www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: zážitky bývalé členky scientologické sekty

Kapitola 3:
Na příští nekonečné biliony let

 

Upřeně jsem se dívala z okénka, zatímco letadlo klesalo do závoje zelenkavožlutého smogu, který zahaloval město pod námi. Před pěti minutami kapitán ohlásil přistání v Los Angeles.

Uvažovala jsem o dobrodružství, které na mne čeká ve městě, jež se pod námi začalo zhmotňovat, když jsme pronikli smogovým oparem. Přemýšlela jsem i o Juliiných posledních slovechpři loučení na letišti v Ann Arbor. "Pamatuj si," řekla s úsměvem, "skutečnou zkouškou thetana je, zda umí dělat věci správně."

Jen mlhavě jsem si pamatovala, co jsem ty poslední tři dny dělala. Musela jsem oficiálně přerušit školu, kde za mnou zůstala kupa nedokončených předmětů. V mém školním záznamu stálo: "Přerušila studium z osobních důvodů."

Zavolala jsem mámě a poprosila jsem ji, ať přijede a pomůže mi zbalit věci.

"Odjíždím do Kalifornie studovat Scientologii," oznámila jsem jí.

"Co je to Scientologie?" slyšela jsem v jejím hlase podezření.

"To je nová věda o mysli," poučila jsem ji. "Je to psychologie budoucnosti. Jedu se vyškolit na auditorku. To je nový druh poradce. Budu pak umět skutečně pomáhat lidem."

Na druhý den přišla a prosila mne, abych alespoň dokončila semestr, než odjedu na západ za svou odyseou.

"A co je to vlastně za školu ta Scientologie?" chtěla vědět. "Nikdy jsem o ní neslyšela ani já, ani tvůj otec. Jsi si vůbec jista, že je akreditovaná?"

"Mami," namítala jsem zlehka podrážděná, že se odmítá připojit k mému nadšení, "co na tom záleží, jestli je akreditovaná? Je docela nová. Je o celé světelné roky před tradiční psychoterapií" (tuto frázi jsem slyšela v centru). "Budu umět skutečně pomáhat lidem. Víš, že to je to jediné, o co jsem se kdy opravdu zajímala."

Nepřesvědčila jsem ji, ale když viděla, že se nedám odradit, pomohla mi naložit můj skromný majetek do auta. "Necháme ti to všechno ve sklepě, dokud se nevrátíš."

Když odjela, rozhlédla jsem se po prázdném bytě a pomyslela jsem si: "Tak. A teď už není cesty zpět. L.A., tady jsem."

Kola letadla se dotkli přistávací dráhy a já sem se prudce vrátila do přítomnosti. Vzala sem si kufřík a zeptala se, kudy se jde na autobus do Los Angeles. V peněžence jsem měla kousek papíru s adresou: "820 South Burlington Street. Celebrity Center (Centrum pro umělce)," a jméno: "Antonio Ferraro."

Pravděpodobně jsem vypadala jako každý student z konce šedesátých let, ve svých indických šatech, kožených sandálkách a s náhrdelníkem z jablečných jadérek. Po hodině cesty přeplněným autobusem jsem konečně stála před nízkou dřevěnou budovou na rohu ulic Burlingtom Street a Osmé, v centru Los Angeles, ve čtvrti MacArthur Park.

Velká tabulka na budově hlásala: "Vítejte v Celebrity Center." A na menší tabulce na dveřích bylo: "Celebrity Center. Scientologická církev." Říkali mi, že to je hlavní středisko Scientologie. Losangelesský "org" byl několik bloků odsud na Deváté ulici, ale Celebrity Centrum bylo speciálním střediskem, které pomáhalo umělcům a filmovým hercům. Kvůli mým hudebním schopnostem se rozhodlo, že bych měla jít sem.

Přední dveře byly otevřené. Vešla jsem dovnitř a hned mne přivítala menší žena s jasně modrýma očima a nedočkavým úsměvem.

"Vítej drahá," pozdravila mne a položila mi ruku na ramena v přátelském gestu. "Mohu ti nějak pomoci?"

"Hledám Antonia. Právě jsem přiletěla z Ann Arbor," a řekla jsem jí Ritino jméno.

"Aha, ano. Čekali jsme tě. Jsem ráda, že jsi tady. Pojď, najdeme Antonia a můžeš začít." Šla jsem za ní do velké místnosti hned za recepcí.

Místnost byla docela temná a trvalo mi pár vteřin, než jsem si zvykla na osvětlení. Potom jsem uviděla několik dlouhých řad stolů, kde sedělo asi tucet lidí, očividně zabraných do studia. někteří vypadali, že pracují ve dvojicích a potichu spolu rozmlouvali.

Hned na mne zapůsobilo ticho, které bylo v místnosti. Skoro jako v knihovně. Jediným zvukem bylo tiché mumlání hlasů a šustění papírů. Žena v bílé uniformě pomalu kroužila okolo stolů a pozorovala studenty. V ruce držela zápisník. Viděla jsem, jak si čas od času něco zapíše do zápisníku a pak beze slova podala růžový papír nějakému studentovi.

V přední části místnosti seděl u stolu starší muž a byl téměř zavalen papírovými složkami. Na stole měl nápis "Registrátor". Starší žena, která se mi představila jako Aileen, mne k němu přivedla.

"Toto je Antonio," usmála se. "Antonio, toto je Margery. Právě přijela z Michiganu, aby tu s námi absolvovala nějaký trénink. Zorientuj ji, prosím." Chytila mne za ruku a řekla: "My si popovídáme později. Tvým nejdůležitějším úkolem teď je začít kurz." Odvrátila svůj upřený pohled a zadívala se na Antonia s vědoucím úsměvem. Přikývl, podíval se na mne a ukázal na židli u svého stolu.

"Vítej," podíval se na mne se stejným, širokým úsměvem. "Vítej v Scientologii, cestě k absolutní svobodě." To byla fráze, kterou mi bylo souzeno ještě nesčetněkrát vyslechnout během následujících roků.

Antonio ukázal na učebnu. "Toto je naše učebna. Tady se učí kurzy Dianetiky a zde se naučíš, jak se stát auditorkou." Odmlčel se a podíval se na mne, jakoby uvažoval, zda mi může prozradit tajemství.

"Každý den se tu dějí zázraky. Skutečné zázraky. Uvidíš."

Prohlédla jsem si místnost. Na židlích za dlouhými stoly seděli v párech proti sobě studenti a beze slova si navzájem hleděli do očí.

"Co to dělají?" zeptala jsem se Antonia.

"Dělají 'TR nula'. TR, to je tréninková rutina. Je to jeden z drilů kurzu dianetiky. Dril pro zlepšení očního kontaktu a tvé auditorské 'konfrontace'."

"Konfrontace?" byla jsem zmatená. Nepamatovala jsem si, že bych kdy předtím slyšela takové podstatné jméno.

"To znamená schopnost auditora přijmout cokoli, co preklír řekne nebo udělá během auditovacího sezení bez jakékoli reakce z jeho vlastního případu," vysvětluje Antonio.

"Případu?" Další nové slovo.

"Ano, případu. Případ (case) je slovo, kterým označujeme preklírovu reaktivní mysl. Nazýváme ji také 'banka'. Když se někomu restimuluje reaktivní mysl nebo banka, znamená to, že je uzamčený (key in) nebo 'v bance'.

Podívala jsem se na něj a rozesmála sem se. "Přistála sem snad na jiné planetě? Mám pocit, jakobych se učila docela nový jazyk."

"To je proto, že Scientologie je jiná než ostatní předměty. Používáme nová slova, aby si lidé studující naše kurzy nepletly scientologické pojmy s pojmy jiných předmětů, například psychologie."

"A co to dělají tamti lidé?" zeptala sem se a ukázala jsem na menší stolek, u kterého dva studenti modelovali jakési figurky z modelíny.

"To je stůl s modelínou. V každém z našich kurzů budeš muset znázornit pojmy, které jsi se naučila, v modelíně. Musíš v modelíně předvést celou myšlenku. Tak se přidává 'hmota' k 'významu' napsaných slov. Hubbard zjistil, že když lidé dlouho čtou, jsou z toho ospalí. Když ale přidáš k učení hmotu a necháš je dělat praktická cvičení nebo předvádět věci za pomoci modelíny, jsou bdělejší a vydrží déle studovat."

U dalšího stolu jsem viděla studenta se sluchátky poslouchat magnetofonovou nahrávku. Občas se student nahlas zasmál něčemu, co slyšel z magnetofonu.

Otočila jsem se k Antoniovi. "Tak toto je jiné než všechny třídy, co jsem kdy viděla. To vůbec to nevypadá jako škola."

"V Scientologii tě čeká ještě mnoho překvapení," zářil Antonio. "Tvůj život už nikdy nebude takový, jako dosud."

"Ano, to mi říká každý." Opět jsem si prohlížela tu zvláštní třídu. "Takže, Antonio, co mám udělat, abych začala?"

Antonio vytáhl dlouhý, zeleně potištěný papír. Toto je směrovací formulář (routing form)," řekl a začal ho vyplňovat. "Nasměrujeme tě na kurz."

Po pár rutinních otázkách se mě zeptal, kolik peněz jsem si přivezla. "Pět set dolarů," čestně jsem přiznala. "Možná o pár dolarů víc."

"No to je skvělé, protože přesně tolik stojí kurz dianetiky," podíval se na mne šťastně. "Můžeš ihned začít."

"Myslela sem si, že první kurz je komunikační." (V Ann Arbor mi řekli, že můj první kurz bude stát jen padesát dolarů.)

"Ano, mnoho lidí začíná komunikačním kurzem, ale co se tebe týče, můžeš jít přímo na kurz Dianetiky. Ušetříš tím trochu peněz. Všechny materiály komunikačního kurzu jsou součástí Dianetiky, takže o nic nepřijdeš. A vidím, že si dostatečně sebevědomá na to, aby jsi potřebovala samostatný komunikační kurz. Ty jsi připravena na Dianetiku."

Přijala sem jeho vysvětlení, ale byl v tom jeden háček. "Ale jak si teď najdu ubytování a práci? To jsou veškeré peníze, co mám."

"To není problém," ubezpečil mne Antonio. "Najdeme ti ubytování někde poblíž. Jediné, o co se musíš teď postarat, je kurz. O vše ostatní se postaráme my."

A tak jsem vyprázdnila svou peněženku a podala Antoniovi své veškeré úspory. Když jsem pak na několika místech podepsala směrovací formulář, Antonio mne odvedl k ženě v bílé uniformě.

"Toto je supervizorka kurzu," poučil mne, když mne představoval. "Dá ti tvé materiály ke kurzu a když budeš mít nějaké otázky, ona je tím, koho se máš zeptat. Později budeme mít čas, abychom si ještě promluvili.

Supervizorka kurzu na mne upřeně hleděla s bezvýraznou tváří, na které nebylo ani stopy po vřelém úsměvu Antonia nebo Aileen. "Sedni si támhle," ukázala na volnou židli. "Přinesu ti materiály."

O minutu později mi podává pět centimetrů tlusté desky plné papírů formátu A4, na kterých byl červeně vytištěn nadpis "DIANETIKA", a dole malým písmem "Copyright, L. Ron Hubbard."

Prvních pár stran v šanonu bylo označeno "KONTROLNÍ LIST". Každá položka na kontrolním listu měla své číslo a bylo za ní místo, které se zřejmě mělo po přečtení vyplnit. Některé řádky začínali hvězdičkou (*) s vysvětlením, že položky s hvězdičkami "překontroluje" jiný student. Ten se mne bude ptát na tyto položky a pak tam připojí své iniciály.

Když jsem si prohlížela materiály, našla jsem několik stran, které byly vytištěny zeleně. Nahoře byly označeny "SMĚRNICE HCO" (HCO policy letter). Dále byly v šanonu stránky vytištěné červeně a označené "BULLETIN HCO". Nahoře v záhlaví byly slova: "HUBBARDOVA KOMUNIKAČNÍ KANCELÁŘ, Saint Hill Manor, East Grenstead, Sussex." (HCO = Hubbard communications office = Hubbardova komunikační kancelář)

Nalistovala jsem první stranu kontrolního listu. Byla to zelená stránka s nadpisem "Cíle Scientologie".

"Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek," začínal text,

"... kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat k vyšším výšinám, to jsou cíle Scientologie. "

"Poprvé jsme tyto cíle vyhlásili v tomto enturbulovaném světě před patnácti roky; dnes jsou na dosah naší technologie." (enturbulovaný = rozvířený, chaotický - R-factor)

"Scientologie vítá jakéhokoli jedince vyznávajícího jakoukoli víru, patřícího k jakékoli rase či národu, protože je ve své podstatě nepolitická."

"Neusilujeme o žádnou revoluci. Usilujeme pouze o vývoj k vyšším stavům bytí pro jedince i společnost."

"Svých cílů dosahujeme."

"Po nekonečných tisíciletích nevědomosti o sobě samém, o své mysli a o vesmíru, byl pro člověka učiněn významný objev."

"Ostatní snahy, které člověk vynaložil, byly tímto překonány."

"Tento úspěch způsobilo spojení pravdy padesáti tisíců roků lidského myšlení, která byla očištěna a zdůrazněna novými objevy o člověku."

"Vítáme vás v scientologii. Očekáváme od vás jen, že nám pomůžete dosáhnout našich cílů a pomůžete druhým. Očekáváme také, že vám bude pomoženo."

"Scientologie je dnes tím nejdůležitějším hnutím na Zemi."

"V tomto rozvířeném světě to není jednoduchá práce. Ale na druhé straně, kdyby byla, nemuseli bychom ji dělat."

"Respektujeme člověka a věříme, že si pomoc zaslouží. Respektujeme vás, a věříme, že také vy můžete pomoci."

"Scientologie nedluží nikomu svoji pomoc. Neučinili jsme nic, co by zapříčinilo, že bychom si museli někoho udobřovat. Kdybychom tak učinili, nebyli bychom nyní dost bystří, abychom dělali to, co děláme."

"Člověk podezřívá všechny nabídky pomoci. Velice často byl zrazen, jeho důvěra byla otřesena. Příliš často důvěřoval a byl zrazen. Můžeme dělat chyby, protože stavíme svět ze zlámaných stébel. Ale nikdy nezradíme vaši víru v nás po tu dobu, kdy jste jedním z nás."

"Nad scientologií slunce nikdy nezapadá."

"A přeji vám, aby pro vás vzešel nový den, stejně tak jako pro ty, které milujete, a pro člověka vůbec."

"Naše cíle jsou jednoduché i když obrovské."

"A my uspějeme a uspíváme s každým novým otočením Země."

"Vaše pomoc je vítána."

"Naše pomoc patří vám."

A dole byl podpis: L. Ron Hubbard.

To zní opravdu dobře, pomyslela jsem si. Vyplnila jsem políčko v kontrolním listě a otočila na další stranu.

Pak jsem začala číst Hubbardův životopis.

Hubbard, jak jsem se dočetla, se narodil v Nebrasce roku 1911 a vyrůstal u svého dědy na dobytčí farmě v Montaně. Jezdit na koni se naučil dříve než chodit. Jako teenager strávil několik let cestováním po Asii, studoval s lámaistickými duchovními a "jinými bojovníky".

Později se přihlásil na Univerzitu Georga Washingtona a navštěvoval první kurz jaderné fyziky. Později vedl expedici ve Střední Americe, která se zabývala domorodými kulturami.

Koncem druhé světové války byl zmrzačený a oslepen, ale vyléčil se pomocí svých vlastních poznatků o mysli. Dvakrát ho prohlásili za mrtvého, ale později dostal osvědčení o dokonalém zdravotním stavu.

Uveřejněním Dianetiky – "moderní vědy o duševním zdraví" – založil mezinárodní organizaci. "Scientologije je dnes nejdůležitější hnutí na Zemi ... Každý týden se stovky nových lidí seznamují s jejími úžasnými výhodami."

Životopis končil: "Dlouho hledaný most k absolutní svobodě pro lidstvo je hotov."

Jako další jsem četla zeleně vytištěný text s nadpisem "Moje filozofie", od L. Rona Hubbarda.

"Rád pomáhám ostatním," přečetla jsem si,

"... a považuji za svou největší radost v životě vidět člověka, který se sám osvobodil od stínů, které činily jeho dny temnými ..."

"Nežil jsem v izolaci, pohrdal jsem mudrci, kteří se vyhýbali životu i vědci, kteří se nechtěli podělit ..."

"Mnoho bylo moudřejších než já, ale málo z nich prošlo tolik cest ..."

"Viděl jsem život odshora dolů a zdola nahoru. Vím, jak vypadá v obou směrech. A vím, že existuje moudrost a existuje naděje ..."

"Nikdo nemá monopol na moudrost tohoto vesmíru. Patří těm, kteří ji dokáží použít, aby pomohli sobě i druhým."

"Kdyby věci byly lépe známy a my bychom ji více rozuměli, všichni bychom byli šťastnější."

"A cesta k poznání a cesta ke svobodě existují."

"Staré musí ustoupit novému, lež je třeba odhalit pravdou a pravda, ačkoli těžce vybojovaná, nakonec vždy zvítězí."

A dole opět podpis: L. Ron Hubbard.

Další text (směrnice) se jmenoval "Zabezpečení technologie". V něm Hubbard tvrdil, že:

Během padesáti tisíc roků dějin na této samostatné planetě člověk nikdy nevyvinul použitelný systém. Je sporné, zda v dohledné době vyvine ještě nějaký jiný.

Člověk je chycen v obrovském a složitém labyrintu. Aby se odsud dostal, musí sledovat důkladně zaznamenanou cestu Scientologie.

"V tomto životě mi trvalo třetinu století zaznamenat tuto cestu ven."

Scientologie je jediný použitelný systém, který člověk má. Dosud přiváděla lidi k vyššímu IQ, lepšímu životu a všemu ostatnímu. To nedokázal žádný jiný systém. Takže si uvědomte, že nemá žádnou konkurenci.

Nenechejte své bližní padnout. Za každou cenu je držte ve správném směru. A budou svobodní. Když je nepodržíte, nebudou.

V hlavě mi skoro zněla hudba. Probouzelo se ve mně vlastenectví, které jsem nikdy předtím necítila. Nakonec, pomyslela jsem si, možná jsem po osmnácti tíživých letech marnosti a neúspěchů nakonec našla ten vítězný tým.

Další směrnice byla ještě silnější. Naznačovala nebezpečí. "Udržení funkčnosti technologie".

"Když se k nám někdo přidá, předpokládejte, že se přidal nebo přidala na dobu existence vesmíru. Nikdy nedovolte nepředpojatý přístup. Kdo nás chce opustit, ať to rychle udělá. Kdo se přidá, je s námi na jedné lodi a když je na jedné lodi, platí pro něj stejné podmínky jako pro nás ostatní; zvítězit nebo zahynout při našem úsilí."

Když jsem pokračovala na konec této směrnice, přišla jsem k odstavci, který jsem si musela přečíst dvakrát. Znamenal opravdu to, co jsem si myslela?

"V Scientologii nehrajeme žádnou druhořadou hru. Není to nic roztomilého nebo něco, co se dělá, protože není nic lepšího na práci. "

"Celá zoufalá budoucnost této planety, každého muže, ženy a dítěte na ní a váš vlastní osud v příštích nekonečných bilionech roků závisí na tom, co děláte vy tady a teď se scientologií a v Scientologii."

"Wow," pomyslela jsem si. "Tak to je tedy síla." To je víc, než jsem čekala. Ale co jsem vlastně čekala?

Rozhlédla jsem se po místnosti po dalších studentech, kteří tiše studovali. Náhle jsem měla pocit, že jsem nepřišla jen do jiného města, ale jiného světa.

Cokoli mě kdy předtím zajímalo, vybledlo teď v porovnání s tím, co jsem nalézala na těchto stránkách. Vedli mne do nového světa s novými myšlenkami, novými slovy, novými lidmi a novými prioritami.

Během jediného dne se mé priority posunuly od všedních bezvýznamností mého pustého studentského života k hlubokým ideálům, které jsem nacházela na těchto stránkách. Bylo to takřka děsivé. Když jsem četla Hubbardova slova, cítila jsem výzvu. Výzvu překonat vše, co jsem sama od sebe kdy čekala nebo si myslela, že dokáži. Byla tu šance být a dělat něco hrdinského. Jak často, uvažovala jsem, dostává člověk šanci jako je tato? Šanci absolutně změnit svůj život.

Sbohem starý živote, pomyslela jsem si. Sotva jsem si přečetla pár takovýchto stránek, už jsem věděla, že se do školy hned tak nevrátím.

Namísto toho jsem dychtivě a důvěřivě vkročila do světa Scientologie a neohlížela jsem se nazpět. Pokud to byla loď jménem scientologie, tak jsem byla na její palubě.

*

Scientologické výrazy:

ORG je v scientologii zkratka pro organizaci; scientologové říkají např. jdu do orgu - nebo jdu do dc (někdy i s anglickou výslovností "dý sí), zde myšleno do dianetického centra (dianetic center), často také dianetické centrum nazývají prostě jen "centrum" - jdu do centra (ne tedy na Václavák, ale kamsi na Vinohrady, nebo kde zrovna pražské dc sídlí).

RŮŽOVÝ PAPÍR, PINK SHEET supervizor (dozor ve studovně nebo akademii - jak říkají scientologové) má na starosti také dodržování "studijní technologie" studenty. Pokud vidí, že někdo nedodržuje tyto Hubbardem popsané principy, napíše to supervizor do formuláře na růžovém papíru (pink je anglicky růžový, sheet je list papíru) a student musí přerušit studium a splnit to, co mu supervizor předepsal. Jakmile to splní, odevzdává růžový papír zpět supervizorovi a ten ho zakládá do složky daného člověka a je po celou dobu archivován.

ZORIENTUJ JI je to výraz, který v scientologii znamená seznámení člověka s budovou, povinnostmi, k němu se vztahujícími, ... Pro personál (staff) je zvlášní orientační dril "Staff status 0", kdy má v kontrolním listu úkoly typu: Dojdi do kanceláře etika a napiš, kolik má oken v místnosti. Po splnění cca 30-60 takovýchto úkolů je pravděpodobné, že v novém prostředí nebude bloudit a nebude se pořád ptát, kde co je.

DRIL (anglicky drill) cvičení určené k opakovanému provádění ("drill" anglicky znamená také vrtat)

KONFRONTACE dívat se na něco bez uhýbání; schopnost "být pohodlně zde" a vnímat

SAINT HILL MANOR anglické hubbardovo sídlo (v překladu "panství Svatý kopeček"), je situováno ve východním Grinsteadu (East Grinstead) v anglickém hrabství Sussex. Saint Hill se užívá také zkráceně k označení scientologické organizace určité úrovně (Saint Hill size = velikost jako Saint Hill). Jedna ze dvou pokročilých organizací v Evropě (druhá je v dánské Kodani).

NEPŘEDPOJATÝ v originálu je uvedeno "open-minded", to v překladu znamená objektivní nebo nepředpojatý. Takovýto objektivní nebo nepředpojatý přístup ke Scientologii není žádoucí (ze strany scientologů) - "Nikdy nedovolte nepředpojatý přístup". Tato směrnice (Udržování funkčnosti technologie) je jednou z klíčových směrnic, kterou musí scientolog studovat před každým, i mírně pokročilým, kurzem.

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.