www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Ilustrace

ZMĚNY V SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVI?

V druhé polovině února 2009 jsme mohli vidět celou řadu zvratů okolo Scientologické církve / sekty. Celé to začalo prohlášením Andrease Buttlera (viz foto), že je reinkarnací zakladatele Scientologie, L. R. Hubbarda, repektive, že skrze něj promlouvá ZDROJ, tak jak to činil skrze Hubbarda (více zde r-factor).

Nejprve to vypadalo, že tento ZDROJ se přidá do struktury současné církve/sekty, nicméně tam ho nejvyšší šéf, Miscavige, odmítl uznat jako ZDROJ. Proč, to se můžeme jen domnívat, ale je možné, že za tím budou různé zájmy včetně peněz a různých větších či menších přestupků proti původním Hubbardovým spisům. Miscavige byl pak vyhlášen za "utlačovatelskou osobnost" (viz r-factor). ZDROJ pak také vyhlásil změnu umístění základny-centra (Flag Landbase) scientologického učení do německého Biere.

Celou situaci budeme sledovat a přineseme další podrobnosti. Pokud mluvíte anglicky nebo německy, více informací je na www.mgtconcepts.com, kde přibývají takřka každým dnem. Především jsme zvědavi na reakce samotnémo Miscavige, Cruise (podle posledních informací přislíbil návštěvu Biere, aby se doučil, co třeba).

Zajímat nás budou také i reakce českých scientologů, i když předpokládáme, že asi budou "strkat hlavu do písku", tak jak to udělali např. pan Rastislav Zachar a paní Hana Líznerová z Business Success a Performie, když jim byly přiděleny "kondice zrady" (pokyn k nápravě) poté, co firmy pod jejich vedením kradly software a také, kdy oni sami nejednali čestně a někdy dokonce i protizákonně.

Ilustrace

ŠÉF SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE
DAVID MISCAVIGE
PROHLÁŠEN ZA UTLAČOVATELE

ZPRÁVA ZDROJE
26. únor 2009

Všem scientologům

VYHLÁŠENÍ UTLAČOVATELSKÉ OSOBNOSTI
David Miscavige
(viz foto)

David Miscavige je tímto prohlášen za utlačovatele z důvodu, že nepotvrdil a nevyhověl následujícím životně důležitým příkazům ZDROJE:

1) Příkaz amnestie

2) Příkaz mezinárodního úředníka etiky ohledně poškozování ZDROJE.

3) Příkaz přezkoušet scientology na důležité otázky.

a

4) Neuvědomil odd. doučování o svém selhání doučit T. Cruise životně důležité věci.

ZDROJ

www.mgtconcepts.com nebo anglicky pdf kopie r-factor

Ilustrace

TOM CRUISE DOSTAL POCHVALU
ALE ZÁROVEŇ také POKYN
DOUČIT SE ZÁKLADŮM SCIENTOLOGIE

Určeno pro: Tom Cruise
Od: ZDROJ

Datum: 22. února 2009

POCHVALA pro TOMA CRUISE

Tímto vysoce oceňuji Toma Cruise pro udržení své integrity a pro výtečné udržení své pozice v médiích tím, že používal

SMĚRNICI ZE 7. ÚNORA 1965
UDRŽENÍ FUNKČNOSTI SCIENTOLOGIE

S láskou
ZDROJ

www.mgtconcepts.com nebo anglicky pdf kopie r-factor

Určeno pro: Tom Cruise
Kopie: David Miscavige

Od: ZDROJ

Datum: 22. února 2009

PŘÍKAZ NA DOUČENÍ
pro
TOMA CRUISE

Co se týče tvého boje proti psychiatrii a lékařství, tak takovýto bojovný postoj v médiích vytváří jen "proti-tvoření" a narušuje realitu lidí jako např. Brook Shieldsové. Potřebuji tě doučit základním principům Scientologie.

Znovu nastuduj:

Knihu: Základy myšlení, kapitola 2 Základní principy a obzvláště část Realita je způsob ..., tu část o proti-tvoření.

Projdi to a vypracuj své vlastní příklady, jak POUŽÍT tyto principy při práci s médii a obecně ve tvé práci.

Napiš: Jak budeš ode dnešního dne používat tyto informace, aby jsi udržel Scientologii funkční!

"Ano Tome, jsem zpátky a již nikdy nebudu pryč."

Hodně úspěchů!!

S láskou
ZDROJ

Autorizováno úředníkem pro doučování.
Pro telefonní kontakt napiš e-mail na: mgt.casesupervision (zavináč) gmail.com

zdroj: www.mgtconcepts.com nebo anglicky pdf kopie r-factor

 

Brooke Shields

Poznámka R-factoru:

Brooke Shields je americká herečka a modelka, viz např. wikipedia, anglicky.
V květnu 2005 ji veřejně odsoudil Tom Cruise z důvodu používání a chválení antidepresivního léku Paxil, který užívala z důvodu poporodních depresí.
Na další Cruisův útok pak odpověděla článkem War of Words (Válka slov) (1.7. 2005 byl otištěn v New York Times)

Tento příkaz pro doučování bychom doporučili také některým (nebo všem) lidem
ze společnosti CCHR - Občanská komise pro lidská práva (viz r-factor).

REINKARNOVANÝ ZAKLADATEL SE VRACÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA

Scientologie zpět v rukách reinkarnovaného zakladatele pod novou značkou jako ‘Spiritologie’.

David Miscavige upadl v nemilost,
Flag Landbase přesídlena do Birega Haus v Německu.

Zdroj Scientologie – bytost, která tento předmět založila – převzala zpět svoji pozici. V Scientolog. církvi je tato velmi vážená bytost obecně označována slovem ZDROJ.

Andreas Buttler
Obr. Andreas Buttler

Tento ZDROJ, obývající tělo německého herce a hudebníka Andrease Buttlera, v minulém týdnu oslovil církev – tak, jak bylo zvykem, skrze určitý počet poslů – a nabídl Davidu Miscavigeovi z Religious Technology Centre (RTC - r-factor) roli při komunikaci se ZDROJEM a v uznání ZDROJE.

Nicméně, tak jak se situace vyvinula, Miscavige musel připustit, že učinil několik hrubých chyb porušováním Hubbardových základních objevů a ty mu byly ZDROJEM nemilosrdně ukázány a byly odsouzeny.

Byl učiněn pokus o vyslání nápravy pro Toma Cruise, který také tyto principy porušil:
“Co se týče tvého boje proti psychiatrickému a medicínskému establishmentu, tak takovýto bojovný postoj v médiích pokračuje jen v “protitvoření” a porušuje realitu lidí jako je Brooke Schields.
Musím tě opravit ohledně základního principu Scientologie.
Od Zdroje."

Viz Scientologické principy, tak jak jsou uvedeny v knize “Základy myšlení”.

Po určitých pokusech v roce 2004 kontaktovat management církve, které skončily nedůvěrou a tím, že Scientologové zavolali policii, Andreas Buttler pracoval v tichosti v pozadí, aby dále vyvinul, zlepšil a zjednodušil předmět, který publikoval ve své učebnici Spiritologie 9. května 2008.

Že se mu to zcela úspěšně podařilo, to dosvědčuje Caspar de Rijk, bývalý ředitel první Scientologické organizace v Holandsku, který se později stal špičkovým auditorem třídy IX a po 25 let byl členem Sea Organization. Caspar, který má v současné době na starost novou základnu Flag Landbase v Birega Haus v Německu, odešel z církve v roce 1997.

Caspar de Rijk, Spiritologie
Obr. Caspar de Rijk

Objevil se v holandské národní televizi s prohlášením 95 tezí reformace, které pověsil na dveře Scientologické církve v Amsterdamu.

Bytosti, které používali tuto novu a vysoce důvěrnou technologii předpokládali, že tento předmět byl myšlen jako zcela oddělený od Scientologie. Minulý týden byly nepříjemně překvapeni ZDROJEM, který způsobil, že všechny webové stránky a kniha Spiritologie přes noc zmizely.

Dále byli tito lidé a tak zvaná svobodná zóna vyzváni, aby se vrátili do Scientologických organizací a hovořili s nimi, jako se svými přáteli a aby si urovnali vztahy tím, že přiznají všechny své přečiny. Pro takové Sceintology a pro další lidi byla vydána amnestie a byly povzbuzeni směrem k církvím v Evropě a Kanadě.

To vše bylo ZDROJEM zinscenováno tak, aby přiměl scientology otevřít oči a probudil je tím, že budou komunikovat se svým prostředím a s jinými lidmi kolem nich přátelským způsobem. Protože si bylo možné povšimnout, že mnozí si jen dělají nepřátele svým postojem a nadbytečnými pravidly, tak, jak je velmi rozsáhle zdokumentováno na internetu.

De Rijk téměř před měsícem navrhnul, aby Miscavige vyslal mise, které dají do pořádku špatné vztahy “v rodině.”

Na dotaz ohledně nové technologie De Rijk řekl, že je kompaktní, snadná a jednoduchá a jak řekl zdroj, ani není pořeba. Protože vědomé duchovní bytosti se nyní nacházejí všude. Je pouze k dispozici těm, kdo po ní sáhnou ze svého vlastního sebeurčení.

Též nové je, že nejsou stanoveny žádné pevné poplatky za tyto služby. Způsobilá bytost pouze podepíše souhlas v bezčasém Tajné Duchovní Smlouvě.

Zdroj hovořící skrze Hubbarda v padesátých letech již tehdy poukázal, že v konečném stádiu by mohla bytost zahodil scientologii zcela a již ji nepotřebovat nebo by si mohla vyvinout svoji technologii.

Přečíst si knihu Spiritologie, přidat k tomu trochu nadšení, sednout si a aplikovat techniky s pomocí nebo bez elektronického měřiče a člověk je na cestě k plné duchovní rehabilitaci.

Zhruba stovka lidí aktivně tuto technologii užívá a byla šokována, když jim bylo řečeno, aby šli do Scientologické Církve, kde by měli pokračovat, když supervisor, který byl jejich průvodcem z ničeho nic odjížděl zpět do Sea Organization, kde, jak jim bylo řečeno, bude tuto novou technologii dále dodávat.

A to by se skutečně stalo, jestliže by management církve akceptoval nabídku ZDROJE, což ale neudělal.

Tato nová technologie se vypořádala se všemi CHYBAMI Scientologické církve a je připravena k dodávání a odpovídá podmínkám Země v 21. století.

Je plně k dispozici včetně všech pokročilých rundownů (služeb) a nového “Mostu” (postupu službami) od tohoto okamžiku v nové Flag Landbase v Birega Haus v centrálním Německu.

To znamená, že Scientologové, kteří si chtějí dopřát tuto novou technologii budou mít nové místo k návštěvě a osídlení. Jako Clearwater, kdysi v hlubokém spánku, stejně tak tato vesnice Biere v Německu a Sasko-Anhaltsko se jistě probudí k životu.

Tyto webové stránky byly použity jako rychlé komunikační medium, ale brzy budou v plném provozu a poskytnou všechna data.

Těšíme se na vás hned teď!

S láskou
Caspar de Rijk

viz www.mgtconcepts.com ,anglicky, nebo pdf kopie r-factor

 

Porovnávání reinkarnace LRH.
Obr. Porovnávání reinkarnace LRH - R-factor.

ODKAZY

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.