www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

KNIHA "UTEKL NAVŽDY"

Obálka knihy Blown for good od Marca Headleyho.
Obálka knihy, která popisuje zákulisí Scientologie; již je v prodeji,
více na www.blownforgood.com

Ilustrace stránek Blown For Good.

VÍTEJTE NA BLOWN FOR GOOD

BlownForGood.com jsou webové stránky pro příběhy těch, kteří měli dostatek kuráže opustit Scientologii, bez ohledu na to, co je to bude stát.

Pokud jste členem personálu nebo věřícím Scientologie a pokud odejdete bez svolení, nazývá se to útěk (blow). Každý, kdo odejde se označuje termínem „blown“, odpadlík.

Častokrát, když někdo uteče, tak ho dostanou zpátky do církve a přesvědčují ho, aby zůstal. Tito lidé se označují jako „napravení“ (recovered). Ale existují i ti, kteří utečou a nikdy se již nevrátí. Tito lidé jsou uprchlíky navždy (tedy: blown for good).

Celosvětová operace Scientologie je řízena organizací zvanou Sea Organization. Odhaduje se, že na celém světě je přibližně 5.000 členů Sea Orgu. Odhaduje se také, že na celém světě je 25.000 bývalých členů Sea Orgu. Řada z těchto lidí má zkušenosti, ze kterých se mohou ostatní poučit.

BlownForGood.com sbírá příběhy těchto lidí, kteří odešli. Každé vyprávění by mělo obsahovat jakou pozici daná osoba v církvi vykonávala a kdy a proč odešla. Bereme pouze příběhy těch, kteří odešli navždy (blown for good). Jakmile nasbíráme 500 příběhů, uveřejníme je na těchto stránkách. Budeme je umisťovat s plným jménem každého autora.

Scientologická církev veřejně tvrdí, že již nepoužívá taktiku štvanice (fair game). Církev veřejně prohlásila, že nepoužívá praktiky přerušování kontaktu s některými lidmi. Na základě tohoto chceme publikovat skutečné příběhy, aby pravda o tom, co se děje v církvi byla vidět jednou a navždy.

Někteří lidé si myslí, že se jim může něco stát, pokud promluví nebo odhalí věci, které se jim staly, když pracovali pro církev. Ve většině případů jsou to není pravda. Ve většině současných případů, se těm, kdo opustili Scientologickou církev a veřejně proti ní promluvili, nestalo vůbec nic nebo to nebylo nic hrozného.

Skupiny jako Anonymous vyčerpávají církev a oni jednoduše nemají čas se zabývat každým jednotlivým scientologem, který odešel a promluvil. Anonymos zvládl překonat hlavní nástroj církve, který byl dlouhou dobu užíván k utišení kritiků – výhrůžky.

Konec konců výhrůžky jsou jednoduše výhrůžky. Ve většině případů výhrůžky nebyly podpořeny žádnými akcemi a jen zřídka byly činěny člověku, který chtěl za každou cenu zdokumentovat hrůzy a špatnosti, které byly proti němu páchány. Ve většině případů, když někdo odešel a řekl pravdu o tom, co se mu stalo, tak není mnoho možností, jak ho mohou umlčet.

Pokud je ten, kdo pošle svůj příběh na BlownForGood.com ve skutečnosti pronásledován (fair gamed) jakýmkoli způsobem, nebo jeho rodinní příslušníci jsou přesvědčováni, aby se od něj oddělili, tak tyto pokusy budou obšírně zveřejňovány.

Žijeme v době, kdy by lidem mělo být dovoleno opustit skupinu o které si myslí, že s nimi špatně zachází a ne být za to trestáni. Vítán je tu každý, kdo se chce podělit o svůj příběh a zveřejnit ho zde.

Budeme svobodní, když se o to postaráme.
B F G

BÁJNÉ, ALE ČASTO POKLÁDANÉ OTÁZKY

Věci častokrát nejsou takové, jaké se zdají...

Dotaz: Když jsem odcházel z církve, donutili mne podepsat dokument, kde stálo, že pokud budu mluvit proti nim, budou mne žalovat. Mohou se se mnou soudit?
Odpověď: Ve většině případů, které jsou zdokumentovány, byly jakýkoli dohody podepsány pod nátlakem. Dokument podepsaný pod nátlakem není platným dokumentem.

Odpověď: Zneužívání či týrání zaměstnanců nespadá mezi věci o kterých se uzavírají dohody o mlčenlivosti.
Odpověď: Neexistuje jediný soudní případ, který by Scientologická církev vyhrála proti bývalému zaměstnanci církve, který ji opustil a zveřejnil informace o zneužívání pracovníků.

D: Slyšel jsem, že když promluvím proti Scientologické církvi, že již nikdy nebudu moci mluvit nebo vidět svou rodinu. Mohou to udělat?
O: Církevní funkcionáři veřejně prohlásili, že už nepoužívají praktiky o přerušení kontaktů a že jejich snaha je dát rodiny dohromady, ne je rozdělovat.
O: Pokud jste svědkem nebo přímo obětí toho, že byla rozbita nějaká rodina a bylo to součástí opuštění církve, byli bychom rádi, abyste nám napsal(a) svůj příběh.
O: Je docela dobře možné, že pokud řeknete své rodině o tom, jak jste byl(a) zneužíván(a) a čím jste trpěl, když jste byl zaměstnán v církvi, že je to nenechá v klidu a i oni opustí církev.

D: Budou odhaleny mé osobní informace na internetu?
O: My zveřejníme pouze váš příběh a jméno. Žádné další kontaktní informace nebudou zveřejněny na internetu.

D: Mohu svůj příběh uveřejnit pod anonymním jménem nebo internetovou přezdívkou?
O: Ne. Účel stránek BlownForGood.com je přimět lidi, aby odkryli své záclony a odhalili, co se stalo a co se děje. Tak to může být zastaveno jednou provždy.

D: Nechci útočit na scientologii, ale byl jsem zneužíván a nemyslím si, že to bylo správné. Co bych měl dělat?
O: Pokud nepotvrdíte, co se stalo vám, tak jak chcete zabránit, aby se to stalo dalším? Útok na zneužívání, kterého se dopouští skupina není to samé jako útok na skupinu. Nikdo neříká, že praktikování nějaké víry je špatné. Zneužívání lidských bytostí a nucení ke snášení nesnesitelných životních a pracovních podmínek není součástí žádného náboženství.

D: Přijdou ke mně domů nebo do práce a budou mne zastrašovat, abych nezveřejnil svůj příběh?
O: Nebudeme zveřejňovat žádné osobní informace jako je vaše adresa nebo práce.
O: Zveřejnění vašeho příběhu je velmi výhodné. Je totiž jasné, co by motivovalo jakýkoli útok, který by přišel PO zveřejnění a proto by to nemohlo vyvolat dobrou odezvu. Jakékoli takové pronásledování bude široce zveřejněno a napáchá možná ještě více škody, než jen váš samotný odchod.
O: V řadě zemí je takové pronásledování protizákonné a trestné.

D: Pracuji ve společnosti, kde pracuje také hodně scientologů nebo která je vlastněna scientology. Budu vyhozen, když zveřejním svůj příběh?
O: V řadě zemí je zakázáno vyhodit zaměstnance na základě jeho vyznání nebo jakékoli jiné možné předpojatosti.

D: Cítím, že mi bylo ukřivděno, ale nechci ublížit jiným. Co mám dělat?
O: Šance tu je. Pokud si myslíte, že vám nějak bylo ukřivděno, tak asi bylo. Způsob, jak pravda vyjde najevo je, že se to řekne. Čím je více řečeno, tím více to bude známo. Pravda může zranit pouze ty, kteří si přejí říkat lži.

D: Neznám zákony, které zakazují špatné nebo nelidské zacházení se zaměstnanci. Kde mohu takové zákony nalézt?
O: Většina zákonů, které se týkají zaměstnanců jsou k dispozici na internetu. Odkazy dáváme dohromady a budou na našem webu k dispozici.

D: Bylo mi řečeno, že protože jsem dobrovolník nebo že jsem součástí „náboženského řádu“, že normální zákony neplatí. Je to pravda?
O: Není. Neexistuje výjimka, kterou by měla církev nebo náboženská organizace, která by jim dovolovala porušovat práva svých zaměstnanců, a to za žádných okolností.

D: Po řadu týdnů a měsíců jsem nedostal výplatu, ačkoli jsem pracoval pro církev a proto jsem odešel a našel si jinou práci, abych mohl platit své účty. Je v tomto případě něco, co bych mohl udělat?
O: S největší pravděpodobností ano kvůli nevyplacené mzdě. Zkuste kontaktovat právníka se znalostí pracovního práva a podejte to k soudu.

D: Když jsem odešel z církve, dali mi účet za všechny kurzy a auditingy, které jsem absolvoval a bylo mi řečeno, že dokud nezaplatím tento „vyžírkovský“ účet, nebudu moci mluvit se svou rodinou. Je to legální?
O: Zákony se mohou lišit stát od státu, ale podle kalifornského práva jakýkoli trénink a vzdělání, které poskytl zaměstnavatel zaměstnanci během jeho zaměstnání nemůže být účtováno. Ani po jeho odchodu od zaměstnavatele. Jakýkoli pokus o vystavení takovéhoto vyžírkovského účtu je ve skutečnosti proti zákonům státu Kalifornie. Ale znovu připomínáme, že zákony se v jednotlivých státech mohou lišit, proto si to ověřte podle vašeho místa.

PŘÍBĚHY O ODCHODECH ZE SEKTY

Zde bude zanedlouho několik vzorových příběhů.

Jakmile budeme mít 500 svědectví, tak budou všechna zveřejněna.

JAK PŘEDKLÁDAT SVŮJ PŘÍBĚH

Těšíme se na příběhy od jakéhokoli bývalého pracovníka církve, ať už byl zaměstnán kdekoli na celém světě. Tvůj příběh by měl dokumentovat, jak dlouho jsi byl zaměstnán Scientologickou církví a kde jsi pracoval. Měl by podrobně popsat, jak si dospěl k rozhodnutí odejít a co se stalo přihodilo, že jsi to opravdu udělal. Na základě příběhů, které jsme přezkoumali, řadu zneužívání

Již máme zdokumentováno například:

 1. Personál je nucen odpracovat neakceptovatelné množství pracovních hodin
 2. Personál nedostává ani minimální mzdu
 3. Nedostatek správné výživy
 4. Nedostatek přestávek na jídlo
 5. Nedostatek řádné lékařské péče
 6. Nedostatek spánku
 7. Špatné životní podmínky
 8. Nedostatek správného pohybu
 9. Příchozí a odchozí korespondence personálu je kontrolována
 10. Odepřený přístup k cestovnímu pasu
 11. Sexuální obtěžování
 12. Nucené potraty
 13. Nucené oddělení od rodiny nebo manžela/-ky
 14. Slovní urážky
 15. Fyzické týrání
 16. Emoční týrání
 17. Porušování zákona o dětské práci
 18. Špatná péče o děti
 19. Nejisté pracovní podmínky
 20. Nejisté životní podmínky
 21. Zanedbávání lékařské péče

V řadě zemí celého světa jsou zákony a vyhlášky, které zakazují většinu z výše zmíněného.
Tím, že řeknete svůj příběh a a odhalíte tyto ohavnosti, můžete pomoci navždy ukončit tyto praktiky a zajistit to, že další lidé nebudou muset zažít takové hrůzy, kterými jste sami prošli...

KONTAKTNÍ INFORMACE

Tyto stránky „mají na svědomí“ Marc Headley a Jason Beghe.

Marc Headley - exscientologist.Marc HEADLEY
pracoval 15 let na mezinárodní centrále vedení Scientologie (Int. Base). Po svém odchodu napsal řadu příspěvků na internetu o tom, co se stalo na Int. Base. Publikoval je pod přezdívkou Blownforgood.

Dnes žije v Los Angeles se svou ženou a dvěma dětmi.
Pokud chcete kontaktovat Marca, jeho adresa je:
marc (zavináč) blownforgood.com

Jason BegheJason BEGHE
byl scientologickým věřícím déle než 10 roků. Poskytl řadu rozhovorů ať už tištěným nebo internetovým médiím, kde odhaluje klamné a nečestné praktiky uvnitř Scientologie.

Dnes žije na kalifornském pobřeží se svou ženou a dvěma dětmi. Pokud chcete kontaktovat Jasona, jeho adresa je:
jbeghe (zavináč) blownforgood.com

fotografie jsou z konference o Scientologii v Hamburku 2008

ODKAZY

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.