www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Film 1984

ZNEPOKOJIVÉ PARALELY:
"1984" & SCIENTOLOGIe

BIG BROTHER IS WATCHING YOU! / VELKÝ BRATR TĚ VIDÍ!
(Foto je ze staršího filmu "1984")

 

NAHRAďte POJEM "STRANA"
výrazem "SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV"

Text sestavil Andreas Heldal-Lund z příspěvků Roberta Vaughan Younga (dále RVY).

Robert Vaughn Young (RVY) byl 20 let členem Sea Orgu. V této době pracoval téměř výhradně pro Kancelář zvláštních záležitostí (Office of Special Affairs – OSA). Současně se svou ženou byli vysoce postavenými osobnostmi v Scientologii. Stacy Young (jeho žena) byla šéfredaktorkou scientologického magazínu Freedom. Vaughan Young se vypracoval vysoko ve vnitřních strukturách Scientologie.

Oba opustili tento kult v roce 1989 a od roku 1993 o něm začali poskytovat informace.

O AKCEPTOVÁNÍ NESKUTEČNA

Z knihy Georga Orwella "1984", která byla publikována v roce 1949:

"svým způsobem se světonázor Strany prosazoval nejúspěšněji u lidí neschopných ho pochopit. Ty bylo možné přimět, aby přijímali i nejkřiklavější překroucení skutečnosti, protože nikdy plně nepochopili obludnost toho, co se od nich žádalo, a nezajímali se o veřejné dění natolik, aby si všimli, co se děje. Protože nechápali, zachovali si zdravý rozum. Spolkli prostě všechno, a co spolkli, jim neuškodilo, protože to nezanechávalo žádné zbytky, tak jako zrnko obilí projde nestráveno ptačím tělem."

Komentář RVY:

Tento stupeň naivity nacházíme i v jiných hnutích či skupinách, nejen v Scientologii. Rozdílem je však to, že v Scientologii si vynucují nezájem o veřejné události a tím zvyšují úroveň nereality, kterou může člověk akceptovat. Je to děláno postupně, což je jeden z důvodů, proč „vyšší úrovně“ jsou udržovány v tajnosti. Problém „skočit na vše, co se mi říká“ může být nalezen v Hubbardových studijních metodách, kde není možnost kritického pohledu nebo nesouhlasu.

Nesouhlas v Scientologii znamená, že daný člověk má „nepochopené slovo“ nebo některý z dalších problémů studia. On pak hledá nepochopená slova až do doby, kdy text „zduplikuje“, což znamená, že zrnko obilí prošlo skrze. Rozdíl je v tom, že to vytváří nedostatek schopnosti vlastního zamyšlení nad problémem, rozebrání problému. To lze vidět například u déle sloužících scientologů v oddělení 20, když se jich zeptáte například na článek z titulní strany nebo večerních zpráv. Oni nevědí, protože nečtou noviny a nesledují televizi. Oni se nestarají, protože se stáhli a žijí svým vlastním životem. Oni cítí, že L. Ron Hubbard jim řekl, jak najít pravdu, tak co jiného ještě potřebují? Proto tedy ta naivita a důvěřivost, přesně jako v „1984“.

O NEDOSTATKU SOUKROMÍ

z Orwellova "1984":

"V zásadě neměl člen Strany nikdy volno a nebyl nikdy sám, jedině v posteli. Předpokládalo se, že pokud právě nepracuje, nejí nebo nespí, účastní se nějaké společné zábavy; dělat cokoli, co by jen připomínalo touhu po samotě, třeba jít sám na procházku, bylo vždy poněkud riskantní. V newspeaku pro to bylo slovo, jmenovalo se to ownlife, vlastní život, a znamenalo to individualismus a výstřednost."

Komentář RVY:

Nedostatek volného času a nikdy nebýt sám je charakteristické v životě Sea Org/Dept 20. Osamělost je značně podezřelá. Předpokládá se, že jedinec bude „týmový člen“. Pokud chce být někdo sám, Scientologický Newspeak (slang, vlastní řeč) o této osobě říká, že je „orientována na první dynamiku“. Pro pochopení tohoto musí člověk rozumět tomu, co je osm „dynamik“ v Scientologii:

1. člověk sám
2. sex a rodina
3. skupina
4. lidstvo
5. život (vše živé)
6. vesmír (vše hmotné)
7. životní síla (thetan)
8. nekonečno (Bůh)

Zatímco obecný postoj je, že člověk by měl mít všechny tyto oblasti v rovnováze, tak pravda je ta, že člověk který žije v scientologické skupině a chce si vzít třeba den volna, tak je označen za „orientovaného na první dynamiku“ a to znamená, že je neetický (ke skupině), sobecký a možná to ukazuje i na nějakou kriminalitu.

Častokrát musí scientolog před dovolenou či neočekávaným odjezdem nebo volnem projít bezpečnostní kontrolou (Sec Check) a/nebo přezkoušením na e-metru. (pozn. R-factor)

z Orwellova "1984":

 "Člen Strany žije od narození do smrti pod dohledem Ideopolicie. Ani když je sám, nemůže si být jist, že je sám. Ať je kdekoli, ať spí či bdí, pracuje či odpočívá, ať je v posteli či ve vaně, může být sledován bez varování, aniž ví, že je sledován. Nic z toho, co dělá, není bezvýznamné. Přátelé, odpočinek, chování k ženě a k dětem, výraz tváře, když je o samotě, slova, jež si mumlá ve spaní, dokonce i charakteristické pohyby těla, to vše se zkoumá s žárlivou pečlivostí. Nejen každý skutečný přestupek, ale každá výstřednost, jakkoli nepatrná, každá změna zvyklostí, každé podrážděné chování, které by mohlo být příznakem nějakého vnitřního zápasu, všechno bude určitě odhaleno."

Komentář RVY:

V Sea Orgu je soukromí (myšleno, kde člověk žije) předmětem inspekce v jakékoli době.

Pokoje si můžete zamknout, ale jen pokud poskytnete „příslušným osobám“ klíče. Inspektoři sledují jakékoli neobvyklosti, které by mohly být podezřelé, např. podezřelé časopisy, dopis od divného člověka, známky čehokoli podezřelého. Vše, co Orwell popisuje je sledováno a prověřováno a píší se o tom zprávy. Pokud je nějaké podezření, tak je člověk zavolán na „Etiku“, což je v Scientologii „Myšlenková policie“. Člověk může podstoupit „Security check“ (bezpečnostní prověrku), což je výslech na Scientologickém detektoru lži, aby se získala jakákoli myšlenka, kterou osoba může skrývat před organizací. Pod vlivem tohoto „pečlivého zkoumání“ se člověk jednoduše naučí, nemyslet na určité myšlenky a dodržovat přímou a úzkoul scientologickou linii.

O SCIENTOLOGICKÉ "EXPANZI"

z Orwellova "1984":

 "Z obrazovky se dál linula vybájená statistika. V porovnání s předcházejícím rokem bylo více potravin, více oděvů, více domů, víc nábytku, víc hrnců, víc paliva, víc lodí, víc vrtulníků, víc knih, víc novorozeňat – více všeho kromě nemocí, zločinů a šílenství. Rok od roku a minutu od minuty všichni a všechno svištělo směrem vzhůru.

Ve dne v noci drásala televize uši statistikami dokazujícími, že lidé dnes mají více jídla i oblečení, lepší domy, lepší zábavu – že žijí déle, mají kratší pracovní dobu, jsou větší, zdravější, silnější, inteligentnější a vzdělanější než lidé před padesáti lety. Ani slovo z toho se nedalo dokázat nebo vyvrátit."

Komentář RVY:

L. Ron Hubbard miloval statistiky a grafy a předpokládal, že Scientologie bude pouze expandovat a nikdy jinak. A tak jsou na scientologických slavnostech slavnostech ukazovány stoupající statistiky na velkých grafech. Jsou vydávány zprávy o „expanzi“. Ale nic jiného. Budou propagovat každou novou zemi, kde jsou prodávány knihy LRH, ale již selhávají v informování o oblastech, kde se jim nedaří, kde museli zavřít své mise či organizace. V očích scientologů je každá jejich organizace na vzestupu, každý kontinent expanduje a každá kniha se prodává jako o život. Pro scientology, kteří jsou šťastnější a lepší než kdykoli předtím má mezinárodní management připraveny ty statistiky, které to potvrdí. (Pokud se nemůžete zůčastnit nějaké scientologické slavnosti, stačí když se podíváte na oficiální web www.scientology.org nebo do jakýchkoli propagačních letáků.) A znovu žádný scientolog nemá nic na porovnání, což je jeden z důvodů, proč Scientologická církev nenávidí internet (myšleno stránky, které nejsou pod její kontrolou - třeba R-factor). Nemá ho ráda zhruba stejným způsobem, jako Sovětský svaz nenáviděl vysílání rádia Svobodná Evropa v dobách vlády komunistů: je to nekontrolovaný zdroj informací lidem, kteří jsou pod kontrolou. To je nebezpečné (pro Scientologickou církev).

O VELKÉM BRATRU

z Orwellova "1984":

"Na vrcholu pyramidy stojí Velký bratr. Velký bratr je neomylný a všemocný. Má se za to, že každý vědecký objev, veškeré znalosti, veškerá moudrost, veškeré ctnosti pramení z jeho vedení a inspirace. Nikdo nikdy Velkého bratra neviděl. Je tváří na transparentech, hlasem z obrazovky. Můžeme si být jisti, že nikdy nezemře, a vládne už značná nejistota o tom, kdy se narodil. Velký bratr je podoba, v níž se Strana ukazuje světu. Jeho funkcí je působit jako úběžník lásky, strachu a úcty – citů, které je snazší chovat k jednotlivci než k organizaci."

Komentář RVY:

Hubbard získal stejné zásluhy jako Velký bratr. Každá úspěch je díky jeho metodám a technologie a každý neúspěch či selhání je díky komukoli nebo čemukoli jinému. Jeho tvář je všude v Scientologických organizacích právě tak, jako lze nalézt příslušné vůdce v jiných diktátorských zřízeních třeba jako je Kuba, Írán, Irák, Čína, Severní Korea, nebo z minulosti třeba nacistické Německo či Sovětský svaz. Orwellova poznámka o Velkém Bratrovi, který neumírá se rovněž aplikuje na Hubbarda. Jeho smrt byla nepředstavitelná a znamenala by, že scientologická technologie nefunguje. Takže on prostě jen „přešel na další stupeň výzkumu“.

(Všimněte si, že Scientologická církev si nikdy nepřipomíná výročí smrti LRH. – pozn. R-factor)

O "DOUBLETHINKU" - PODVOJNÉM MYŠLENÍ

z Orwellova "1984":

"Vědět, a přitom nevědět, uvědomovat si plnou pravdu, a přitom pronášet pečlivě vykonstruované lži, udržet současně dva názory, které se vzájemně vylučují, vědět, že jsou protikladné, a věřit v oba; používat logiku proti logice, odvrhovat morálnost, a přitom ji vyžadovat, věřit že demokracie je nemožná a že Strana je strážcem demokracie; zapomenout všechno, co je třeba zapomenout, potom to znova z paměti vylovit, když je toho zapotřebí, a zas to promptně zapomenout: a nadevšechno aplikovat týž proces na proces na proces sám. To byla nejzazší finesa: vědomě si přivodit nevědomost, a pak znovu zapomenout na akt hypnózy, který člověk právě provedl. Dokonce i jen porozumět slovu doublethink vyžadovalo podvojného myšlení použít."

Komentář RVY:

Téměř po 22 letech v tomto kultu si lámu hlavu nad tím, jak to, že jsem mohl znát pravdu a přitom přemýšlet obráceně. Řada lidí se mne ptala, jak to funguje. Teprve poté, co jsem si přečetl popis v knize „1984“, mi začal dávat smysl myšlenkový postoj pro postup vzhůru v Scientologii.

To je to, s čím se člověk seznámí osobně v SeaOrg / Odd. 20. Člověk si klade otázku, zda tomu mohou ostatní věřit. Copak neznají pravdu? Ano i ne. Je to doublethink, přesně tak, jak je popsán v románu „1984“. A pokud jim toto řeknete, tak oni si budou myslet své právě metodou doublethinku. Pro svou ochranu. Tak, jak člověk stoupá nahoru v Scientologii, tak právě toto je způsob, jak začíná myslet. A pokud tak nemyslí, nebude postupovat nahoru. Jedinec se dozvídá, že existují skutečnosti, které jsou z určitého důvodu tajeny a tak se tento člověk drží obou názorů a začíná se učit, že Scientologie je logická. Člověk dělá, co Orwell říká. Proces je aplikován na proces tak, že na konci si myslí, že nahoře je dole a že černá je bílá atd. Kupříkladu jedno oblíbené rčení scientologů: „Co je pravda pro tebe, je pravda pro tebe“, takže si člověk může myslit, co chce. Ale nebude vám trvat dlouho, abyste rozpoznali, že toto platí jen do té míry, pokud si myslíte to samé, co L. Ron Hubbard chce, abyste si mysleli. V opačném případě půjdete k „myšlenkové policii“ (na etiku). Pokud ani to nezabere, jste odesláni na „rehabilitaci“ do „rehabilitačního střediska“ (v Scientologii RPF) – tak toto slovo a význam by Orwell miloval. A přitom si člověk stále myslí, že co je pravda pro něj, tak je pravda pro něj. To je doublethink. To je to, co člověka udiví, když odejde ze scientologie a řekne si: „Tak TOMUTO jsem věřil?“.

ODKAZY

  1. FILM 1984, anglicky s českými titulky
  2. SCIENTOLOGIE VERSUS "1984" - Robert Dam, R-factor
  3. Velké pasáže citací, v podstatě zkrácenou knihu
    najdete zde: www.navlnachliteratury.cz
  4. WIKIPEDIA.org, o knize 1984
  5. XENU.net, o knize 1984
  6. www.FREEZONE.de
  7. www.scientology.org/news-media/faq/pg066.html
  8. možná nefunkční: celá kniha "1984" od G. Orwella zde

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.