové drily".

Podle pokynů jsem potřebovala "twina" (dvojče, partnera), abych mohla dělat dril. Zašla jsem za supervizorkou. Porozhlédla se po třídě. "OK," řekla. "Myslím, že George si potřebuje udělat TR-ka. Sedni si a já ti ho pošlu," ukázala na pár stoliček v zadní části místnosti.

O minutu později přišel starší muž a podal mi ruku. "Ahoj," řekl přívětivě. "Já jsem George. Slyšel jsem, že potřebuješ udělat TR-ka."

"Ano, něco takového," byla jsem v rozpacích. "Nikdy předtím jsem to nedělala."

"To je v pohodě. Přečtěme si návod," a otevřel své materiály na stejné straně jako já.

"TR 0 – Konfrontování," četla jsem.

Účel: Připravit studenta, aby konfrontovat preklíra pouze pomocí auditingu nebo pomocí ničeho.
Tréninkový důraz: Student a kouč sedí tváří k sobě, nikdo se nepokouší konverzovat ani být zajímavý. Sedí a dívají se na sebe navzájem, nic neříkají a nic nedělají. Takto sedí několik hodin. Student nesmí hovořit, vrtět se, chichotat se nebo upadat do rozpaků ...

"Dobře," George se na mne mile podíval. "Budu tvůj kouč. Budeme to dělat dvě hodiny. Sedni si pohodlně."

Zaujala jsem na židli pohodlnou polohu a položila si ruce do klína.

"Připravena?" George si sedl do podobné polohy přímo naproti mně. Naše kolena se téměř dotýkali.

Přikývla sem.

"OK, start!" zavelel George.

Dívala sem se Georgovi do očí a čekala sem, co se stane. Díval na mne zpět dokonalým pohledem bez jediného mrknutí. Zamrkla jsem.

"Flunk za mrkání! Start!" řekl příkře George.

"To nemohu ani mrknout?" nedůvěřivě sem se zeptala.

"Flunk za mluvení! Start!" řekl George a stále se mi díval do očí svým dokonalým pohledem.

Pokusila sem se na něho upřít stejně tak dokonalý pohled jako on upíral na mne. Začali se mi chvět ústa.

"Flunk za hýbání ústy. Start!" George byl nelítostný. Dobře, pomyslela sem si. Je to vážné. Potom mě něco napadlo.

"Georgei," přerušila sem ho. "Počkej chvilku. Když udělám chybu, znamená to, že musíme začít celé ty dvě hodiny znovu?"

"Přesně tak," řekl a na chvilku přerušil cvičení. Usmál se na mne a řekl: "Ano. Dvě hodiny začínají vždy nanovo, když řeknu "Start". Když zvládneš dělat TR 0 bezchybně dvě hodiny, bude to konec drilu."

Dříve, než sem se ho stihla cokoli dalšího zeptat, vrátil se k upřenému pohledu a zavelel: "Flunk za mluvení! Start!" a zase sme v tom byli. Tak sem se snažila nemrknout, jak jen to šlo. Za chvíli sem cítila, jak se mi oči plní slzami. Oči mi hořeli od slané tekutiny. Ale přinutila sem se nemrknout. George pokračoval ve svém napohled nenuceném pohledu bez mrknutí.

Když jsem hleděla Georgovi do očí, začala sem vidět barevnou auru okolo jeho hlavy. Barvy plynuly okolo jeho hlavy v proudech. Potom se barvy rozvinuly do celé místnosti. S bázní sem hleděla, jak se celá místnost zaplnila vznášejícími se barvami.

Má bolest zatím rostla. Po tvářích mi začali stékat slzy. Celé mé nitro křičelo od bolesti. Ale tvrdohlavost vítězila nad bolestí. "Když to vydrží on," pomyslela sem si odhodlaně, "vydržím to i já." Celé tělo mě bolelo. Náhle sem si uvědomila, že cítím, jak židle bolestivě tlačí na mé tělo. Bylo to jako mučení. Čas plynul. Začala sem cítit, jak se mé tělo svíjí do zvláštních tvarů. Vznášející se barvy v místnosti byly každou chvílí živější. Cítila sem zvláštní závrať. Čekala sem, že omdlím. Cítila sem, že se mi motá hlava, asi tak, jako jednou u zubaře, když mne uspal před trháním zubu.

Kolik času už asi uplynulo? Stále sem civěla. Chtěla jsem se podívat na hodinky. Přemýšlela jsem, jak se dozvíme, že ty dvě hodiny uplynuly. Myšlenka, že bychom tu seděli až do té doby, kdy supervizorka ohlásí večerní přestávku, nebyla příjemná.

Čas plynul dál. Mučivá bolest na místě, kde se mé stehenní kosti dotýkali židle, pomalu odcházela a začala jsem mít pocit zvětšování, jako bych se zvětšovala jako balón v prostoru učebny.

Náhle se na mne přihnala vlna dobré nálady. Cítila sem se jako bych se vznášela a dívala dolů na každého ze stovky míst po celé učebně. Bylo to lepší než cokoli, co sem kdy zažila s marihuanou.

"Pryč," pomyslela sem si. Bolest byla pryč. "Mám pocit, že bych tu dokázala sedět tisíce roků." Užívala sem si úchvatný trip. Barvy byly pryč. Namísto nich jsem viděla místnost křišťálově jasně. Cítila jsem neobvyklou vyrovnanost. Mohla bych takto zůstat navěky, pomyslela jsem si, když se George natáhl a poklepal mi na rameno.

"Hotovo," řekl tiše. "Právě si zvládla TR 0."

"Wow," řekla sem. "Nevím, zda se vůbec dokáži postavit. Cítím se, jako bych vyletěla ze své hlavy."

"Přesně," podíval se na mne a usmál se. "Blahopřeji. Většina lidí to na poprvé tak dobře nezvládá. Vidím, že z tebe bude vynikající studentka."

Zkusila sem pohnout hlavou. Stále sem se cítila, jako bych byla v nějakém vzdáleném bodě mimo svou hlavu, což pohyb komplikovalo. Pokusila sem se vstát a protáhnout se, ale motala se mi hlava. cítila sem se jako bych své tělo řídila dálkovým ovladačem. George se podíval na hodinky. "No, už nic dalšího před večeří opravdu nestihneme. Co kdybychom pokračovali po večeři? Budeš mít chvilku času, aby sis si užila svůj úspěch v TR 0." Zdálo se, že chápe, že se ještě stále pokouším ovládnout své tělo.

"Netrap se," uklidňoval mne. "Pravděpodobně se právě cítíš tak trochu mimo. Chvilku trvá,než si na to zvykneš. Uvidíme se tu po večeři." Otevřela jsem si materiály a podívala se na další cvičení.

"TR 0 – Dráždění," četla jsem.

Účel: Naučit studenta konfrontovat preklíra pomocí auditingu nebo pomocí ničeho. Celkovým záměrem je naučit studenta schopnosti BÝT pohodlně zde, v pozici metr před preklírem, bez zmatkování, odvracení pozornosti, nebo jakékoli jiné reakce an to, co preclear říká nebo dělá.

Tréninkový důraz: "Dráždění" může začít poté, co student zvládl TR 0 a může pohodlně pouze BÝT zde. Cokoli přidaného k BYTÍ ZDE je koučem rázně označeno jako flunk ("flunkováno"). Kouč (trenér) může říci nebo udělat cokoli mimo opuštění židle. Studentovy "knoflíky" je možné hledat a tvrdě mačkat.

Přečetla jsem si to ještě jednou, ale stále jsem nerozuměla tomu, co máme dělat. Rozhodla jsem se zeptat supervizorky.

"Promiňte," přistoupila jsem k ní. "Tomuto cvičení nerozumím. Můžete mi to vysvětlit?"

Nesouhlasně se na mne podívala. "Které slovo jsi nepochopila?" zeptala se chladně.

"Které slovo?" byla jsem zmatená.

"Ano. Podle technologie, když nerozumíš něčemu v materiálech, znamená to, že jsi přešla nějaké slovo, které nechápeš. Najdi si to slovo a vyhledej si ho," podala mi slovník, který ležel na stole.

Byla jsem zmatená, ale rozhodla jsem se řídit její radou. Prošla jsem si pasáž, kterou jsem četla.

Podívala jsem se na slovo "dráždit". Možná to bylo ono. Nalistovala jsem si ve slovníku "D".

"Dráždit," prošla jsem si definice. "Podněcovat k reakci," četla jsem. To dávalo smysl. Přečetla jsem si pasáž ještě jednou. Zdálo se, že je mi to o trochu jasnější.

Právě v ten okamžik supervizorka vyhlásila večerní přestávku. Došla jsem za Antoniem, který klidně seděl u svého stolu.

"No, jaký byl kurz?" usmál se na mne Antonio. "Slyšel jsem, že jsi TR 0 udělala jako profík. To znamená, že z tebe bude vynikající auditorka." Nedal mi šanci odpovědět.

"Předpokládám, že bych ti měl ukázat tvé ubytování." Vstal od stolu a vedl mne k předním dveřím. Došli jsme za roh, k velkému modrému domu přímo za centrem.

"To je dům pro náš staff," vysvětlil mi, když jsme se blížili k domu. "Zůstaneš tu, dokud ti nenajdeme trvalé ubytování."

"Ale jak vám za to zaplatím?" zeptala jsem se ho. "A co bude s jídlem? Už nemám žádné peníze."

"Můžeš nám zaplatit tím, že se staneš prvotřídní auditorkou," usmál se. "Jíst budeš s námi, v jídelně pro staff. Pojď, ukáži ti to." Nejprve mne vzal do malé místnosti, hned u předsíně v přední části domu. V místnosti byli tři postele. "Myslím, že tato je volná," řekl Antonio a ukázal na postel hned u dveří. Položila jsem kufr pod postel.

"Teď se pojďme najíst." Vrátili jsme se do jídelny, kde Aileen a šest či sedm dalších lidí už jedlo. "Vezmi si talíř a obsluž se," řekli mi. Jídlo se servírovalo v rodinném stylu. Od příletu jsem nic nejedla, takže jsem už byla hladová. Začala se ozývat i únava z toho celého dlouhého dne a fůry neznámých událostí.

Poslouchala jsem rozhovor u stolu. Uvědomila jsem si, že tomu, o čem mluví, příliš nerozumím. Opravdu to znělo jako odlišný jazyk. Mnoho slov sice znělo povědomě, ale zdálo se, že je používají způsobem, který jsem nikdy předtím neslyšela.

"Toto je velmi upstat večeře," řekla Aileen. "Kuchař je určitě v moci." "Ano," zasmál se jeden z přítomných, blondýn v modré námořnické uniformě se zlatou stuhou, "potom co překonal svůj ARC zlom kvůli třem nečekaným lidem na večeři." Podíval se na mne.

"Nový PC? zeptal se Antonia.

"Ano," odpověděl Antonio a představil mne. "To je Margery. Právě ji sem vybrali. Julie je její FSM. Její statistiky jsou už po prvním dni kurzu v nadbytku."

"Úžasné," ohodnotil mne blondýn. "Technologie potřebuje novou krev."

Zatím jsem jedla a na nic se neptala. Snažila jsem se zachytit co nejvíce z jejich neobvyklého rozhovoru.

Po večeři jsem se nabídla, že pomohu umýt nádobí.

"Ne," odpověděla Aileen a vzala mi z ruky pár talířů, "ty nemáš klobouk na práci v kuchyni. Na to je tu Kuchyňský I/C, aby se o všechno postaral."

"Klobouk? Kuchyňský I/C?" zdálo se mi, že se všechna ta nová slova nikdy nenaučím.

"Promiň," položila mi Aileen ruku na rameno. "Stále zapomínám, že ještě neznáš naše výrazy. Myslím, že už tu jsem příliš dlouho." Pokračovala: "Každá práce v scientologii se nazývá post a na každou práci, bez ohledu na to, jak je rozsáhlá, máme materiály, které si člověk nastuduje, aby se to naučil. Takže "dostane klobouk" na tento post. Například kuchyňská služba (kuchyňský I/C) je post a jen ten, kdo má tento klobouk na tento post, ji může vykonávat."

"A vůbec," podívala se na hodinky, "teď se musíš vrátit na kurz." Prošli jsme se společně k centru. Dívala jsem se na svěží vegetaci okolo domu.

"Nemohu uvěřit, že je konec října," řekla jsem Aileen. "Nikdy jsem neviděla tolik překrásných květů. U nás je v tomto ročním období všechno hnědé." Obdivovala jsem keříky lemující chodník.

"Myslím, že jsme si tu na to příliš zvykli," připustila Aileen. "Normálně mám takový shon, že si toho ani nemám kdy všimnout."

"Máš vůbec nějaké volno?" zeptala jsem se jí.

"No, míváme osobní volno v sobotu ráno. To je všechno. Ale mne ten čas nevadí. Považuji za čest pomáhat Ronovi. Musíme vyklírovat celou planetu a to je hodně práce. A možná už mnoho pozemského času nezůstává, abychom to stihli."

Vzpomněla jsem si na plakát na stěně domu v Ann Arbor. "Proč?" zeptala jsem se jí. "Myslíš, že se něco stane?"

"Jsme jediná organizace na Zemi, která dokáže zabránit jaderné katastrofě," odpověděla Aileen. "Ron říká, že máme zhruba sedm roků, abychom vyklírovali planetu. Více času nemáme. A když selžeme, je konec. Tato planeta už nebude dál existovat."

"Ale jak může Scientologie zastavit jadernou válku?" zeptala jsem se jí.

"Vyklírujeme každého na této planetě. Když už lidé nebudou mít reaktivní mysl, nebudou se více zajímat o malicherné územní spory. Už nikdy nebude válka. Ale když se nám to nepodaří, tak je tento svět odsouzen k záhubě. Technologie se vyvíjí daleko rychleji než lidská schopnost používat ji rozumným způsobem. Na této planetě se to stalo už před tisíci lety. Kdysi jsme se pokoušeli zastavit katastrofu, ale selhali jsme. Nemůžeme si dovolit znovu selhat ."

Kráčela jsem tiše vedle ní a přemýšlela o tom, co řekla.

"Takže v minulosti byla na Zemi civilizace, která se zničila atomovými bombami?" zeptala jsem se jí.

"Ano, před tisíciletími. Dříve než vznikly všechny historické záznamy, které dnes lidé znají. Ale o tom se více dozvíš, když budeš auditována."

Přišli jsme do centra. Vešla jsem dovnitř a sedla si na své místo. "To stačí!" zavolala supervizorka. "Studium začíná!"

S Georgem jsem se potkala u židlí. "Nejsem si jista, co se myslí tím drážděním," řekla jsem mu.

"Jednoduše to uděláme a uvidíš," doporučil mi.

Sedli jsme si na stejné židle jako odpoledne. "Udělej si pohodlí."

Pohodlně jsem se usadila a položila si ruce do klína.

"Start!" zavelel George.

Opět jsem seděla a dívala se mu do očí. Teď mi to připadalo daleko lehčí. Uvolnila jsem se a opět se mi vrátil ten pocit rozpínavosti, který jsem zažila předtím.

Náhle se George předklonil.

"Vidím o co ti jde," řekl úlisně. "Snažíš se mne svádět, že? Ty si myslíš, že mne lehce dostaneš ."

Dívala jsem se na něj, nehýbala jsem se a nebyla jsem si jistá, co mám dělat.

"Já znám michiganská děvčata," pokračoval stále hlasitěji. Někteří studenti u stolů se ohlíželi naším směrem.

"Tvá pověst tě předběhla. Dobře vím, o co ti jde. Je to SEX," poslední slovo řekl velmi nahlas, jeho tvář byla jen kousek o mé. Do očí mi vběhly slzy.

"Vím o tobě všechno. Zajímáš se jen o to jediné, že? A já jsem si myslel, že máš ráda moji povahu," pokračoval zhnuseně. Někteří studenti se začali usmívat.

"Má povaha tě netrápí ani trochu, že ne? Chceš jen mé tělo. O to ti jde, že? Chceš jen mé tělo?" Teď byl nakloněný ke mně a naše tváře se téměř dotýkaly.

Začala jsem se usmívat, v rozpacích jsem ztrácela duševní rovnováhu. "Flunk! Usmíváš se. Start!" řekl nahlas.

"Chceš jen mé tělo, že?" opakoval to několikrát. Zoufale jsem se snažila ovládnout své svaly.

"Víš ty co, ty vypadáš jako nějaký hipík. Jen se podívej na ty korálky." Natáhl se a chytil můj náhrdelník z jablečných jadérek.

"Ty jsi určitě hipíčka. Zfetovaná hipíčka. No pojďme, řekni mi pravdu. Ráda fetuješ? Už jsi někdy měla sex, když jsi byla sjetá? Jak se ti to líbilo? Myslím ten sex. Jsi dobrá v posteli ? Vsadím se, že jsi. Vy michiganská děvčata býváte vždycky dobré v posteli." Oči mi slzely a cítila jsem nesnesitelnou bolest. Mrkla jsem a slza mi stékala po tváři.

"Flunk za mrknutí. Start!" řekl George přísně.

"Ano, vím o vás michiganských devčatech všechno. Pověz mi, co je toto za účes?" Natáhl se a zatahal mne za vlasy.

"I opice v zoo mají lepší účesy. A tyto šaty. Opravdu," řekl s hranou ironií. "Neumíš si najít něco, co ti bude slušet? Anebo raději nechceš své tělo ani ukazovat? Řekni, vadilo by ti, když bych se podíval na tvé tělo?" Cítila jsem se ponížená. Ještě více slz mi stékalo z nemrkajících očí. Ústa mi začala cukat.

"Flunk za cukání ústy. Start!"

"Takže tvůj knoflík souvisí s tvým tělem?" pokračoval George. "No na tom budeme muset popracovat. Co nemáš na svém těle ráda? Pojďme, můžeš mi to říci." Dále jsem na něj nehybně hleděla.

"Víš," pokračoval, "mohla bys zkusit trochu shodit. Alespoň trošku. Nemám rád příliš hubená děvčata, ale ty vypadáš tak strašně sedlácky. Tak zdravě. Jsi zdravá? Vsadím se, že jsi. Možná, žes nikdy neměla sex. Možná si ještě panna. Fíha, pannu jsem tu zatím ještě nepotkal!" Rozhodla jsem se, že musím hledět jen na jeden bod na jeho tváři a soustředit se na něj a ne na to, co říká. Vybrala jsem si bod uprostřed jeho čela. Zdálo se, že to teď je o trochu snazší. Náhle mi tleskl dlaněmi před tváří. Poskočila jsem. "Flunk! Pohnula jsi se. Start!"

Opět tleskl. Nepohla jsem ani svalem.

Naklonil se a foukl mi do ucha. "Líbilo se ti to? Ano? Mohu to zopakovat." Naklonil se ke mně. Sledovala sem ho pohledem, ale nepohla sem se.

"Velmi dobře, Margery, velmi dobře. Daří se ti výborně. Myslím, že z tebe bude výborný auditor. Hotovo. Prošla jsi TR 0 – dráždění."

Pokusila jsem se uvolnit si tělo. Zvláštní, teď, když jsem udělala TR 0, zdálo se mi, že to nedokáži zastavit. Bez ohledu na to, jak jsem se snažila, měla jsem pocit, že nedokáži ani mrknout. Měla jsem pocit, jakoby mi oči vylézaly z hlavy. Stále jsem měla ten euforický pocit, jako když jsem dělala TR 0. Cítila jsem se jakobych zkameněla.

George mě poplácal po rameni. "Neber to osobně," poradil mi. "Je to jen součást drilu. Teď jsi na řadě ty, aby jsi mne dráždila."

S úžasem jsem se na něj podívala. "To nemohu," vykoktala jsem zoufale.

"Proč ne?" usmál se. "Je to jen dril. Každý to musí dělat. Není na tom nic osobního."

"Vím, ale já tě nechci ranit."

"O to právě jde. Není na tom nic osobního, když to říkáš. Je to jen součást drilu, aby jsi se stala auditorem. Ve skutečnosti mi tím pomáháš. Když najdeš moje knoflíky a budeš je mačkat tak dlouho, až nebudou reagovat. Tak začni. Jen to zkus. Start!" Sedl si a pokračoval v TR 0.

Polkla jsem. "V pořádku šéfe," začala jsem. "Ty jsi mi dal zabrat a já ti to teď pěkně vrátím. Myslíš, že to vydržíš?" Postřehla jsem, že pohnul obočím.

"Flunk za hýbání obočím. Start!" řekla jsem mu.

"Myslíš si, že to vydržíš?" opakovala jsem. "Co jsi ty vůbec za chlapa? Jak se můžeš ptát na všechny ty úchylnosti? Do toho ti přece nic není." A pak jsem tam jen seděla a nevěděla jsem, co dál. Začala jsem se smát. "Georgei," řekla jsem mu, "já to nedokáži dělat. Nejsem na to zvyklá."

Uvolnil se a usmál se. "OK, myslím, že na jeden den jsme toho udělali dost. Tvá konfrontace přijde. Nebude to trvat dlouho a budeš umět dráždit kohokoli. Ale teď už to stačilo."

Potřásl mi rukou. "Dokončíme TR-ka zítra. Možná by sis ráda poslechla Hubbardovu nahrávku, než skončí dnešní kurzovní hodiny."

Ukázal mi pásky, které byly uloženy ve skříňce v zadní části místnosti. Podal mi nahrávku. Zapojila jsem si sluchátka, založila kotouč s magnetofonovým páskem a zapnula přehrávání.

Uslyšela jsem dunivý hlas.

"Vítejte na Speciálním instruktážním kurzu v Saint Hill (Saint Hill Special Briefing Course)," promlouval Hubbard ke svým neviditelným posluchačům. "Jaký je nyní rok?" pauza, "A.D. kolik?" Někdo z obecenstva odpověděl: "A.D. 15." (Později jsem se dozvěděla, že scientologové číslují roky od data vydání knihy Dianetika. Takže A.D. 15 je pro scientologa rok 1965)

"OK," pokračoval medový hlas na kazetě. "Na které planetě jsme? Na Zemi? A co tu vlastně děláme na Zemi?" Z obecenstva zazněl smích.

Hubbardův hlas měl hypnotický účinek. Zněl tak přesvědčivě, tak sebejistě. Byl silný a přesvědčivý. Dále jsem poslouchala jeho hlas, který vyprávěl strhující příběhy o různých věcech, co v životě dělal. Anekdoty o svých zkušenostech z cirkusu, když pracoval jako fotograf, námořník, pilot. Zdálo se, jakoby neexistovalo nic, co by někdy nedělal.

Po chvilce jsem zjistila, že je dost složité sledovat nit jeho myšlenek. Některé věty nedávaly smysl a já jsem přemýšlela, co je asi pointou této nahrávky. Ale nedokázala jsem přestat poslouchat. V Hubbardově hlase bylo něco podmanivého. Možná právě to, že si byl jistý sám sebou více, než kdokoli, koho jsem do té doby slyšela. Ještě i na nahrávce z něj vyzařovala veselost a odvaha člověka, který má svůj život pevně pod kontrolu. "Život je jen hra," poučoval své obecenstvo, "kterou není třeba brát vážně. Vážnost znamená břemeno." To je nový pohled na věc, uvažovala jsem.

Události toho dne na mne začínaly dopadat. Zjistila jsem, že zívám. Přišla ke mně supervizorka.

"Odlož sluchátka," přikázala mi stále bezvýraznou tváří. Ihned jsem poslechla.

"Najdi si své MU," řekla stručně.

"Moje MU?" zeptala jsem se unaveným hlasem.

"Ano. Tvé nepochopené slovo. Jediná příčina zívání při studiu je nepochopené slovo. Takže si toto slovo najdi a potom se vrať na pásce zpátky a poslechni si to znovu."

"Myslím, že jsem jen unavená," podívala jsem se na ni. "Byl to velmi dlouhý den."

"Žádné Q&A!" zdálo se, že je rozlobená. "Podle tech je jedinou příčinou zívání při studiu MU. Tech se nikdy nemýlí. Takže si najdi svoje MU. To je příkaz."

"OK," odpověděla jsem pokorně. Šla jsem si vzít slovník. Všimla jsem si scientologického slovníku, ležel na stole. Našla jsem si výraz, který použila "Q&A"

"Q&A," četla jsem, "znamená otázky a odpovědi. Znamená to, že někdo nedostal odpověď na svou otázku. Znamená to i nesplnění příkazu ...

Přetočila jsem pásku zpátky a začala jsem nanovo. Opravdu jsem tam měla nepochopené slovo? Co když jsem jen unavená? Přemýšlela jsem o jejím prohlášení, "Tech se nikdy nemýlí." Něco se mi na tom nelíbilo, ale nebyla sem si jista, co to přesně je. Vrátila jsem se k poslouchání nahrávky a snažila se najít slovo, které jsem nepochopila.

Za chvíli už ale bylo 22:30 a já slyšela: "To stačí! Konec studia. Pojďte sem a řekněte nám své zisky."

Židličky zaskřípali o podlahu, jak se všichni nahrnuli k jednomu stolu.

"Dobře," stála před námi supervizorka odměřeně. "Kdo měl dnes nějaký zisk?"

"Já," odhodlal se jeden ze studentů. Podívala jsem se na mladého hubeného mladíka, který seděl naproti mě. "Auditoval jsem dnes PC a byl úplně key out. Dnes jsem opravdu poznal, že to skutečně funguje a může to pomoci lidem. Cítím se velmi dobře, že máme tech a jsem vděčný Ronovi, že nám ji dal."

Zbytek třídy zatleskal.

"A," přidal se další student, "já jsem dnes dělal dotykový asist a migréna, kterou PC měl, je pryč. Ta věc je naprostá bomba." Další potlesk. "Má PC se dnes konečně dostala do minulých životů a byl to pro ni velký úspěch," odhodlal se třetí student. "Nemohu se dočkat dalšího sezení."

Supervizorka je přerušila. "Dnes tu máme novou studentku. Toto je Margery z Michiganu. Chtěla by ses s námi dnes večer podělit o své zisky?" Uvědomila jsem si, že se na mne všichni dívají s očekáváním.

"No, je to tu pro mne všechno takové nové. Nejsem si celkem jista. Myslím, že by ste to nazvali, že jsem 'key out', když jsem udělala TR 0. Nemyslela jsem si, že bych to někdy dokázala, ale na konci se mi zdálo, že bych tak vydržela sedět donekonečna. Opravdu jsem se na konci cítila dobře," odhodlala jsem se. Nechtěla jsem je zklamat. Cítila jsem úlevu, když začali tleskat.

Neměla jsem ani čas se zamyslet nad vším, co se mi ten den přihodilo. Kdy se vlastně začal tento den? Zamyslela jsem se a pokusila si vzpomenout. Dnešní ráno v Michigane mi připadalo jako událost ze vzdálené minulosti.

Pár dalších studentů se podělilo o své "zisky", a pak nás rozpustili. Kráčela jsem do domu pro staff a hleděla nahoru na jasné hvězdy západní oblohy. Bylo to opravdu možné, že jsem stále žila v tom samém světě a toto byly ty samé hvězdy, které tou nocí zářily na vzdálené michiganské obloze? Samotný tento svět se mi zdál jako vzpomínka z dávné minulosti. Toto byl docela jiný svět. A já jsem se pomalu začínala cítit jako jiný člověk.

Ještě i teď, cestou k domu, jsem měla pocit, že bych se možná dokázala dotknout oblohy. Opojná euforie z TR-ek byla stále ještě ve mně.

Cesta k absolutní svobodě, pomyslela jsem si, když jsem hleděla nahoru na oblohu s hvězdami. Přemýšlela jsem, kam mne tato cesta asi zavede.

Kdybych tehdy znala odpověď na tuto otázku, mohla jsem si ušetřit dvanáct roků nočních můr.

*

Scientologické výrazy:

FLUNK (čti flank) je označení chyby ve drilu, cvičení, studiu, nebo chyby obecně. Za slovo "flunk" pak ještě patří důvod, proč člověk "flunk" dostal; např. "flunk za mrkání". Někdy se můžete setkat i s českým výrazem "chyba" ale často se používá i anglický výraz "flunk".

TR-ka je souhrnný název pro jednotlivé drily - tréninkové rutiny - tedy TR. Čte se to jednoduše "té er", případně množné číslo "té er ka". Nejčastější TR-ka jsou od OT TR 0 až po TR 4 nebo TR 9. Někdy se slangově používá termín např. "drž si TR-ka", čímž se člověk odkazuje na to, aby používal postupy daného drilu. Např. mít TR 0 znamená, dívat se v klidu a bez emocí jinému do očí, případně být v klidu a "konfrontovat", tedy "dívat se na něco bez uhýbání". "Udělej TR 3" zase zanamená, aby člověk zopakoval svou otázku nebo povel. Atd.

KOUČ - trenér, ten z dvojice, která provádí nějaký dril, který startuje a zastavuje dril a kontroluje jeho provádění a v případě chyby řekne: "Flunk + oznámí co bylo za chybu". Role kouče se střídá mezi studenty provádějícími dril tak, že vždy je jeden z nich "studentem", který dril dělá a druhý "koučem", který kontroluje provádění drilu. Jakmile to "student" zvládne, prohodí si své role s "koučem".

DRÁŽDĚNÍ, BULLBAITING vyslovuje se jako "bulbejt, bulbejting"; i v Čechách se setkáte s anglickým názvem bullbait; jedná se o "provokování" studenta k nějaké reakci. Pokud se zjistí, že student na něco reaguje, tak se to opakuje tak dlouho, až reakce zmizí a student "konfrontuje", tedy nevyvádí ho to z míry.

STAFF anglický výraz pro personál (vyslovuje se "staf"); v češtině se používá i počeštěný tvar stafák, tedy zaměstnanec, spolupracovník; množné číslo stafáci, ... "Být na stafu" je jakási zkomolenina zanamenající být spolupracovníkem v dianetickém centru nebo jiné scientologické organizaci.

CENTRUM zkrácený výraz pro Celebrity Center; používá se i v ČR ve významu Dianetické centrum. Používají se i zkratky ať už s anglickou (CC, tedy "sí sí" nebo DC "dý sí") či českou výslovností cc, dc. Pokud tedy jde někdo v scientologii do centra, obvykle jde do budovy CC nebo DC; se středem města to nemá nic společného.

KNOFLÍK "věc, slovo, slovní obrat, téma nebo oblast u člověka, která vyvolává nebo způsobuje reakci; způsobuje, že se necítíme dobře, jsme rozpačití nebo rozlobení nebo nás nutí k nekontrolovanému smíchu."

A.D. nebo AD = after Dianetik, po Dianetice; pravděpodobně parafráze na AC = ante Christum, po Kristu, tedy našeho letopočtu.

MU zkratka z angličtiny misunderstanding = nepochopení, nepochopené slovo; čti anglicky: "em jů". Scientologové věří, že nepochopené slovo vede k zívání že člověk textu následujícímu po nepochopeném slovu nerozumí. Musí si tedy najít a objasnit ("vyklírovat") nepochopené slovo a pak se vrtátit před něj a studovat text či poslouchat nahrávku znovu. Pokud tedy vidí supervizor někoho zívat, je to pro něj znak jediného: student přešel v textu slovo, kterému nerozumí, tedy má MU.

Q&A čti "kjů and ej", je to zkratka pro "question and answer = otázka a odpověď) a znamená to, že někdo neodpověděl na otázku nebo nevykonal příkaz, který mu byl dán. "Žádné Q&A!" tedy znamená: "Neodmlouvej a vykonej, co jsem ti řekla!"

TECH zkratka anglického "technology" nebo "technique". I v Čechách se používá výraz "technologie", který zahrnuje Hubbardovo učení. Je to posun od české definice, která říká, že technologie je "nauka zabývající se průmyslovou výrobou, výrobní postup" respektive "nauka o způsobech zpracování materiálu na určitý výrobek; výrobní postup při tomto zpracování. Scientologická definice říká, že technologie je "soubor znalostí a postupů používaných k přeměně něčeho v něco jiné". Toto je častý výraz scientologů: "Používej tech!", "Naše tech je nejlepší.", "Jedině scientologická technologie ...", "Technologie studia.", atd.

ZISK (anglicky win) je něco, co člověk získal ze scientologického studia, kurzu, auditingu, drilu, ... Někdy se také říká "poznání". Lidé je píší na zvláštní listy papíru – s nadpisem "Můj zisk" – a případně je přede všemi vypráví na různých setkáních či třeba na konci přednášky nebo studia.

PC zkratka z anglického "preclear", preklír; čti anglicky "pí sí". Preklír je člověk, který je auditován a je na cestě ke Klíru (Clear) nebo prostě každý, kdo ještě není Klírem. Klír je určitá úroveň v scientologii, kdy se člověk zbavil pomocí auditingu své reaktivní mysli (podvědomí). Takže PC v scientologii není osobní počítač (personal computer), ale pacient, který chce zlepšit svůj duševní stav.

KEY OUT čti "kí aut", omezení vlivu reaktivní mysli na člověka. Opakem je "key in", kdy je člověk pod plným vlivem své reaktivní mysli (banky, podvědomí).

ASIST znamená anglicky pomoc, asistence (píše se se dvěmi s, assist). Je to metoda, kdy se snaží prováděním určitého postupu zmírnit fyzickou bolest nebo jiné současné potíže. Asistů je celá řada, např. dotykový, nervový, kontaktní, orientační, ...

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.