www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Psali jste nám hodně otázek ohledně základní školy s výukou podle scientologů.
Text budeme průběžně doplňovat. Schází-li vám nějaká informace, napište nám.

Ministerstvo školství

Pochybilo ministerstvo, když povolilo zřízení školy?

Ne. Současné zákony jsou takové, že si může školu založit každý, kdo splní především materiální požadavky a zda patří k Al-kaidě, Scientologii, kuřimské sektě nebo to je kdokoli jiný, to se nikde neuvádí a nikdo nemá za povinnost to zkoumat.

Ministerstvo (dle materiálů scientologů) pokryje 60% nákladů. (viz pdf)

Podváděli scientologové, když neuvedli spojení se svou církví?

Ne. Nikdo to po nich nevyžaduje a jejich osobní integrita je tak nízká, že to neprezentují.

Mezi sebou se sice bijou v prsa, kdo má vyšší členství v IAS (mezinárodní organizace scientologů) a kdo je výše na "Mostě k absolutní svobodě" (scientologická cesta ke spáse), ale to nejsou informace pro veřejnost (pro wogy - to je interní scientologický název pro scientologické nevěřící).

Toto je jeden ze znaků sekty: selekce informací.

V jedné své směrnici "humanista" Hubbard doslova píše:

"Zacházení s pravdou je choulostivá záležitost.
Nesmíš říci vše, co víš. Řekni akceptovatelnou pravdu."

L. Ron Hubbard směrnice o PR Scientologické církve z 13.8. 1970, vydání II.

Je vidět posun v popisu činnosti BASICu. Nyní už v registraci neprezentují svého "humanistu" Hubbarda:

Studijní centrum BASIC, o.p.s. , Praha (rok 2005)
"Efektivní vzdělávací služby založené na objevech spisovatele a humanisty L. Rona Hubbarda"

Základní škola a mateřská škola Basic, o.p.s. (dříve Studijní centrum Basic Brno, o.p.s.) (rok 2008)
zde už o jméno Hubbarda nezavadíme, maximálně o název scientologického postupu učení "studijní technologii"
"- Dodávání přednášek o studijní technologii pedagogům, studentům, rodičům, příslušníkům etnických menšin a široké veřejnosti"

Scientologický kříž

Jak se pozná, že jde o školu scientologů?
Kdo jsou lidé v pozadí školy?

Obecně se to pozná velmi těžko. Pokud ty lidi neznáte a neznáte jejich historii a neznáte souvislosti, nemusíte na to zprvu přijít vůbec. Pravděpodobně to ani nikoho na ministerstvu školství nenapadlo (ale i kdyby, stejně by proti tomu nemohli nic udělat).

Co lze jednoznačně vyčíst z obchodního rejstříku jsou jména Alice Marečková a Martin Staněk. To jsou pracovníci scientologické organizace Business Success (pokud jste s nimi v kontaktu, tak vás již asi žádali o příspěvek na tuto školu). Ti prochází scientologickým tréninkem jak ve firmě Business Success, tak i v Dianetickém centru. Milan Pavlíček je dlouholetým příznivcem Business Success a je pravděpodobné, že scientologickým tréninkem prochází i v Dianetickém centru. Jana Tomanová je ředitelka pražského centra BASIC. Tam je jako zakladatelka uvedena Andrea Macháčková. Ta založila BASIC poté, co absolvovala úvodní výcvik (indoktrinaci) EPF v nejradikálnější scientologické organizaci See Org. S tou podepsala smlouvu o spolupráci na dobu jedné miliardy let. Její jméno najdete i v seznamu scientologů, který sestavuje na základě občasného úniku informací ze sekty paní Kristy Wachter (www). Jen asi nebudou úplně aktuální informace o jejím postupu v scientologické církvi. Dnes je slečna Macháčková minimálně OT3 (scientologický Operující Thetan 3. úrovně).

BASIC se zaštiťuje organizací Aplikovaná Scholastika (pdf kopie). Ředitelkou této organizace je v ČR Eva Řehořová, opět dlouholetá scientoložka s tuzemským i zahraničním scientologickým výcvikem (www). Aplikovaná Scholastika patří do scientologické skupiny ABLE (pdf kopie) a její prezidentkou je Rena Weinberg (Operující Thetan 6. úrovně, www), pravděpodobně také členka See Orgu.

Organizace okolo scientologické církve
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

První obrázek je kopie ilustrace z publikace scientologické církve. Je vidět, že se snaží pronikat ven různými kanály, které na první pohled nevypadají jako scientologické aktivity, ale z obrázku jsou zdroj a tím pádem i povelové linie jasné. Aplikovaná scholastika je ta rozevřená knížka. Business Success funguje pod logem lvice (WISE) a v ČR lze vidět i některé aktivity skupiny Narconon (logo skákající osoby).

Na druhém obrázku můžete vidět hlavní scientologické skupiny v ČR. Velikostí písma jsme se snažili naznačit i jejich význam pro církev z hlediska přílivu peněz, nových věřících a propagace scientologických aktivit či ochranných známek.

Nákres scientologické církve / sekty v České republice
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Je tato škola rizikem pro děti, které ji budou navštěvovat?

Neměla by pro ně být rizikem fyzických trestů či týrání, jako například v kuřimské kauze.

Je pro ně rizikem především pozvolného pronikání do scientologie a budování nekritického postoje vůči náboženskému učení L. Ron Hubbarda (scientologické církvi). Ale to platí jen pro ty, kteří se scientologií (respektive jejich rodiče) neměli už předtím něco společného. Ti, co již nějakou zkušenost mají asi budou patřit mezi první klienty této školy; ať už to budou děti pracovníků scientologické společnosti Business Success nebo děti některých jejich klientů, kteří stejně již navštěvují dianetické centrum (dianetické centrum je forma scientologie, která se vyskytuje na území ČR).

Takže určité riziko je zde hlavně pro ty rodiny, kde nic nevědí o scientologii a třeba i z nějakého důvodu si o ní nemyslí nic dobrého. V takovéto rodině pak může dojít k zásadním rozporům a může to vyvrcholit tím, že dítě (samozřejmě až bude mít na to věk) prohlásí své rodiče za utlačovatele a nebude je chtít již nikdy vidět a odejde pracovat třeba do See Orgu (nejradikálnější část scientologické církve - zakladatelka BASICu pochází z této komunity). Přečíst si o tom můžete v článku Uvnitř scientologie.

Jinak je jisté, že děti by měli mít velmi dobré znalosti už jen tím, že jich bude málo ve třídách (max. 15) a i některé scientologické zásady ohledně studia jsou velmi dobré (vždyť o některých věcech si můžeme přečíst již dávno před Hubbardem, třeba ve spisech Komenského). Velká část údajných Hubbardových objevů je spíše kompilací do té doby známých skutečností, než nějaký objev, viz r-factor.

Budou ve škole učit jen scientologové?

Dá se to předpokládat. Určitě tam dlouhodobě nebudou lidé, kteří by neměli dobré mínění o L. Ron Hubbardovi a jeho scientologické církvi (sektě) a veřejně to prezentovali. S vysokou pravděpodobností to bude stejné jako v jiných scientologických organizacích; dá se mluvit o náboženské intoleranci, i když jen jednostranné.

Stanou se děti ve škole scientology?

Nelze to vyloučit, spíše to lze předpokládat. Scientolog je ten, kdo používá techniky scientologie pro zlepšení (viz slovník scientologické církve). Scientolog není nutně majitel nějaké "stranické knížky". Vždyť v ČR oficiálně ani žádná scientologická církev neexistuje (nebyla by schopna dát dohromady minimálně 300 věřících a splnit další podmínky pro registraci).

Lze odejít ze scientologické sekty?

Ano, většinou lze. Je jen otázkou, jak strastiplná ta cesta bude a co vše vám na ni vaši bývalí "přátelé" (všichni scientologové se s vámi musí přestat stýkat) provedou (viz např. zde).

Jediné, kdy budete mít problém sektu opustit jsou reindoktrinační (převýchovné) tábory RPF, kde můžete být hlídáni celých 24 hodin, abyste neutekli (více např. v článku Uvnitř scientologie). A nebo pokud vás scientologové přímo uvězní (zřejmě dle svých směrnic), jak se to stalo např. Martine Boublil (viz r-factor).

Můj partner (partnerka) je v scientologické sektě.
Mohu mu (jí) pomoci odejít?

Pravděpodobně ne. Pokud se ten člověk sám nerozhodne, informace zvenčí, že to je sekta a že podvádí a dělají toto a tamto, i když to je třeba i soudně podložené, obvykle nepomohou. Scientologové jsou trénováni ve zvládání "černé propagandy" a odolnosti proti ní. Obecně všechny zprávy, které negativně mluví o scientologii považují za pomluvy (scientologicky "entheta"), útoky a černou propagandu. Scientolog nikdy nebude jakýmkoli špatným zprávám o scientologii věřit. Nepomůže vám, že mu dáte odkaz na r-factor, výstřižek z novin nebo nahrávku nějakého pořadu. Nepomůže. Je to smutné, ale je to tak.

Když jsme se zamýšleli, zda známe někoho, kdo odešel ze scientologie pouze na základě vnějších informací, nevzpomněli jsme si na nikoho. Jediné případy (včetně nás samotných), které známe, jsou ty, kde se člověk sám setkal s velmi hrubým porušením zákonů nebo sám čelil nějakému útoku či podlosti ze strany církve. A to ještě záleží, na vnitřní míře, co člověk sám posoudí jako OK a co už podle něj v pořádku není, protože zde více než kde jinde platí, že "účel světí prostředky". A běžný scientolog si myslí, že účel scientologie je nade vše ostatní. A teprve poté, kdy se scientolog setká s takovýmto třeba i protiprávním nebo nečestným jednáním, tak teprve poté začne otevírat oči a dávat si souvislosti dohromady a teprve teď začíná vnímat i okolní informace. Ty, které kolem něj stále byly ale on před nimi zavíral oči a i ostatním rozmlouval, ať to nečtou, že to jsou jen útoky nepřátel scientologie, psychiatrické lobby, farmaceutů, zkrachovalých scientologů, ...

Takže pokud váš partner (ka) už je scientolog (absolvoval nějakou scientologickou akci a je z ní nadšený), nepřemlouvejte ho, nevolejte do sekty, ať ho neotravují a pustí ho, ... obvykle nic z toho nezabere, spíše to může přitížit. Vám. Mohou vás totiž prohlásit za utlačovatelskou osobnost (nepřejete partnerovi duchovní rozvoj) a váš partner je pak prohlášen za PTS (Potential Trouble Source = možná zdroj problémů) a v takovém případě vás musí buď zvládnout (abyste neútočili, lépe abyste šli do církve a sepsali své hříchy na papír) nebo se od vás oddělit. A je jedno, jak dlouho jste spolu a kolik máte dětí a že vše ostatní vám dosud v životě výborně fungovalo (až na tu scientologii).

Ilustrace

CO JE APLIKOVANÁ SCHOLASTIKA?

Aplikovaná Scholastika je jedna z organizací scientologické církve jejímž účelem je nenápadně proniknout do společnosti s náboženským učením scientologické církve.

 

Více v oddílu LITE a BASIC.

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.