www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Křesťanský a scientologický kříž.

KŘESŤANSTVÍ
 A
SCIENTOLOGIE

Může být dobrý křesťan zároveň dobrým scientologem?

Lidé ze Scientologické církve někdy tvrdí, že scientologické náboženství je pro všechny lidi, ať jsou jakékoli rasy, národnosti či vyznání. Prý je to jakési náboženství nad všemi ostatními náboženstvími. V knize Scientology Handbook (Scientologická příručka) je i velký emotivní obraz, jak lidé různých vyznání stoupají s nadějí na horu, kde na vrcholu stojí scientolog v černém obleku a drží právě Scientologickou příručku, jakýsi univerzální scientologický návod na všechny problémy života.

Následující tabulka vybrala jedno z mnoha náboženství a ukazuje, že to s kompatibilitou (kompatibilita = vzájemná slučitelnost, snášenlivost) bude trošku komplikovanější. Konec konců udělejte si obrázek sami.

Upozornění. Tento tento článek (ani tento web) není bojem křesťanů vůči scientologické církvi. Tabulku vytvořil ateista, který jen pročetl řadu spisů obou náboženství a seřadil je vedle sebe.

O mstě a nepřátelích

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili."

Ježíš Kristus, Lukáš 6:27-28, Matouš 5:38-39

"Nepřítel. Může být připraven o majetek nebo zraněn jakýmikoliv prostředky kterýmkoliv Scientologem, bez jakéhokoliv postihu pro Scientologa. Může s ním být jednáno úskočně, může být žalován, může mu být lháno a může být zničen."

L. Ron Hubbard, směrnice z 18.10. 1967 IV

O pravdomluvnosti

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého."

Ježíš Kristus, Matouš 5:37

"Zacházení s pravdou je choulostivá záležitost. Nesmíš říci vše, co víš. Řekni akceptovatelnou pravdu."

L. Ron Hubbard,
HCO směrnice z 13.8. 1970, vydání II

O náboženských podvodech

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci."

Ježíš Kristus, Matouš 7:15

"Celá zoufalá budoucnost této planety, každého muže, ženy a dítěte na ní a váš vlastní osud v příštích nekonečných bilionech roků závisí na tom, co děláte vy tady a teď se Scientologií a v Scientologii."

L. Ron Hubbard,
HCO směrnice z 7.2.1965, znovu vydaná v letech 1980 a 1991, Udržování funkčnosti Scientologie

O penězích a chamtivosti

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Každému, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět."

Ježíš Kristus, Lukáš 6:30

"Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi."

Ježíš Kristus, Lukáš 18:22

"Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla."

Pavel, 1. list Timoteovi, 6:10

"VYDĚLÁVEJ PENÍZE. VYDĚLÁVEJ VÍCE PENĚZ."

L. Ron Hubbard, HCO směrnice z 9.3.1972

O cenách účtovaných za náboženství

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte."

Ježíš Kristus, Matouš 10:8

"Organizace nikdy nesmí rozdávat auditing nebo knihy."

L. Ron Hubbard,
HCO směrnice z 27.9.1970, vydání I

O systému spravedlnosti

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení."

Ježíš Kristus, Matouš 5:25

"Právo může být snadno využito k obtěžování … účel podání žaloby je více pronásledovat a znechutit než vyhrát."

L. Ron Hubbard, The Scientologist – Příručka o rozšiřování materiálů přetištěná v Technických oběžnících Dianetiky a Scientologie, svazek 2, strany 151-171; výtisk z roku 1979

O vykoupení Krista

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe."

Pavel, Galatským 2:20

"Kristus umřel pro své vlastní hříchy."

L. Ron Hubbard (nahrávka Saint Hill číslo 12 – číslo není zcela jasné, když by ho někdo věděl, dejte nám, prosím, vědět)

O užití náboženství pro zisk peněz

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku."

Pavel, 1. list Timoteovi, 6:5

"Rád bych založil náboženství. To je to, kde jsou peníze."

vzpomíná Lloyd Arthur Eshbach na Hubbardova slova v knize Over my Shoulder

O přístupu s otevřenou myslí

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte."

Pavel, 1. list Tesalonickým 5:21

"Nikdy nedopusťte přístup s otevřenou myslí. Nikdy jim nedovolte býti scientology napůl."

L. Ron Hubbard,
HCO směrnice z 7.2.1965, znovu vydaná v letech 1980 a 1991, Udržování funkčnosti Scientologie

O společnosti obecně

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha."

Pavel, Římanům 13:1

"Když umístíme vládu na naši tabulku lidského hodnocení, nalezneme zbabělé psychotiky … Vlády jsou duševně choré."

L. Ron Hubbard, Ability Magazine, vydání číslo 5

O velkém "vědění" sekty

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno „poznáním“. Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře."

Pavel, 1. list Timoteovi, 6:20-21

"Toto jsou užitečné dovednosti. S nimi slepý opět vidí, chromý chodí, nemocný se zotavuje, duševně chorý se stává normálním a normální se stává ještě lepším. Jejím použitím člověk nalezne tisíc schopností, které hledal, aby vzchopil."

L. Ron Hubbard,
Scientologie: Historie člověka, úvod.

O tom, komu patří vesmír

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví."

Ježíš Kristus, Matouš 5:5

"Tento vesmír je drsným vesmírem. Jen silní přežijí a pouze bezohlední jej mohou vlastnit."

L. Ron Hubbard,
Scientology: Historie člověka, strana 38

O soudní při

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť."

Ježíš Kristus, Matouš 5:40

"Účel soudní pře je více pronásledovat a znechutit než vyhrát … Právo může být snadno použito k obtěžování a … bude obecně dostačující k tomu, aby zapříčinilo profesní skon (nepřátel). Pokud je to možné, tak ho samozřejmě totálně zruinuite."

L. Ron Hubbard, článek o kontrolním listu pro stupeň 0, Americká Saint Hill Organizace, 1968.

O odpuštění

KŘESŤANSTVÍ
SCIENTOLOGIE

"Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav také druhou."

Ježíš Kristus, Lukáš 6:29

"Nejsme náboženství typu nastav‑ještě‑druhou‑tvář."

Leisa Goodman
v příspěvku na alt.religion.scientology

ODKAZY

  • Původní anglický text www nebo kopie v .pdf
  • Křesťanství
    Bible zdarma ke stažení (ve formátu pdf i mp3) na: www.bible21.cz
  • Scientologická církev
    Náboženské spisy a nahrávky Scientologické církve, jděte sem: R-factor

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.