www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

ZA MOSTEM JE XENU

Margery Wakefieldová: zážitky bývalé členky scientologické sekty

O ŽIVOTĚ V SCIENTOLOGII

 

Pozn.Ještě je nutno provést jazykovou korekturu na tomto překladu, tak nám promiňte případné chyby. Pracujeme na jejich odstranění.

Zážitky bývalé členky scientologické církve / sekty.

O scientologickém autidingu, Dianetice, Clearech, Operujících Thetanech, scientologickém vězení (RPF) a také o tom jak to celé dopadlo.

Autorka: Margery Wakefieldová (originál www)

Slovenský preklad: Zuzana Kalvínová (zip)

Most k absolutní svoboděGalaktický krutovládce Xenu

1. obrázek ukazuje "mapu scientologické církve k osvícení" - Most k absolutní svobodě (The Bridnge To Total Freedom) - postupuje se zespodu nahoru jak po pravé straně (stupně auditingu - "zpovědi"), tak i po levé straně (scientologické kurzy - "vzdělání"). Aby bohatí scientologové museli stále přispívat (i třeba svou prací), není dnes dostupný celý most, ani kdyby jste měli miliardu dolarů. Vyšší stupně auditingu než je Operující Thetan 8 se otevřou až tehdy, až penetrace (proniknutí) scientologů a scientologie na planetě dosáhne předem předesaného stupně (jen málokdo ví, co to znamená).

2. obrázek ukazuje to, co se dozvíte až na vyšších a utajovaných úrovních Mostu - že existuje galaktický krutovládce Xenu, který řešil přelidněnost planet tím, že zmrazil nepohodlné umělce, zločince a prostitutky do ledových kostek, ty pak naložil do meziplanetárních plavidel podobným letadlům DC10 a zde, na Zemi, je naházel do sopek a pak je ještě implantoval (např. představami o Ježíši či křesťanství). Animované to můžete vidět v seriálu South Park v epizodě 912.

Název "Za Mostem je Xenu" tedy odkazuje na tuto scientologickou utajovanou legendu, již se scientolog dozví až na vysokých úrovních "Mostu k absolutní svobodě". Když by se ji scientolog dozvěděl dříve než na stupni Operující Thetan 3, tak by prý zemřel nebo by se zbláznil (možná i z toho, kolik peněz do té doby v sektě utratil).

Kapitoly:

 1. Implantové stanice na obloze
 2. Tvoje jehla plave!
 3. Na příští nekonečné biliony let
 4. Flank za smích! Start!
 5. Plavou ryby? Létají ptáci?
 6. Během Noci Clearů uvidíš věčnost
 7. Datum události je 520 let před Kristem
 8. Star Trek naživo
 9. Smrt na Titaniku
 10. Zjisti, kdo opravdu jsi
 11. Vitej v RPF
 12. Zotročila si někdy národy?
 13. V každém z nás jsou mnozí
 14. Zpátky mezi černejma hubama
 15. Epilog: Krev ložnici
 16. Doslov překladatele

 

Přehled scientologických pojmů a zkratek:

AD [After Dianetics] = číslovaní letopočtu po vydaní Dianetiky (1950)

analytická mysl = vědomí

ARC = „afinita, realita, komunikacea“; shoda v názorech a příjemných pocitech; ARC zlom = nesouhlas nebo nesympatie

auditing = terapie nebo zpověď scientologickým auditorem; vše, co řeknete bývá zapisováno a pečlivě archivováno (a tudíž je i možnost to využít v budoucnu proti vám, bude-li třeba)

Clear = pacient po absolvování Dianetiky; údajně netrpí žádnými nemocemi, má IQ minimálně 135 a výbornou paměť (toto tvrzení se nikdy vědecky nedoložilo)

Dianetika = „moderní věda o duševním zdraví“, úvod do Scientologie

domorodec, černá huba [wog] = hanlivé označenie nescientológa

dynamika = pud života; scientolog by mal jednat ve směru „největšího dobra pro největší počet dynamik“, v praxi to znamená upřednostnit zájmy Scientologie před rodinou a soucitem s jednotlivcem

E-metr = přístroj na měření elektrického odporu těla odrážející náladu měřené osoby (strach, napětí, uvolnění, ...), v podstatě detektor lži

engram = vzpomínka na nepříjemný zážitek, častokrát z prenatálního období nebo minulých životů

entheta = zlo; všetko, co je proti Scientologii

invalidace = znehodnocení, nesouhlas s preklírovým „poznámím“ nebo "ziskem" během auditingu (vážný prohřešek proti auditorskému kodexu)

implantovat = vkládat myšlenku nebo úmysl

kondice, etický stav [condition] = dvanácti stupňová škála (zmatek, zrada, nepřítel, pochyby, přítěž, neexistence, nebezpečí, nouze, normál, nadbytek, moc, změna moci), která určuje postavení scientologa a spoluvytváří plán jeho další práce

MEST [matter, energy, space, time] = hmotný vesmír

nepochopené slovo, MU [misunderstood word] = univerzální odpověď na všechny námitky vůči "tech" včetně zívání při jejím studiu

overt = špatný čin, hřích; overty a withholdy, O/W = to, co tíží scientologovo svědomí

oxforský test osobnosti [Oxford Capacity Analysis; American Personality Test] = test na vyhledávání "ruin" člověka (nemá nic společného s Oxfordskou univerzitou)

preklír, PC = pacient nebo začínajíci scientolog, který ješte nedosál stupně Clear

preOT = ten, co už je Clear, ale není plnohodnotný OT (operující thetan)

PTS [Potential Trouble Source] = potenciální zdroj problémů, človek, který je v kontaktu so Supresorem; musí Supresora „zvládnout“ nebo sa od něj „oddělit“

reaktivní mysl = podvědomí; podle Scientologie je zdrojem šílenství a je nutno se jí zbavit

rehabilitační sbor, RPF [Rehabilitation Project Force] = scientologický tábor nucených prací; scientologové o tom říkají, že "dávají člověku druhou šanci"

ruina = problém, ktorý odhalíme u „mäsa“ a ponúkneme mu dianetiku ako riešenie

statistika = body přidělované scientologům podle pracovního výkonu; od statistiky se přímo odvíjí i plat a kondice, etický stav

Supresor, SP [Supressive Person] = človek, ktérý sa dopustil vážného přestupku vůči Scientologii; scientologové (včetně jeho rodiny) s ním nesmí udržovat žádný kontakt

štvanice [fair game] = v anglickém originálu "fair game" Může být připraven o majetek nebo zraněn jakýmikoliv prostředky kterýmkoli scientologem, bez jakéhokoliv postihu pro scientologa. Může s ním být jednáno úskočně, může být žalován, může mu být lháno a může být zničen.
V dnešních knihách Etiky se už toto pravidlo písemně neuvádí, ale jeho platnost nebyla nikdy zrušena.

thetan = duše; Operujúci Thetan, OT = nejvyšší „úroveň“ scientologie, na které se učí auditovat sami sebe, své tělesné thetany a cestovat mimo své tělo; tělesný thetan (BT- body thetan) jsou cizí duše zaseknuté či přilepené k našemu tělu

TR [training routine] = dril, při kterém se scientolog učí komunikovat s lidmi metodou auditingu (takže vlastně nekomunikovat, jen zopakovat otázku a potvrdit příjem odpovědi)

uvědomovací hlášení = zpráva o cizím přestupku, etická povinnost scientologa

withhold = utajovaný overt, přestupek

*

Další vysvětlivky jsou interaktivně v textu. Bude-li vám něco scházet, napište.

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.